Perustiedot

Kesto / Ajankohta
26.9.2022-14.2.2023
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 12.9.2022 mennessä
Hinta
3600 € + alv 24%

Kohderyhmä

Infrahankkeen tilaaja- ja rakennuttamistehtävissä toimivat ja niistä kiinnostuneet asiantuntijat.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa infrarakennuttamisen perustaidot ja tuoda uusia malleja infrarakennuttamisen suunnittelun hankintaan, toteuttamiseen ja korjaamiseen. Lisäksi koulutuksessa saat tietoa tietomallien hyödyntämisestä infrahankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä ideoita työmaalla tapahtuvan toiminnan parantamiseen. Koulutuksesta saat myös kokemuksia suurten infrahankkeiden toteutuksesta.

Alemman pätevyystason rakennuttajapätevyyden (RAP) tavoite on varmistaa rakennuttajan kyky toimia hankkeen vetäjänä ja rakennuttamistehtävien hyvä hallinta.

Koulutus on FISEn hyväksymä pätevyyskoulutus, joka antaa teoreettisen pohjan rakennuttajan pätevyyttä (RAP) hakeville. Koulutukseen voi osallistua vaikkei aikoisikaan hakea pätevyyttä.

Sisältö

Moduuli 1: Infran rakennuttamisen toimintaympäristön uudet haasteet, 26.-27.9.2022

 • Suomi koronan jälkeen: digitalisaatio, rakennemuutos ja talous                                                                                  
 • Infrarakentamisen markkinat ja haasteet                                                                                                                      
 • Ilmastonmuutos haastaa infrarakennuttamisen                                                                                                
 • Digitalisaatio infran elinkaaressa                                                                                                                            
 • Kiertotalous infran rakennuttamisessa                                                                                                
 • Mitä rakennuttaminen on?                                                                                                                                                
 • Suomen kilpailulainsäädäntö, tilaajavastuulaki, julkiset hankinnat                                                                              

Moduuli 2: Infrahankkeen suunnittelun hankinta ja ohjaus, 27.-28.10.2022

 • Kaavatalous, kustannusten hallinta infrahankkeessa, työkalut                                                                                                        
 • Kaavoituksen käytännön näkökulmia                                                                                                                    
 • Suunnittelun hankinta ja ohjaus infrahankkeessa                                                                                  
 • BIM infran rakennuttamisessa                                                                                                                   
 • Infrahankkeen valvonnan järjestäminen                                                                                                                       

Moduuli 3: Toteutusmuodot/hankintamallit ja sopimusjohtaminen infrahankkeessa, 24.-25.11.2022

 • Infraomaisuuden hallinta                                                                                                           
 • Hankintamallit infrahankkeessa, uudisrakentaminen                                                                                                          
 • Hankintamallit infran korjaushankkeessa                                                                                           
 • Sopimusjohtaminen infran rakennuttamisessa                                                                                                          
 • Toiminta allianssin kehitys- ja toteutusvaiheessa                                                                                     
 • Työturvallisuus infrahankkeessa                                                                                                                      
 • Infran rakennuttamisen riskien hallinta                                                                                                              

Moduuli 4: Ihmisten ja projektien johtaminen infrahankkeessa, 16.-17.1.2023

 • Työhyvinvoinnin johtaminen
 • Viestinnän johtaminen infrahankkeessa                                                                                                
 • Projektinjohtaminen rakennushankkeessa, johtamisen työkaluja                                                     
 • Projektin ja työmaatoiminnan johtaminen                                                                             
 • Case

 Moduuli 5: Infrahankkeen vastaanotto ja käyttöönotto, 13.-14.2.2023

 • Infrahankkeen vastaan- ja käyttöönotto
 • Taloudellinen loppuselvitys                                                                                                                    
 • Infrarakennuttaminen yhteenveto                                                                                               
 • Mitä on käyttäjälähtöisyys infran rakennuttamisessa?                                                                   
 • Monimuotohankkeen rakennuttaminen johtaminen; talo/infra

Toteutustapa

Valmennus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen lähiopetusta, etäopetusta, workshoppeja,  tenttikirjallisuuteen tutustumista ja harjoitustentin.

Koulutuksessa on 10 lähiopetuspäivää. Lisäksi siihen on mahdollista liitää kolmen päivän mittainen vapaaehtoinen opintojakso Euroopassa (kevät 2022, riippuen epidemiatilanteesta).

Pätevyyden hakemiseksi sekä opintopisteiden saamiseksi on suoritettava koulutukseen sisältyvät tehtävät ja tentti.

Ajankohta ja paikka

Koulutuksen lähiopetusmoduulit toteutetaan seuraavasti: 26.-27.9.2022, 27.-28.10.2022, 24.-25.11.2022, 16.-17.1.2023 ja 13.-14.2.2023 klo 9-16.

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki. Seuraamme aktiivisesti koronatilannetta ja tarvittaessa koulutuspäiviin järjestetään etäyhteys.

Kouluttajat

Kouluttajat ovat infrarakennuttamisen asiantuntijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta sekä yliopistoista.

Hinta

3600 € + alv 24 %

Hintaan sisältyy opetus, sähköinen luentomateriaali sekä koulutuspäivien kahvi- ja lounastarjoilut.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Infrarakennuttaja RAP -koulutukseen Lyyti-palvelussa 12.9.2022 mennessä.

Valmennukseen otetaan enintään 25 osanottajaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Peruutusehto

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuskoordinaattori Tuija Lindholmille 12.9.2022 mennessä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.

Lisätietoja

Jorma Säteri, osaamisaluepäällikkö
Metropolia Ammattikorkeakoulu
puh. 040 548 5429
jorma.sateri [at] metropolia.fi

Pirjo Honkaniemi, toimitusjohtaja
3L Education Oy
puh. 0500 703 884
pirjo.honkaniemi [at] 3leducation.net

Tuija Lindholm, koulutuskoordinaattori (mahdolliset peruutusilmoitukset)
Metropolia Ammattikorkeakoulu
tuija.lindholm [at] metropolia.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.