Perustiedot

Kesto / Ajankohta
13.10.2022 - 10.2.2023
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 29.9.2022 mennessä
Hinta
3 600€ + alv 24%

Kohderyhmä

Tilaaja- ja rakennuttamistehtävissä toimivat ja niistä kiinnostuneet asiantuntijat: tilaajat, rakennuttajapäälliköt, rakennuttajainsinöörit, projektipäälliköt, projekti-insinöörit, urakoitsijat, suunnittelijat, arkkitehdit ja talotekniikka-asiantuntijat.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa rakennuttamisen perustaidot ja lisäksi laaja näkökulma nykyaikaisesta talotekniikasta ja sen osaamisen vaatimuksista, lisäksi saat valmiuksia vastata kiinteistönomistajien ja heidän asiakkaidensa työntekemisen tapojen muuttumisen ja digitaalisten toimintojen kasvun ja kehittämisen haasteisiin.

Alemman pätevyystason rakennuttajapätevyyden (RAP) tavoite on varmistaa rakennuttajan kyky toimia hankkeen vetäjänä ja rakennuttamistehtävien hyvä hallinta.

Koulutus on FISEn hyväksymä pätevyyskoulutus, joka antaa teoreettisen pohjan rakennuttajan pätevyyttä (RAP) hakeville. Koulutukseen voi osallistua vaikkei aikoisikaan hakea pätevyyttä.

Sisältö

Moduuli 1: Toimintaympäristö ja sen haasteet, 13.-14.10.2022

 • Talouskasvu ja rakennemuutos Suomessa
 • Muuttuvat toimintamallit ja markkinat – koronaviruksen vaikutus KIRA-alan liiketoimintaan
 • Suomen kilpailulainsäädäntö ja julkinen hankintalaki
 • Mitä rakennuttaminen on?
 • Työn murros ja sen vaikutukset kiinteistönomistajan liiketoimintaan

Moduuli 2: Hyvällä suunnittelulla ja yhteistyöllä parhaaseen lopputulokseen, 17.-18.11.2022

 • Suunnittelun hankinta ja ohjaus
 • Suunnittelun hankinta ja hankkeen organisointi talotekniikan näkökulmasta
 • Talotekninen järjestelmät, tuoteosakaupan hallinta
 • Rakennushankkeen ympäristövaikutukset ja niiden hallinta
 • BIM rakennuttamisessa

Moduuli 3: Sopimusjohtaminen ja rakennuttamisen toteutusmuodot rakennuttajan työvälineinä, 15.-16.12.2022

 • Suunnittelijan, tilaajan, urakoitsijan ja valvojan vastuut
 • Rakennushankkeen toteutusmuodot uudis- ja korjausrakennuttamisessa
 • Tilaajan vastuut työturvallisuudessa
 • Rakentamisen fysiikkaa
 • Terveellisen ja turvallisen sisäilman tekijät

Moduuli 4: Projektinjohtaminen ja yhteistyötaidot, 12.-13.1.2023

 • Miten allianssi toimii?
 • Allianssi yhteistyön avaajana
 • Kriisiviestintää
 • Vaikuttamisen psykologia
 • Projektin hallinta ja johtaminen

Moduuli 5: Rakennushankkeen vastaanotto, taloudellinen loppuselvitys, 9.-10.2.2023

 • Rakennushankkeen vastaanotto uudis- ja korjausrakennuttamisessa, taloudellinen loppuselvitys
 • Talotekninen vastaanotto ja valvonnan organisointi
 • Rakennuttaminen yhteenveto
 • Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys rakennuttamisessa
 • Caset: Talotekniikka uudis- ja korjausrakentamisessa

Metropolia toteuttaa koulutuksen yhteistyössä 3L Education Oy:n kanssa.

Toteutustapa

Valmennus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen lähiopetusta, etäopetusta, workshoppeja, tenttikirjallisuuteen tutustumista ja harjoitustentin. Harjoitustehtävistä saa jokainen ryhmä suoran palautteen ohjaavalta professorilta.

Koulutuksessa on 10 lähiopetuspäivää. Lisäksi siihen on mahdollista liitää kolmen päivän mittainen vapaaehtoinen opintojakso Euroopassa.

Pätevyyden hakemiseksi sekä opintopisteiden saamiseksi on suoritettava koulutukseen sisältyvät tehtävät ja tentti.

Ajankohta ja paikka

Koulutuksen lähiopetusmoduulit toteutetaan seuraavasti: to-pe 13.-14.10.2022, 17.-18.11.2022, 15.-16.12.2022, 12.-13.1.2023, 9.-10.2.2023 klo 9-16.

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki. Seuraamme aktiivisesti koronatilannetta ja tarvittaessa koulutuspäiviin järjestetään etäyhteys.

Kouluttajat

Kouluttajat ovat rakennuttamisen ja talotekniikan kokeneita asiantuntijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta sekä yliopistoista.

Hinta

3600 € + alv 24 %

Hintaan sisältyy opetus, sähköinen luentomateriaali sekä koulutuspäivien kahvi- ja lounastarjoilut.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan: TaTe − RAP Talotekniikkapainotteinen rakennuttajakoulutukseen Lyyti-palvelussa 29.9.2022 mennessä.

Valmennukseen otetaan enintään 25 osanottajaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Peruutusehto

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuskoordinaattori Tuija Lindholmille 29.9.2022 mennessä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.

Lisätietoja

Jorma Säteri, osaamisaluepäällikkö
Metropolia Ammattikorkeakoulu
puh. 040 548 5429
jorma.sateri [at] metropolia.fi

Pirjo Honkaniemi, toimitusjohtaja
3L Education Oy
puh. 0500 703 884
pirjo.honkaniemi [at] 3leducation.net

Tuija Lindholm, koulutuskoordinaattori (mahdolliset peruutusilmoitukset)
Metropolia Ammattikorkeakoulu
tuija.lindholm [at] metropolia.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.