Infrarakennuttaja RAP

Koulutus antaa infrarakennuttamisen perustaidot ja tuo uusia malleja infrarakennuttamisen suunnittelun hankintaan, toteuttamiseen ja korjaamiseen. Koulutus on FISEn hyväksymä pätevyyskoulutus, joka antaa teoreettisen pohjan rakennuttajan pätevyyttä (RAP) hakeville.

Kesto
9.11.2023 - 8.3.2024
Laajuus
10 op
Sijainti
Verkko-opinnot +
Hinta
3 600,00 € + alv 24 %
(4 464,00 € sis. alv)

Ilmoittautuminen
26.10.2023 23:59 mennessä

Metropolia ja 3L Education Oy järjestävät yhteistyössä Infrarakennuttaja RAP -koulutuksen, joka on FISE:n Infrarakennuttaja (RAP) -pätevyyteen valmentava koulutus.

Koulutus on 10 opintopisteen laajuinen.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus on suunnattu infrahankkeen tilaaja- ja rakennuttamistehtävissä toimiville ja niistä kiinnostuneille asiantuntijoille.

Hinta

Hintaan sisältyy opetus, sähköinen luentomateriaali sekä koulutuspäivien kahvi- ja lounastarjoilut.

Ohjausryhmä

Valmennuksen sisältöä ohjaa laaja-alaisen osaamisen omaava ohjausryhmä.

Katso jäsenet

 • Toimitusjohtaja Pirjo Honkaniemi, 3L Education Oy
 • Johtaja Tommi Jalkanen,Ramboll Finland Oy
 • Professori emeritus Juhani Kiiras, Insinööritoimisto Juhani Kiiras Ky
 • DI Eija Kivilaakso, Helsingin kaupunki, KYMP
 • Yksikön päällikkö Outi Lehti,Ramboll Finland Oy
 • Apulaisjohtaja Mauri Mäkiaho,Väylävirasto
 • Professori Arto Saari, Tampereen yliopisto
 • Toimialajohtaja Esa Sirkiä, Väylävirasto
 • Osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri, Metropolia
 • Professori Kalle Vaismaa, Tampereen yliopisto
 • Toimitusjohtaja Anne Valkonen, Via Blanca
RAP-pätevyys

RAP-pätevyyden saamiseksi edellytetään rakennusalalla suoritettua vähintään rakennusmestari (AMK) tasoista tutkintoa. Aiemman vastaavan tutkinnon tulee olla vähintään teknikon tutkinnon tasoinen.

Lisäksi RAP-hakijalta edellytetään vähintään kymmenen päivän mittaista kurssimuotoista tai jaksotettua, lautakunnan hyväksymää RAP-koulutusta. Metropolian Infra RAP-koulutus on FISEn hyväksymä RAP-pätevyyskoulutus.

Alemman pätevyystason rakennuttajapätevyyden (RAP) tavoite on varmistaa rakennuttajan kyky toimia hankkeen vetäjänä ja rakennuttamistehtävien hyvä hallinta.

Koulutus on FISEn hyväksymä pätevyyskoulutus, joka antaa teoreettisen pohjan rakennuttajan pätevyyttä (RAP) hakeville. Koulutukseen voi osallistua vaikkei aikoisikaan hakea pätevyyttä.

Tarkemmat pätevyysvaatimukset FISEn sivuilla

Hyödyt osallistujalle

Saat

infrarakennuttamisen perustaidot

uusia malleja infrarakennuttamisen suunnittelun hankintaan, toteuttamiseen ja korjaamiseen

ideoita työmaalla tapahtuvan toiminnan parantamiseen

Opit hyödyntämään

tietomalleja infrahankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa

Saat kokemuksia

suurten infrahankkeiden toteutuksesta

Voit hakea

RAP-pätevyyttä

Sisältö- ja koulutuspäivät

Valmennus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen lähiopetusta, etäopetusta, workshoppeja, tenttikirjallisuuteen tutustumista ja harjoitustentin.

Koulutuksessa on 10 koulutuspäivää. Lisäksi siihen on mahdollista liittää kolmen päivän mittainen vapaaehtoinen opintojakso Euroopassa.

Pätevyyden hakemiseksi sekä opintopisteiden saamiseksi on suoritettava koulutukseen sisältyvät tehtävät ja tentti.

Kouluttajat

Kouluttajat ovat infrarakennuttamisen asiantuntijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta sekä yliopistoista.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna 26.10.2023 saakka
Aloitus 9.11.2023
3 600,00 € + alv 24 %
(4 464,00 € sis. alv)

Lisätietoja

Toimitus- ja peruutusehdot