Perustiedot

Kesto / Ajankohta
20.10.2022-15.4.2023
Laajuus
10 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 6.10.2022 mennessä
Hinta
3 800 € + alv 24%

Kohderyhmä

Koulutus on suunniteltu kaupunkien ja KIRA-alan johdolle ja asiantuntijoille, joiden rooli on konkreettisesti olla mukana kaupunkien kehittämisessä. Poikkitieteellinen ohjelma soveltuu myös erinomaisesti kaupunkien tutkijoille ja kaupungin kehittämisestä vastaaville poliittisen vallan edustajille sekä kaikille, jotka haluavat aktiivisesti vaikuttaa kaupunkien ja niiden elinkeinoelämän kehittämiseen.

Sisältö

Moduuli 1: Toimiva kaupunki, 20.-21.10.2022

 • Kaupunkien uudet roolit ja haasteet
 • Mission of Livable Cities; Livable Cities- the Future of the Built Environment
 • Olisiko nyt sosiaalisesti kestävän kaupungin aika?
 • Kaupungin elinkeinoelämän kehittäminen
 • Jatkuuko kaupungistuminen?                                
 • Kampukset tulevaisuuden tekijöinä; Liikenne, kiertotalous ja liiketoiminnan kehittyminen
 • Campus of the Future                                                                             

Moduuli 2: Tulevaisuuden visiot, strategia ja politiikka, 2.12.2022

 • Kaupungin visio ja strategia
 • Politiikka ja kaupunkikehitys - miten luodaan yhteistyö kaupungin virkamiesten ja poliitikkojen kesken
 • Kestävän kehityksen haasteita 
 • Julkisten tilojen kehittäminen
 • Maankäyttö ja kaavoitus, uudistunut MRL
 • Kaavoitushankkeita, esimerkkejä

Moduuli 3: Toimiva kaupunki, asumisen, työntekemisen ja liikenteen innovaatioita, 1.-2.2.2023

 • Case Tampere                                                              
 • Maanalaisen kaupungin kehittäminen                                 
 • Julkisen tilan ja katujen kehittäminen yhteiskehittelyprosesseilla
 • Ilmaston muutos ja kaupungistuminen
 • Miten kehitetään vähähiilinen kaupunki?
 • Älykäs energia ja kaupunkiympäristöt
 • Aurinkoenergia kaupunkiympäristöissä

Moduuli 4: Kaupunki käyttäjän näkökulmasta, 13.-15.4.2023

 • Käyttäjien odotuksia kaupungilta
 • Käyttäjälähtöiset innovaatiot
 • Kirkko keskellä kylää Case                                       
 • Strategic Development in public sector                        
 • Kaupunki palveluna vai palveleva kaupunki?
 • Workshop

Lisäksi koulutuksen osallistujille järjestetään erillinen opintomatka. Opintomatka ei sisälly koulutuksen hintaan. Opintomatkalla tutustutaan seuraaviin teemoihin: Wien Livable City, kaupunkisuunnittelu, liikenne ja asuminen.

Toteutustapa

Koulutukseen sisältyy luentoja, workshoppeja sekä yhteisiä keskusteluja ja ryhmässä tehtäviä harjoitustehtäviä. Koulutuksen laajuus on 10 opintopistettä.

Lisäksi koulutuksen päätteeksi ryhmälle järjestetään mahdollisuus osallistua erilliseen Wienin opintomatkaan.

Metropolia toteuttaa koulutuksen yhteistyössä 3L Education Oy:n kanssa.

Kouluttajat

Kouluttajat edustavat sekä suomalaista että kansainvälistä asiantuntemusta kaupunkikehittämisen eri alueilta.

Ajankohta ja paikka

Koulutuksen luento-osuudet järjestetään seuraavina päivinä: 20.-21.10.2022, 2.12.2022, 1.-2.2.2023, 13.-15.4.2023.

Koulutukseen sisältyy sekä lähi- että etäopetusta.

Lähiopetus toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella, osoitteessa Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

Hinta

3 800 € + alv 24 %

Hintaan sisältyy opetus, sähköinen luentomateriaali sekä koulutuspäivien kahvi- ja lounastarjoilut.

Erillinen opintomatka ei sisälly koulutuksen hintaan, opintomatkan hinta ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Tulevaisuuden toimiva kaupunki -koulutukseen Lyyti-palvelussa 6.10.2022 mennessä.

Koulutukseen otetaan mukaan enintään 25 osanottajaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Peruutusehto

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.

Lisätietoja

Jorma Säteri, osaamisaluepäällikkö
Metropolia Ammattikorkeakoulu
puh. 040 548 5429
jorma.sateri [at] metropolia.fi

Pirjo Honkaniemi, toimitusjohtaja
3L Education Oy
puh. 0500 703 884
pirjo.honkaniemi [at] 3leducation.net

Katja Kokki, koulutuskoordinaattori (mahdolliset peruutusilmoitukset)
Metropolia Ammattikorkeakoulu
katja.kokki [at] metropolia.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.