Tutkintonimike: Apuvälineteknikko (AMK)

Kesto: 3,5 vuotta

Laajuus: 210 opintopistettä

Aloituspaikat: 24

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 18.3.–1.4.2020

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Apuvälineteknikko (AMK)

Apuvälineteknikko on teknisen apuvälinehuollon asiantuntija. Hän tukee ihmisen toiminta- ja liikkumiskykyä apuvälineiden avulla. Apuvälineteknikko ymmärtää itsenäisen selviytymisen merkityksen ja mahdollisuudet elämän eri vaiheissa ja tietää eri sairauksien vaikutuksista toimintakykyyn. Apuvälineteknikko (AMK) -tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään Suomessa ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Apuvälineteknikon työtehtävät

Apuvälineteknikon työhön kuuluu apuvälinetarpeen arviointi ja sen perusteella tapahtuva apuvälinepalvelun tuottaminen, joko valmiina tuotteena tai yksilöllisesti apuvälineen suunnitellen ja valmistaen. Apuvälineteknikon vastuualueina ovat mm. ympäristönhallinnan ja kommunikaation laitteistot, raajaproteesit, ortoosit, liikkumisen apuvälineet, erityisjalkineet ja pohjalliset, päivittäisiin toimintoihin liittyvät apuvälineet sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksissa käytettävät hoidolliset apuvälineet.

Apuvälineteknikko työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon alueella oman erityisalansa asiantuntijana apuvälineitä valmistavissa yrityksissä, sairaaloiden ja laitosten apuvälineyksiköissä tai muissa organisaatioissa. Apuvälineteknikko voi toimia myös yksityisenä ammatin harjoittajana tai myynti- ja markkinointitehtävissä apuvälineitä ja kuntoutuslaitteita toimittavissa yrityksissä.

Apuvälineteknikko arvioi yhteistyössä hoitavan lääkärin ja muiden kuntoutustoimintaan osallistuvien ammattiryhmien kanssa asiakkaansa toimintakyvyn ja fyysisten toimintojen edellytyksiä sekä määrittelee niissä ilmeneviä puutteita ja esteitä. Samalla hän arvioi myös ympäristön toimivuutta yksilön toiminnan ja apuvälineiden käytettävyyden näkökulmasta.

Ydinosaaminen

Apuvälinetekniikan tietopohja perustuu kuntoutuksen tietoainekseen, tekniikkaan sekä lääke- ja terveystieteisiin. Erilaiset kehittämishankkeet, kansainvälinen yhteistyö sekä tutkimustoiminta mahdollistavat tietopohjan kehittämisen. Apuvälineteknikkokoulutuksen keskeisiä ydinosaamisalueita ovat:

 • Asiakaskeskeinen, moniammatillinen osaaminen
 • Apuvälinetarpeen ja toimintakyvyn arviointi
 • Apuväline-, työmenetelmä- ja materiaaliosaaminen
 • Yrittäjyysosaaminen
 • Johtaminen, päätöksenteko ja dokumentointi
 • Ammatillinen kehittyminen ja tutkimuksellisuus

Projektioppiminen

Opiskelija suorittaa opintojensa aikana 10 opintopisteen laajuiset innovaatioprojektiopinnot, joita toteutetaan työelämälähtöisesti ja monialaisesti. Opinnot ovat mahdollisuus kehittää omaa luovaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan.

Työelämäharjoittelu

Työelämäharjoittelu kuuluu olennaisena osana ammattikorkeakoulututkintoon. Ajankohta ja toteutustapa vaihtelevat, harjoittelun kesto vaihtelee muutamista viikoista kuukausiin. Harjoittelut suoritetaan alan yrityksissä sekä terveydenhuollon eri toimipaikoissa kuten esim. apuvälinekeskuksissa.

Kansainvälisyys apuvälineteknikon koulutuksessa

Yhteistyö ulkomaisten korkeakoulujen ja organisaatioiden kanssa mahdollistaa opiskelijoille opiskelu- tai työharjoittelupaikan ulkomailla. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös lähtemättä omalta kampukseltaan, tätä kutsutaan kotikansainvälistymiseksi.

Kansainvälinen yhteistyö

 • Opiskelijavaihto (3-5 kk) yhteistyökorkeakoulussa
 • Harjoittelu ulkomailla itsehankitussa harjoittelupaikassa
 • Intensiivikurssi mm. DAAD:n rahoittama kesäkurssi Jade Hochschule Saksassa
 • Opinto-, konferenssi-, messumatkat

Kansainvälinen yhdistys International Society of Prosthetics and Orthotics (ISPO) on määritellyt Apuvälineteknikon tutkinnon kuuluvaksi ns. Category 1.

Vastaavia kansainvälisiä ammattinimikkeitä on mm.

 • Ortopedingengör
 • Certificate in Prosthetics and Orthotics sekä
 • Orthoped Meister.

Kotikansainvälisyys

Omalla kampuksella voi myös kansainvälistyä. Kansainvälistymismahdollisuuksia tuovat mm.

 • International Semester
 • kansainvälisyysviikko
 • vierailevat luennoitsijat
 • kv-tutortoiminta
 • kieliopinnot

Sosiaali- ja terveysalan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Apuvälinetekniikan innovaatioita: Eleohjaimella sujuvampi arki

Rajaton 2018 -tapahtuma

Apuvälinetekniikka Instagramissa

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset

hakijapalvelut@metropolia.fi

Toni Nisula.

Toni Nisula
Tutkintovastaava
p. 040 641 8012
Lähetä Tonille sähköpostia

Hakuasioissa

Paula Lindqvist
Opinto-ohjaaja
Lähetä Paulalle sähköpostia

Myllypuron kampukselle 2019

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2019 uudelle Myllypuron kampukselle

Kansainvälisyys opintojen aikana

Harjoittelupaikkana Metropolian Positia-oppimisympäristö

Positia tarjoaa hyvinvointikäsittelyitä ja on hyvinvointialan opiskelijoiden harjoittelupaikka - asiakastilanteet ovat ohjattuja oppimistilanteita. Tutustu Positian palveluihin

Oppimisympäristönä liikelaboratorio

Rehablogi

Tutustu myös kuntoutuksen hyvistä käytänteistä kertovaan Rehablogiin