3D-animointi ja -visualisointi,
Muotoilun tutkinto-ohjelma

AMK-tutkinto Ylempi AMK-tutkinto Avoin AMK

Tutkintonimike: Muotoilija (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 20

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 18.3.–1.4.2020

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

3D-animoinnin ja -visualisoinnin opiskelijana opit tuottamaan 3D-grafiikan keinoin kuvia, animaatioita, erikoisefektejä ja reaaliaikaisia 3D-sovelluksia sekä perinteisiin päätelaitteisiin että VR/AR/XR-laitteisiin. 3D-opintojaksojen lisäksi tutkintoon sisältyy opintokokonaisuuksia myös valokuvauksen, 2D-liikegrafiikan ja -animaation sekä perinteisen kuvataiteen ja visuaalisen suunnittelun alueilta.

3D-opiskelijalta edellytetään kolmiulotteista hahmottamiskykyä, taitoa viestittää kuvien avulla ja motivaatiota uusien työvälineiden opiskeluun. 3D-ohjelmien osaamista ei edellytetä hakijalta - niihin syvennytään koulutuksen aikana.

Ryhmätyöskentelyä ja työelämäprojekteja

3D-animoinnin ja -visualisoinnin opiskelussa keskeistä on oppiminen erilaisia käytännön harjoitustöitä tekemällä. 3D-grafiikan työvälineisiin syvennytään laajoilla opintojaksoilla, joilla käydään läpi tärkeimmät työvaiheet:

 • 3D-mallintaminen
 • 3D-mallin teksturointi
 • 3D-mallin valaistuksen luominen
 • 3D-hahmojen animaatiojärjestelmien rakentaminen (rigging)
 • 3D-hahmojen animointi
 • 3D-animaation jälkikäsittely
 • erikoisefektien tuottaminen 3D-grafiikalla
 • reaaliaikaisen 3D-grafiikan tuottaminen sekä perinteisiin päätelaitteisiin että VR/AR/XR-laitteisiin
 • 2D-liikegrafiikan ja -animaation tuottaminen
 • tuotannon suunnittelu esituotannosta jälkituotantoon.

3D-tuotannot syntyvät yleensä aina usean eri alueen erikoisosaajien yhteistyönä. Opintojen aikana työskennellään usein työelämän toimintatapoja simuloivissa tuotantoryhmissä. Intensiivinen työskentelymalli edellyttää opiskelijalta sitoutumista kokopäiväiseen opiskeluun.

3D-animoinnin ja -visualisoinnin opiskelijat tekevät opintojensa aikana isoja projekteja, joissa tutustutaan ja syvennytään 3D-tuotannon erityisalueisiin. Opiskelun loppuvaiheessa projekteja tehdään usein yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.

Opintojen rakenne

Muotoilijan (AMK) tutkinto koostuu muotoilun perusopinnoista, ammattiopinnoista, työharjoittelusta, opinnäytetyöstä sekä vapaavalintaisista opinnoista.

Muotoilun koulutuksen perusopinnot tukevat ammattiopintoja. Perusopintoihin sisältyy esimerkiksi kieli- ja viestintäopintoja, opiskeluun orientoitumista, yritystoimintaa ja markkinointia sekä median ja yhteiskunnan suhteiden tarkastelua. 

Ammattiopinnoissa paneudutaan 3D-animoinnin ja -visualisoinnin työvälineisiin ja tuotantoprosesseihin syvällisesti. Perinteisten visuaalisen viestinnän taitojen opinnot tukevat 3D-osaamisen kehittymistä. 

Tutkintoon sisältyy puolen vuoden opintojen laajuinen työharjoittelu. Harjoittelussa opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimaansa aidossa työympäristössä.

Opintojen lopuksi tehtävä opinnäytetyö on opiskelijan osoitus omasta osaamisestaan. Opinnäytetyö koostuu jotakin 3D-animoinnin ja -visualisoinnin osa-aluetta käsittelevästä projektista ja kirjallisesta tutkielmasta.

Vapaavalintaisilla opinnoilla opiskelijat voivat täydentää ja syventää osaamistaan.

Monipuoliset työllistymismahdollisuudet

Esimerkiksi seuraavilla aloilla tarvitaan 3D-grafiikan erikoisosaajia:

 • 3D-animaatio elokuvissa ja televisiossa
 • 3D-kuvat ja -animaatio mainonnassa
 • 3D-pelit ja 3D-simulaattorit
 • VR/AR/XR-sovellukset
 • erikoisefektit elokuvissa ja televisiossa
 • arkkitehtuurin ja tuotteiden 3D-visualisointi
 • tieteen visualisointi
 • 3D-käyttöohjeet
 • 3D-käyttöliittymät.

Valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet esimerkiksi 3D- tai 2D-peligraafikoiksi, hahmosuunnittelijoiksi, hahmoanimaattoreiksi, VR/AR/XR-artisteiksi, kompositoijiksi, VFX-artisteiksi, 3D-mainosgraafikoiksi, arkkitehtuurin visualisoijiksi, tuotevisualisoijiksi ja tv-graafikoiksi.

Työpaikka voi löytyä vaikkapa peli- tai viihdeteollisuudesta, VR/AR/XR-tuotannoista, tv- ja elokuvatuotannoista, suunnittelutoimistoista, mainosalalta, opetusmateriaalin tuotannosta tai tieteen havainnollistamisesta ja tutkimuksesta.

3D-showreel 2018

3D Gamereel

Opiskelijoiden kokemuksia

Justus kertoo 3D-opinnoistaan ja työstään

Daniel Palmi

Daniel Palmi.

Nimi ja ikä: Daniel Palmi, 25v
Koulutus: 3D-animointi ja visualisointi

Haaveena peliala

Alun perin ajattelin hakea graafisen suunnittelun linjalle, mutta onneksi ymmärsin ajoissa, mistä olen oikeasti kiinnostunut. Taustana minulla on kuvataidelukio, ja taiteelliset urasuuntaukset ovat aina olleen tavoitteenani. 3D-grafiikka on kiehtonut ja peliala on ollut haaveena jo pitkään.

Metropolia tarjosi ainoan sopivan koulutuksen itselleni pääkaupunkiseudulla ja siksi hain Metropolian 3D-linjalle. Olin hakuhetkellä varma mitä halusin, enkä yhteishaussa hakenut mihinkään muuhun opiskelupaikkaan. Laskin siis kaiken yhden kortin varaan. Opiskelin Metropolian Tikkurilan toimipisteessä 3D-animointia ja visualisointia vuoden 2009 syksystä vuoden 2013 lokakuun loppuun.

Opiskelu vaatii myös oma-aloitteisuutta

Opinnot menivät pääsääntöisesti lähes täysin opintosuunnitelman mukaan, mutta opinnäytetyön tein vasta lokakuussa, vaikka opetussuunnitelman mukainen valmistuminen olisi ollut jo keväällä. Koulun ohessa jouduin käymään töissä. Työskentelin vartijana eri kohteissa yö- ja viikonloppuvuoroja, joka ei ollut erityisen mieluisaa, mutta lisärahalla tuli paremmin toimeen.

Oman alan töitä sain vasta työharjoitteluvaiheessa. Muuten opiskelu on ollut miellyttävää ja perustaidot 3D -alalle ovat riittävät, eivät kuitenkaan välttämättä työllistymiseen saakka. Koulun lisäksi jokaisen tarvitsee varmasti opiskella aihetta itsenäisesti pystyäkseen kilpailemaan alalla. Mainittakoon kuitenkin, että ennen koulun alkamista 3D-taitoni olivat lähes olemattomat. Koulu on tarjonnut hyvän perusopetuksen, mutta itsenäinen opiskeleminen ja taitojen harjoittaminen on välttämätöntä, ja vaatii paljon oma-aloitteisuutta.

Taidot ratkaisevat

Olen tällä hetkellä työllistynyt 3d-graafikoksi Redlynx-pelistudioon, joka on osa Ubisoftia. Olen viihtynyt työssäni erityisen hyvin. Suunnitelmat ovat siltä osin jo täyttyneet, että olen työllistynyt haluamalleni alalle. Suunnitelmissa on jatkossa tietenkin edetä uralla mahdollisuuksien mukaan.

Vinkkejä pelialalle haluaville voin suositella portfolion viilaamista ja taitojen omatoimista kehittämistä. Pelialalla ei Suomessa ainakaan tällä hetkellä ole mitään työehtosopimusta eikä itse koulutustausta graafikoilla vaikuta palkkaamiseen valitettavasti kovinkaan paljoa. Lopulta taidot ratkaisevat.

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset

hakijapalvelut@metropolia.fi

Koulutusta koskevat kysymykset:

Jaro Lehtonen
Lehtori
p. 040 508 7454
Lähetä Jarolle sähköpostia

Ennakkotehtävät

Huomaathan, että yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi teet ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana. Katso tehtävät

Kansainvälisyys opintojen aikana