Puhtaat ja kestävät ratkaisut

Puhdas vesi, ilma ja luonto ovat perusoikeuksia, jotka pitää taata tulevillekin sukupolville. Metropolian tavoitteena on kouluttaa ihmisiä, jotka pystyvät vastaamaan ilmastonmuutoksen, ekosysteemien kuormituksen ja luonnonvarojen hupenemisen aiheuttamiin haasteisiin ja toimimaan aktiivisesti ja innovatiivisesti siten, että negatiiviset ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman pieneksi.

Innovaatiokeskittymä kokoaa Metropolian kestävän kehityksen osaamisen yhteen

Koska ongelmat ovat laajoja ja monialaisia, tarvitsemme myös laajaa ja monialaista osaamista. Metropolian uudet innovaatiokeskittymät ovat alusta, jolla tällaista osaamista luodaan. Erityisesti Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymä kokoaa Metropolian kestävän kehityksen osaamisen yhteen, jotta voisimme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa taata Suomelle tärkeän roolin kestävyyskriisin ratkaisijana.

Innovaatiokeskittymä kokoaa yhteen eri alojen ja sektoreiden toimijoita – yrityksiä, tutkimuslaitoksia, kaupunkeja, järjestöjä, alueen asukkaita kuin myös Metropolian opiskelijoita, opettajia ja muita asiantuntijoita – oppimaan ja tutkimaan yhdessä sekä kokeilemaan ja innovoimaan erilaisia puhtaita ja kestäviä ratkaisuja kestävyyskriisin hillitsemiseksi.

Tiiviin vuorovaikutuksen tuotoksina syntyy uutta osaamista

Teemallisesti Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymän ratkaisujen ytimessä ovat vähäpäästöisyys, resurssiviisaus, ja erityisesti kiertotalous, sekä erilaisten teknologioiden, muun muassa digitalisaation ja IoT:n tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Puhtaat ja kestävät ratkaisut - innovaatiokeskittymän tarjoama proaktiivinen oppimis- ja tutkimusympäristö sekä yhteiskäyttöinen kokeilu- ja yhteistyöalusta uudistavat oppimista, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa merkittävästi. Uuden toimintamallin myötä yhteiskunnan osaamista ja elinkeinotoiminnan uudistumista voidaan jatkossa vauhdittaa nykyistä systemaattisemmin ja vaikuttavammin.

Tutustu tästä sisäruokatuotannon ekosysteemiin, Urbanfarmlabiin

Robotiikka osana uuden kehittämistä

Tilaa uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje
joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa

Tutustu ratkaisuihin

Valitse teema

Ilmiö

Kestävyyskriisi - haaste ja mahdollisuus

Globaali kestävyyskriisi haastaa nykyisen talous- ja hyvinvointikäsityksemme. Tarvitsemme selkeän suunnanmuutoksen kohti hiilineutraalia kiertotaloutta, vähäpäästöisiä, resurssitehokkaita ja älykkäitä ratkaisuja.

Lue lisää

Ilmiö

Kiertotalous kestävyyskriisin ratkaisujen ytimessä

Kestävän kasvun turvaaminen edellyttää resurssien viisasta ja kestävää käyttöä. Resurssiviisaan ja kestävän kasvun ytimessä on kiertotalous, ajattelu ja toimintapa, jossa tuotteiden ja materiaalien arvo kiertää taloudessa mahdollisimman pitkään. 

Lue lisää

Ilmiö

Robotiikka

Tavoitteenamme on olla edelläkävijä avointen robottialustojen hyödyntämisessä. Robotiikka on läpileikkaavana teemana jokaisessa Metropolian innovaatiokeskittymässä.

Lue lisää.

Aluekehittäminen

Vantaan Myyrmäen alueen uudistaminen

Vantaan kaupunki ja Metropolian opiskelijat, opettajat ja asiantuntijat Myyrmäen järjestöjen ja asukkaiden kanssa uudistavat aluetta puhtaiden ja kestävien kaupunkiratkaisujen näkökulmasta.

Lue lisää Myyrmäki-liikkeen yleissuunnitelmasta (pdf)

Lue lisää Tilapioneerien sivuilta 

Aluekehittäminen

We do the future - Urban Indoor Food Platform in Metropolia 

Metropolia UAS and Helsinki region have all the building blocks to build a thriving ecosystem for urban food production and technology for Finnish and international market. 

Read more

Aluekehittäminen

Urban Farming Learning Ecosystem - uusi oppimisympäristö

Urban Farming on tulevaisuuden viljelytekniikka, jolla luodaan skaalautuvia ja muokattavissa olevia viljelytekniikoita. Toimintaan linkitetään kaikki Metropolian osaamisalat. Lisäksi tarjotaan palveluita yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää 

Aluekehittäminen

Miten kestävyysmuutos voi toteutua kaupungissa? 

Noin viisitoista vuotta sitten valmistunut ja noin 2000 asukkaan Eko-Viikki on ensimmäinen ekologisen rakentamisen kokeilualue Suomessa. Se on ollut Helsingin yliopiston ja Metropolian tutkimuksen kohdealueena KEMUT-hankkeessa (2017-2018). .

Lue lisää 

Aluekehittäminen

Uutinen: Vantaa kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi

Vantaa on valittu yhdeksän muun kunnan kanssa kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi. Verkoston valinta on osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa ”Circwaste – Kohti kiertotaloutta” -hanketta.

Lue lisää Vantaan kaupungin tiedotteesta

Osaaminen

Elinkaari- ja kiertotalousajattelu opetussuunnitelmiin

Elinkaari- ja kiertotalousajattelu on bio- ja kemian-sekä energia- ja ympäristötekniikan opetussuunnitelmissamme läpileikkaavana teemana koko opintojen ajan.

Bio- ja kemiantekniikka
Energia- ja ympäristötekniikka

Osaaminen

Climate University -hanke käynnistyi vauhdilla

Kahdeksan yliopiston ja kolmen AMK:n yhteinen Climate University -hanke rakentaa verkko-opetusaineistoja maailman kestävyyshaasteisiin OKM:n ja Sitran tuella.

Lue lisää

Osaaminen

Monialainen digitaalinen oppiminen kestävyyshaasteissa

Hankkeen tavoitteena on edistää ilmastonmuutokseen liittyvää koulutusta etenkin korkeakouluissa mutta myös muilla koulutustasoilla. Mukana on kahdeksan yliopistoa ja kolme ammattikorkeakoulua.

Lue lisää Climate University-hankkeen sivuilta

Osaaminen

Kiertotalousosaamista AMKeille

Lapin AMKin koordinoimassa kehityshankkeessa lisäämme kiertotalouden roolia opetuksessa ja tutkimus- kehitys- ja innovaatiotyössä. 

Lue lisää

Osaaminen

Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi

Uudistamme bio- ja elintarvike-, biotuote-, kemian- sekä materiaali-, pintakäsittely- ja prosessitekniikan kiertotalousosaamista AMKeissa kumppanimme Sitran avustamana.  

Lue lisää

Osaaminen

Hakuaika käynnissä Älykkään teollisuuden YAMK-ohjelmaan

2019 alkava ohjelma keskittyy teolliseen älykkyyteen, joka tähtää tehokkaiden, resurssiviisaiden ja puhtaiden teknologioiden hyödyntämiseen. Sisältö keskittyy Industry 4 ajatuksiin, sekä uuden teknologian hyödyntämiseen teollisuudessa. Tutkinto soveltuu laaja-alaisesti (sähkö, automaatio, elektroniikka, prosessi, kemia, jne..) kokeneen insinöörikunnnan osaamisen päivitykseen akuutin teeman ympärillä.  

Lue lisää

Osaaminen

Intensive Course of Circular Economy

Metropolian koordinoimassa kehityshankkeessa rakennamme kansainvälisten korkeakoulukumppaneidemme kanssa intensiivisen kiertotalouskoulutuskokonaisuuden.

Lue lisää

Osaaminen

Networking Environmental Engineering

Metropolian koordinoimassa kehityshankkeessa rakensimme kansainvälisten korkeakoulukumppaneidemme kanssa ympäristötekniikan koulutuskokonaisuuden..

Lue lisää

Osaaminen

Puhtaan teknologian yhteisopintoja Vietnamiin

Opiskelija voi suorittaa cleantech-opintoja Vietnamissa ja sen jälkeen jatkaa tutkinto-opiskelijana Metropoliassa.  

Lue lisää

Osaaminen

Kiertotalouden opintopolku kansainvälisiin korkeakouluihin

3AMK-yhteistyö pilotoi kansainvälisen Study Modules for Circular Economy -opintokokonaisuuden, joka on rakennettu tulevaisuustalo Sitran kanssa.

Lue lisää

Tutustu opintopolkuun

Osaaminen

Ilmiölähtöisiä oppimisprojekteja lukioissa ja yläasteilla

Teknologiateollisuus ry on käynnistänyt jäsenyritystensä ja korkeakoulujen kanssa MyTech-ohjelman, joka tarjoaa tukea ilmiölähtöisille oppimisprojekteille. Metropolia on mukana Kiertotalous-teemassa.

Tutustu My Tech -ohjelmaan

MyTech-yritykset ja korkeakoulut

MyTech-ohjelma (video)

Osaaminen

Kestävää ja turvallista pintakäsittelykoulutusta

Rakennus- ja pintakäsittelyalojen ammattiopettajien täydennyskoulutus RaPiT tarjoaa kestävää ja turvallista pintakäsittelykoulutusta. 

Lue lisää

Osaaminen

Kiertotalousopintoja maksutta verkosta

CampusOnline.fi on AMKin yhteinen digitaalinen opintotarjonta -portaali, josta voi valita maksuttomasti opintojaksoja ja sisällyttää ne omaan tutkintoon. Kiertotalouteen liittyviä opintoja löytyy jo 30 opintopisteen verran.

Tutustu opintotarjontaan Campusonline-sivustolla

Osaaminen

Digiosaaminen uudelle tasolle

Järjestelmien älykkyyden kasvaessa tarvitaan uudenlaiseen ajatteluun kykeneviä osaajia. AuNe-hankkeen päätavoite on toteuttaa automaatioalan ja konetekniikan opiskelijoille ja yritysten henkilökunnalle nykyaikainen digitaalinen verkko-oppimisympäristö. 

Lue lisää 

Osaaminen

Ilmasto.nyt - oppimateriaalia ilmastonmuutoksesta

Ilmasto.nyt on monialainen kokonaisuus ilmastonmuutoksen perusteiden oppimiseen ja opettamiseen. Se sisältää kirjallista materiaalia, videohaastatteluja ja -luentoja, tehtäviä, testejä sekä oppaan opettajalle. 

Tutustu Ilmasto.nyt-sivustoon 

Täydennys- ja muuntokoulutus

Insinöörikoulutuksen laajennus vastaa rakennemuutokseen

PoraKONE-hankkeessa kehitetään uudenlainen tapa vastata nopeasti insinöörien muuttuviin osaamistarpeisiin.

Lue lisää

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Suurtalouskeittiön ruokahävikin vähentäminen

Tavoitteena on saada Myyrmäen kampuksen ruokahävikki minimoitua ruokailun etukäteisilmoituksilla. Jos kokeilu onnistuu, käytäntö laajennetaan kaikille Metropolian kampuksille.

Lue lisää

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Myyrmäen kampuksella on oma pieni panimo

Panimo on tärkeä opintokäytössä. Esimerkiksi bio- ja kemiantekniikan opiskelijat pääsevät oman panimon avulla tutustumaan konkreettisesti panimoprosessiin.

Lue lisää Vantaan Sanomien sivuilta

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

The first staff exchanges between Metropolia and University of Colombo started

The first staff exchanges were implemented in the beginning of October 2018, when three Deans from the University of Colombo, Sri Lanka, came to Metropolia.

Read more

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Metropolian innovaatioprojektit (MINNO)

Innovaatioprojektit ovat merkittävä osa Metropolian toimintaa ja yksi keskeisistä tavoista toteuttaa työelämäyhteistyötä. Monialaisilla, työelämäyhteistyössä tehtävillä innovaatioprojekteilla vastataan aluekehittämishaasteeseen ja integroidaan tutkimus- ja kehittämistyötä opetukseen. 

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

MINNOFest

Opiskelijat esittelevät innovaatioprojektejaan MINNOFesteillä.

Lue lisää

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Suomalaiset keksivät, miten maailman kasvavaa väestöä ruokitaan

Maitoa ilman lehmää ja munia ilman kanaa - Mitä me syömme sitten, jos lihansyönnistä tulee ympäristösyistä mahdotonta eivätkä pellotkaan riitä kasvavan väestön ruokkimiseen?

Lue lisää yle.fi-sivuilta

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Kuluttajien asenne muuttuu – tekstiilien kiertotalous vauhdittuu

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tuoreessa julkaisussa suomalaiset tekstiili- ja muotialan yritykset kertovat, miten materiaalit ja tuotteet voidaan säilyttää mahdollisimman pitkään käytössä uusien innovaatioiden ja liiketoimintamallien avulla.

Lue lisää Suomen Tekstiili & Muoti ry:n sivuilta

Tutkimus ja kehitys

Feathery façades for positive energy housing

Solar energy can be exploited in all surfaces of the buildings more efficiently than currently done with the silicon photovoltaic (PV) solutions, from roof-tops to façades.

Read more

Tutkimus ja kehitys

Autolaboratorio Nuuskija

Nuuskija on tuottanut runsaasti uutta tietoa pienhiukkasista todellisissa ajotilanteissa. Nuuskija-auton parissa tehty yhteistyö tiedekorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa on ollut merkittävää.

Lue lisää

Tutkimus ja kehitys

Jämsän Villalaakso selvityshanke

Hankkeessa etsitään mahdollisuuksia kierrätetyn villakuidun tuotannon suunnittelulle ja pienimuotoiselle toteuttamiselle, tekstiili- ja vaatetusteollisuuden käyttöön.

Lue lisää

Tutkimus ja kehitys

Kestävä kaupunkimuutos

Hanke tarkastelee kestävyysmuutoksen toteutumista kaupungeissa esimerkkinään Eko-Viikin asuinalue Helsingissä.

Lue lisää

Tutkimus ja kehitys

Rakentamisen kiertotalous kunnissa

Hanke kehittää purku-urakoiden kiertotaloutta edistävää hankintakriteeristöä, kartoittaa esteitä ja tutkii purkujätteen ja hyödynnettävien osien kierrättämisen mahdollisuuksia.

Lue lisää Metropolian roolista

Tutustu hankkeen loppuraporttiin

Tieto ja teknologia

Myyrmäen kampukselle EIoT-laboratorio

Ympäristö- ja olosuhdemittauslaboratoriossa (Environmental IoTLab) yhdistämme mm. ympäristöanalyysit ja IoT-tekniikan.

Lue lisää

Tieto ja teknologia

Hydroviljelyprosessi

Myyrmäen kampuksella on hydroviljelyprosessi, oikeita valon spektrejä simuloiva Valoian led-valaistusjärjestelmä  sekä IoT-perusteinen mittaus/ohjausjärjestelmä. Teemme yhteistyötä Redono Oyn kanssa.

Lue lisää 

Tieto ja teknologia

Espoo Innovation Garden - maailman älykkäin yhteisö

Espoon kaupunki on voittanut kansainvälisen Intelligent Community Awards 2018 -kilpailun. Espoo oli ainoa seitsemän finalistin joukkoon yltänyt Euroopasta. Kilpailun teema oli datan hyödyntäminen ihmislähtöisessä palvelujen kehittämisessä (Humanizing Data).

Lue lisää Espoon kaupungin tiedotteesta

Tieto ja teknologia

Akustinen kamera melumittauksiin

Melu heikentää merkittävästi elinympäristön viihtyisyyttä. Uudella akustisella kameralla päästään kiinni juurisyihin, jolloin korjaavat toimenpiteet ovat mahdollisia. Jos olet kiinnostunut melumittauksista tai sinulla on hanke, jossa tarvitset apua, ole yhteyksissä.

Lue lisää meluhaitoista Ympäristöhallinnon verkkosivuilta

Tutustu akustiseen kameraan

Tieto ja teknologia

IoT-sovelluksia opetuksessa

Arduino-maailmassa on helppo opettaa ympäristöön liittyvää mittaustekniikkaa, ohjelmointia ja datankeruutta. Photon Particle tarjoaa myös joustavan kokonaisuuden ympäristömittausjärjestelmien kehittelyyn. Järeämpiä mittaussympäristöjä edustavat meillä Libeliumin Smart Environment, Smart Agriculture ja Smart water.  

Ihminen

Suomesta Ihmiskeskeinen, ennakointikykyinen yhteiskunta

Ihmiskeskeisessä ja ennakointikykyisessä yhteiskunnassa palvelut ovat saatavilla jatkuvasti ja ihmisillä on aidosti mahdollisuus saada palveluita omien tarpeiden mukaisesti.

Lue lisää Valtiovarainministeriön sivuilta

Ihminen

Vastuullinen kuluttaminen

Ostopäätöksillä ja ostamatta jättämisellä kuluttajat voivat vaikuttaa markkinoihin ja edistää vastuullista tuotantoa.

Lue lisää YK-liiton sivuilta

Ihminen

Maapallopeli

Kuluttajan kulutustapa ja valinnat vaikuttavat ympäristömme tilaan. Jokaisella valinnalla on väliä.

Lue lisää Motivan pelistä (pdf)

Ihminen

Kiertotaloustesti kouluihin

Selvitä kiertotaloustestin avulla, millainen on sinun tyylisi pelastaa maapallo! Testi on suunnattu erityisesti opettajille työkaluksi kiertotalouden opettamiseen.

Lue lisää Sitran sivuilta

Julkaisuja

Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymään liittyviä videoita

Yhteystiedot