Puhtaat ja kestävät ratkaisut

Metropolia on perustanut Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymän, joka rakentuu yhteiskunnallisesti merkittävän kestävyyskriisi-ilmiön ympärille. Innovaatiokeskittymä toteuttaa YK:n kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030:ssa asetettuja kestävyystavoitteita. 

Myyrmäen kampuksellemme Vantaalle sijoittuva innovaatiokeskittymä kokoaa yhteen eri alojen ja sektoreiden toimijoita – yrityksiä, tutkimuslaitoksia, kaupunkeja, järjestöjä, alueen asukkaita kuin myös Metropolian opiskelijoita, opettajia ja muita asiantuntijoita – oppimaan ja tutkimaan yhdessä sekä kokeilemaan ja innovoimaan erilaisia puhtaita ja kestäviä ratkaisuja kestävyyskriisin hillitsemiseksi.

Innovaatiokeskittymän toimintaa kirittää Ratkaisujen Areena -kokeilu- ja yhteistyöalusta,joka törmäyttää eri toimijoiden osaamista ja verkostoja. Tiiviin vuorovaikutuksen tuotoksina syntyy uutta osaamista, uusia innovaatioita, tuotteita ja palveluja sekä muita erilaisia ratkaisuja.

Teemallisesti Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymän ratkaisujen ytimessä ovat vähäpäästöisyys, resurssiviisaus, ja erityisesti kiertotalous, sekä erilaisten teknologioiden, muun muassa digitalisaation ja IoT:n tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Puhtaat ja kestävät ratkaisut - innovaatiokeskittymän tarjoama proaktiivinen oppimis- ja tutkimusympäristö sekä yhteiskäyttöinen kokeilu- ja yhteistyöalusta uudistavat oppimista, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa merkittävästi. Uuden toimintamallin myötä yhteiskunnan osaamista ja elinkeinotoiminnan uudistumista voidaan jatkossa vauhdittaa nykyistä systemaattisemmin ja vaikuttavammin:

Valitse teema

Ilmiö

Kestävyyskriisi - haaste ja mahdollisuus

Globaali kestävyyskriisi haastaa nykyisen talous- ja hyvinvointikäsityksemme. Tarvitsemme selkeän suunnanmuutoksen kohti hiilineutraalia kiertotaloutta, vähäpäästöisiä, resurssitehokkaita ja älykkäitä ratkaisuja.

Lue lisää

Ilmiö

Kiertotalous kestävyyskriisin ratkaisujen ytimessä

Kestävän kasvun turvaaminen edellyttää resurssien viisasta ja kestävää käyttöä. Resurssiviisaan ja kestävän kasvun ytimessä on kiertotalous, ajattelu ja toimintapa, jossa tuotteiden ja materiaalien arvo kiertää taloudessa mahdollisimman pitkään. 

Lue lisää

Aluekehittäminen

Vantaan Myyrmäen alueen uudistaminen

Vantaan kaupunki ja Metropolian opiskelijat, opettajat ja asiantuntijat Myyrmäen järjestöjen ja asukkaiden kanssa uudistavat aluetta puhtaiden ja kestävien kaupunkiratkaisujen näkökulmasta.

Lue lisää Myyrmäki-liikkeen yleissuunnitelmasta (pdf)

Lue lisää Tilapioneerien sivuilta 

Aluekehittäminen

Kellokosken Ruukin alueen kehittäminen

Tuusulan Kellokosken Ruukin alue on esimerkki aluekehittämisestä, joka edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä omaehtoista toimintaa.

Lisätietoja Kellokosken Ekolabran Facebook-sivuilta

Tapahtumat

Metropolian 10-vuotisjuhlat 18.9.2018

Tapahtuma on samanaikaisesti neljällä uudistuvalla kampuksellemme Arabiassa, Leppävaarassa, Myyrmäessä ja Myllypurossa. 

Lue lisää

Tapahtumat

Onko kiertotalous uusi normaali - syysseminaari 4.9.2018

Kiertotaloudesta on tulossa yksi vaihtoehto kestävän kehityksen periaatteiden ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Yritykset sekä Suomessa että muualla maailmassa ovat heränneet tähän uusien kehityskohteiden ja liiketoimintamallien kehittämisen osalta.

Lue lisää

Kutsu (pdf)

Tapahtumat

Myyrmäkifoorumi IV 14.6.2018

14.6.2018 Myyrmäen alueen yrittäjille info- ja ideointitilaisuus yhteistyöstä Metropolian kanssa. Kaikki on mahdollista!

Lue lisää
Myyrmäkifoorumi (video)

Tapahtumat

10 Days 100 Challenges 4.-15.6. 2018

Ainutlaatuisessa 10 päivää kestävässä ohjelmassa opiskelijat ja eri alojen ammattilaiset keskittyvät yhdessä ratkomaan liiketoiminnan ongelmia alan innovatiivisten yritysten, huippuasiantuntijoiden ja innostavien valmentajien kanssa. 

Lue lisää

Tapahtumat

Kiertotalousfestivaali 26.5.2018

Tuusulan Kellokosken historiallisella Ruukin alueella järjestettiin 26.5. 2018 kiertotalousfestivaali. Metropolian opiskelijat tuottivat festivaalille uusia, rohkeita kiertotalouden ratkaisuja: sirkkatoffeeta, tekstiilitaidetta kierrätysmateriaalista ja paljon muuta.

Lue lisää

Aluekehittäminen

Uutinen: Vantaa kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi

Vantaa on valittu yhdeksän muun kunnan kanssa kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi. Verkoston valinta on osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa ”Circwaste – Kohti kiertotaloutta” -hanketta.

Lue lisää Vantaan kaupungin tiedotteesta

Osaaminen

Elinkaari- ja kiertotalousajattelu opetussuunnitelmiin

Elinkaari- ja kiertotalousajattelu on bio- ja kemian-sekä energia- ja ympäristötekniikan opetussuunnitelmissamme läpileikkaavana teemana koko opintojen ajan.

Bio- ja kemiantekniikka
Energia- ja ympäristötekniikka

Osaaminen

Kiertotalousosaamista AMKeille

Lapin AMKin koordinoimassa kehityshankkeessa lisäämme kiertotalouden roolia opetuksessa ja tutkimus- kehitys- ja innovaatiotyössä. 

Lue lisää

Osaaminen

Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi

Uudistamme bio- ja elintarvike-, biotuote-, kemian- sekä materiaali-, pintäkäsittely- ja prosessitekniikan kiertotalousosaamista AMKeissa kumppanimme Sitran avustamana.  

Lue lisää

Osaaminen

Intensive Course of Circular Economy

Metropolian koordinoimassa kehityshankkeessa rakennamme kansainvälisten korkeakoulukumppaneidemme kanssa intensiivisen kiertotalouskoulutuskokonaisuuden.

Lue lisää

Osaaminen

Networking Environmental Engineering

Metropolian koordinoimassa kehityshankkeessa rakensimme kansainvälisten korkeakoulukumppaneidemme kanssa ympäristötekniikan koulutuskokonaisuuden..

Lue lisää

Osaaminen

Puhtaan teknologian yhteisopintoja Vietnamiin

Opiskelija voi suorittaa cleantech-opintoja Vietnamissa ja sen jälkeen jatkaa tutkinto-opiskeljana Metropoliassa.  

Lue lisää

Osaaminen

Kiertotalouden opintopolku kansainvälisiin korkeakouluihin

3AMK-yhteistyö pilotoi kansainvälisen Study Modules for Circular Economy -opintokokonaisuuden, joka on rakennettu tulevaisuustalo Sitran kanssa.

Lue lisää

Tutustu opintopolkuun

Osaaminen

Ilmiölähtöisiä oppimisprojekteja lukioissa ja yläasteilla

Teknologiateollisuus ry on käynnistänyt jäsenyritystensä ja korkeakoulujen kanssa MyTech-ohjelman, joka tarjoaa tukea ilmiölähtöisille oppimisprojekteille. Metropolia on mukana Kiertotalous-teemassa.

Tutustu My Tech -ohjelmaan

MyTech-yritykset ja korkeakoulut

MyTech-ohjelma (video)

Osaaminen

Kestävää ja turvallista pintäkäsittelykoulutusta

Rakennus- ja pintakäsittelyalojen ammattiopettajien täydennyskoulutus RaPiT tarjoaa kestävää ja turvallista pintakäsittelykoulutusta. 

Lue lisää

Täydennys- ja muuntokoulutus

Insinöörikoulutuksen laajennus vastaa rakennemuutokseen

PoraKONE-hankkeessa kehitetään uudenlainen tapa vastata nopeasti insinööörien muuttuviin osaamistarpeisiin.

Lue lisää

Kokeilut ja innovointi

Suurtalouskeittiön ruokahävikin vähentäminen

Tavoitteena on saada Myyrmäen kampuksen ruokahävikki minimoitua ruokailun etukäteisilmoituksilla. Jos kokeilu onnistuu, käytäntö laajennetaan kaikille Metropolian kampuksille.

Lue lisää

Kokeilut ja innovointi

Metropolian innovaatioprojektit (MINNO)

Innovaatioprojektit ovat merkittävä osa Metropolian toimintaa ja yksi keskeisistä tavoista toteuttaa työelämäyhteistyötä. Monialaisilla, työelämäyhteistyössä tehtävillä innovaatioprojekteilla vastataan aluekehittämishaasteeseen ja integroidaan tutkimus- ja kehittämistyötä opetukseen. 

Kokeilut ja innovointi

MINNOFest

Opiskelijat esittelevät innovaatioprojektejaan MINNOFesteillä.

Lue lisää

Tutkimus ja kehitys

Feathery façades for positive energy housing

Solar energy can be exploited in all surfaces of the buildings more efficiently than currently done with the silicon photovoltaic (PV) solutions, from roof-tops to façades.

Read more

Tutkimus ja kehitys

Kiertovillasta kasvuun

Hanke selittää kotimaisen villan kierrätyksen, saaatavuden, jalostamisen kuin myös kansainvälisesti kilpailukykykyisen liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Lue lisää

Tutkimus ja kehitys

Kestävä kaupunkimuutos

Hanke tarkastelee kestävyysmuutoksen toteutumista kaupungeissa esimerkkinään Eko-Viikin asuinalue Helsingissä.

Lue lisää

Tutkimus ja kehitys

Rakentamisen kiertotalous kunnissa

Hanke kehittää purku-urakoiden kiertotaloutta edistävää hankintakriteeristöä, kartoittaa esteitä ja tutkii purkujätteen ja hyödynnettävien osien kierrättämisen mahdollisuuksia.

Lue lisää Metropolian roolista

Lue lisää hankkeen koordinaattorin sivuilta

Tieto ja teknologia

Myyrmäen kampukselle EIoT-laboratorio

Ympäristö- ja olosuhdemittauslaboratoriossa (Environmental IoTLab) yhdistämme mm. ympäristöanalyysit ja IoT-tekniikan.

Lue lisää

Tieto ja teknologia

Hydroviljelyprosessi

Myyrmäen kampuksella on hydroviljelyprosessi, oikeita valon spektrejä simuloiva Valoian led-valaistusjärjestelmä  sekä IoT-perusteinen mittaus/ohjausjärjestelmä. Teemme yhteistyötä Redono Oyn kanssa.

Lue lisää 

Tieto ja teknologia

Espoo Innovation Garden - maailman älykkäin yhteisö

Espoon kaupunki on voittanut kansainvälisen Intelligent Community Awards 2018 -kilpailun. Espoo oli ainoa seitsemän finalistin joukkoon yltänyt Euroopasta. Kilpailun teema oli datan hyödyntäminen ihmislähtöisessä palvelujen kehittämisessä (Humanizing Data).

Lue lisää Espoon kaupungin tiedotteesta

Ihminen

Vastuullinen kuluttaminen

Ostopäätöksillä ja ostamatta jättämisellä kuluttajat voivat vaikuttaa markkinoihin ja edistää vastuullista tuotantoa.

Lue lisää YK-liiton sivuilta

Ihminen

Maapallopeli

Kuluttajan kulutustapa ja valinnat vaikuttavat ympäristömme tilaan. Jokaisella valinnalla on väliä.

Lue lisää Motivan pelistä (pdf)

Yhteystiedot

Osaamisaluepäällikkö Jari Olli, Puhtaat teknologiat
jari.olli metropolia fi 
puh. 040 179 8949

TKI-johtaja Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna metropolia fi 
puh. 040 334 7929

Tutustu julkaisuihin

Metropolian julkaisut

Tilaa uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje
joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa