Puhtaat ja kestävät ratkaisut

Metropolia on perustanut Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymän, joka rakentuu yhteiskunnallisesti merkittävän kestävyyskriisi-ilmiön ympärille. Innovaatiokeskittymä toteuttaa YK:n kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030:ssa asetettuja kestävyystavoitteita. 

Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymä kokoaa yhteen eri alojen ja sektoreiden toimijoita – yrityksiä, tutkimuslaitoksia, kaupunkeja, järjestöjä, alueen asukkaita kuin myös Metropolian opiskelijoita, opettajia ja muita asiantuntijoita – oppimaan ja tutkimaan yhdessä sekä kokeilemaan ja innovoimaan erilaisia puhtaita ja kestäviä ratkaisuja kestävyyskriisin hillitsemiseksi.

Innovaatiokeskittymän toimintaa kirittää Ratkaisujen Areena -kokeilu- ja yhteistyöalusta,joka törmäyttää eri toimijoiden osaamista ja verkostoja. Tiiviin vuorovaikutuksen tuotoksina syntyy uutta osaamista, uusia innovaatioita, tuotteita ja palveluja sekä muita erilaisia ratkaisuja.

Teemallisesti Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymän ratkaisujen ytimessä ovat vähäpäästöisyys, resurssiviisaus, ja erityisesti kiertotalous, sekä erilaisten teknologioiden, muun muassa digitalisaation ja IoT:n tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Puhtaat ja kestävät ratkaisut - innovaatiokeskittymän tarjoama proaktiivinen oppimis- ja tutkimusympäristö sekä yhteiskäyttöinen kokeilu- ja yhteistyöalusta uudistavat oppimista, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa merkittävästi. Uuden toimintamallin myötä yhteiskunnan osaamista ja elinkeinotoiminnan uudistumista voidaan jatkossa vauhdittaa nykyistä systemaattisemmin ja vaikuttavammin:

Valitse teema

Ilmiö

Kestävyyskriisi - haaste ja mahdollisuus

Globaali kestävyyskriisi haastaa nykyisen talous- ja hyvinvointikäsityksemme. Tarvitsemme selkeän suunnanmuutoksen kohti hiilineutraalia kiertotaloutta, vähäpäästöisiä, resurssitehokkaita ja älykkäitä ratkaisuja.

Lue lisää

Ilmiö

Kiertotalous kestävyyskriisin ratkaisujen ytimessä

Kestävän kasvun turvaaminen edellyttää resurssien viisasta ja kestävää käyttöä. Resurssiviisaan ja kestävän kasvun ytimessä on kiertotalous, ajattelu ja toimintapa, jossa tuotteiden ja materiaalien arvo kiertää taloudessa mahdollisimman pitkään. 

Lue lisää

Ilmiö

Robotiikka

Tavoitteenamme on olla edelläkävijä avointen robottialustojen hyödyntämisessä. Robotiikka on läpileikkaavana teemana jokaisessa Metropolian innovaatiokeskittymässä.

Lue lisää.

Aluekehittäminen

Vantaan Myyrmäen alueen uudistaminen

Vantaan kaupunki ja Metropolian opiskelijat, opettajat ja asiantuntijat Myyrmäen järjestöjen ja asukkaiden kanssa uudistavat aluetta puhtaiden ja kestävien kaupunkiratkaisujen näkökulmasta.

Lue lisää Myyrmäki-liikkeen yleissuunnitelmasta (pdf)

Lue lisää Tilapioneerien sivuilta 

Aluekehittäminen

Urban Farming Learning Ecosystem - uusi oppimisympäristö

Urban Farming on tulevaisuuden viljelytekniikka, jolla luodaan skaalautuvia ja muokattavissa olevia viljelytekniikoita. Toimintaan linkitetään kaikki Metropolian osaamisalat. Lisäksi tarjotaan palveluita yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää 

Aluekehittäminen

Miten kestävyysmuutos voi toteutua kaupungissa? 

Noin viisitoista vuotta sitten valmistunut ja noin 2000 asukkaan Eko-Viikki on ensimmäinen ekologisen rakentamisen kokeilualue Suomessa. Se on ollut Helsingin yliopiston ja Metropolian tutkimuksen kohdealueena KEMUT-hankkeessa (2017-2018). .

Lue lisää 

Tapahtumat

Metropolian 10-vuotisjuhlat 18.9.2018

Tapahtuma oli samanaikaisesti neljällä uudistuvalla kampuksellamme Arabiassa, Leppävaarassa, Myyrmäessä ja Myllypurossa. Mukana juhlimassa olivat opiskelijat, henkilöstö, yhteistyökumppanit ja alueiden asukkaat.

Lue lisää

Tapahtumat

Vision Innovation Day 31.1.2019, Metropolia AMK, klo 12-16

Omron järjestää yhdessä eri ammattikorkeakoulujen kanssa tapahtuman konenäön ammattilaisille ja aiheesta kiinnostuneille yrityksille. Tapahtumassa käydään läpi alan trendejä, uusimpia innovaatioita ja mielenkiintoisia asiakkaiden kanssa tehtyjä sovelluksia. 

 

Tapahtumat

Onko kiertotalous uusi normaali - syysseminaari 4.9.2018

Tule kuulemaan lisää aiheesta nyt jo 20. kerran järjestettävään Leppävaaran Rotaryklubin, Metropolian, Helsingin seudun kauppakamarin ja Espoon kaupungin järjestämään kutsuseminaariin.

Lue lisää

Kutsu (pdf)

Tapahtumat

Open Campus Arabia 7. ja 10. - 14.9.2018

Tule tutustumaan kampuksen tiloihin, ihmisiin ja toimintaan sekä keskustelemaan muotoilijan tulevaisuuden rooleista. Ohjelmassa on näyttelyitä, kampuskierroksia ja keskustelutilaisuuksia.

Lue lisää

 

Tapahtumat

Kiertotalouden kasvuyritys- ja startup-tapahtuma 19.9.2018

FRUSH kokoaa yhteen kiertotaloutta toteuttavia yrityksiä ja toimintamalleja ympäri Suomen. Tapahtuma on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille: kasvuhakuisille yrittäjille, startupeille, rahoittajille, kunnille, alan opiskelijoille sekä tutkimuslaitoksille.

Lue lisää FRUSH-tapahtuman sivuilta

 

Tapahtumat

MiNNOFest 27.9.2018

Metropolian innovaatiotiimit kokoontuvat esittelemään projektiensa tuotoksia jälleen MINNOFestissä Myllypuron Liikuntamyllyssä. 

Lue lisää

Tapahtumat

Kiertotalouden kärjessä II julkistustilaisuus 28.9.2018

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n uusi julkaisu Kiertotalouden kärjessä II – Ratkaisuja tekstiilien kiertoon julkaisu esittelee 11 suomalaista tekstiilien kiertotalouden mahdollisuuksiin tarttunutta yritysesimerkkiä.

Lue lisää Suomen Tekstiili & Muoti ry:n sivuilta

Tapahtumat

Reset 2018 10.10.

Reset 2018 on tapahtuma, jossa kokeilukulttuurin, kiertotalouden ja uuden talouden tekijät kohtaavat. Tapahtuman teemoina ovat jatkuva työssä oppiminen, johtajuus, uusi talous, kiertotalous ja kokeilukulttuuri.

Lue lisää Reset 2018-tapahtuman sivuilta

Tapahtumat

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät  7. - 8.11.

Ajankohtaispäivät ovat samalla myös Green Net Finlandin koordinoiman Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) -hankkeen päätöstilaisuus.

Tutustu ohjelmaan

Lue lisää Green Net Finlandin sivuilta

Tapahtumat

Myyrmäkifoorumi IV 14.6.2018

14.6.2018 Myyrmäen alueen yrittäjille info- ja ideointitilaisuus yhteistyöstä Metropolian kanssa. Kaikki on mahdollista!

Lue lisää
Myyrmäkifoorumi (video)

Tapahtumat

10 Days 100 Challenges 4.-15.6. 2018

Ainutlaatuisessa 10 päivää kestävässä ohjelmassa opiskelijat ja eri alojen ammattilaiset keskittyvät yhdessä ratkomaan liiketoiminnan ongelmia alan innovatiivisten yritysten, huippuasiantuntijoiden ja innostavien valmentajien kanssa. 

Lue lisää

Tapahtumat

Kiertotalousfestivaali 26.5.2018

Tuusulan Kellokosken historiallisella Ruukin alueella järjestettiin 26.5. 2018 kiertotalousfestivaali. Metropolian opiskelijat tuottivat festivaalille uusia, rohkeita kiertotalouden ratkaisuja: sirkkatoffeeta, tekstiilitaidetta kierrätysmateriaalista ja paljon muuta.

Lue lisää

Aluekehittäminen

Uutinen: Vantaa kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi

Vantaa on valittu yhdeksän muun kunnan kanssa kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi. Verkoston valinta on osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa ”Circwaste – Kohti kiertotaloutta” -hanketta.

Lue lisää Vantaan kaupungin tiedotteesta

Osaaminen

Elinkaari- ja kiertotalousajattelu opetussuunnitelmiin

Elinkaari- ja kiertotalousajattelu on bio- ja kemian-sekä energia- ja ympäristötekniikan opetussuunnitelmissamme läpileikkaavana teemana koko opintojen ajan.

Bio- ja kemiantekniikka
Energia- ja ympäristötekniikka

Osaaminen

Kiertotalousosaamista AMKeille

Lapin AMKin koordinoimassa kehityshankkeessa lisäämme kiertotalouden roolia opetuksessa ja tutkimus- kehitys- ja innovaatiotyössä. 

Lue lisää

Osaaminen

Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi

Uudistamme bio- ja elintarvike-, biotuote-, kemian- sekä materiaali-, pintäkäsittely- ja prosessitekniikan kiertotalousosaamista AMKeissa kumppanimme Sitran avustamana.  

Lue lisää

Osaaminen

Hakuaika käynnissä Älykkään teollisuuden YAMK-ohjelmaan

2019 alkava ohjelma keskittyy teolliseen älykkyyteen, joka tähtää tehokkaiden, resurssiviisaiden ja puhtaiden teknologioiden hyödyntämiseen. Sisältö keskittyy Industry 4 ajatuksiin, sekä uuden teknologian hyödyntämiseen teollisuudessa. Tutkinto soveltuu laaja-alaisesti (sähkö, automaatio, elektroniikka, prosessi, kemia, jne..) kokeneen insinöörikunnnan osaamisen päivitykseen akuutin teeman ympärillä.  

Lue lisää

Osaaminen

Intensive Course of Circular Economy

Metropolian koordinoimassa kehityshankkeessa rakennamme kansainvälisten korkeakoulukumppaneidemme kanssa intensiivisen kiertotalouskoulutuskokonaisuuden.

Lue lisää

Osaaminen

Networking Environmental Engineering

Metropolian koordinoimassa kehityshankkeessa rakensimme kansainvälisten korkeakoulukumppaneidemme kanssa ympäristötekniikan koulutuskokonaisuuden..

Lue lisää

Osaaminen

Puhtaan teknologian yhteisopintoja Vietnamiin

Opiskelija voi suorittaa cleantech-opintoja Vietnamissa ja sen jälkeen jatkaa tutkinto-opiskeljana Metropoliassa.  

Lue lisää

Osaaminen

Kiertotalouden opintopolku kansainvälisiin korkeakouluihin

3AMK-yhteistyö pilotoi kansainvälisen Study Modules for Circular Economy -opintokokonaisuuden, joka on rakennettu tulevaisuustalo Sitran kanssa.

Lue lisää

Tutustu opintopolkuun

Osaaminen

Ilmiölähtöisiä oppimisprojekteja lukioissa ja yläasteilla

Teknologiateollisuus ry on käynnistänyt jäsenyritystensä ja korkeakoulujen kanssa MyTech-ohjelman, joka tarjoaa tukea ilmiölähtöisille oppimisprojekteille. Metropolia on mukana Kiertotalous-teemassa.

Tutustu My Tech -ohjelmaan

MyTech-yritykset ja korkeakoulut

MyTech-ohjelma (video)

Osaaminen

Kestävää ja turvallista pintäkäsittelykoulutusta

Rakennus- ja pintakäsittelyalojen ammattiopettajien täydennyskoulutus RaPiT tarjoaa kestävää ja turvallista pintakäsittelykoulutusta. 

Lue lisää

Osaaminen

Kiertotalousopintoja maksutta verkosta

CampusOnline.fi on AMKin yhteinen digitaalinen opintotarjonta -portaali, josta voi valita maksuttomasti opintojaksoja ja sisällyttää ne omaan tutkintoon. Kiertotalouteen liittyviä opintoja löytyy jo 30 opintopisteen verran.

Tutustu opintotarjontaan Campusonline-sivustolla

Osaaminen

Digiosaaminen uudelle tasolle

Järjestelmien älykkyyden kasvaessa tarvitaan uudenlaiseen ajatteluun kykeneviä osaajia. AuNe-hankkeen päätavoite on toteuttaa automaatioalan ja konetekniikan opiskelijoille ja yritysten henkilökunnalle nykyaikainen digitaalinen verkko-oppimisympäristö. 

Lue lisää 

Osaaminen

Ilmasto.nyt - oppimateriaalia ilmastonmuutoksesta

Ilmasto.nyt on monialainen kokonaisuus ilmastonmuutoksen perusteiden oppimiseen ja opettamiseen. Se sisältää kirjallista materiaalia, videohaastatteluja ja -luentoja, tehtäviä, testejä sekä oppaan opettajalle. 

Tutustu Ilmasto.nyt-sivustoon 

Täydennys- ja muuntokoulutus

Insinöörikoulutuksen laajennus vastaa rakennemuutokseen

PoraKONE-hankkeessa kehitetään uudenlainen tapa vastata nopeasti insinööörien muuttuviin osaamistarpeisiin.

Lue lisää

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Suurtalouskeittiön ruokahävikin vähentäminen

Tavoitteena on saada Myyrmäen kampuksen ruokahävikki minimoitua ruokailun etukäteisilmoituksilla. Jos kokeilu onnistuu, käytäntö laajennetaan kaikille Metropolian kampuksille.

Lue lisää

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

The first staff exchanges between Metropolia and University of Colombo started

The first staff exchanges were implemented in the beginning of October 2018, when three Deans from the University of Colombo, Sri Lanka, came to Metropolia.

Read more

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Metropolian innovaatioprojektit (MINNO)

Innovaatioprojektit ovat merkittävä osa Metropolian toimintaa ja yksi keskeisistä tavoista toteuttaa työelämäyhteistyötä. Monialaisilla, työelämäyhteistyössä tehtävillä innovaatioprojekteilla vastataan aluekehittämishaasteeseen ja integroidaan tutkimus- ja kehittämistyötä opetukseen. 

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

MINNOFest

Opiskelijat esittelevät innovaatioprojektejaan MINNOFesteillä.

Lue lisää

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Suomalaiset keksivät, miten maailman kasvavaa väestöä ruokitaan

Maitoa ilman lehmää ja munia ilman kanaa - Mitä me syömme sitten, jos lihansyönnistä tulee ympäristösyistä mahdotonta eivätkä pellotkaan riitä kasvavan väestön ruokkimiseen?

Lue lisää yle.fi-sivuilta

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Kuluttajien asenne muuttuu – tekstiilien kiertotalous vauhdittuu

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tuoreessa julkaisussa suomalaiset tekstiili- ja muotialan yritykset kertovat, miten materiaalit ja tuotteet voidaan säilyttää mahdollisimman pitkään käytössä uusien innovaatioiden ja liiketoimintamallien avulla.

Lue lisää Suomen Tekstiili & Muoti ry:n sivuilta

Tutkimus ja kehitys

Feathery façades for positive energy housing

Solar energy can be exploited in all surfaces of the buildings more efficiently than currently done with the silicon photovoltaic (PV) solutions, from roof-tops to façades.

Read more

Tutkimus ja kehitys

Kiertovillasta kasvuun

Hanke selittää kotimaisen villan kierrätyksen, saaatavuden, jalostamisen kuin myös kansainvälisesti kilpailukykykyisen liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Lue lisää

Tutkimus ja kehitys

Kestävä kaupunkimuutos

Hanke tarkastelee kestävyysmuutoksen toteutumista kaupungeissa esimerkkinään Eko-Viikin asuinalue Helsingissä.

Lue lisää

Tutkimus ja kehitys

Rakentamisen kiertotalous kunnissa

Hanke kehittää purku-urakoiden kiertotaloutta edistävää hankintakriteeristöä, kartoittaa esteitä ja tutkii purkujätteen ja hyödynnettävien osien kierrättämisen mahdollisuuksia.

Lue lisää Metropolian roolista

Lue lisää hankkeen koordinaattorin sivuilta
Tutustu hankkeen loppuraporttiin

Tieto ja teknologia

Myyrmäen kampukselle EIoT-laboratorio

Ympäristö- ja olosuhdemittauslaboratoriossa (Environmental IoTLab) yhdistämme mm. ympäristöanalyysit ja IoT-tekniikan.

Lue lisää

Tieto ja teknologia

Hydroviljelyprosessi

Myyrmäen kampuksella on hydroviljelyprosessi, oikeita valon spektrejä simuloiva Valoian led-valaistusjärjestelmä  sekä IoT-perusteinen mittaus/ohjausjärjestelmä. Teemme yhteistyötä Redono Oyn kanssa.

Lue lisää 

Tieto ja teknologia

Espoo Innovation Garden - maailman älykkäin yhteisö

Espoon kaupunki on voittanut kansainvälisen Intelligent Community Awards 2018 -kilpailun. Espoo oli ainoa seitsemän finalistin joukkoon yltänyt Euroopasta. Kilpailun teema oli datan hyödyntäminen ihmislähtöisessä palvelujen kehittämisessä (Humanizing Data).

Lue lisää Espoon kaupungin tiedotteesta

Tieto ja teknologia

Akustinen kamera melumittauksiin

Melu heikentää merkittävästi elinympäristön viihtyisyyttä. Uudella akustisella kameralla päästään kiinni juurisyihin, jolloin korjaavat toimenpiteet ovat mahdollisia. Jos olet kiinnostunut melumittauksista tai sinulla on hanke, jossa tarvitset apua, ole yhteyksissä.

Lue lisää meluhaitoista Ympäristöhallinnon verkkosivuilta

Tutustu akustiseen kameraan

Tieto ja teknologia

IoT-sovelluksia opetuksessa

Arduino-maailmassa on helppo opettaa ympäristöön liittyvää mittaustekniikkaa, ohjelmointia ja datankeruutta. Photon Particle tarjoaa myös joustavan kokonaisuuden ympäristömittausjärjestelmien kehittelyyn. Järeämpiä mittaussympäristöjä edustavat meillä Libeliumin Smart Environment, Smart Agriculture ja Smart water.  

Ihminen

Suomesta Ihmiskeskeinen, ennakointikykyinen yhteiskunta

Ihmiskeskeisessä ja ennakointikykyisessä yhteiskunnassa palvelut ovat saatavilla jatkuvasti ja ihmisillä on aidosti mahdollisuus saada palveluita omien tarpeiden mukaisesti.

Lue lisää Valtiovarainministeriön sivuilta

Ihminen

Vastuullinen kuluttaminen

Ostopäätöksillä ja ostamatta jättämisellä kuluttajat voivat vaikuttaa markkinoihin ja edistää vastuullista tuotantoa.

Lue lisää YK-liiton sivuilta

Ihminen

Maapallopeli

Kuluttajan kulutustapa ja valinnat vaikuttavat ympäristömme tilaan. Jokaisella valinnalla on väliä.

Lue lisää Motivan pelistä (pdf)

Ihminen

Kiertotaloustesti kouluihin

Selvitä kiertotaloustestin avulla, millainen on sinun tyylisi pelastaa maapallo! Testi on suunnattu erityisesti opettajille työkaluksi kiertotalouden opettamiseen.

Lue lisää Sitran sivuilta 

Kiinnostavia linkkejä

Julkaisuja

Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymään liittyviä videoita

Yhteystiedot

Innovaatiokeskittymän johtaja Antti Tohka
antti.tohka metropolia fi 
puh. 040 142 4943

TKI-johtaja Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna metropolia fi 
puh. 040 334 7929

Tilaa uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje
joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa