Elokuva ja televisio, medianomi (AMK), päiväopiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Medianomi (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Koulutus antaa perusammattitaidon elokuvan, television, radion ja verkkomedian sisällöntuotannon ja teknisen toteuttamisen eri alueilla. Voit työskennellä alan tuotantoyhtiöissä, mediataloissa joko julkisella tai yksityisellä sektorilla, tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Elokuvan ja television tutkinnon esittelyvideo

Koulutuksen sisältö

Elokuvan ja television medianomit hallitsevat monipuolisesti media-alan teknisen ja taiteellisen sisällöntuotannon. Medianomit toimivat laaja-alaisesti media-alan teknisissä, tuotannollisissa ja taiteellisissa tehtävissä osana taiteellisia työryhmiä ja tuotanto-organisaatioita.

Elokuvan ja television tutkinto-ohjelmassa on mahdollisuus painottua kuvan ja leikkauksen, äänen, tuotannon, käsikirjoituksen tai median sisällöntuotannon opintoihin. Medianomilla on perusammattitaito sisällöntuotannon eri alueilla ja edellytykset kasvaa itsenäiseksi, yhteistyökykyiseksi, tutkivaan työotteeseen sekä vastuulliseen toimintaan kykeneväksi ammattilaiseksi.

Medianomit toimivat innovatiivisesti ja luovasti media-alan nopeasti kehittyvässä ympäristössä ja osaavat kehittää alan toimintaympäristöjä. Tavoitteena on antaa myös alan jatko-opintokelpoisuus ja valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä.

Opetusmuodot ja opintojen eteneminen

Ensimmäinen vuosi opiskellaan kiinteissä ryhmissä lukujärjestyksen mukaan. Opintoihin sisältyy alan tuotannollis-teknisiä perusteita, toimintaympäristön tuntemusta ja yleissivistäviä aineita, kuten viestintä- ja ilmaisutaidot, havainnointi- ja analysointitaidot, ryhmätyötaidot, prosessinhallinta sekä ammatillinen kehittyminen. Opetus toteutetaan osin käytännön audiovisuaalisina projekteina. Toisena ja kolmantena vuonna opintojen valinnaisuus lisääntyy. Opiskelija voi joko syventää oman ammattialueensa osaamistaan tai laajentaa osaamistaan esimerkiksi jonkin toisen ammattialan opinnoilla. Opetus toteutetaan monialaisissa projekteissa yhteistyössä työelämän kanssa. Neljäntenä vuonna opintoihin kuuluu työharjoittelu ja opinnäytetyö, sekä oman urapolun suunnittelu.

Kontaktiopetus järjestetään ensisijaisesti päivisin. Käytännössä opiskelijan on hyvä varata aikaa myös iltaisin itsenäiseen opiskeluun ja harjoitustöiden suorittamiseen.

Opinnäytetyö

Opintojen loppuvaiheessa opiskelija tekee opinnäytetyön, jonka tavoitteena on työelämälähtöisyys. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa toiminnallisena työnä, jolloin yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Opinnäytetyö sisältää aina myös kirjallisen tutkielman. Työ voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai pienryhmässä.

Opiskele avoimen AMKin kautta

Elokuvan ja television tutkinto tarjoaa avoimessa AMKissa opintoja vuosittain. Tarjonta löytyy Metropolian hakusivulta. Tarjonnan löydät parhaiten valitsemalla tutkinto-ohjelmasta "Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma" ja toteutusajaksi "kuluva lukukausi" tai "seuraava lukukausi". Tarjonta on nähtävissä viimeistään kesä- ja joulukuussa.

Kaikki tarjolla olevat opintojaksot ovat 5 opintopistettä. Opinnot suoritetaan joko omassa tahdissa etäopintoina tai lähiopetuksena. Mikäli suoritat avoimessa AMKissa 30 opintopistettä tutkinnon pakollisia perus- ja ammattiopintoja, voit halutessasi hyödyntää hakua tutkinto-opiskelijaksi Metropolian avoimen AMKn opintojen perusteella.

Keväisin tarjolla:

 • Opiskelu- ja viestintätaidot (etäopinto)
 • Tuotannon perusteet (etäopinto)
 • Journalismin ja verkkomedian perusteet (etäopinto tai lähiopetus)
 • Media-alan ruotsi (2 toteutusta, joista toinen etäopinto ja toinen lähiopetus)
 • Media-alan englanti (2 toteutusta, joista toinen etäopinto ja toinen lähiopetus)
 • Media ja yhteiskunta (etäopinto, alkaa kesällä, jatkuu syksyyn)
 • Median historia (etäopinto, alkaa kesällä, jatkuu syksyyn)

Syksyisin tarjolla:

 • UUSI Kuvan ja äänityön perusteet (etäopinto)
 • UUSI Tuotannon opinnot 5 op (etäopinto)
 • Media-alan ruotsi (2 toteutusta, joista toinen etäopinto ja toinen lähiopetus)
 • Media-alan englanti (2 toteutusta, joista toinen etäopinto ja toinen lähiopetus)
 • Media-alan yrittäjyys (etäopinto tai lähiopetus)
 • Journalismin ja verkkomedian perusteet (etäopinto tai lähiopetus)
 • Opiskelu- ja viestintätaidot (etäopinto)
 • Tuotannon perusteet (etäopinto)

Lue lisää avoimesta AMKsta heidän nettisivuiltansa.

Yhteistyökumppaneitamme

Pond5.Yleisradio YLE.Apollo Music.