Jalkaterapeutti (AMK)

Tutkintonimike
Jalkaterapeutti (AMK)
Laajuus
210 opintopistettä
Kesto
3,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Haluatko työskennellä luovassa, innovatiivisessa ja käytännön läheisessä työssä jalkaterapian asiantuntijana?

Jalkaterapeutti on jalkaterveyden edistämisen ja alaraajojen monipuolisen tutkimisen, hoitamisen ja kuntouttamisen asiantuntija. Ammatissaan hän tekee itsenäisesti päätöksiä sekä hoito- ja kuntoutussuunnitelmia. Jalkaterapeutti on kansainvälisesti arvostettu ammatti.

Jalkaterapeutiksi valmistuttuasi työskentelet terveyden edistämisen ja alaraajojen asiantuntijana.

Jalkaterapeutin työtehtävät

Jalkaterapeutti voi työskennellä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Jalkaterapeutteja työskentelee

 • perusterveydenhuollossa
 • erikoissairaanhoidossa
 • lääkäriasemilla
 • kuntoutuslaitoksissa
 • konsultaatio-, myynti- ja projektitehtävissä
 • yrittäjinä
 • apuvälineitä valmistavissa yrityksissä.

Tulet työskentelemään asiakkaiden kanssa, joilla on muutoksia alaraajojen biomekaniikassa ja liikkumisessa, urheilu- ja rasitusvammoja, korkean riskin sairauksia kuten diabetes tai nivelreuma ja asiakkaita, jotka tarvitsevat alaraajojen erilaisia apuvälineitä, kuten erityisjalkineita ja tukipohjallisia.

Jalkaterapeutit työllistyvät hyvin. Lisääntyvät jalkaongelmat ja -vaivat lisäävät tarvetta jalkaterapiapalveluille.

Jalkaterapian tutkinto-ohjelmasta valmistuneen ammattinimike on jalkaterapeutti, joka on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran rekisteröimä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Jalkaterapeutin koulutus

Tulet oppimaan teoriassa ja käytännössä näyttöön perustuvia tietoja ja taitoja, joiden avulla voit hoitaa ja kuntouttaa asiakkaita turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Opiskelussa on vahvasti läsnä teoriaan painottuva käytännönläheinen työskentely. Tietosi ja taitosi kehittyvät ja syventyvät pitkin opiskelua.

Heti opintojen alusta lähtien pääset tutustumaan jalkaterapian toimintaympäristöön ja harjoittelemaan työskentelyä ammattitaitoisten ja kokeneiden ammattilaisten ohjauksessa. Tutkinto-ohjelma hyödyntää opetuksessa innovatiivisia oppimisympäristöjä.

Modernissa liikelaboratoriossa arvioit asiakkaan liikkumista monipuolisten analyysilaitteistojen avulla. Arvioinnin pohjalta muodostat jalkaterapeuttisen diagnoosin ja suunnittelet sekä toteutat mahdollisen hoidon ja kuntoutuksen. Ainutlaatuista CAD/CAM teknologiaa hyödyntämällä opit suunnittelemaan ja valmistamaan erilaisia alaraajojen apuvälineitä.

Opintojen sisältö

Jalkaterapeuttikoulutuksessa tulet opiskelemaan

 • anatomiaa ja fysiologiaa
 • terveyden edistämistä
 • lääketieteellisiä opintoja
 • biomekaniikkaa ja biomekaanista tutkimista
 • liikeanalyysiä
 • alaraajojen manuaalisen terapian taitoja
 • tuki- ja liikuntaelimistön jalkaterapiaa sekä korkean riskin asiakkaiden jalkaterapiaa
 • jalkineisiin ja alaraajojen apuvälineisiin liittyviä opintoja
 • yrittäjyyttä
 • asiakaspalvelutaitoja
 • tutkimus- ja kehittämistoimintaa
 • viestintää
 • tietotekniikkaa

Tutustu jalkaterapeutin opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Jalkaterapeutiksi päivä- tai monimuoto-opinnoissa

Jalkaterapiaa voi opiskella joko päivä- tai monimuoto-opinnoissa.

Työelämäharjoittelu

Harjoittelu jalkaterapian tutkinto-ohjelmassa tapahtuu Metropolian HyMy-kylässä, jossa jalkaterapeuttiopiskelijat vuosittain kohtaavat ja hoitavat asiakkaita jalkaterapian tutkinto-ohjelman henkilökunnan ohjauksessa.

Tämän lisäksi harjoittelua tapahtuu korkeakoulun ulkopuolisissa harjoittelupaikoissa. Harjoittelupaikoissa pääset kohtaamaan asiakkaita, joilla on erityyppisiä alaraajojen vaivoja ja ongelmia ja työskentelemään terveydenhuoltoalan asiantuntijoiden ohjauksessa.

Yhteistyö alan muiden toimijoiden kanssa

Tutkinto-ohjelman keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat

 • Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungit
 • HUS
 • Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry
 • Respecta Oy
 • Footbalance
 • Footlife
 • Fysioline
 • eri jalkinevalmistajat ja maahantuojat
 • Suomen Reumaliitto ry
 • Suomen Diabetesliitto ry sekä 
 • useat muut yhdistykset ja järjestöt.

Kansainvälisyys jalkaterapeutin koulutuksessa

Koulutuksen aikana opiskelijan on mahdollista hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Kansainvälistä kokemusta voi myös hankkia ammattikorkeakoulussa vierailevien eurooppalaisten ammattilaisten luennoilla opintojen yhteydessä, projekteissa ja yhteisessä toiminnassa ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö

 • Opiskelija- ja harjoitteluvaihto (3-6 kk) yhteistyökorkeakoulussa
 • Harjoittelu ulkomailla itsehankitussa harjoittelupaikassa
 • Opinto-, konferenssi-, messumatkat

Kansainväliset verkostot

 • ENPODHE - European Network of Podiatry Higher Education

Tutkinto-ohjelman kv-vastaava opettaja: Elina Wasenius (elina.wasenius [at] metropolia.fi (elina[dot]wasenius[at]metropolia[dot]fi))

Sosiaali- ja terveysalan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Kysy tutkintovastaavalta jalkaterapiaopinnoista

Kysy opinto-ohjaajalta jalkaterapiaopintoihin hakemisesta

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Monimuoto-opiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu
  • Monimuoto-opiskelu

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistaan Opintopolussa viimeistään hakuajan alkuun mennessä

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu
  • Monimuoto-opiskelu

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistaan Opintopolussa viimeistään hakuajan alkuun mennessä

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  syksy 2024
  • Päiväopiskelu
  • Monimuoto-opiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 15.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistaan Opintopolussa viimeistään hakuajan alkuun mennessä

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Jalkaterapeuttiopintojen aloitusohjeet

Syksyllä 2024 aloittavan ryhmän aloitusohjeet julkaistaan toukokuussa.