Perustiedot

Tutkintonimike
Konservaattori (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: Ei tiedossa
Hinta
Maksuton

Konservoinnissa ei ole alkamassa tällä hetkellä monimuoto-opetusta.

Tavoite

Konservaattori (AMK) -tutkintoon johtavan monimuoto-opiskelun tavoite on vahvistaa opiskelijan osaamista ja asiantuntijuutta. Kulttuuriperintöalan ammattilaisena konservaattorilla on kädentaitojen ohella laaja teoreettinen, tekninen ja tieteellinen osaaminen sekä hyvät ongelmanratkaisutaidot. Tavoitteena on myös antaa opiskelijalle uusia valmiuksia osaamisensa soveltamiseen sekä itsensä ja alansa jatkuvaan kehittämiseen.

Aiemmin käynnistyneet konservoinnin monimuoto-opinnot

Huonekalukonservointi

Huonekalukonservaattorit ovat keskittyneet puumateriaalin konservointiin, sen pintakäsittelyihin, rakenteisiin ja muiden huonekaluihin kuuluvien materiaalien konservointiin ja restaurointiin. Konservoinnissa pyritään säilyttämään huonekalujen historiallinen kerroksisuus.

Koulutuksen perustana ovat huonekalujen eri materiaalit ja tekniikat kuten viilutus, intarsia, kultaus, retusointi ja verhoilu. Voit täydentää osaamistasi kulttuuriperinnön, kokoelmanhallinnan ja konservoinnin materiaalitutkimuksen alalta sekä syventää konservoinnin ja restauroinnin ammatillista erikoisosaamista.

Sinulla on mahdollisuus hyödyntää työelämässä jo hankkimaasi alan osaamista henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa ja siten vaikuttaa tutkinnon suorittamisen kokonaisaikaan.

Koulutuksen perustana ovat huonekalujen eri materiaalit ja tekniikat kuten viilutus, intarsia, kultaus, retusointi ja verhoilu.

Opintojen sisältö

  • huonekalujen historia
  • puun anatomia ja tunnistus
  • nahan ja metallien konservointi
  • maalattujen ja kullattujen esineiden ja pintojen konservointia ja restaurointia sekä
  • modernien materiaalien konservointia.

Sinulla on mahdollisuus ottaa opintoja myös 3AMK-tarjonnasta tai syventää osaamistasi muiden tutkintojen tarjoamilla opintokokonaisuuksilla. Lue lisää opintojen suunnittelu -sivulta

Lisätietoja opintojaksoista saat tutustumalla konservoinnin opetussuunnitelmiin

Interiöörikonservointi

Opetussuunnitelmaan sisältyy yhteisten perusopintojen lisäksi ammattiopintoja eri materiaaleista ja niiden konservoinnista (mm. puu, kivi, lasi, metallit) sekä opintoja erilaisista pintakäsittelymateriaaleista (mm. maalit, lakat, tapetit) ja niiden konservoinnista.

Opintojen aikana tehdään käytännön harjoituksia rakennuskohteissa, joissa opetellaan perinteisistä työtapoja sekä tutkitaan ja harjoitellaan konservointia erilaisille rakennuksissa oleville pinnoille, kuten maalatut pinnat, tapettipinnat, jne.

Opintojen toteutustapa

Monimuoto-opinnoissa yhdistetään eri opiskelumuotoja. Usein opintojaksoilla on sekä lähiopetusta että verkko-opiskelua. Monimuotototeutuksella on samanlainen opetussuunnitelma kuin päivätoteutuksella.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen ja yksilöllinen opintosuunnitelma (HOPS) yhdessä tutkinto-ohjelman henkilökunnan kanssa. HOPS pohjautuu opiskelijan aikaisemmin hankittuun osaamiseen (AHOT). Lue lisää aikaisemmin hankitun osaamisen periaatteista

Koulutus voi toteutua osittain itsenäisenä etäopiskeluna sekä projekteina työelämässä. Tämä vaatii sekä opiskelijalta että työnantajalta joustoa onnistuakseen. Työelämäyhteistyö on olennainen osa opintoja. Voit myös opinnollistaa ja sisällyttää tutkintoon aiemmin työssä hankittua osaamistasi.

Koulutuksessa on mahdollisuus osallistua konservoinnin päiväopiskelijoiden opintojaksoille.