Perustiedot

Tutkintonimike
Konservaattori (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 18.3.–1.4.2020
Aloituspaikat
5

Konservoinnin monimuotototeutus on ensisijaisesti suunnattu alalla jo toimiville restauroinnin ja konservoinnin ammattilaisille. Voit täydentää osaamistasi kulttuuriperinnön, kokoelmanhallinnan ja konservoinnin materiaalitutkimuksen alalta sekä syventää konservoinnin ja restauroinnin ammatillista erikoisosaamista.

Sinulla on mahdollisuus hyödyntää työelämässä jo hankkimaasi alan osaamista henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa ja siten vaikuttaa tutkinnon suorittamisen kokonaisaikaan. 

Tavoite

Konservaattori AMK -tutkintoon johtavan monimuoto-opiskelun tavoite on vahvistaa opiskelijan osaamista ja asiantuntijuutta. Kulttuuriperintöalan ammattilaisena konservaattorilla on kädentaitojen ohella laaja teoreettinen, tekninen ja tieteellinen osaaminen sekä hyvät ongelmanratkaisutaidot. Tavoitteena on myös antaa opiskelijalle uusia valmiuksia osaamisensa soveltamiseen sekä itsensä ja alansa jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

Opintojen sisältö pohjautuu konservoinnin tutkinto-ohjelman interiöörikonservoinnin opetussuunnitelmaan. Tutkinto rakentuu teoreettisista syventävistä opinnoista sekä ammatillista osaamista täydentävistä käytännön opinnoista. Valittavanasi on opintoja käynnissä olevista konservoinnin suuntautumisvaihtoehdoista. 

Sinulla on mahdollisuus ottaa opintoja myös 3AMK-tarjonnasta tai syventää osaamistasi muiden tutkintojen tarjoamilla opintokokonaisuuksilla. Lue lisää opintojen suunnittelu -sivulta

Lisätietoja opintojaksoista saat tutustumalla konservoinnin opetussuunnitelmiin

Opintojen toteutustapa

Monimuoto-opinnoissa yhdistetään eri opiskelumuotoja. Usein opintojaksoilla on sekä lähiopetusta että verkko-opiskelua. Monimuotototeutuksella on samanlainen opetussuunnitelma kuin päivätoteutuksella.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen ja yksilöllinen opintosuunnitelma (HOPS) yhdessä tutkinto-ohjelman henkilökunnan kanssa. HOPS pohjautuu opiskelijan aikaisemmin hankittuun osaamiseen (AHOT). Lue lisää aikaisemmin hankitun osaamisen periaatteista

Koulutus voi toteutua osittain itsenäisenä etäopiskeluna sekä projekteina työelämässä. Tämä vaatii sekä opiskelijalta että työnantajalta joustoa onnistuakseen. Työelämäyhteistyö on olennainen osa opintoja. Voit myös opinnollistaa ja sisällyttää tutkintoon aiemmin työssä hankittua osaamistasi.

Koulutuksessa on mahdollisuus osallistua konservoinnin päiväopiskelijoiden opintojaksoille.