Perustiedot

Tutkintonimike
Sairaanhoitaja (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Sairaanhoitajana

Sairaanhoitajan työsi on ihmisläheistä, monipuolista ja palkitsevaa

  • kohtaat aikuisia, lapsia, perheitä ja vanhuksia heidän terveyteensä, hyvinvointiinsa ja sairauksiinsa liittyvissä kysymyksissä
  • ohjaat, tuet, hoidat ja kuntoutat eri tavoin sairastuneita henkilöitä yhteistyössä heidän läheistensä ja muiden ammattilaisten kanssa
  • työtehtäviisi kuuluvat lisäksi erilaiset opetus-, suunnittelu-, kehittämis-, johtamis- ja asiantuntijatehtävät
  • pääset työskentelemään monialaisissa ja moniammatillisissa työympäristöissä.

Sairaanhoitajan tutkinto antaa erinomaiset työskentelymahdollisuudet kotimaassa ja ulkomailla. Se on ammattikorkeakoulututkinto, ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto, joka on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten tutkintojen kanssa. Koulutus antaa EU-direktiivien mukaisen sairaanhoitajan pätevyyden, mikä avaa sinulle ovet mielenkiintoisiin ja haastaviin tehtäviin myös Suomen ulkopuolelle. Sinulla on hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Työpaikkasi

Työpaikkasi voi olla sairaalan eri vuodeosastoilla, poliklinikoilla, leikkaus-ja teho-osastolla, kotisairaanhoidossa, sairaanhoitajan vastaanotolla, erilaisista kuntoutus- ja hoitokodeissa tai lääkäriasemilla. Sairaanhoitajatutkinto mahdollistaa työskentelyn asiantuntijuus- ja konsulttitehtävissä, vapaaehtoisjärjestöjen palveluksessa tai kansainvälisissä tehtävissä.

Tutkinnosta valmistuvana työllistyt hyvin erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon tai yksityiselle terveydenhuollon sektorille.

Sairaanhoitotyön opinnot sisältävät teoriaa ja käytäntöä

Opinnot muodostuvat laaja-alaisista teoreettisista hoitotyön opinnoista, moniammatillisista ja koulutusohjelmarajat ylittävistä innovaatio-opinnoista, monialaisista valinnaisista opinnoista, opinnäytetyöstä sekä ohjatusta harjoittelusta.

Sairaanhoitajan opinnot monimuotototeutuksessa ovat teoriaopetuksen osalta pääasiallisesti verkkopainotteisia. Hyödynnämme opetuksessa monipuolisia digitaalisia oppimisympäristöjä. Verkko-opiskelua varten opiskelija tarvitsee tietokoneen, headset-laitteen ja kameran, joten perus IT-taidot tulee olla hallinnassa. Laboraatiot, simulaatiot ja muut erilaisia oppimisympäristöjä ja oppimismuotoja edellyttävät opinnot toteutuva lähiopetuksena Myllypuron kampuksella pääasiallisesti kahtena-kolmena päivänä viikossa.

Opiskelijat tekevät opintojen aikana erilaisia oppimistehtäviä ja projekteja sekä itsenäisesti että opiskelijaryhmissä. Opiskelijan harjoitteluympäristöt vaihtelevat opiskelijan opintopolun mukaisesti. Opintojen ajoitus ja toteutustavat tiedotetaan jokaisen lukukauden alussa.

Verkkopainotteinen monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta ja sitoutumista. Monimuoto-opiskelu on joustavaa ja mahdollistaa osittain ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Opintojen joustavuus vaatii opiskelijalta hyvää ajanhallintaa ja suunnitelmallisuutta, esim. opiskelun ja työn yhteensovittamisessa.

Metropolian sairaanhoitotyön tutkinnon profiili on akuuttihoitotyön asiantuntija. Metropolia valmistaa sairaanhoitajia, joilla on vahva osaaminen akuuttihoitotyön eri toimintaympäristöissä. Tutkinto antaa valmiudet toimia akuutti hoitotyön asiantuntijana eri ikäisten potilaiden/asiakkaiden akuuteissa hoitotyön muuttuvissa tilanteissa.

Valmistuvilla sairaanhoitajilla on vahva osaaminen potilaan voinnin arvioinnissa sekä äkillisesti muuttuneiden potilaan tilanteiden hoitamisessa. Opintojen loppuvaiheessa on sairaanhoitajan asiantuntijuuden kehittäminen - opintojakso, jossa voit syventää valitsemaasi osaamista:

  • akuuttihoitotyössä
  • kliinisessä hoitotyössä
  • lasten akuuttihoitotyössä
  • mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyössä
  • omalla valitsemallasi urapolulla.

Opiskelija laatii opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelman (HOPS). Sen lähtökohtina ovat opetussuunnitelma, aikaisemmin hankittu osaaminen (AHOT) ja henkilökohtaiset kehittymistarpeet, jotka voivat lyhentää opiskeluaikaa.

Ohjattu harjoittelu ja opinnäytetyö

Sairaanhoitajan koulutuksesta noin yksi kolmasosa on harjoittelua, joka toteutuu pääosin sosiaali- ja terveysalan erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Harjoittelujaksot ovat 5-8 viikon pituisia. Otathan huomioon, että monissa harjoittelupaikoissa voidaan toteuttaa 3-vuorotyötä.

Tutkintoosi sisältyy opinnäytetyö (15 op), joka toteutetaan yleensä parityönä Metropolia Ammattikorkeakoulun työelämälähtöisissä hankkeissa.

Kansainvälisyys opinnoissa

Metropolia tarjoaa laajat mahdollisuudet kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Voit suorittaa osan harjoittelusta sekä teoreettisista opinnoista ulkomailla. Harjoittelupaikkoja on löytynyt niin Euroopasta, Afrikasta, Aasiasta kuin Kanadastakin. Voit myös osallistua Metropolian kansainväliseen toimintaan eri tavoin, kuten esim. intensiivikursseilla tai projekteissa.

Lisäksi voit vahvistaa englannin kielen taitojasi valitsemalla opintoja englanninkielisestä sairaanhoitajakoulutuksesta.

Opiskelijoiden kokemuksia

Sairaanhoitaja Anton Dahlström kertoo opinnoistaan

Olen Anton Dahlström, 26-vuotias sairaanhoitaja Helsingistä. Valmistuin Tukholmankadun Metropoliasta joulukuussa 2018 ja työskentelen tällä hetkellä Meilahden päivystyspoliklinikalla. Vapaa-aikaani kulutan mielelläni luonnossa oleskeluun, matkusteluun ja kaikenlaiseen urheiluun, koripallo etunenässä.

Sairaanhoitaja Anton Dahlström

Opinnot Metropoliassa olivat mielenkiintoisia ja ne toteutettiin noin 50/50 lähiopetuksena ja verkossa. Opintojen aikana suoritin myös yhteensä kahdeksan työharjoittelua mahtavan monipuolisissa ja hyvin erilaisissa yksiköissä ja ympäristöissä. Teoriaopinnot tarjoavat kattavan pohjan sairaanhoitajuuteen, mutta koen kuitenkin oppineeni eniten juuri käytännön harjoitteluista. Yksi hienoimmista ja rikastuttavimmista kokemuksista opiskeluaikana olikin ehdottomasti vaihto-opiskelu, jonka pääsin tekemään Ghanassa sikäläisen sairaalan puitteissa.

Potilastyö, ja omasta kokemuksestani etenkin päivystystyö, on monella tapaa tiimityötä. Opintojen aikana teimme useita pari- ja ryhmätöitä ja vaikka joukkueurheilusta saamani valmiudet työskennellä ryhmässä ovat hyvät, sain koulutuksesta paljon lisää työkaluja ja ryhmätyöskentelytaitoni - joita jokaisessa työyhteisössä tarvitaan - kehittyivät huomattavasti. Metropoliasta sain monipuolista ja laadukasta opetusta ja erinomaiset valmiudet työskennellä sairaanhoitajan ammatissa.

Metropoliasta valmistuneet sairaanhoitajat Julia, Johanna ja Pipsa kertovat opiskelustaan