Perustiedot

Tutkintonimike
Sairaanhoitaja (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 18.3.–1.4.2020
Aloituspaikat
60

Kiinnostaako sairaanhoitajan työ?

Silloin olet hakemassa arvostettuun ammattiin, jossa:

 • työsi on ihmisläheistä, monipuolista ja palkitsevaa
 • työskentelet eri-ikäisten asiakkaiden kanssa heidän terveyteensä, hyvinvointiinsa ja sairauksiinsa liittyvissä kysymyksissä
 • ohjaat, tuet, hoidat ja kuntoutat eri tavoin sairastuneita henkilöitä yhteistyössä heidän läheistensä ja muiden ammattilaisten kanssa
 • työtehtäviisi kuuluvat lisäksi erilaiset opetus-, suunnittelu-, kehittämis-, johtamis- ja asiantuntijatehtävät
 • pääset työskentelemään monialaisissa ja moniammatillisissa työympäristöissä.

Sairaanhoitajilla on erinomaiset työmahdollisuudet

Sairaanhoitajien työllistymistilanne ja jatko-opiskelumahdollisuudet ovat erittäin hyvät. Voit työskennellä esim. sairaalan vuodeosastolla, poliklinikalla tai leikkausosastolla. Työpaikkasi voi löytyä myös kotisairaanhoidosta, sairaanhoitajan vastaanotolta, erilaisista kuntoutus- ja hoitokodeista tai lääkäriasemilta.

Näiden lisäksi sairaanhoitajatutkinto mahdollistaa työskentelyn asiantuntijuus- ja konsulttitehtävissä, vapaaehtoisjärjestöjen palveluksessa tai kansainvälisissä tehtävissä.

Sairaanhoitajan tutkinto antaa myös erinomaiset kansainväliset työmahdollisuudet: se on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten tutkintojen kanssa, ja antaa EU-direktiivien mukaisen sairaanhoitajan pätevyyden.

Opintojen toteutus

Sairaanhoitajan opinnot monimuotototeutuksessa kuten päivätoteutuksessa muodostuvat laaja-alaisista teoreettisista hoitotyön opinnoista, innovaatio-opinnoista, monialaisista valinnaisista opinnoista, opinnäytetyöstä sekä ohjatusta harjoittelusta. Toteutamme monimuotokoulutuksen yhteistyössä työelämän kanssa.

Hyödynnämme opetuksessa monipuolisia digitaalisia oppimisympäristöjä. Opetus tapahtuu simulaatio- ja laboraatio-opintoina sekä kontaktipäivinä oppilaitoksessa. Keväällä 2020 avaamme Myllypuron kampuksella Suomen ajanmukaisimman simulaatiokeskuksen. Opetusta järjestetään eri opintojaksoilla simulaatio-oppimisympäristössä.

Sairaanhoitajan opinnot monimuotototeutuksessa ovat teoriaopetuksen osalta pääasiallisesti verkkopainotteisia. Verkko-opiskelua varten opiskelija tarvitsee tietokoneen, headset-laitteen ja kameran, joten perus IT-taidot tulee olla hallinnassa. Laboraatiot, simulaatiot ja muut erilaisia oppimisympäristöjä ja oppimismuotoja edellyttävät opinnot toteutuva lähiopetuksena Myllypuron kampuksella pääasiallisesti yhtenä-kahtena päivänä viikossa. Opiskelijat tekevät opintojen aikana erilaisia oppimistehtäviä ja projekteja sekä itsenäisesti että opiskelijaryhmissä. Opiskelijan harjoitteluympäristöt vaihtelevat opiskelijan opintopolun mukaisesti. Opintojen ajoitus ja toteutustavat tiedotetaan jokaisen lukukauden alussa.

Verkkopainotteinen monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta ja sitoutumista. Monimuoto-opiskelu on joustavaa ja mahdollistaa osittain ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Opintojen joustavuus vaatii opiskelijalta hyvää ajanhallintaa ja suunnitelmallisuutta, esim. opiskelun ja työn yhteensovittamisessa. Viimeisen puolen vuoden sairaanhoitajakoulutuksen suuntaavat syventävät opinnoissa on  valittavina asiantuntijuuden alueina ovat:

 • Päivystys-ja tehohoitotyö
 • Perioperatiivinen hoitotyö
 • Syöpätautien hoitotyö
 • Lasten, nuorten ja perheen hoitotyö
 • Hoitotyö perusterveydenhuollossa ja akuutti gerontologinen hoitotyö
 • Psykiatrinen hoitotyö

Opiskelija laatii opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelman (HOPS). Sen lähtökohtina ovat opetussuunnitelma, aikaisemmin hankittu osaaminen (AHOT) ja henkilökohtaiset kehittymistarpeet, jotka voivat lyhentää opiskeluaikaa.

Työharjoittelu

Sairaanhoitajan koulutuksesta noin yksi kolmasosa on harjoittelua, joka toteutuu pääosin sosiaali- ja terveysalan erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Harjoittelujaksot ovat 5-8 viikon pituisia. Otathan huomioon, että monissa harjoittelupaikoissa voidaan toteuttaa 3-vuorotyötä.

Opinnäytetyö

Opintojesi päätteeksi teet opinnäytetyön (15 op), joka toteutetaan yleensä parityönä Metropolia Ammattikorkeakoulun työelämälähtöisissä hankkeissa.

Kansainvälisyys sairaanhoidon opinnoissa

Tarjoamme laajat mahdollisuudet kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Voit suorittaa osan harjoittelusta sekä teoreettisista opinnoista ulkomailla. Harjoittelupaikkoja on löytynyt niin Euroopasta, Afrikasta, Aasiasta kuin Kanadastakin. Voit myös osallistua Metropolian kansainväliseen toimintaan eri tavoin, kuten esim. intensiivikursseilla tai projekteissa.

Lisäksi voit vahvistaa englannin kielen taitojasi valitsemalla opintoja englanninkielisestä sairaanhoitajankoulutuksesta.