Sairaanhoitaja (AMK) -koulutus maahanmuuttajille

Perustiedot

Tutkintonimike
Sairaanhoitaja (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 4. − 14.9.2023
Hinta
Maksuton EU- ja ETA-maiden kansalaisille

Metropolia ja Tampereen ammattikorkeakoulu käynnistivät vuonna 2021 uuden kaksikielisen sairaanhoitajakoulutuksen maahanmuuttajille.

Opinnot aloitetaan englanniksi ilman suomen kielen taitotasovaatimusta. Suomen kielen osuus opetuskielenä vahvistuu kielitaidon karttuessa.

Sairaanhoitajakoulutuksessa yhdistyvät sekä monipuolinen käytännön työharjoittelu että vahva teoreettinen osaaminen. Opetus koostuu lähiopetuksesta, teoriaopintojen osalta osittain etäopetuksesta, simulaatio-opinnoista sekä käytännön työharjoittelusta.

Koulutuksesta valmistuneella sairaanhoitaja (AMK):lla on valmiudet työskennellä suomen kielellä suomalaisessa terveydenhuollossa.

Lue lisää maahanmuuttajille suunnatusta sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksesta