Sairaanhoitaja (AMK) -koulutus maahanmuuttajille

Mukana syksyn yhteishaussa.

Tutkintonimike
Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus
210 opintopistettä
Kesto
3,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Englanti
Hinta
Maksuton EU- ja ETA-maiden kansalaisille

Opiskelu

Metropolia ja Tampereen ammattikorkeakoulu toteuttavat kaksikielistä sairaanhoitajakoulutusta maahanmuuttajille.

Opinnot aloitetaan englanniksi ilman suomen kielen taitotasovaatimusta. Suomen kieltä integroidaan opintojaksoihin opintojen alusta lähtien. Suomen kielen osuus opetuskielenä vahvistuu kielitaidon karttuessa. Opetussuunnitelmassa kaikki vapaasti valittavat opinnot ovat suomen kieltä.

Sairaanhoitajakoulutuksessa yhdistyvät sekä monipuolinen käytännön työharjoittelu että vahva teoreettinen osaaminen.

Opetus koostuu

  • lähiopetuksesta
  • teoriaopintojen osalta osittain etäopetuksesta
  • simulaatio-opinnoista sekä
  • käytännön työharjoittelusta.

Koulutuksesta valmistuneella sairaanhoitaja (AMK):lla on valmiudet työskennellä suomen kielellä suomalaisessa terveydenhuollossa.

Kysy maahanmuuttajien Nursing-opinnoista tutkintovastaavalta

Kysy Nursing-opintoihin hakemisesta opinto-ohjaajalta

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.