Sosionomi (AMK): sosiaaliohjaus, monimuoto-opinnot

Perustiedot

Tutkintonimike
Sosionomi (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. - 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Sosionomi (AMK), sosiaaliohjaus

Sosionomin tutkinto antaa valmiudet eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ohjaus- ja kasvatustyöhön sosiaalialalla. Sosiaalialan asiantuntijat vahvistavat yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia, voimavaroja ja toimintakykyä sekä ehkäisevät syrjäytymistä.

Sosionomin työtehtävät

Sosionomi työskentelee hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Työtä tehdään yhdessä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Sosionomilla on taito soveltaa osaamistaan ammatissaan ja kehittää ammattialaansa.

Sosionomin työkenttänä on:

 • Lastensuojelu
 • Perhetyö
 • Nuorisotyön ohjaus- ja kasvatustehtävät
 • Sosiaaliohjaus koulussa
 • Aikuisten kanssa tehtävä työ
 • Ikäihmisten kanssa tehtävä työ
 • Vammaistyö
 • Päihdetyö
 • Mielenterveystyö
 • Ehkäisevä väkivaltatyö
 • Monikulttuurinen työ

Sosionomilla on mahdollisuus toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana ja palvelujen tuottajana.

Sosionomin koulutus

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma perustuu seuraaviin sosionomin osaamisalueisiin (Sosiaalialan AMK -verkosto 2023):

 1. Sosiaalialan eettinen osaaminen
 2. Asiakastyön osaaminen
 3. Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
 4. Kriittinen ja osallisuutta edistävä yhteiskuntaosaaminen
 5. Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
 6. Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen

Tutustu opetussuunnitelmaan

Monimuotototeutus sosiaalialan tutkinto-ohjelmassa

Monimuoto-opiskelu on opiskelijalle päätoimista opiskelua. Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät lähiopiskelupäivät, itsenäinen opiskelu sekä työelämälähtöinen oppiminen harjoittelujaksoineen.

Lähiopetuspäivien määrä vaihtelee opintojen aikana lukukausien erilaisten sisältöjen mukaan. Läsnäoloa vaativia lähiopetuspäiviä on pääsääntöisesti joka toinen viikko 2-3 päivää viikossa. Lähipäivien opetus toteutetaan päiväsaikaan. Opintojen kulku ja opintojaksojen aikataulut ovat tiedossa aina lukukausi kerrallaan.

Lähiopetuspäivien välillä on mm. verkkoluentoja ja itsenäistä sekä ryhmämuotoista opiskelua, jossa hyödynnetään oppilaitoksen digitaalisia oppimisympäristöjä. Opintoja voi suorittaa myös moniammatillisissa ja -alaisissa oppimisympäristössä esimerkiksi Metropolian HyMy-kylässä sekä Metropolian kehittämishankkeissa innovaatiokeskittymissä.

Työelämäharjoittelu

Sosionomiopintoihin sisältyy yhteensä 45 op (n. 30 viikkoa) ohjattua tavoitteellista harjoittelua, joka jakaantuu neljään eri mittaiseen harjoittelujaksoon. Opiskelijat voivat tehdä harjoittelunsa monipuolisissa sosiaalialan työympäristöissä eri asiakasryhmien kanssa hyvinvointialueilla, yrityksissä tai kolmannella sektorilla. Ohjattuja harjoittelujaksoja voi suorittaa myös ulkomailla.

Haluaisitko kehittää työyhteisöäsi? Haluaisitko kuulla sosiaalialan uusimmista tuulista? Ota opiskelija työharjoitteluun omaan organisaatioosi!

Kysy lisää harjoitteluja koordinoivilta opettajiltamme!

Yhteyshenkilöt:

 • 1. harjoittelu: Soile Bergström, lehtori
 • 2. harjoittelu: Päivi Eskelinen-Roos, lehtori
 • 3. harjoittelu: Taina Konttinen, lehtori

etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]metropolia[dot]fi)

Innovaatio-opinnot

Innovaatioprojektiopinnoissa painotetaan työelämälähtöisiä aiheita, innovatiivista toimintaa ja monialaista yhteistyötä. Opintojen laajuus on 10 op.

Opinnoissa luodaan yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, jossa opiskelijat, opettajat, työelämän toimijat ja asiakkaat yhdessä osallistuvat kehittämisprosessiin ja päätöksentekoon.

Opinnoissa kehitetään käytännöllisiä ja luovia ratkaisuja, toimintatapoja ja palveluja, joilla vastataan metropolialueen toimijoiden monimuotoisiin tarpeisiin. Tutustu innovaatioprojekteihimme

Kansainvälisyys

Yhteistyö ulkomaisten korkeakoulujen ja organisaatioiden kanssa mahdollistaa opiskelijoille opiskelu- tai työharjoittelupaikan ulkomailla. Opintojen aikana on mahdollista lähteä 3-6 kuukauden opiskelijavaihtoon, suorittaa työharjoittelu ulkomailla tai osallistua intensiivikursseille.

Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös lähtemättä omalta kampukseltaan, esimerkiksi suorittamalla opintoja englanninkielisessä tutkinnossa, osallistumalla kansainvälisten vierailijoiden luennoille tai osallistumalla kv-tutortoimintaan.

Sosiaali- ja terveysalan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä hankkeita ja liittyvät ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Opinnäytetyö voi olla teoreettinen tai empiirinen tutkimus-, kehittämis- tai suunnittelutehtävä.

Jos haluatte kehittää työyhteisöänne ja toimintatapojanne, ottakaa meihin yhteyttä!

Yhteyshenkilö:
Lehtori Niina Pietilä
etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]metropolia[dot]fi)

Lue Alexandran opiskelijatarina

Alexandra Tyin.Sosiaalialalla on työpaikkoja hyvin tarjolla ja ammattikorkeakouluista valmistuneita sosionomeja löytyy monenlaisista rooleista. Tulevaisuudessa Alexandra toivoo työskentelevänsä ihmisten parissa esimerkiksi vuorovaikutuksen edistämisessä.

“Sosionomin tutkinto on laaja, joten urapolut voivat olla monennäköisiä. Työpaikka löytyy kyllä varmuudella. Se tuo itselleni turvallisen fiiliksen ja tyytyväisyyttä alavalintaan lisää, että mahdollisuudet ovat niin monet.

Lue koko tarina