Perustiedot

Tutkintonimike
Muotoilija (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • Ei tiedossa
Hinta
Maksuton

Visuaalisen viestinnän muotoilussa ei ole tällä hetkellä alkamassa monimuoto-opetusta. 

 

Visuaalisen viestinnän muotoilun graafiseen suunnitteluun painottuva monimuotototeutus on ensisijaisesti suunnattu alalla jo toimiville visuaalisen viestinnän ammattilaisille. Voit täydentää osaamistasi esimerkiksi verkkopalveluiden ja käyttöliittymien visuaalisesta suunnittelusta, palvelumuotoilusta, informaatiografiikasta, liikkuvan grafiikan tuotannosta tai syventää muuta markkinointiviestinnän, mainonnan tai julkaisusuunnittelun osaamistasi.

Sinulla on mahdollisuus hyödyntää työelämässä jo hankkimaasi alan osaamista henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa ja siten vaikuttaa tutkinnon suorittamisen kokonaisaikaan. 

Kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat toimintaamme.

Tavoitteet

Visuaalisen viestinnän muotoilun ammattilaisena hallitset graafisen suunnittelun ja liikkuvan grafiikan. Sinulla on monipuoliset valmiudet visuaalisen markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Opintojen sisältö

Opintojen sisältö pohjautuu visuaalisen viestinnän muotoilun tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan. Valittavanasi on opintoja sekä graafisen suunnittelun että liikkuvan grafiikan suuntautumisvaihtoehdoista. 

Sinulla on mahdollisuus ottaa opintoja myös 3AMK-tarjonnasta tai syventää osaamistasi muiden tutkintojen tarjoamilla opintokokonaisuuksilla.

Lisätietoja opintojaksoista saat tutustumalla visuaalisen viestinnän muotoilun opetussuunnitelmiin

Opintojen toteutustapa

Opintojen alussa laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaamisesi. Suunnittelet opintosi etenemisen yhdessä tutkinto-ohjelman henkilökunnan kanssa.

Koulutus voi toteutua osittain itsenäisenä etäopiskeluna sekä projekteina työelämässä. Tämä vaatii sekä opiskelijalta että työnantajalta joustoa onnistuakseen. Työelämäyhteistyö on olennainen osa opintoja. Projektikurssit toteutetaan pääsääntöisesti yhteistyössä työelämän kanssa: voit suorittaa oppimistehtäviä ja projektitöitä työnantajayritykseesi. Voit myös opinnollistaa ja sisällyttää tutkintoon aiemmin työssä hankittua osaamistasi.

Koulutuksessa on mahdollisuus osallistua visuaalisen viestinnän muotoilun päiväopiskelijoiden opintojaksoille.

Työkenttä

Visuaalisen viestinnän muotoilijana voit toimia monipuolisesti eri tehtävissä, esimerkiksi

  • design-, digi- ja mainostoimistoissa
  • markkinointi- ja viestintätoimistoissa
  • yritysten ja järjestöjen tiedotus-, viestintä-, tai markkinointiyksiköissä
  • itsenäisenä yrittäjänä

Työnimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • graafinen suunnittelija
  • art director
  • visuaalinen suunnittelija

Visuaalisen viestinnän muotoilun videot