Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK)

Kesto: 3,5 vuotta

Laajuus: 210 opintopistettä

Aloituspaikat: 90

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 20.3.–3.4.2019

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Kiinnostaako sairaanhoitajan työ? Silloin olet hakemassa arvostettuun ammattiin, jossa työskentelet eri-ikäisten asiakkaiden kanssa heidän terveyteensä, hyvinvointiinsa ja sairauksiinsa liittyvissä kysymyksissä. Sairaanhoitaja toimii hyvin harvoin yksin tai vain saman ammattikunnan parissa, joten pääset työskentelemään monialaisissa ja moniammatillisissa työympäristöissä.

Sairaanhoitajan tutkinto antaa erinomaiset työskentelymahdollisuudet kotimaassa ja ulkomailla. Se on ammattikorkeakoulututkinto, joka on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten tutkintojen kanssa. Koulutus antaa EU-direktiivien mukaisen sairaanhoitajan pätevyyden, mikä avaa sinulle ovet mielenkiintoisiin ja haastaviin tehtäviin myös Suomen ulkopuolelle.

Sairaanhoitotyö on ihmisläheistä, monipuolista ja palkitsevaa

Ohjaat, tuet, hoidat ja kuntoutat eri tavoin sairastuneita henkilöitä yhteistyössä heidän läheistensä ja muiden ammattilaisten kanssa. Asiakkaan läheisistä huolehtiminen ja heidän ohjaamisensa on tärkeä osa työtäsi.

Työtehtäviisi kuuluvat myös erilaiset opetus-, suunnittelu-, kehittämis-, projekti-, johtamis- ja asiantuntijuustehtävät.

Työpaikkasi voi olla esim. sairaalan vuodeosastolla, poliklinikalla tai leikkausosastolla. Se voi löytyä myös kotisairaanhoidosta, erilaisista kuntoutus- ja hoitokodeista tai lääkäriasemilta. Näiden lisäksi sairaanhoitajatutkinto mahdollistaa työskentelyn asiantuntijuus- ja konsulttitehtävissä, vapaaehtoisjärjestöjen palveluksessa tai kansainvälisissä tehtävissä.

Työllistymistilanteesi ja jatko-opiskelumahdollisuutesi ovat hyvät.

Sairaanhoitotyön opinnot

Opinnot muodostuvat laaja-alaisista teoreettisista hoitotyön opinnoista, innovaatio-opinnoista, monialaisista valinnaisista opinnoista, opinnäytetyöstä sekä ohjatusta harjoittelusta.

Painopisteenämme on kliininen hoitotyö, jonka mukaisesti vahvistat tulevaisuuden työssäsi vaadittavia kliinisiä taitoja. Se näkyy opinnoissasi mm. laaja-alaisuutena sekä mahdollisuutena harjoitella kädentaitoja kliinisissä laboraatioissa sekä simulaatio-oppimisympäristössä.

Opintojen loppuvaiheessa on tarjolla sairaanhoitajan asiantuntijuuden kehittäminen - opintojakso, jossa voit syventää valitsemaasi osaamista.

Kun aloitat opiskelut, laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Sen lähtökohtina ovat opetussuunnitelma, osaamisen tunnustaminen, joka perustuu aikaisemmin hankittuun osaamiseen (AHOT) sekä henkilökohtaiset kehittymistarpeet, jotka voivat lyhentää opiskeluaikaa.

Opiskelusi on päätoimista ja opetus tapahtuu pääosin päivisin. Opetusta voi olla myös iltaisin ja lauantaisin. Opintoihisi kuuluu teoriaopetusta, erilaisia laboratoriotöitä, verkko-opiskelua, itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa opiskelua sekä erilaisia työpajoja. Jokaisessa opintojaksossa teet myös kirjallisia töitä. Lisäksi jokaisen Metropolian opiskelijan opintoihin kuuluu moniammatilliset ja koulutusohjelmarajat ylittävät innovaatioprojektiopinnot (10 op).

Opiskelu Metropolian sairaanhoitotyön tutkinnossa on ilmaista, mutta muut opintoihin liittyvät kustannukset opiskelija maksaa itse. Näitä ovat mm. matka- ja asumiskustannukset kliinisen harjoittelun tapahtuessa pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Työharjoittelu ja opinnäytetyö

Sairaanhoitajan koulutuksesta noin yksi kolmasosa on harjoittelua, joka toteutuu pääosin sosiaali- ja terveysalan erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Harjoittelujaksoja on jokaisella lukukaudella. Otathan huomioon, että monissa harjoittelupaikoissa toteutetaan 3-vuorotyötä myös viikonloppuisin, johon opiskelijan tulee sitoutua.

Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö (15 op), joka toteutetaan yleensä parityönä Metropolia Ammattikorkeakoulun työelämälähtöisissä hankkeissa.

Kansainvälisyys opinnoissa

Metropolia tarjoaa laajat mahdollisuudet kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Voit suorittaa osan harjoittelusta sekä teoreettisista opinnoista ulkomailla. Harjoittelupaikkoja on löytynyt niin Euroopasta, Afrikasta, Aasiasta kuin Kanadastakin. Voit myös osallistua Metropolian kansainväliseen toimintaan eri tavoin, kuten esim. intensiivikursseilla tai projekteissa.

Lisäksi voit vahvistaa englannin kielen taitojasi valitsemalla opintoja englanninkielisestä sairaanhoitajankoulutuksesta.

Opiskelijoiden kokemuksia

Sairaanhoitajalla on varaa valita

Sairaanhoitajan osaamiselle riittää kysyntää niin Suomessa kuin ulkomailla. Työ on hoitamista fyysisesti, mutta myös henkisesti. Sairaanhoitaja Anna Malloyn mielestä sairaanhoitaja ei saa menettää omaa uskoaan työhönsä eikä potilaisiin.

Anna MalloyOikeastaan Anna Malloysta, 27, piti tulla toimittaja. Puolivahingossa hän haki myös nykyisen Metropolian englanninkieliseen Nursing-koulutusohjelmaan, ja löysi itsensä muutamaa kuukautta myöhemmin tutustumasta ihmismieleen - ja kehoon. Ensimmäisessä työharjoittelussa varmistui, että oma ala oli löytynyt.

– Ajattelin, että kirjeenvaihtajana voisin auttaa ihmisiä. Sairaanhoitajan työssä auttaminen on vielä konkreettisempaa.

Eteneminen edellyttää jatko-opintoja

Valmistumisensa jälkeen rakkaus vei Annan Yhdysvaltoihin. Suoritettuaan paikallisen sairaanhoitajan lupatentin, Anna sai valita viidestä hakemastaan työpaikasta mieleisensä. Pian hän hoiti potilaista neurologian kuntoutusosastolla coloradolaisessa vuoristosairaalassa.

Englanninkielinen sairaanhoitajakoulutus antoi hyvän pohjan työskentelyyn ulkomailla: sanat olivat tuttuja ja toimiminen kansainvälisessä ympäristössä tuntui luontevalta. Käytännön hoitotyö oli tuttua, koska sairaanhoitajan koulutuksesta jopa 75 opintopistettä suoritetaan työharjoittelussa.

Suomalaista sairaanhoitajatutkintoa arvostetaan ulkomailla, jopa enemmän kuin kuvitellaan. Anna sai ylennyksen puoli vuotta aloittamisensa jälkeen. Suomessa eteneminen edellyttää yleensä joko ylempää amk-tutkintoa tai hoitotieteen opintoja yliopistossa.

Työ ei sovi yliherkille

Potilaan auttaminen vessatoimissa tai suihkussa ovat jokapäiväistä työtä sairaanhoitajalle.. Sairaanhoitaja on läsnä tilanteissa, joissa useimpia potilaita hävettää. Hoitajan tehtävä on auttaa potilasta tuntemaan olonsa mukavaksi näissäkin tilanteissa. Verta tai eritteitä pelkäävälle työ ei yksinkertaisesti sovi. Eikö Annaa koskaan inhota?

– Kun kunnioittaa potilaita, ei heidän eritteitäänkään vihaa, hän kuvaa.

Työssä kohtaa kuoleman

Sairaanhoitajan työssä ei ole pahinta kuolema, vaan uskon puute. Anna ei halua koskaan menettää uskoaan: hän haluaa auttaa potilaita uskomaan parantumiseen ja haluaa itse tehdä parhaansa potilaiden hyväksi. Silti välillä tekisi mieli sanoa pahasti, kun potilaat vahingoittavat itseään tarkoituksellisesti tai eivät edes yritä.  Negatiivinen tunne pitää kuitenkin pitää kurissa.

Tulevaisuudessa Anna haaveilee jatkavansa opintojaan kätilöksi. Sitten ehkä Afrikkaan kehitystyöhön. Toisaalta myös luonnonlääketieteen yhdistäminen länsimaiseen lääketieteeseen kiinnostaisi. Mutta mikäpä siinä, sairaanhoitajana kaikki vaihtoehdot ovat avoimena.

Sairaanhoitajaksi opiskeleva Miiko Juola kertoo opinnoistaan

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Nea Lehtimäki
Tutkintovastaava
Puh. 040 167 8228 
Lähetä sähköpostia

Anna-Maria Tiainen
Opinto-ohjaaja
Puh. 050 563 3611
Lähetä sähköpostia

Myllypuron kampukselle

Tutkinto-ohjelma muuttaa lukuvuoden 2018 - 2019 aikana uudelle Myllypuron kampukselle

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Kansainvälisyys opintojen aikana