Vanhustyön henkilöstö

Mari Heitto.Mari Heitto
Tutkintovastaava
Lehtori
Muistityö, gerontologia, Validaatiokoulutus kehittämistoiminta ja työelämäyhteistyö Hyvissä handuissa himassa -ESR hanke (1.3.2019 - 31.10.2021)
p. 040 769 8714

Panu Karhinen.Panu Karhinen
Lehtori, Tiimivastaava
Projektipäällikkö Erasmus+ Socre 2017-2019, gerontologinen kuntoutus, geronteknologia ja kehittämistoiminta
p. 040 148 3947

Tuula Mikkola.

Tuula Mikkola
Yliopettaja
Sosiaaligerontologia, omaishoito, tki-opinnot, kehittämistoiminta Vanhustyö yamk-tutkinto
p. 040 057 8279

Elisa Ollila.Elisa Ollila
Lehtori
Sosiaali- ja terveysgerontologia, opinnäytetyöohjaus, harjoittelujen koordinointi, kansainvälisyys opintojen aikana
p. 040 840 1745

Arja Puura.Arja Puura
Assistentti
harjoitteluasioiden koordinointi ja harjoittelusopimukset
p. 050 401 3474

Anna Puustelli-Pitkänen.Anna Puustelli-Pitkänen
Lehtori
Sosiaaligerontologia, palveluohjaus, vanhuspolitiikka, hyvinvointiyrittäjyys, opinnäytetyöohjaus opetussuunnitelmatyö ja kehittämistoiminta
p. 040 682 3326

Mia Rosenström.Mia Rosenström
Lehtori
Terveyden edistäminen, gerontologinen hoiva- ja hoitotyö, gerontologinen johtaminen ja laadun kehittäminen, opinnäytetyöohjaus
p. 040-679 0779

Satu Vahaluoto.Satu Vahaluoto
Lehtori
Gerontologinen kuntoutus, kummivanhustyöskentely, opinnäytetyöohjaus MINNO® -koordinaattori, kehittämistoiminta
p. 040 674 3377

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@metropolia.fi