Digitaalinen muotoilu, muotoilija (AMK), päiväopiskelu

Tutkintonimike
Muotoilija (AMK)
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Digitaalisen muotoilun ammattilaisena hallitset digitaalisten palveluiden suunnittelun ja tuotannon monipuolisesti. Ymmärrät design-ajattelun periaatteet ja tunnet alan suunnitteluprosessit.

Ihmiskeskeinen suunnittelu, verkkoteknologiat, informaatioarkkitehtuuri, sosiaalisen median konseptit ja palvelut sekä vuorovaikutteiset toiminnallisuudet ovat sinun alaasi.

Opintojen rakenne ja sisältö

Muotoilijan (AMK) tutkinto koostuu kaikille yhteisistä perusopinnoista, ammattiopinnoista, työharjoittelusta, opinnäytetyöstä sekä vapaavalintaisista opinnoista.

Muotoilun koulutuksen perusopinnot tukevat ammattiopintoja. Perusopintoihin sisältyy esimerkiksi kieli- ja viestintäopintoja, opiskeluun orientoitumista, yritystoimintaa ja markkinointia sekä median, muotoilun ja yhteiskunnan suhteiden tarkastelua.

Ammattiopinnoissa opiskelijat perehtyvät monipuolisesti käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnitteluun, palvelumuotoilun menetelmiin, konseptikehitykseen, sisällöntuotantoon, toteutusteknologioihin ja digitaalisten kanavien erilaisiin julkaisumahdollisuuksiin.

Tutkintoon sisältyy viiden kuukauden mittainen työharjoittelu. Harjoittelussa opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimaansa aidossa työympäristössä.

Opintojen lopuksi tehtävä opinnäytetyö on opiskelijan osoitus omasta osaamisestaan. Opinnäytetyö koostuu tyypillisesti jotakin digitaalisen muotoilun osa-aluetta käsittelevästä projektista ja kirjallisesta tutkielmasta.

Vapaavalintaisilla opinnoilla opiskelijat voivat täydentää ja syventää osaamistaan.

Tavoittelemme koulutuksessamme kestävän kehityksen periaatteita.

Metropolian muotoilun tutkinto-ohjelmassa tehdään monenlaista yhteistyötä niin työelämän, kolmannen sektorin, yksittäisten toimeksiantajien kuin Metropolian muiden alojen toimijoiden kanssa. Tutustu yhteistyön muotoihin Luovan Dimension sivuilla.

Tutustu Digitaalisen muotoilun opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Digitaalisen muotoilun asiantuntijaksi

Digitaalisen muotoilun opinnot ovat kiinteässä yhteydessä työelämään. Opiskelijat pääsevät opintojen aikana kartuttamaan kokemusta aidoissa työelämän asiakasprojekteissa.

Valmistumisen jälkeen voit työllistyä erilaisiin digitaalisen ympäristön asiantuntijatehtäviin, jotka liittyvät esimerkiksi verkkopalveluiden suunnitteluun, tuotantoon tai projektien johtamiseen. Hallitset digitaalisen mediatuotannon työprosessit ja tuotannolliset taidot.

Työnimekkeesi valmistumisen jälkeen voi olla

 • Palvelumuotoilija
 • UI/UX designer
 • Front end developer
 • Designer

Työpaikkasi voi olla esimerkiksi

 • media- tai mainostoimistossa
 • suunnittelu- tai viestintätoimistoissa
 • yritysten viestintäyksiköissä
 • it-yrityksissä tai
 • koulutusalalla.

Millaista on digitaalisen muotoilun opiskelu?

Tutustu digitaalisen muotoilun opiskelijoiden ylläpitämään sivustoon, josta saat tietoa ja vinkkejä digimuotoiluun hakemiseen ja siellä opiskeluun.

Lue lisää digimuotoilu.metropolia -sivustolta

Digitaalisen muotoilun syksyn 2020 fuksiryhmän tekemä esittelyvideo digitaalisen muotoilun opiskelusta Metropoliassa.

Opiskele digitaalista muotoilua avoimessa AMK:ssa

Digitaalinen muotoilu tarjoaa avoimen AMK:n kautta itsenäisesti suoritettavan 5 opintopisteen opintojakson Generatiivinen tekoäly muotoilijan työvälineenä.

Ilmoittautuminen opintojaksolle 1.10.2023 - 30.4.2024 Avoimen AMK:n ilmoittautumisjärjestelmässä.

Lue lisää avoimesta AMKsta.

Kysyttävää digitaalisen muotoilun opiskelusta?

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 15.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 15.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Digitaalisen muotoilun opintojen aloitusohjeet

Tervetuloa opiskelemaan digitaalista muotoilua syksyllä 2024!

Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta Digitaalisessa muotoilussa!

Opintosi alkavat maanantaina 19.8.2024 klo 9.15 Metropolian Arabian kampuksella (Hämeentie 135D, Helsinki). Silloin käynnistyy lukuvuoden ensimmäinen opintojakso Opiskelu- ja viestintätaidot. Opintojakson opettajina toimivat Juhana Kokkonen ja Mari Silver. Aloitamme opiskelun luokassa 411 Digitila Koivu. Opiskelijatuutori on sinua vastassa sisääntuloaulassa ja opastaa tarvittaessa oikeisiin tiloihin.

Myös muina päivinä viikoilla 34 ja 35 aloitamme kello 9:15 paitsi keskiviikkona 21.8. aloitetaan kello 9:00. Varaudu olemaan paikalla päivittäin kello 15 saakka. Nämä kaksi ensimmäistä opiskeluviikkoa käytämme ns. oppimisen metataitojen tutkimiseen, digitaalisen muotoilun pedagogiikan ja oppimiskäytäntöjen hahmottamiseen ja toisiimme tutustumiseen. Samalla tutustumme myös koulun tiloihin ja toimintamahdollisuuksiin. Myös opiskelijat ja opiskelijajärjestöt järjestävät ohjelmaa.

Opiskelu on sitä palkitsevampaa, mitä enemmän olet itse valmis panostamaan omaan oppimiseesi. On tärkeää, että suunnittelet opintojesi etenemistä tavoitteellisesti alusta alkaen. Henkilökuntamme on tukenasi opintojen suunnittelussa. Tärkeässä roolissa opintojen ohjauksessa on ryhmän opettajatuutori eli HOPS-ohjaaja. Sinun ryhmäsi opettajatuutori on Juhana Kokkonen. Jos olet aikaisemmin suorittanut korkeakouluopintoja muualla, niin keskustelet hänen kanssaan ensimmäisten viikkojen aikana myös opintojen hyväksilukemisesta. Lisätietoja opettajatuutoroinnista ja HOPS-ohjauksesta saat opintojen alettua.

Sinulla on myös mahdollisuus lainata koululta kannettava tietokone opintojesi tueksi. Koulun tietokoneet on aina palautettava kesäksi koululle. Jos lainaat koneen, niin olet vastuussa koneesta, jos sille vaikka tapahtuisi jotakin. Suurin osa opiskelijoista lainaavat koulun koneen ainakin ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi.

Muistathan ottaa ensimmäisenä opiskelupäivänä mukaasi henkilöllisyystodistuksen. Aloittavien opiskelijoiden henkilöllisyys tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ota ensimmäisenä päivänä mukaan myös muistiinpanovälineet.

Käyttäjätunnukset

Opiskelua varten tarvitset käyttäjätunnukset Metropolian tietojärjestelmiin. Aktivoi käyttäjätunnuksesi ennen opintojen alkamista verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla. Tutustu tunnuksen aktivointia koskeviin ohjeisiin Metropolian tietohallinnon sivuilla ja ota tunnukset käyttöön ohjeiden mukaan. Muista ottaa käyttäjätunnuksesi itsellesi muistiin!

Tarvittaessa saat apua ja lisäohjeita käyttäjätunnusten aktivointiin ensimmäisenä opiskelupäivänä 19.8. Jos et ole saanut käyttäjätunnuksia aktivoitua ennen opintojen alkua, ota verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne mukaan aloituspäivänä 19.8.

Kun olet aktivoinut käyttäjätunnuksesi, voit ottaa käyttöön myös Tuudo-sovelluksen. Tuudo-sovellus toimii digitaalisena opiskelijakorttina, ja sen avulla saat esimerkiksi Kelan ateriatuen käyttöösi. Tuudo kannattaakin ladata puhelimeen sovelluskaupasta ja ottaa käyttöön heti käyttäjätunnusten aktivoinnin jälkeen, niin voit halutessasi saada lounaan opiskelijahintaan jo ensimmäisenä opiskelupäivänä.

Syksyn 2024 opintojaksot

Syyslukukauden aikana ryhmäsi opetussuunnitelmaan kuuluvat seuraavat opintojaksot:

 • Opiskelu- ja viestintätaidot (5 op)
 • Käyttäjälähtöinen suunnittelu (5 op)
 • Merkkaus- ja sivunkuvauskielet (5 op)
 • Ammatillinen englanti (5 op)
 • Käyttäjälähtöinen suunnitteluprojekti (10op).

Syksyn aikatauluja ja opintojen sisältöjä käydään tarkemmin läpi opintojaksolla Opiskelu- ja viestintätaidot.

Jos sinulla on kysyttävää opintojen aloituksesta, voit olla yhteydessä koulutussuunnittelija Mika Rintalaan 12.8.2024 alkaen (mika.rintala [at] metropolia.fi (mika[dot]rintala[at]metropolia[dot]fi), puh. 040 714 5119).

Hyvää kesää, syksyllä nähdään!

Terveisin,

Dimun opettajat

Opiskelijatutoreiden terveiset

Katso opiskelijatutoreiden terveiset opiskelijakunta METKAn sivuilta.

Opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyvät kysymykset

Metropolian hakijapalvelut vastaa hakuprosessiin ja opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyviin kysymyksiin myös kesän aikana:

hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

puh: 040 712 5100