Perustiedot

Tutkintonimike
Muotoilija (AMK)
Kesto / Ajankohta
2-4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Aloituspaikat
5
Hinta
Maksuton

Digitaalisen muotoilun monimuotototeutus on ensisijaisesti suunnattu alalla jo toimiville viestinnän ammattilaisille joilta puuttuu osaamista palvelumuotoilusta, käyttäjälähtöisestä suunnittelusta ja/tai sosiaalisen median hyötykäytöstä osana omaa ammatillista kenttää.

Sinulla on mahdollisuus hyödyntää työelämässä jo hankkimaasi alan osaamista henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa ja siten vaikuttaa tutkinnon suorittamisen kokonaisaikaan.  

Digitaalisen muotoilun ammattilaisena hallitset digitaalisten palveluiden suunnittelun ja tuotannon monipuolisesti. Ymmärrät design-ajattelun periaatteet ja tunnet alan suunnitteluprosessit.

Ihmiskeskeinen suunnittelu, verkkoteknologiat, informaatioarkkitehtuuri, sosiaalisen median konseptit ja palvelut sekä vuorovaikutteiset toiminnallisuudet ovat sinun alaasi. 

Opintojen toteutustapa

Opintojen alussa laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaamisesi. Suunnittelet opintosi etenemisen yhdessä tutkinto-ohjelman henkilökunnan kanssa.

Koulutus voi toteutua osittain itsenäisenä etäopiskeluna sekä projekteina työelämässä. Tämä vaatii sekä opiskelijalta että työnantajalta joustoa onnistuakseen. Työelämäyhteistyö on olennainen osa opintoja. Projektikurssit toteutetaan pääsääntöisesti yhteistyössä työelämän kanssa: voit suorittaa oppimistehtäviä ja projektitöitä työnantajayritykseesi. Voit myös opinnollistaa ja sisällyttää tutkintoon aiemmin työssä hankittua osaamistasi.

Koulutuksessa ei järjestetä erillistä opetusta monimuoto-opiskelijoille iltaisin tai viikonloppuisin, mutta heillä on mahdollisuus osallistua digitaalisen muotoilun päiväopiskelijoiden opintojaksoille.

Digitaalisen muotoilun asiantuntijaksi

Digitaalisen muotoilun opinnot ovat kiinteässä yhteydessä työelämään. Opiskelijat pääsevät opintojen aikana kartuttamaan kokemusta aidoissa työelämän asiakasprojekteissa. 

Valmistumisen jälkeen voit työllistyä erilaisiin digitaalisen ympäristön asiantuntijatehtäviin, jotka liittyvät esimerkiksi verkkopalveluiden suunnitteluun, tuotantoon tai projektien johtamiseen. Hallitset digitaalisen mediatuotannon työprosessit ja tuotannolliset taidot.

Työnimekkeesi valmistumisen jälkeen voi olla

  • Palvelumuotoilija
  • UI/UX designer
  • Front end developer
  • Designer

Työpaikkasi voi olla esimerkiksi media- tai mainostoimistossa, suunnittelu- tai viestintätoimistoissa, yritysten viestintäyksiköissä, it-yrityksissä tai koulutusalalla.

Tavoittelemme koulutuksessamme kestävän kehityksen periaatteita.