Tietomallintamisen koulutukset rakennusvalvonnalle

Koulutamme Metropoliassa tietomallintamista rakennusvalvoinnoille niin täydennyskoulutuksissamme kuin organisaatioille räätälöityinä valmennuksina. Koulutukset voivat olla muutaman tunnin tietoiskuja, muutaman päivän peruskoulutuksia tai laajempia valmennusohjelmia.

Tietomallintamisen erilaisiin täydennyskoulutuksiin on osallistunut jo yli 1000 rakennusalan ammattilaista!

Tarjonnassa olevia tietomallintamisen koulutuksia rakennusvalvonnalle

Ympäristöministeriön 80 % avustus rakennusvalvontojen tietomallintamisen koulutuksiin

Maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL) uudistetaan ja rakennettuun ympäristöön liittyvien tietojen käsittely digitalisoituu Suomessa. Ympäristöministeriön koordinoima Ryhti-hanke vie tätä uudistusta eteenpäin ja valmistelee sen mahdollistavaa tietojärjestelmää vuosina 2020–2024. Hankkeen yhtenä osana se tukee hankkeen piiristä rakennusvalvontojen tietomallikoulutuksia 80% avustuksella.

Viimeiset mahdollisuudet hyödyntää koulutusetu Metropolian koulutuksissa ovat keväällä ja alkusyksystä 2022 alkavissa koulutuksissa. Hyödynnä avustusmahdollisuus ja ilmoittaudu koulutuksiin!

Tutustu avustusmahdollisuuteen ja hakuohjeisiin Ympäristöministeriön Ryhti-hankkeen sivuilla kohdasta "kunta-avustukset".

Vastuukouluttaja Seppo Törmä

Seppo TörmäKokenut yliopettaja Seppo Törmä toimii rakennusvalvonnan BIM-koulutusten vastuukouluttajana. Seppo on tekniikan tohtori ja sähkötekniikan diplomi-insinööri. Hän toimii rakentamisen tietomallien täydennyskoulutusten kouluttajana, sekä tutkintovastaavavana Computing in Construction -ohjelmassa.