Kuudes tietomallikoordinaattoriryhmä.

Kuvassa kuudes tietomallikoordinaattoriryhmä.

Valmistuneita tietomallikoordinaattoreita jo kuusi luokallista

Ensimmäiset kuusi tietomallikoordinaattoriryhmää ovat saaneet opintonsa päätökseen ja seitsemäs ryhmä käynnistyy helmikuussa 2021. Tietomalliosaajille onkin rakennusalalla kova kysyntä ja osaajia tarvitaan koko ajan lisää.

Koulutuksiin osallistujat ovat olleet eri rakennusalan toimialoista, edustaen talo- ja infrarakentamista sekä talotekniikkaa niin yritys- kuin kuntasektorilta. Vuonna 2020 käynnistimme uusina koulutuksina myös omat tietomallikoordinaattori -ryhmät rakennusvalvontaan ja infrarakentamiseen.

Osallistujat kommentoivat oppimistaan:

"Tärkeää oli oppia se, että ei ole vain yhtä tapaa toimia tietomallikoordinaattorina. Koordinaattorin tehtäväsisällöt vaihtelevat hankkeen mukaan ja tehtävät tulevat muuttumaan yleisen tietotason ja osaamisen kehittyessä."

"Parasta kurssilla oli eri alojen vierailevat esiintyjät. Heiltä sai kuulla näkemyksiä eri aloilta ja käytännön kokemuksia, hyviä ja huonoja."

"Tärkeintä mielestäni oli kokonaisuuden ymmärtäminen ja eri näkökulmien hahmottaminen."

"Pidin erittäin hyödyllisenä myös eri alojen ohjelmistojen läpikäyntiä. Vaikka ohjelmistoihin ei kovin syvällisesti keretty perehtymään, pintaraapaisu niiden perustoimintoihin, mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin oli hyödyllinen. Vaikka itselläni onkin käyttökokemusta esim. Teklasta ja ArchiCadista, opin niistä silti uutta. Solibrin käyttöharjoitukset ja ohjeistus olivat erittäin hyvää ja tarpeellista."

Opiskelijatarinat

Anu Aalto, ryhmä 6, 2020
Anna Nirkkonen, ryhmä 5, 2019
Mikko Raikaa, ryhmä 5, 2019
Markus Alakärppä, ryhmä 4, 2018

Janne Häikiö.

Janne Häikiö, Tietomalliasiantuntija, Lujatalo Oy
Ryhmä 3, 2017-2018

Mitä uusia ajatuksia koulutus herätti?

Koulutuksesta päällimmäinen ajatus joka jäi mieleen oli se, kuinka erilaisia toimintatyylejä, sekä tarpeita tehtävässä joutuu miettimään. Suunnittelijapuolen ihmisiltä sai myös paljon näkemystä toimimisessa tietomalliprojektissa jossa on tietomallikoordinaattori mukana. Itsekin olen yli 10 vuotta toiminut suunnittelutoimistoissa ja mallintanut siitä noin 10 vuotta. Silti en ole ollut mukana tietomallipalavereissa tms. koskaan ennen kuin 2 vuotta sitten siirryin urakoitsijalle töihin tietomallikoordinaattoriksi. Tämän vuoksi on hyvä, että luennoitsijoita löytyy suunnittelun joka alalta ja eri tehtävistä.

Mitä hyötyä koulutuksesta on ollut sekä oman työsi että työyhteisösi kannalta?

Itselle on tullut varmuutta siihen, että nyt tiedän ettei minun tarvitse tietää kaikista ohjelmista, tai suunnittelualoista kaikkea, vaan saada suunnittelijat itse tekemään ja valvomaan omaa tekemistään. Tietomalliprojektit ovat ryhmätyötä ja tämän vuoksi kaikkien täytyy pystyä toimimaan keskenään. Pystyn työpaikallani ehdottamaan vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä suunnittelijoille, että oman yrityksen henkilöstölle.

Kenelle suosittelisit koulutusta?

Koulutus soveltuu tietomallikoordinaattoreiksi pyrkiville tai siinä tehtävässä jo toimiville. Myös projektipäälliköille, projekti insinööreille ja muille tietomalliprojekteissa työskenteleville henkilöille, jotka haluavat tietää kuinka tällainen projekti kulkee ja mitä hyötyjä siitä saadaan.

Tiina Frilander.

Tiina Frilander, Rakentamisen BIM-operaattori, VR-Track
Ryhmä 2, 2016-2017

Mikä uusia ajatuksia koulutus herätti?

Koulutus monipuolista ajatusmaailmaa koko tietomalliasioista. Itselleni talopuoli oli ihan vieras, enkä ollut törmännyt talopuolen malleihin missään omissa projekteissa. Kuitenkin nämä kaksi erillistä maailmaa (infra sekä talo) liittyvät kiinteästi toisiinsa ja jatkossa mielestäni niitä ei voida edes ajatella erillisinä asioina.

Koulutus myös selvensi koko tietomallikoordinaattorin toimenkuvaa. Itselläni oli siinä mielessä hyvä tilanne, että minulla oli käynnissä koko ajan oma tietomallihanke, joka kulki käsi kädessä samassa aikataulussa koulutuksen aikataulun kanssa ja oli helppo peilata koulutuksessa käsiteltyjä asioita omaan hankkeeseen. Loistavat luennoitsijat ja hyvin valmistellut esitykset takasivat hyvät lähiopetuspäivät.

Mitä hyötyä koulutuksesta on ollut sekä oman työsi että työyhteisösi kannalta?

Koulutus on lisännyt omaa tietomalliosaamista kautta linjan ja antanut varmuutta tietomallikoordinaattorina toimimiseen. Olen omassa työyhteisössäni jakanut tietoa eteenpäin. Lisäksi olen pitänyt tietomalliasioista erilaisia infoja omalle työyhteisölleni ja osallistunut koko talon tietomallikehitysasioihin. Eikä voi väheksyä koulutuksen lomassa luotuja kontakteja, jotka auttavat työuralla.

Kenelle suosittelisit koulutusta?

Suosittelisin koulutusta kaikille, jotka ovat kiinnostuneet tietomallikoordinaattorin työstä ja tietomalliasioista. Tietomallikoordinaattorin työ on tiedon (kaaoksen) hallintaa ja tietynlainen järjestelmällinen luonne on eduksi. Lisäksi yhteistyötaidot eri osapuolien kanssa voidaan lukea vähintäänkin eduksi. Oma suunnittelijatausta on hyödyksi laadunvalvonnassa, samoin YIV ja YTV-ohjeiden sisällön tunteminen. Oma kiinnostus ja innostus tietomalliasioista auttaa myös.

Saku Lehtiö.

Saku Lehtiö, toimistoarkkitehti, Turun Kiinteistöliikelaitos
Ryhmä 2, 2016-2017

Mitä uusia ajatuksia koulutus herätti?

Todella avartavaa oli koulutuksen laaja kattaus niin aiheissa, luennoitsijoissa kuin osallistujissakin. Ymmärrys kokonaisuudesta kasvoi eksponentiaalisesti. Tärkeää on tietää mihin milläkin alalla tai osa-alueella tällä hetkellä pystytään, ja myös mihin ei. Tämä tulee selkeyttämään ja täsmentämään tietomallivaatimuksiamme, mikä on ensiarvoisen tärkeää hankkeiden onnistuneen läpiviennin kannalta.

Mitä hyötyä koulutuksesta on ollut sekä oman työsi että työyhteisösi kannalta?

Koulutuksen aikana luennoitsijoilta tuli paljon käytännössä todettuja hyviä ratkaisuja ja toimintatapoja, joita voin käyttää joko suoraan tai hieman soveltaen. Konkreettiset esimerkit ja asiakirjamallit sekä laaja verkostoituminen kurssin aikana, ja sen ansiosta vielä nyt jälkeenpäinkin, luovat vahvan pohjan kehittää ja toimia omassa organisaatiossa.

Kenelle suosittelisit koulutusta?

Talo tai infra, ei väliä. Kaikille jotka toimivat tai tulevat toimimaan tietomalliasiantuntijana omassa organisaatiossa. On toimenkuva sitten koordinaattori, manageri, rakennuttaja tai muuten asiaa edistävä henkilö, niin kaikki saavat varmasti osansa ja uutta asiaa riittää.

Janne Kurtti.

Janne Kurtti, tietomalliasiantuntija, arkkitehti, UKI Arkkitehdit Oy
Ryhmä 1, 2015-2016

Mikä oli tärkein koulutuksessa oppimasi asia?

Tärkein oppimani asia on oikeanlaisen tietomallisuunnitelman ja ohjeistuksen laatiminen. Koulutuksessa tuotiin vahvasti esille se, kuinka tärkeää on tietomallintamisen tavoitteiden määrittelyn lisäksi mallintamisen ja menetelmien huolellisen ohjeistuksien laatiminen yhteistyössä projektin muiden osapuolten kanssa heti projektin alussa.

Tietomalliasiantuntijana toimimiseen sisältyy yllättävän paljon tietoa. Koulutus antoi laajan kattauksen alan ymmärrystä monista eri näkökulmista.

Mitä hyötyä koulutuksesta on ollut sekä oman työsi että työyhteisösi kannalta?

Koulutuksesta on ollut todella paljon hyötyä omassa työssäni. Toimistossamme on suuria hankkeita, joissa on hyödynnetty tietomallintamista.  Nykyään lähes kaikki projektimme ovat jollain tasolla tietomallintamista. Koulutuksen avulla saimme erinomaiset työkalut kehittää menetelmiämme entistä paremmaksi.

Kenelle suosittelisit koulutusta?

Tietomalliasiantuntijoita tullaan lähivuosina tarvitsemaan paljon. Suosittelen koulutusta projektin vetäjille, eri alojen suunnittelijoille, tilaajille, rakennusliikkeille ja kaikille rakennus- tai infrarakentamisen kanssa tekemisissä oleville, jotka ovat innostuneita oppimaan ja kehittämään uusia menetelmiä.

Evita Valkama.

Evita Valkama, rakennusinsinööri, tietomalliasiantuntija, Rakennusliike U. Lipsanen Oy
Ryhmä 1, 2015-2016

Mikä oli tärkein koulutuksessa oppimasi asia?
Tärkeintä oli kokonaisuuden ymmärtäminen ja eri näkökulmien hahmottaminen. Tietomallikoordinaattorin tehtävät tuntuvat vielä hakevan paikkaansa, mutta kurssilla opimme mitä kaikkea tehtäviin voisi sisältyä.

Tärkeää oppia oli myös se, miten koko tietomallipohjaisen prosessin tulisi muuttua perinteisestä rakentamisprosessista. Hankkeen alkuvaihe, yhteistyön merkitys ja asenteiden muutos ovat erittäin tärkeässä roolissa.

Mitä hyötyä koulutuksesta on ollut sekä oman työsi että työyhteisösi kannalta?
Omassa työssäni koulutus on näkynyt parhaiten oman näkökannan laajenemisessa. Ymmärrän paremmin muita osapuolia.

Omassa työssä haasteena on se, kun tulemme urakoitsijana usein mukaan vasta kun suunnittelu ja mallinnus ovat jo pitkällä.  Siinä vaiheessa emme enää pysty vaikuttamaan tietomallien tasoon ja sisältöön, eikä meillä usein sopimussuhteidenkaan puitteissa ole siihen mahdollisuutta. Koulutus kuitenkin auttaa meitä käynnistämään KVR-hankkeita ja ohjeistamaan suunnittelijoita sellaisissa hankkeissa, joissa olemme mukana jo aikaisemmassa vaiheessa.

Koulutus auttaa meitä myös kehittämään omaa BIM-strategiaa ja –prosessia. Tulevaisuudessa on myös mahdollisuus tarjota tietomallikoordinaattorin palveluita.

Kenelle suosittelisit koulutusta?
Suosittelen koulutusta kaikille aiheesta kiinnostuneille, kaikilta talorakennuksen aloilta, suunnittelijoille, urakoitsijoille ja konsulteille. Oppia voi hyvin hyödyntää monenlaisessa työssä, vaikka tarkoituksena ei olisikaan toimia toimia koko hankkeen tietomallikoordinaattorina.