Tietomallipohjainen rakennusmittaus -täydennyskoulutus

Haluatko oppia hyödyntämään tietomalleja talonrakennuksen mittauksissa? Saat tehokkuutta ja säästöä rakennustuotantoon uusia tietomallipohjaisia mittausmenetelmiä hyödyntämällä!

Järjestämme koulutusta yrityskohtaisille ryhmille. Kysy tarjous!

Kesto
Tarjonnassa organisaatioryhmille
Laajuus
3 op
Hinta

Kysy tarjous!

Ilmoittautuminen
Kysy tarjous

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu mittaajille ja heidän esimiehilleen, tilaajille, suunnittelijoille, rakennuttajille ja rakennusurakoitsijoille.

Järjestämme koulutusta yrityskohtaisille ryhmille. Kysy tarjous!

Tavoitteet

Koulutus tuo mittaajille uusia tietoja ja taitoja tietomallintamisen hyödyntämiseen talonrakentamisen mittaamisessa.

Koulutuksen jälkeen mittaaja:

 • ymmärtää tietomallinnuksen hyödyt
 • osaa tuoda tietomallista tarpeelliset osat mittalaitteelle ja palauttaa toteumatiedot malliin
 • voi asiantuntemuksellaan ja työkaluillaan tuottaa toteumatietoja sekä asennusten laadunvarmistusta

Hyödyt osallistujalle

Mittauksen suorittaminen rakentamisessa käytössä olevien 3D-geometriatiedon sisältävien tietomallien avulla säästää mittaajan rutiininomaista tiedon käsittelyyn käyttämää aikaa.

Mittaajan osaamista ja ajankäyttöä voidaan hyödyntää monin entistä tehokkaammin mm. hankesuunnittelussa, tuotannossa, rakentamisen ohjauksessa ja valvonnassa, virheiden vähentämisessä, toteuman seurannassa ja ylläpidon tehtävissä.

Kiinteistönomistajat voivat hyödyntää toteumamallia elinkaaren aikana päätöksenteon, korjaamisen ja muutosten hallinnassa.

Koulutuksen sisältö

 • Tietomallinnuksen perusteet
 • Mittaustiedon tuonti mittalaitteelle
 • Toteutumatiedon hallinta
 • Tietomallien käyttöönotto ja käsittely
 • Visuaalinen tarkastus ja tietomallipohjainen koordinointi
 • Ohjelmistot
 • Solibri
 • Trimble Connect
 • Simplebim
 • Laitekohtaiset ohjelmat
 • Toteutustapa

Koulutukseen sisältyy kolme lähipäivää. Lähipäivien lisäksi koulutukseen sisältyy oppimistehtäviä, joiden tekeminen on edellytys kolmen opintopisteen (3 op) saamiselle.

Ilmoittautuminen

Kysy tarjous

Kysy tarjous!

Lisätietoja

Tarjouspyynnöt suunnittelija Mari Ikonen

Toimitus- ja peruutusehdot