Musiikin YAMK-opintojen aloitus syksyllä 2023

Lämpimät onnittelut valinnan johdosta, ja tervetuloa opiskelemaan musiikin tutkinto-ohjelmaan (YAMK)!

Opintojen aloitus

Opinnot alkavat 24.–25.8.2023.

Seuraavat opiskelupäivät syksyllä 2023 ovat

  • 14.–15.9.
  • 5.–6.10.
  • 2.–3.11.
  • 14.–15.12

Kevätlukukauden opiskelupäivien ajankohdat julkaistaan myöhemmin.

Syksyllä elo-, syys- ja lokakuun opiskelupäivät ovat lähiopintopäiviä Metropolian Arabian kampuksella torstaisin klo 10–16 ja perjantaisin klo 9–15. Marras- ja joulukuun opiskelupäivät järjestetään Zoom-tapaamisina klo 9–16.

Ensimmäinen kokoontuminen 24.8.

Ensimmäinen yhteinen kokoontuminen on torstaina 24.8. klo 10-16. Paikkana on Soiva AS522, Muotoilijankatu 1B, Helsinki.

Ota mukaasi kannettava tietokone. Käy aktivoimassa Metropolian käyttäjätunnukset ennen opintojen alkua. Tämä on mahdollista 1.8. jälkeen. Katso tarkemmat ohjeet opintojen aloitus-sivustolta.

Torstain 24.8. ohjelma

  • Kurssin aloitus ja esittäytyminen
  • Opiskelun käytännön asiat
  • Orientoituminen opintoihin
  • Tutustuminen Arabian kampukseen
  • Opinnäytetyö

Perjantaina 25.8. klo 9–15 jatketaan työskentelyä Soivassa, Muotoilijankatu 1 B, AS522.

Kesätehtävät

Kesätehtävä 1: opinnäytetyön kuvaus

Kirjoita hakuvaihetta tarkempi kuvaus opinnäytetyöstäsi. Opinnäytetyösi ohjaaja saa tekstisi ennen kuin tapaatte ensimmäisen kerran. Lähetä teksti 23.8.2023 mennessä annu.tuovila [at] metropolia.fi.

Kuvauksen olisi hyvä olla 5–10 sivun harjoitusteksti. Pyri kirjoittamaan asiakielistä omaa tekstiäsi, jonka tukena käytät lähteitä. Tekstin ei ole tarkoitus olla julkaisuvalmis tuotos. Olennaisempaa on kirjoittaa auki opinnäytetyöhön toivomaasi sisältöä ja siihen liittyviä kysymyksiä.

Opinnäytetyön taustaa

Kuvaa opinnäytetyösi lähtökohdat. Mille tilanteelle tai ammatilliselle tarpeelle se syntyi? Miksi juuri sinä kiinnostuit asian kehittämisestä? Mitä jo tiedät tästä aiheesta?

Kehittämistehtävä

Kuvaa konkreettisesti mitä tavoittelet ja mitä kysymyksiä sinulle on aiheestasi herännyt. Olennaista on rajata tutkittava asia opinnäytetyön kokoiseksi tutkittavaksi ja kehitettäväksi ilmiöksi. Kerro miten olet rajannut aihetta, tässä on varmaankin ollut pohdintaprosessi, jonka voit kuvata.

Tutkimusmenetelmä/t ja kerättävä aineisto

Pohdi mitä tutkimusmenetelmää käytät, kun keräät muuta kuin kirjallista tietoa opinnäytetyösi perustaksi. Pohdi myös mitä tutkimuseettisiä asioita tässä on huomioitava. Selvitä tarvitaanko esimerkiksi tutkimuslupa ja mistä se pitäisi hakea. Mieti konkreettisesti aineiston keräämisestä: miten, missä, keneltä. Lähtökohtaisesti tarvitset kirjallisen tutkimusluvan aina, kun keräät ihmisiltä tai toiminnasta tietoa opinnäytetyöhön, myös vaikka kyse olisi esimerkiksi omasta opetuksestasi. Metropolian vastuullisen T&K-toiminnan periaatteet: https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/periaatteet.

Opinnäytetyön tulokset ja vaikuttavuus

Kuvaa mitä tuloksia odotat kehittämisprosessista. Miten työssä arvioidaan saavutettuja tuloksia? Miten jalkautat tulokset ammattikäytäntöihin?

Lähteet

Tee kuvauksen loppuun lista siinä käyttämistäsi lähteistä.

Perehdy aiheesi mukaisesti esimerkiksi opinnäytetöihin, tutkimuksiin, käsikirjoihin, artikkeleihin, opetusaineistoihin, musiikkiaineistoihin, ministeriöiden ja laitosten julkaisuihin, opetussuunnitelmiin ja strategioihin.

Hakusanoja tiedonhankintaan: Katso Suomalainen asiasana- ja ontologiapalvelu Finto.

Metropolian musiikin YAMK-opinnäytetyöt ovat Theseus-tietokannassa.
Valitse Metropolia Ammattikorkeakoulu > opinnäytteen tasoksi Ylempi AMK-opinnäytetyö > koulutusalaksi esittävä taide ja musiikki

Kesätehtävä 2: opintoja koskevat tavoitteet ja toiveet

YAMK-opintojen henkilökohtainen suunnittelu ja ryhmien muodostaminen alkavat aloituspäivänä 24.8. Lisäksi vastuuopettaja tapaa opiskelijat henkilökohtaisesti aloituspäivien jälkeen etätapaamisina (ajanvaraus opintojen alkaessa). Näissä tapaamisissa varmistetaan opintojen sisältö. On tärkeää, että tunnet opetussuunnitelman ja ilmaiset opintoja koskevia ammatillisia toiveitasi ja tavoitteitasi. Näin voimme rakentaa sinulle toimivan opintojen sisällön.

Lue YAMK-opintojen opetussuunnitelma ja pohdi samalla omia oppimisen tarpeitasi ja kiinnostuksen kohteitasi.

Kaikille yhteiset opinnot (Asiantuntijuuden vahvistaminen, Työhyvinvoinnin rakentaminen, Kehittämistyön johtaminen, Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet): Mitä osaamista sinulla jo yhteisten opintojen osalta? Missä tarvitaan osaamisen täydentämistä? Mikä sinua kiinnostaa eniten? Mitä jäi askarruttamaan?

Voit paljolti määritellä itse syventävät ja vapaasti valittavat opinnot. Mitä toiveita sinulla näissä opinnoissa on? Omia soitto- tai laulutunteja tai muuta musiikillista henkilökohtaista ohjausta voit saada 10 tunnin verran. Opintoja voidaan järjestää myös ryhmälle, jos ryhmällä on riittävän samanlaiset opintojen sisältöintressit. Sisällöt, tuntien määrä ja mahdolliset opettajat?

YAMK-opintojen osana on mahdollista tehdä lyhytaikainen kv-vaihto. Tämä edellyttää sitä, että löydät itse sopivan vaihtokohteen ja neuvottelet vaihdon ko. vaihtokohteen kanssa. Metropolia voi tarjota pientä matka-avustusta. Kv-opetusta voi kustantaa Metropolian tarjoamalla musiikillisen ohjauksen 10 tunnin resurssilla (Metropolian tuntipalkalla). Jos suunnittelet kv-vaihtoa, ota se esiin HOPS-keskustelussa.

Voit ehdottaa opintojen osaksi ahotoitavaa opintoa ja/tai osaamisen näyttöä, jos opetussuunnitelman osaamistavoitteet voi saavuttaa näin.

Metropoliassa on ammattikorkeakoulujen yhteisenä opintotarjontana tarjolla verkko-opintoja erilaisista aihepiireistä. Myös Metropolian AMK-tutkinnon puolella käynnissä olevia opintoja saattaa olla mahdollisuus liittää osaksi YAMK-opintoja. Voit liittää opintoihin myös muiden korkeakoulujen opintoja hyväksiluvun kautta.

Yhteystiedot

Lämmintä ja aurinkoista kesää, tapaamisiin elokuussa!

Annu Tuovila
YAMK-koulutuksen vastuuopettaja
annu.tuovila [at] metropolia.fi
Annu kesälomalla 19.6.-13.8.2023

Aino Holma
Koulutussuunnittelija
aino.holma [at] metropolia.fi
Aino kesälomalla 1.7.-7.8.2023