Älykkäät, käyttäjälähtöiset ratkaisut ja palvelut hyvinvointi- ja terveysalalla

Älykkäät, käyttäjälähtöiset ratkaisut ja palvelut -teema kokoaa yhteen toimijoita, jotka luovat ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan kehittämiseksi hyödyntämällä digitalisaatiota ja korostamalla palveluja käyttävien ihmisten tärkeyttä heitä koskevien palvelujen yhteisessä kehittämisessä. Toimijoiden yhteistyötä luonnehtii kumppanuus, vastavuoroisuus ja verkostomainen työtapa ja kiinnostus älykkäistä ja käyttäjälähtöisistä ratkaisuista osana arkea hyödyntävinä, vaikuttavina palveluina.

Teemassa älykkyys nähdään keinona parantaa käyttäjäkokemusta tehostamalla tiedon käsittelyä palveluissa. Ratkaisujen ja palveluiden kehittämisen keskeisenä lähtökohtana on käyttäjälähtöisyys, jolla tarkoitetaan ihmisten kokonaisvaltaista yksilöllistä huomioimista ja yhdessä inspiroitumista. Kehittämisessä käyttäjät osallistuvat palvelun kehittämistyöhön yhteistoiminnassa yhtenä toimijatahona TKI-hankkeen eri vaiheissa.

Käynnissä olevat hankkeet

Hyvissä handuissa himassa

ESR-rahoitteisessa hankkeessa rakennetaan työelämän ja oppilaitosten välille kehittäjäkumppanuutta opintojen työelämälähtöisyyden vahvistamiseksi. Tavoitteena on lisätä kotihoidossa tehtävän työn kiinnostavuutta.

REcoRDI - Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation

REcoRDI:ssa rakentuu kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen alustaekosysteemi. Toiminnan keskiössä on osallistuva tutkimuskumppanuus. Ekosysteemissä yhteiskehitetään suuntalinjat ja tiekartta soveltavan tutkimuksen verkostojen ja osaamisen vahvistumiseksi. Tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja oppimistoiminnan ketterä hyödyntäminen vahvistuu kuntoutuskäytännöissä.

Nuori nainen etäopiskelee kotonaan.

Hyvinvointia hybridisti

Hankkeessa ammattilaiset ja palvelujenkäyttäjät yhteiskehittävät etä- ja lähipalveluja ja niiden digiteknologiavalmiuksia. Hanke edistää kestävää kehitystä, hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta.

Hippa-Remote Metropolia: Etäpalvelut tuotekehittäjälle ikäihmisen asumisen tueksi

HIPPA-Remote

Monitieteinen HIPPA-Remote käyttää etä- ja hybridipalveluita auttaakseen yrityksiä kehittämään käyttäjälähtöisiä ratkaisuja, jotka vastaavat käyttäjien tarpeita ja mieltymyksiä. HIPPA-Remote tukee erityisesti eläkeläisten hyvinvointiin ja asumiseen liittyvien digitaalisten ratkaisujen yhteissuunnitteluprosesseja.

Päättyneet hankkeet

SACU - Transnational co-operation in developing health care quality and patient safety

The main objective of this project is to consolidate the cooperation between the partner institutions in developing health care quality by the means of improving safety practices and by investigating the possibilities of IT-technological solutions related to adverse events reporting in order to improve patient safety.

SOTE-PEDA 24/7

OKM-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on mm. kehittää pedagogisia ratkaisuja ja malleja monialaisen digi-sote -osaamisen vahvistamiseksi ja luoda joustava, digitaalinen livinglab-oppimisympäristö.

PEILI - löydä vahvuutesi tekoälyllä

ESR-rahoitteinen hanke tukee syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten elämänhallintaa.
Yhdistämällä tekoälyn nuorten miesten todellisiin tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin löydetään kohdennettuja yksilölle sopivia uudenlaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Hippa - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

EAKR-rahoitteinen hanke kehittää älykästä palveluasumista ja tukea tarvitsevien ihmisten kotona asumista 6Aika-kaupungeissa.

Älykkäät, käyttäjälähtöiset ratkaisut ja palvelut -teemaan liittyvät julkaisut

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin.

Ota yhteyttä

Minna Elomaa-Krapu.

Innovaatiojohtaja
Minna Elomaa-Krapu
minna.elomaa-krapu [at] metropolia.fi (minna[dot]elomaa-krapu[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 637 4399

Anna-Maria Vilkuna.

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi (anna-maria[dot]vilkuna[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 334 7929

Pekka Paalasmaa

Yliopettaja Pekka Paalasmaa
pekka.paalasmaa [at] metropolia.fi (pekka[dot]paalasmaa[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 641 8836

Projektipäällikkö Kaisa Puuronen
kaisa.puuronen [at] metropolia.fi (kaisa[dot]puuronen[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 750 2455