Hankkeet

KidMove - Athlete-centered coaching practices

EU funded KidMove-project collects and co-creates good athlete-centered coaching practices, especially for junior coaching on the grassroot level.

NIKO-97

Hankkeessa kehitetään ryhmätoimintaan perustuvaa mallia, jolla tuetaan nuorten miesten seksuaaliterveyttä. Kehittämisen lähtökohtana on nuorten miesten itsensä esiin nostamat tarpeet, ammattilaisten havainnot ja aiheeseen liittyvä tutkimustieto.

Student-run Multidisciplinary Allied Health Practice Center

The disabled, stigmatized, chronically ill and elderly people in Kosovo are being served with allied health services of low quality level. The aim of this Erasmus funded project is to enhance the development of research and innovation capacities in the area of allied health through education.

Palliatiivisen koulutuksen kehittäminen

EduPal hanke on Opetus ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihanke. Tavoitteena on mm. laatia valtakunnalliset suositukset palliatiivisen hoidon opetusohjelmista hoitotyön ja lääketieteen perusopetuksiin ja erikoistumiskoulutuksiin.

Educating Vaccination Competence

EDUVAC-hankkeen tarkoituksena on kehittää rokotusosaamisen englanninkielinen verkkokurssi (3 op) ja tavoitteena on hoitotyön opiskelijoiden rokotusosaamisen vahvistaminen, ja sitä kautta rokotuskattavuuden nostaminen eri maissa.

Tukea aivovammautuneen läheiselle -hanke

Metropolia on mukana Aivovammaliiton projektissa, jossa kehitetään voimavaraistavan tuen malli. Malli sisältää sekä tiedollista tukea, että vertaistukea aivovammautuneen läheiselle akuutissa vaiheessa.

REcoRDI - Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation

REcoRDI:ssa rakentuu kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen alustaekosysteemi. Toiminnan keskiössä on osallistuva tutkimuskumppanuus. Ekosysteemissä yhteiskehitetään suuntalinjat ja tiekartta soveltavan tutkimuksen verkostojen ja osaamisen vahvistumiseksi. Tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja oppimistoiminnan ketterä hyödyntäminen vahvistuu kuntoutuskäytännöissä.

Sotetie - Tiekartta sote-ammattilaisen jatkuvan oppimisen toteuttamiseen

Sotetie-hankkeessa kehitetään sähköinen tiekartta, joka tekee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutuksen tarpeen arvioinnin ja opintojen löytämisen nopeaksi ja helpoksi.

Ebreast II

Ebreast II -hankkeen päätavoitteena on toteuttaa moniammatillinen online-koulutus rintasyövän hoidossa työskenteleville.

Ota yhteyttä

Minna Elomaa-Krapu.

Innovaatiojohtaja
Minna Elomaa-Krapu
minna.elomaa-krapu [at] metropolia.fi
p. 050 532 6331

Anna-Maria Vilkuna.

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi
puh. 040 334 7929

Terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen liittyvät julkaisut

Tutustu terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen liittyviin Metropolian julkaisuihin.