Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen

Luova ihminen on hyvinvoiva ja hyvinvoiva ihminen on luova!

Metropolia tekee työtä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi: luova toiminta, kulttuuri ja taide edistävät kokemusta osallisuudesta, suuntaavat toimijuutta ja lisäävät hyvinvointia - ne ovat osana sosiaalisesti kestävän tulevaisuuden rakentamista.

Kulttuurihyvinvoinnin edistämistyössämme keskeinen tavoite on lisätä vielä toistaiseksi melko heikosti yhteiskunnassa hyödynnettyjä luovuuden ulottuvuuksia työ- ja vapaa-ajan arjessa osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä ratkaisujen kehittämisessä moniin yhteiskunnallisiin haasteisiin (Huhtinen-Hildén 2023).

Teemme työtä edistämällä kulttuurihyvinvoinnin tutkimusta ja tuomme tutkittua tietoa lähelle ihmisten aitoa arkea muun muassa koulutuksin, tapahtumin, yhteistyöprojektein, työpajoin ja yleistajuisella viestinnällä.

Haluamme tehdä tutkittuun tietoon perustuvaa työtä, josta saatu tieto on otettavissa konkreettisesti ihmisten arjessa käyttöön.

Tutustu kulttuurihyvinvoinnin edistämistyöhömme esimerkiksi Sirkus!-näyttelyn kautta Metropolian Myllypuron kampuksen HyMy-kylässä.

Metropolia ja Jyväskylän yliopisto koordinoivat yhdessä Kulttuurihyvinvoinnin tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymää. Kumppanuus avaa yhteiselle tekemiselle monipuolisia mahdollisuuksia muun muassa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa, jatkuvaan oppimiseen liittyvässä yhteistyössä, konferenssien ja muiden kulttuurihyvinvointialan tapahtumien järjestämisessä, tutkimusyhteistyössä, tutkintokoulutukseen liittyvässä koulutus- ja asiantuntijayhteistyössä sekä tohtorikoulutuspoluissa.

Teemme työtä sen eteen, että luovuudelle olisi enemmän tilaa ja mahdollisuuksia työelämässä, opinnoissa ja vapaa-ajalla.

Ota meihin yhteyttä kulttuurihyvinvointi(at)metropolia.fi!

Käynnissä olevat hankkeet

Seniorit tikissä

Hankkeessa luodaan ikääntyneiden liikunta- ja hyvinvointipalvelujen saatavuuden kehittämiseksi jatkuvan yhteiskehittämisen toimintaverkosto Helsingin, Espoon ja Vantaan alueelle.

ERMIScom

ERMIScom-hankkeella pyritään kehittämään yhteinen opintokokonaisuus mukana olevien korkeakoulujen yhteistyöllä. Tavoitteena on luoda konaisuus, joka tarjoaa eurooppalaisille mediaopiskelijoille osaamista valeuutisten ja vihapuheen torjumiseksi verkossa ja sosiaalisessa mediassa.

Dig.Music

Kansainvälinen Dig.Music-hanke tukee Pohjoismaiden ja Baltian alueen musiikin korkeakouluyksiköiden verkkokurssien suunnittelua ja toteuttamista. Hanke kehittää kumppanioppilaitostensa henkilöstön verkko-opetuksen osaamista työpajojen, ulkoisen asiantuntijatuen ja vertaistutoroinnin avulla.

ELOISA - Luovat menetelmät työyhteisön hyvinvoinnin ja resilienssin edistäjinä

ELOISA-hanke tukee COVID 19-pandemiasta kärsineiden työyhteisöjen ja työntekijöiden työhyvinvointia sekä henkilöstön kehittämistä tuomalla luovia ja taidelähtöisiä työkaluja yritysten ja heidän työntekijöiden arkeen. ELOISAssa kohtaavat ammattitaiteilija/ luovan alan ammatinharjoittaja, opiskelijat sekä yrityksen työntekijät.

Uusia säveliä etsimässä

Hankkeessa tuetaan COVID-19 pandemiasta kärsineiden omaishoitoperheiden hyvinvointia ja terveyttä kulttuurihyvinvoinnin keinoin ja luodaan moniammatillisesti omaishoitoperheiden tarpeita vastaava, yhteisöllisyyttä edistävä monitaiteisen musiikkitoiminnan konsepti ja rakennetaan kuntien sekä alueellisten sote- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön rakenteellinen malli terveyttä edistävän taidetoiminnan toteuttamiseen.

Päättyneet hankkeet

Höntsä - silta eteenpäin!

ESR-rahoitteisessa hankkeessa kehitetään monialainen Höntsä-toimintamalli, joka perustuu iloa tuottavaan, osaamisesta riippumattomaan, kaikille avoimeen matalan kynnyksen Höntsä-toimintaan arjen toimintaympäristöissä.

Hyvinvoinnin tilat

ESR-rahoitteisessa hankkeessa muokataan tyhjentyneistä tiloista avoimia hyvinvointitoiminnan keskuksia. Toiminta kumpuaa tilan historiasta, alueen ja asukkaiden tarpeista sekä toimijan omista vahvuuksista ja tarpeista.

Voimaa elokuvasta - yhteisöllinen elokuvaklubi

ESR-rahoitteisessa hankkeessa luodaan kansalaisyhteiskuntaa vahvistava toimintamalli, jossa työttömien maahanmuuttajataustaisten ja paikallisten suomalaisten kohtaamisia fasilitoidaan yhteisten elokuvaklubien puitteissa.

Tämä elämä - pelillistetty opinto-ohjaus yläkouluun

ESR-hankkeen keskeisenä tavoitteena on auttaa yläkouluikäisiä nuoria tekemään hyvän elämän valintoja siirryttäessä toisen asteen koulutukseen. Hankkeessa luodaan mobiilipeli, jonka avulla nuori pääsee testaamaan erilaisten valintojensa seurauksia.

Digisti yhdessä

OKM:n rahoittamassa hankkeessa luodaan ja kehitetään ammattikorkeakoulujen musiikin, tanssin ja esittävän taiteen digitaalisesti toteutettavia yhteisiä oppimiskokonaisuuksia sekä taidealoja palveleva pedagoginen toimintamalli opiskelijoiden tiedon ja taidon rakentamisen tueksi.

Osuma – osallistamalla osaamista

Hankkeen tehtävänä on lisätä ja vahvistaa oppilaitosten sekä nuorten kanssa toimivien julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden monialaista yhteistyöosaamista ja yhteistyötä.

Naapurikahvit

Naapurikahvit-hanke vahvistaa Helsingin kaupunginosayhdistysten toimintaa kehittämällä matalan kynnyksen kohtaamispaikan sekä uusille että vanhoille asukkaille ja muille kaupunginosan toimijoille. Hankkeen tarkoituksena on tukea pääkaupunkiseudulle muuttavia henkilöitä verkostoitumisessa sekä kaupunginosayhdistyksiä jäsenhankinnassa ja yhdistystoiminnan kehittämisessä.

Osallisuus, toimijuus ja yhteisöllisyys -teemaan liittyviä julkaisuja

Satu Hakanen, Sylvia Hakari & Saila Nevanen (toim.) 2024
Minna Lamppu, Tuula Mikkola, Johanna Niemi & Elina Ala-Nikkola (toim.) 2024
Anniina Honkonen, Johanna Niemi & Pauliina Pöyry (toim.) 2023
Päivi Rahmel (toim.), 2023
Leena Unkari Virtanen & Hanna-Maija Aarnio, 2023
Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin.

Ota yhteyttä

Laura Huhtinen-Hilden

Yliopettaja, Kulttuuripalvelut ja musiikki, Yhteyshenkilö (Osallisuus ja yhteisöllisyys)
Laura Huhtinen-Hilden
p. 050 401 3469
Laura.Huhtinen-Hilden [at] metropolia.fi (Laura[dot]Huhtinen-Hilden[at]metropolia[dot]fi)

Mona Roman.

Innovaatiojohtaja
Mona Roman
mona.roman [at] metropolia.fi (mona[dot]roman[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 555 1044

Anna-Maria Vilkuna.

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi (anna-maria[dot]vilkuna[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 334 7929