Tutkintonimike: Insinööri (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 60

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 18.3.–1.4.2020

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Talotekniikan osaajille on kysyntää!

Talotekniikka on yhteisnimitys kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. Talotekniikka on toimivan ja terveellisen asuin- ja työympäristön suunnittelua ja rakentamista uuden, ympäristölle ystävällisen teknologian avulla.

Työllistymisnäkymät talotekniikan alalla ovat hyvät nyt ja tulevaisuudessa. Työllistyminen on usein mahdollista jo opiskelun aikana.

Opiskelu talotekniikassa

Talotekniikan koulutuksessa voit valita opetustarjonnastamme oman mielenkiinnon ja tavoitteiden mukaisesti opintoja tutkintoosi. Voit halutessasi valita opintopolkusi niin, että se täyttää suunnittelu- ja työnjohtopätevyyksien koulutukselle asetetut vaatimukset.

LVI-tekniikan opintopolut

Suorittamalla talotekniikan LVI-suunnittelun opintopolun opit ymmärtämään ja soveltamaan LVI-tekniikan eri osa-alueita LVI-suunnittelussa sekä projektinhallinnassa. Tämän opintopolun käytyäsi saat koulutuksellisen pätevyyden toimia LVI-suunnittelutehtävissä valmistumisesi jälkeen.

Talotekniikan LVI-urakoinnin opintopolussa opit hallitsemaan LVI-urakoinnin, -huollon ja -ylläpidon käytänteitä ja lainalaisuuksia sekä ymmärtämään rakentamisprosessin kokonaisuutta. Saat myös perusvalmiudet suunnittelutehtäviin.

LVI-insinöörin opinnot sisältävät paljon käytännönläheisiä projektiopintoja ja työssäoppimista. Valmistuttuasi voit toimia esimerkiksi LVI-suunnittelijana, LVI-urakoinnin projektipäällikkönä, projektinhoitajana, valvojana, työnjohtajana, tarjouslaskijana, myynti-insinöörinä, huoltopäällikkönä tai energia-asiantuntijana.

HUOM! Sähköisen talotekniikan opintoihin on haettu syksystä 2019 alkaen sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmaan, jossa on kiinteistöjen sähkötekniikka -pääaine

Opiskelijoiden kokemuksia

Tero Pikkarainen, kolmannen vuoden LVI-talotekniikan opiskelija

Tero Pikkarainen.

Tie alalle alkoi vuonna 2006 LVI-asentajan koulutuksella ammattikoulussa. Valmistumisen jälkeen toimin LVI-asentajana kuusi vuotta, mutta halu ymmärtää järjestelmien toimintaa syvemmin ajoi takaisin koulun penkille. Muutto Torniosta Helsinkiin ja vakituisen työn jättämistä opintojen vuoksi voisi pitää jonkinlaisena riskinä, mutta en ole katunut valintaa hetkeäkään. Vaihtoehtoja olisi ollut myös lähempänä, mutta kun vertailee rakentamisen määrää ympäri Suomea voi hyvin nopeasti päätellä, missä on paras työllistymismahdollisuus rakennusalalla.

Omat pelot opinnoissa pärjäämisessä liittyivät matemaattisten taitojen unohtumiseen vuosien työelämässä olemisen vuoksi. Koulutuksessa lähdetään kuitenkin täysin perusteista ja apua saa opettajilta sekä opiskelukavereilta. Toistaiseksi opinnot ovat pääasiassa ylittäneet kaikki odotukset. Opettajien joukosta löytyy kiven kovia alan ammattilaisia, jotka ovat aidosti kiinnostuneet opettamistaan aiheista ja haluavat jakaa tämän tiedon. Viime vuosina opetussuunnitelmaan on tehty suuria muutoksia, ja mielestäni kokonaisuus on tällä hetkellä erittäin hyvin mietitty ja toimiva. Kurssien suorittaminen kerralla ja ajallaan on opiskelun toimivuuden kannalta kuitenkin erittäin tärkeää ja tästä ei kannata lipsua.

Opinnoissa on käyty järjestelmien toimintaa läpi erittäin syvällisesti erinäisten laskuharjoituksien avulla ja mielestäni tämä on ollut koulutuksen suurin anti. Koulutus antaa hyvät eväät LVI-alaa varten vaaditusta fysiikasta sekä ongelmanratkaisutaidoista.

Ensimmäisen vuoden jälkeen pääsin kesätöihin Finnish Consulting Groupille, jossa sain tehdä avustavan LVI-suunnittelijan töitä. Tämän jälkeen työt ovat jatkuneet samassa firmassa osa-aikaisena opintojen ohella ja vastuuta on saanut jatkuvasti enemmän. Koulussa opitut asiat ovat olleet suuresti hyödyksi työelämässä ja päinvastoin.

( julkaistu syksyllä 2017)

Lauri Palokangas, neljännen vuoden opiskelija, LVI- talotekniikka

Lauri Palokangas.

Lukion ja armeijan jälkeen en ollut varma mitä haluaisin tulevaisuudessa opiskella ja tehdä työkseni. Pyörittelin mielessä useita eri vaihtoehtoja, koska minua kiinnosti niin moni eri asia. Koska en löytänyt yhtä ainoaa ammattia joka olisi vastannut toiveisiini, päätin tehdä järkiratkaisun ja hain opiskelemaan talotekniikkaa. Koulupaikan valintaan vaikuttivat erityisesti koulutuksen- ja työtehtävien monipuolisuus, hyvä palkkaus, työllisyystilanne ja kaverin suosittelut.

Valinta osoittautui kaikin puolin onnistuneeksi. Koulutus on osoittautunut monipuoliseksi ja käytännönläheiseksi, sekä omaa kiinnostusta on pystynyt syventämään laajalla kurssitarjonnalla. Talotekniikkaopintojeni sivussa kävin yrittäjyyteen ja johtajuuteen liittyvät kurssikokonaisuudet, joista on varmasti hyötyä työelämässä. Hyvä työllisyystilanne on mahdollistanut työnteon myös opiskelujen ohessa. Viimeiset kaksi vuotta olen ollut Ramboll Finlandilla avustavana LVI-suunnittelijana ja päässyt soveltamaan opittua tietoa hyvin tehokkaasti. On ollut hieno huomata, kuinka Metropoliassa opittua on voinut soveltaa työelämässä ja kuinka joustavasti työnantaja on suhtautunut koulua käyvään työntekijään. Töissä olen voinut käydä aina silloin, kun lukujärjestyksessä on tilaa.

Metropolia tarjoaa hyvät mahdollisuudet vaihto-opiskeluun ja käytin tarjouksen hyväkseni, kun kolmannen vuoden keväällä opiskelin neljä kuukautta Itävallassa. Vaihto-opiskelun aikana pääsin tutustumaan opiskeluun erilaisesta perspektiivistä. Ulkomailla opiskelu antoi uudenlaista näkemystä ja valmiuksia toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Vaikka omat opintoni eivät liittyneet juurikaan talotekniikkaan, pystyn hyödyntämään oppimiani taitoja lähes missä työtehtävässä tahansa. 

Tällä hetkellä teen lopputyötä Rambollille ja tarkoituksena olisi valmistua alkuvuodesta 2017. En tiedä vielä tarkalleen mitä tulen tulevaisuudessa tekemään ja minne ajaudun, mutta opiskelu on antanut valmiuksia hyvinkin monenlaisille työtehtäville. Itse en ole kovin kiinnostunut tekniikasta, mutta silti tämä ala tarjoaa mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Talotekniikan alalta löytyy hyvin monenlaisia tehtäviä, hyvin eri asioista kiinnostuneille ihmisille.

 Voin hyvillä mielin suositella talotekniikan opintoja sinullekin!

Työt eivät tule tältä alalta loppumaan ja tekijöistä on pulaa. Osaavia ja innokkaita tyyppejä pitäisi saada alalle lisää.

(julkaistu syksyllä 2017)

Valmistuneiden kokemuksia

Jussi Raappana, LVI-suunnittelija, Ramboll Finland Oy

Jussi Raappana.

Aloitin insinööriopinnot Metropoliassa heti lukion jälkeen Mediatekniikan koulutusohjelmassa 2011. Valinta oli minulle selkeä videoharrastusten pohjalta valittuna. Totesin kuitenkin jo puolen vuoden opintojen jälkeen, ettei media-alan opiskelu innosta minua. Pidin opinnoista välivuoden työskennellen ja toivoen löytäväni motivaation mediatekniikan opintojen jatkamiseen. Välivuoden pitäminen oli siihenastisen elämäni paras valinta, sillä tuona aikana sain mahdollisuuden seurata ja avustaa putkimiestä perushommissansa ongelman ratkaisussa. Olin aina tiennyt haluavani insinööriksi, ja tuosta yhdestä hetkestä ja sen jälkeisistä googlailuista sain kimmokkeen hakea opiskelemaan talotekniikkaa, tietämättä vielä sen enempää minkälaisiin töihin koulutuksen kautta voi päästä.

LVI-suunnittelupainotteisen opintolinjan valinta oli minulle selkeä, LVI-järjestelmien syvällisen tuntemisen ja siistien sisätöiden saavuttamiseksi. Aloitin työharjoittelun Projectus Team Oy:ssä avustavana LVI-suunnittelijana toisen opiskeluvuoteni lopulla ja olen työskennellyt kyseisessä sittemmin Ramboll Finland Oy:ksi sulautuneessa yrityksessä osa-aikaisena ja täysipäiväisenä suunnittelijana. LVI-suunnittelijana pääsen vaikuttamaan muun muassa rakennuksen ominaisuuksiin, sisäilmastoon ja energiatehokkuuteen koko rakennuksen elinkaaren ajan.

LVI-suunnittelijan työssä pääsen aina haastamaan ja kehittämään itseäni, minkä ansiosta työ on erittäin mielenkiintoista ja palkitsevaa. Ennakkoluulottomana nuorena suunnittelijana olen päässyt näkemään rakennushankkeen eri vaiheita uuden rakennuksen hahmottelusta harjannostajaisiin ja käyttöön ottoon, niin suunnittelupöydällä kuin työmaalla.

Talotekniikan koulutusohjelma on käytännön läheinen ja tarjoaa hyvät työmarkkinoiden kaipaamat edellytykset LVI-alan monipuolisissa työtehtävissä kehittymiseen. Opiskelut työharjoitteluineen ja työnantajien kannustava suhtautuminen mahdollistavat osa-aikaisen työskentelyn opintojen ohella, tukien opiskelijan ammatillista kehitystä ja menestystä opinnoissa. Työllisyystilanne on erinomainen ja vakituinen työsuhde on käytännössä taattu oma-aloitteisille talotekniikan koulutusohjelmasta valmistuville.

Hain Aalto-yliopiston kahden vuoden maisteritutkinto-ohjelmaan ilman pääsykoetta, jatkaen opiskeluja heti valmistuttuani Metropoliasta. Yliopistossa insinöörin käytännönläheisiä ongelmanratkaisutaitoja syvennetään teoreettisemmalla pohjalla. Ammattikorkeakoulututkinto on mielestäni loistava tie yliopistoon, tarjoten talotekniikan opiskelijalle käytännössä valmiin työpaikan ja käytännönläheisen näkemyksen alasta, jolloin maisteritutkinto-ohjelman opiskelu saa uuden ulottuvuuden.

Talotekniikan insinööriksi valmistunut Linda kertoo opinnoistaan ja työstään

Talotekniikan insinööriksi valmistunut Niko kertoo opinnoistaan ja työstään

Antti Heikkilä, sähkösuunnittelija, Hepacon

Antti Heikkilä.

Olen 27-vuotias ja kotoisin Tampereelta. Kiinnostus sähköalaa ja nimenomaan taloteknistä suunnittelua kohtaan heräsi vuosien varrella ja vuonna 2012 päätin hakea Metropoliaan sähköisen talotekniikan linjalle.

Opinnot suoritin neljän vuoden määräajassa. Ensimmäisen vuoden pakollisten yleisopintojen jälkeen aineopintojen myötä motivaatio opiskeluun kasvoi ja opinnot lähtivät kunnolla käyntiin. Erityisen arvokkaaksi työelämän tarpeiden kannalta olen kokenut CAD-suunnitteluun perehtymisen.

Neljännen vuoden syksyllä pääsin Hepaconille harjoittelijaksi. Tein Hepaconille myös insinöörityöni ja valmistumisen jälkeen sain Hepaconilta vakituisen työpaikan. Teen toimistotyötä, johon kokoukset ja työmaakäynnit tuovat vaihtelua ja auttavat ymmärtämään kokonaisuuksia.

Hepacon on mahdollistanut loistavasti opiskelemieni asioiden hyödyntämisen sekä uuden oppimisen. CAD-suunnittelun opiskelusta on ollut työssäni eniten hyötyä. 

Laura Heikkilä, LVI-suunnittelija, Granlund Oy

Valmistuin insinööriksi (AMK) talotekniikan koulutusohjelmasta keväällä 2012, LVI-suunnittelupainotteiselta linjalta.

Ennen opintojani Metropoliassa opiskelin kemiaa Helsingin yliopistolla. Ajan kuluessa kemianopintoni alkoivat tuntumaan liian teoreettisilta ja kaipasin opiskeluun ja tuleviin työtehtäviin jotain käytännönläheisempää näkökulmaa. Koska halusin että tulevalla alallani pääsen hyödyntämään jo opiskeltuja asioita, ja toisaalta halusin varmistaa että töitä on myös valmistuttuani, valitsin talotekniikan koulutusohjelman. Taustastani johtuen suunnittelupainotteinen suuntautumisvaihtoehto tuntui heti oikealta valinnalta.

Opinnot painottuvat alkuvaiheessa enemmän perusopintoihin kuten matematiikkaan, fysiikkaan ja kemiaan, joten ensimmäinen vuosi sujui helposti. Seuraavina vuosina syvennyttiin enemmän ja enemmän talotekniikan opintoihin ja huomasin että mielenkiintoni alaan lisääntyi kurssi kurssilta. Oppimisen kannalta tärkeimpiä yksittäisiä opintojaksoja olivat mielestäni erilaiset labra- ja projektimuotoiset kurssit sekä tietenkin työharjoittelujakso.

LVI-suunnittelua tehtiin jonkin verran kurssien ohella, kuitenkin vasta työharjoittelussa Granlundilla pääsin näkemään rakennushankkeiden todellista kulkua ja kaikkea sitä mitä talotekniseen suunnitteluun liittyy. Työharjoittelun alkuvaiheessa työtehtäväni olivat enimmäkseen avustamista erilaisissa suunnittelutehtävissä, esimerkiksi lämpöhäviölaskentaa ja CAD-mallintamista, mutta loppua kohden pääsin myös tekemään suunnittelua valvotusti. Harjoittelujakso oli kaikenkaikkiaan todella mielenkiintoista aikaa ja tuolloin ymmärsin että opintoni olivat vain pieni raapaisu kaikesta siitä mitä talotekniikka pitää sisällään.

Jäin yritykseen tuntityöläiseksi loppuopintojeni ajaksi ja sain myös tehdä insinöörityöni Granlundille. Koska AMK-opinnot ohjaavat voimakkaasti työelämään, oli siirtyminen koulun penkiltä töihin mielestäni helppoa. Valmistuttuani sainkin heti vakituisen työpaikan samasta firmasta. Valmistumisen jälkeen vastuuta työtehtävissäni alettiin kasvattaa ja välillä jännitti riittävätkö omat taidot ja osaaminen. Olen kuitenkin huomannut, että vastuun lisääntyessä myös oppiminen onneksi tehostuu. Tätä kirjoittaessa olen mukana erään oppilaitoksen perusparannuksessa, jossa olen tehnyt ilmanvaihtosuunnittelua.

Kuten mainitsin, mielenkiintoni talotekniikan alaan on kasvanut mitä enemmän olen siihen syventynyt. Nykyaikaisen suunnittelijan tehtäviin ei kuulu vain piirrellä putkia ja kanavia, vaan hyvin tehty suunnittelu pitää sisällään osaamista vahvasti mm. energiataloudellisuudesta ja muuntojoustavien järjestelmien suunnittelusta. Ei myöskään riitä, että osaa läpikotaisin vain yhden "aselajin", sillä nykyaikaiset rakennukset ovat teknisiä kokonaisuuksia, joissa eri talotekniset järjestelmät vaikuttavat jatkuvasti toisiinsa.

Jos siis suunnittelet opintojen aloittamista ja kaipaat tulevalta työltäsi haasteita ja mielenkiintoisia projekteja, en voi muuta kuin suositella tätä alaa!

www.granlund.fi

Niko Jalonen, Sähköinsinööriharjoittelija, SRV Rakennus Oy

Olen aina ollut kiinnostunut rakentamisesta ja valmistuttuani lukiosta vuonna 2008 päätin hakea Metropoliaan. Minut hyväksyttiin kouluun ja aloitin Talotekniikan koulutusohjelman keväällä 2010. Suuntautumisvaihtoehdoksi valitsin sähköisen talotekniikan. Varsinaista työkokemusta eikä teoriaa ole alalta ennen ollut, mutta koulu osoittautui heti alusta todella mielenkiintoiseksi. Samalla minulle avautui aivan uusi ala eli sähkö. Tällä hetkellä opiskelen kolmatta vuotta ja opintopisteitä on karttunut toivottuun tahtiin ja aikataulussa edetään.

Ensimmäisen lukuvuoden loppupuolella päätin hakea kesätöihin alalle ja muutamien hakujen jälkeen pääsin SRV:lle työhaastatteluun. Pari kuukautta myöhemmin aloitin harjoittelijana SRV:llä työnjohdon tehtävissä.  Ensimmäinen työmaani oli 309 asunnon kerrostalo Helsingissä. Työnkuvaani kuului työnjohdon tehtävät, jotka sisältävät mm. sähkö- ja automaatiourakan asennustyön edistymisen seuraamisen, toimintakokeet, suunnitelmien tarkastusta ja osallistumista viikoittaisiin työmaan kokouksiin.

Toisena vuonna uusin työsopimukseni ja pääsin uusiin haasteisiin uudelle toimistokerrostalo työmaalle. Kesä meni jälleen harjoittelun merkeissä tehden samoja valvojan tehtäviä. Varsinkin toimintakokeiden tekemistä riitti suurissa määrin johtuen talojen erittäin edistyksellisestä LVIS-automaatiojärjestelmästä, jolla ohjataan aivan kaikkea toimistorakennuksissa. Lukuvuoden alettua syksyllä jatkoin koulua ja sain mahdollisuuden jäädä osa-aikaisiin töihin koulun ohella.

Tarkoituksena on aloittaa oman insinöörityön tekeminen tammikuussa kun alkaa työharjoittelujakso ja samalla jatkaa töitä täysipäiväisenä kesän ajan. Sitten painetaan neljäs vuosi loppuun ja jatketaan töitä SRV:llä uusissa haasteissa. Katsotaan tuleeko sitä vielä opiskeltua LVI-puolta joskus lisää oman tutkinnon suorituksen jälkeen…

Näissä töissä pääsee erittäin hyvin tutustumaan erilaisiin sähköteknisiin järjestelmiin ja tekniikkaan aina suurjänniteasennuksista pienjännite puolelle, kuin myös kaikkiin turvajärjestelmiin ja datayhteyksiin. Paljon tulee oltua myös yhteydessä laitetoimittajiin, muihin urakoitsijoihin sekä suunnittelutiimeihin.

Koulussa kursseilta saa vankan pohjan työnaloittamiseen, mutta itsekin olen huomannut, että iso osa oppimisesta tapahtuu töitä tehdessä. Alalta oleva työkokemus on avuksi ensimmäisten työnhakujen ja muutamien kurssien yhteydessä, mutta kyllä sillä lukion oppimäärälläkin pärjää. Kurssit kannattaa suorittaa ajallaan ja harjoitustyöt tehdä kunnolla, niistä on apua töissäkin.

Mikäli alaa kohtaan löytyy mielenkiintoa, ei auta muu kuin ottaa kynä käteen ja lähteä täyttämään hakupapereita. Tulevaisuus tuo alalle paljon haasteita ja uusia osaavia ihmisiä tarvitaan kaikkialla alalla aivan varmasti!

www.srv.fi

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset

hakijapalvelut@metropolia.fi

Tuulaliina Asumalahti
opinto-ohjaaja
Lähetä Tuulaliinalle sähköpostia
p. 040 714 5143

Myllypuron kampukselle 2019

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2019 uudelle Myllypuron kampukselle

Kansainvälisyys opintojen aikana