Asiakaslähtöiset
hyvinvointi- ja terveyspalvelut

Metropolian Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymä luo uudenlaista ajattelutapaa ja uudenlaista yhteistyötä.

Innovaatiokeskittymä kokoaa yhteen eri alojen ja sektoreiden toimijoita – yrityksiä, tutkimuslaitoksia, kaupunkeja, järjestöjä, alueen asukkaita kuin myös Metropolian opiskelijoita, opettajia ja muita asiantuntijoita – oppimaan ja tutkimaan yhdessä sekä kokeilemaan ja innovoimaan erilaisia ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan murroksen vauhdittamiseksi.

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelujen innovaatiokeskittymän toiminnan keskiössä on:

  • ihmisten kokonaisvaltainen, yksilöllinen ja eettinen kohtaaminen
  • tasa-arvoisen osallisuuden edistäminen
  • syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen

Hajautetun ja pirstaloituneen tutkimuksen sijaan tarvitaan keskitettyä tutkimusverkostoa – ekosysteemiä, joka on muodostunut yhteisen haasteen ratkaisemisen ympärille. Esimerkiksi REcoRDI-hankkeessa rakentuvassa ekosysteemissä yhteiskehitetään kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen suuntalinjoja, käytäntöjä ja toimintatapoja. Ekosysteemiin kutsutaan kehittäjiksi alan ammattilaisia, käytännön toimijoita ja tutkijoita sekä kuntoutujia.

Ekosysteemin periaatteita ovat kumppanuus, vastavuoroisuus, avoimuus ja luottamus. REcoRDi- ekosysteemi kehitetään digitaaliselle alustalle, jolloin osaamisen, palveluiden ja kumppanuuksien välittäminen ja jakaminen on mahdollista.

Innovaatiokeskittymän toimintaa kirittää Metropolian hyvinvointi- ja terveyskylä, jossa innovaatiot ja palvelut syntyvät innostavassa yhteistyössä.

  • Metropolian hyvinvointi- ja terveyskylä

    Metropolian hyvinvointi- ja terveyskylä tarjoaa huipputason asiakaskokemuksen tulevaisuuden ammattilaisten kanssa. Palvelut tuotetaan monialaisessa oppimisympäristössä, jossa toimivat opettajien ohjauksessa eri alojen opiskelijat Julkaisemme lähiaikoina lisätietoa hyvinvointi- ja terveyskylästä.

  • Turbiini

    Turbiinissa tuetaan opiskelijoiden kasvamista yrittäjyyteen. Opiskelijat kehittävät ja testaavat liiketoimintaideaansa Turbiinin yrityskiihdyttämössä. Kiihdyttämön jälkeen voi jäädä hyvinvointi- ja terveyskylän tiloihin käynnistämään yrityksen toimintaa tuetusti. Julkaisemme lisätietoa Turbiinista lähiaikoina.

Hankkeemme jakaantuvat neljään teemaan

Julkaisuja

Terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämiseen liittyviä videoita

Tilaa uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje
joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa

#hyvinvointijaterveys sosiaalisessa mediassa

Yhteystiedot