Asiakaslähtöiset
hyvinvointi- ja terveyspalvelut

Metropolian Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymä luo uudenlaista ajattelutapaa ja uudenlaista yhteistyötä.

Innovaatiokeskittymä kokoaa yhteen eri alojen ja sektoreiden toimijoita – yrityksiä, tutkimuslaitoksia, kaupunkeja, järjestöjä, alueen asukkaita kuin myös Metropolian opiskelijoita, opettajia ja muita asiantuntijoita – oppimaan ja tutkimaan yhdessä sekä kokeilemaan ja innovoimaan erilaisia ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan murroksen vauhdittamiseksi.

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelujen innovaatiokeskittymän toiminnan keskiössä on:

 • ihmisten kokonaisvaltainen, yksilöllinen ja eettinen kohtaaminen
 • tasa-arvoisen osallisuuden edistäminen
 • syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen

Teemallisesti Asiakaslähtöiset hyvinvointi -ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymän ratkaisujen ytimessä ovat:

 • Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • Osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen
 • Yrittäjyys- ja johtamisosaamisen edistäminen ja kehittäminen
 • Älykkäät, käyttäjälähtöiset ratkaisut ja palvelut

Innovaatiokeskittymän toimintaa kirittää HyMy Lab, jossa innovaatiot ja palvelut syntyvät innostavassa yhteistyössä.

 • HyMy Lab

  HyMy Labissa ratkotaan tutkimuksen ja kehittyneiden oppimisympäristöjen avulla yrityksen tai organisaation palveluiden kehittämiseen liittyviä haasteita. Palveluita tuotteistaan ja testataan osana oppimista. Julkaisemme lähiaikoina lisätietoa HyMy Labista.

 • Turbiini

  Turbiinissa tuetaan opiskelijoiden kasvamista yrittäjyyteen. Opiskelijat kehittävät ja testaavat liiketoimintaideaansa Turbiinin yrityskiihdyttämössä. Kiihdyttämön jälkeen voi jäädä HyMy Labin tiloihin käynnistämään yrityksen toimintaa tuetusti. Julkaisemme lisätietoa Turbiinista lähiaikoina.

Hankkeemme jakaantuvat neljään teemaan

Julkaisuja

Terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämiseen liittyviä videoita