Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma

Tutkintonimike
Apuvälineteknikko (AMK)
Laajuus
210 opintopistettä
Kesto
3,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Apuvälineteknikko on teknisen apuvälinehuollon asiantuntija. Hän tukee ihmisen toiminta- ja liikkumiskykyä apuvälineiden avulla. Apuvälineteknikko ymmärtää itsenäisen selviytymisen merkityksen ja mahdollisuudet elämän eri vaiheissa ja tietää eri sairauksien vaikutuksista toimintakykyyn.

Apuvälinetekniikan koulutuksella on pitkät perinteet Suomessa. Koulutus alkoi 1978 yhteistyössä alalla toimivien yritysten kanssa ja yhä tänä päivänäkin työelämäyhteistyö on keskeinen osa tutkinnon toimintaa. Apuvälineteknikko (AMK) -tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään Suomessa ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Alan keskeinen toimija ja kehittäjä International Society for Prosthetics and Orthotics on määritellyt kansainväliset opetukselle standardit, joita tutkinto-ohjelmassa noudatetaan.

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on tarjota korkeatasoista näyttöön perustuvaa apuvälinealan koulutusta, johon kuuluu käytännön harjoittelua ja yhteistyötä alan kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Opetus tapahtuu uusissa nykyaikaisissa opetustiloissa, jotka on varustettu ajanmukaisilla koneilla ja laitteilla. Tämä tekee oppimisesta innostavaa ja mielenkiintoista.

Koulutuksen sisältö

Apuvälineteknikkokoulutuksen keskeisiä ydinosaamisalueita ovat:

 1. Asiakaslähtöinen, moniammatillinen osaaminen
 2. Apuvälinetarpeen ja toimintakyvyn arviointi
 3. Lääke- ja terveystieteet
 4. Työmenetelmät ja materiaaliosaaminen
 5. Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen

Opintojen aikana tulet opiskelemaan mm. asiakaspalvelua, anatomiaa ja fysiologiaa, vieraita kieliä, viestintää, biomekaniikkaa, protetiikkaa ja ortotiikkaa sekä paljon muuta mielenkiintoista ja kehityt alan ammattilaiseksi.

Opiskelussa korostuvat työelämälähtöisyys, kansainvälisyys ja tulevaisuuden haasteet sekä reflektiivinen, kriittinen ja tutkimuksellinen työn ote. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua omaa ammatillista kehittymistään tukeviin moniammatillisiin projekteihin sekä ammattikorkeakoulun sisällä että yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelijalla on myös mahdollisuus kansainväliseen opiskelijavaihtoon.

Tutustu apuvälinetekniikan opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Apuvälineteknikon profiili

Apuvälineteknikko työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon alueella oman erityisalansa asiantuntijana apuvälineitä valmistavissa yrityksissä, sairaaloiden ja hyvinvointialueiden apuvälineyksiköissä tai muissa organisaatioissa. Hän mahdollistaa ihmisen toiminta- ja liikkumiskykyä erilaisten apuvälineratkaisujen avulla. Apuvälineteknikko ymmärtää itsenäisen selviytymisen merkityksen ja mahdollisuudet elämän eri vaiheissa ja tietää eri sairauksien vaikutuksista toimintakykyyn.

Apuvälineteknikko arvioi yhteistyössä hoitavan lääkärin ja muiden kuntoutustoimintaan osallistuvien ammattiryhmien kanssa asiakkaan toimintakyvyn ja fyysisten toimintojen edellytyksiä sekä määrittelee niissä ilmeneviä puutteita ja esteitä. Samalla hän arvioi myös ympäristön toimivuutta yksilön toiminnan ja apuvälineratkaisun käytettävyyden näkökulmasta. Hän työskentelee yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa parhaan mahdollisen apuvälineratkaisun löytämiseksi. Tämän suunnitelman pohjalta hän suunnittelee ja valmistaa sekä luovuttaa apuvälineen, joka tukee ja parantaa asiakkaan toimintakykyä.

Työhön kuuluu olennaisesti myös apuvälineen käytön opetusta ja ohjausta sekä apuvälinepalvelun seurannan järjestämistä. Apuvälinetekniikan tietopohja perustuu kuntoutuksen tietoainekseen, lääke- ja terveystieteisiin sekä tekniseen osaamiseen. Apuvälineteknikko saa koulutuksen aikana valmiudet tutkivaan, kehittävään ja näyttöön perustuvaan toimintatapaan sekä edistää ammattitaitoansa ja alansa jatkuvaa kehittymistä.

Apuvälineteknikon vastuualueina ovat mm.

 • ylä- ja alaraajan sekä vartalon ortoosit
 • ylä- ja alaraajan proteesit
 • liikkumisen apuvälineet
 • erityisjalkineet ja jalkaterän ortoosit
 • päivittäisiin toimintoihin liittyvät apuvälineet sekä
 • tuki- ja liikuntaelinsairauksissa käytettävät hoidolliset apuvälineet.

Apuvälineteknikko voi toimia myös yksityisenä ammatinharjoittajana tai myynti- ja markkinointitehtävissä.

Rajaton - Amputoitujen ja dysmeliapotilaiden tapahtumapäivä

Metropolian apuvälinetekniikan opiskelijat olivat mukana järjestämässä yhteistyössä mm. Respectan, Ottobockin ja Solian kanssa amputoitujen ja dysmeliapotilaiden tapahtumapäivää vuonna 2018.

Työelämäharjoittelu

Työelämäharjoittelu kuuluu olennaisena osana ammattikorkeakoulututkintoon. Ajankohta ja toteutustapa vaihtelevat, harjoittelun kesto vaihtelee muutamista viikoista kuukausiin. Harjoittelut suoritetaan alan yrityksissä sekä terveydenhuollon eri toimipaikoissa kuten esim. apuvälinekeskuksissa. Harjoittelupaikat sijaitsevat eri puolilla Suomea, joten opiskelijalla olisi hyvä olla matkustusvalmiutta. Myös valmistumisen jälkeinen työelämä vaatii usein matkustusvalmiutta.

Kansainvälisyys apuvälineteknikon koulutuksessa

Yhteistyö ulkomaisten korkeakoulujen ja organisaatioiden kanssa mahdollistaa opiskelijoille opiskelu- tai työharjoittelupaikan ulkomailla. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös lähtemättä omalta kampukseltaan, tätä kutsutaan kotikansainvälistymiseksi.

Kansainvälinen yhteistyö

 • Opiskelijavaihto (3-5 kk) yhteistyökorkeakoulussa
 • Harjoittelu ulkomailla itsehankitussa harjoittelupaikassa
 • Opinto-, konferenssi-, messumatkat

Vastaavia kansainvälisiä ammattinimikkeitä on mm.

 • Ortopedingengör
 • Certificate in Prosthetics and Orthotics
 • Orthoped Meister

Apuvälinetekniikan kansainvälinen yhdistys on International Society of Prosthetics and Orthotics (ISPO).

Kotikansainvälisyys

Omalla kampuksella voi myös kansainvälistyä. Kansainvälistymismahdollisuuksia tuovat mm.

Sosiaali- ja terveysalan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Kysy tutkintovastaavalta apuvälinetekniikan opinnoista

Kysy opinto-ohjaajalta apuvälinetekniikkaan hakemisesta

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 15.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Apuvälinetekniikan opintojen aloitusohjeet

Onnittelut opiskelupaikastasi ja lämpimästi tervetuloa opiskelemaan apuvälineteknikoksi!

Opintojen aloitus

Opinnot alkavat maanantaina 19.8.2024 klo 11.30–13.30 tutkintojen yhteisellä digistartilla, joka toteutetaan etänä zoomin välityksellä. Linkin zoomiin saat lähempänä ajankohtaa. Muistathan aktivoida käyttäjätunnuksen ennen starttia.

Torstaina 20.8.2024 klo 9.00 alkaen opinnot jatkuvat tutoropiskelijoiden infolla Myllypuron kampuksella tilassa MPA5020.

Ota mukaasi kortti (esim. kirjastokortti, huom. ei pankkikorttia), jonka voit aktivoida aloituspäivän aikana kulkukortiksi ja näin pääset kulkemaan kampuksella.

Ryhmätunnus

SXA24S1

Lukujärjestys

Syyslukukauden lukujärjestys on luettavissa ryhmätunnuksella SXA24S1 osoitteessa: https://lukkarit.metropolia.fi

Opetussuunnitelma

Opinto-oppaaseen voit tutustua Metropolian sivuilla:
https://opinto-opas.metropolia.fi/88094/fi/108/70302/3542
(apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma, päivätoteutus)

Opiskelijan opas

Suosittelemme, että tutustut etukäteen näihin uusien opiskelijoiden sivuihin sekä Opiskelijan oppaaseen, josta saat tietoa vaikkapa opiskeluhyvinvointipalveluista Metropoliassa. Opiskelijan oppaan löydät täältä:
https://opiskelija.oma.metropolia.fi/group/pakki/opiskelijan-opas

Yhteystiedot

Tutoropettaja Tomi Nurminen (tomi.nurminen [at] metropolia.fi (tomi[dot]nurminen[at]metropolia[dot]fi))

Tutkintovastaava, lehtori Toni Nisula (toni.nisula [at] metropolia.fi (toni[dot]nisula[at]metropolia[dot]fi))