Toimintaterapian tutkinto-ohjelman uusien opiskelijoiden aloitus elokuussa 2023

Onnittelut opiskelupaikastasi!

Tervetuloa aloittamaan opinnot 21.8.2023 klo 9 tilassa MPA6009, Myllypuron kampuksellemme osoitteessa Myllypurontie 1, 00920 Helsinki. Kampus sijaitsee aivan Myllypuron metroaseman vieressä. Suosittelemme saapumista julkisilla liikennevälineillä, sillä kampuksen ympäristössä on rajoitetusti pysäköintipaikkoja.

Opiskelijatutorit ovat vastaanottamassa sinua oppilaitoksemme aulassa ja opastavat sinut oikeaan luokkatilaan!

Opinnot alkavat tutkintovastaava Jasu Forssin ja tutoropettaja Annariika Anundin tapaamisella. Opintojen ensimmäinen opintojakso on Orientaatio opintoihin.

Ota mukaasi kortti (esim. kirjastokortti tai matkakortti, huom. ei pankkikorttia), jonka voit aktivoida päivän aikana kulkukortiksi ja näin pääset kulkemaan kampuksella.

Kokoaikaisessa monimuotoisessa opiskelussa (keskimäärin 40 tuntia / viikko) yhdistyvät lähiopiskelupäivät, etänä tapahtuvat oppimistilanteet ja itsenäinen opiskelu sekä työelämäyhteistyössä oppiminen harjoittelujaksoineen eri toimintaympäristöissä. Etänä tapahtuvaan itsenäiseen opiskeluun (ei merkintöjä lukujärjestyksessä) kuuluu opiskelua verkko-oppimisympäristössä, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien tekemistä. Opiskelija vastaa siitä, että hänen viikoittainen työaikansa riittää kokopäiväiseen opiskeluun lähipäivien ohella. Oppimistehtäviä tehdään myös ryhmä- ja tiimityöskentelynä, osin etäyhteyksiä hyödyntäen. Oppimistehtävissä pienryhmät aikatauluttavat itse oman työskentelynsä lähipäivien lisäksi.

Lukujärjestyksiin on merkitty vain lähipäivät ja läsnäoloa vaativat etäyhteyksin toteutuvat oppimistilanteet, joissa läsnäolo on pakollista. Opiskelu on kuitenkin päätoimista/ kokoaikaista. Viikkojen kulkuun liittyvät oppimissisällöt ja tehtävät muodostuvat opintojaksokohtaisesti. Opintojaksojen kulku käydään läpi aina kunkin opintojakson orientaatiossa, missä läsnäolo on pakollinen. Myös mahdollisiin poissaoloihin liittyvät käytännöt kerrotaan opintojaksokohtaisesti orientaatiossa.

Syyslukukauden lukujärjestys on luettavissa Lukkarikoneesta.

Oman ryhmäsi lukujärjestyksen löydät tunnuksella SXI23S2.

Lukujärjestystä kannattaa seurata aktiivisesti mahdollisten muutosten varalta. Ryhmän lukujärjestyksestä pääset tarkastamaan jokaisen opetuskerran kohdalla, järjestetäänkö opetus kampuksella vai mahdollisesti etänä.

Ryhmäsi tutoropettajana toimii lehtori Annariika Anundi

Opetussuunnitelma

Voit tutustua etukäteen Toimintaterapian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan.

(Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, monimuotoinen toteutus)

Tietokone

Opinnoissa tarvitaan kannettavaa tietokonetta. Mikäli olet hankkimassa uutta omaa tietokonetta, sellainen tietokone riittää, jota yleisesti suositellaan opiskeluun.

Käyttäjätunnukset

Muistathan aktivoida Metropolian käyttäjätunnukset. Mahdolliset sähköpostiviestit lähetetään opiskelijoille aina Metropolian osoitteella. Käyttäjätunnusten aktivoinnin jälkeen pääset myös opiskelija-sivuille. Lue aktivointiohjeet tietohallinnon sivuilta.

Opiskelijan opas

Suosittelemme, että tutustut etukäteen uusien opiskelijoiden sivuihin sekä Opiskelijan oppaaseen

  • Tutki opasta erityisesti seuraavien kysymysten kautta:
  • Mitä kampuspalveluja Myllypuron kampukselta löytyy?
  • Miten pääset alkuun kirjaston käyttäjänä?
  • Mainitse ainakin kaksi asiaa, jossa opiskelijapalvelut voi olla apunasi?
  • Mistä löydät tietoa opiskelijoille suunnatuista It-tukipalveluista?
  • Miten Metropoliassa tuetaan opiskeluhyvinvointia?
  • Millaisia kansainvälistymismahdollisuuksia Metropoliassa opiskelevalla on?

Sinulle mahdollisesti herääviä kysymyksiä kannattaa aina myös kysyä opiskelijatutoreilta tai opettajilta opintojen alkaessa ja edetessä.

Tervetuloa Metropoliaan! Nähdään tammikuussa!

Toimintaterapian tutkintovastaava Jasu Forss jasu.forss [at] metropolia.fi

Opinto-ohjaaja Paula Lindqvist paula.lindqvist [at] metropolia.fi