Perustiedot

Tutkintonimike
Tradenomi (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 18.3.–1.4.2020
Aloituspaikat
35

Tavoitteet

Liiketoiminnan kehittämisen ylemmän AMK-tutkinnon opinnot syventävät liiketaloudellista osaamistasi ja valmistavat sinua asiantuntijatason kehittämis- ja johtamistehtäviin. Koulutus on tarkoitettu liiketoiminnan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää itseään, ammattialaansa ja ympäröivää liike-elämää.

Opintojen jälkeen sinulla on näyttöä liiketoimintaympäristön ja oman alasi analysointikyvystä, syventävää tietoa liiketoimintaosaamisen eri osa-alueista ja kokemusta vaativien muutosprojektien läpiviemisestä työelämäkontekstissa. Valmiutesi toimia esimiesasemassa ja uutta kehittävänä muutosagenttina kasvavat. 

Liiketalouden ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit toimia muun muassa vaativien kehittämisprojektien johtajana, liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä tai itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

YAMK-tutkinnon alustava opetussuunnitelman rakenne syksyllä 2020 aloittaville opiskelijoille:

 • Kehittämis- ja johtamisopinnot (30 op)
  • Kehittämisosaaminen 10 op
  • Muuttuva liiketoimintaympäristö 10 op
  • Muutosjohtaminen 10 op
 • Liikkeenjohdon erityisteemat (15 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (15 op)
 • Opinnäytetyö (30 op)

Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämishanke aidossa yritys-/työympäristössä, jolla vastataan todelliseen kehittämistarpeeseen. Se toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena, johon kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Lopuksi arvioidaan sitä, miten saavutettu hyöty näkyy käytännössä.

Lähiopetus järjestetään pääosin arki-iltaisin, noin kahtena iltana viikossa (klo 17.00-20.15). Opintojen kesto on 2 vuotta työn ohessa opiskellen. Vaihto-opiskelumahdollisuuksia on myös tarjolla.

Opiskelijoiden kokemuksia

Innostuneet opiskelijat aloittivat kevään viimeiset opintojaksot

Myyrmäen kampuksen auditorio täyttyi esimiestaitojensa kehittämisestä kiinnostuneista YAMK-opiskelijoista maaliskuun puolivälissä. Opintojakson avausluento synnytti vilkasta keskustelua ja tutustutti kurssille eri puolilta Metropolian Master’s -ohjelmista tulevia opiskelijoita toisiinsa.

Esimiehenä kehittyminen -opintojaksoa yhdessä opettavat lehtorit Liisa Koski-Lukkari ja Minna Kaihovirta kertoivat yhteisopettajuuden sopivan erityisen hyvin ylempään tutkintoon. ”Lehtoreiden toisiaan täydentävä substanssiosaaminen ja työhistoria antavat opiskelijoille hyvän käsityksen esimiestyön monista ulottuvuuksista”, summaa Koski-Lukkari.