Muutosjohtaminen, tradenomi (ylempi AMK)

Aiemmin Liiketoiminnan kehittäminen, ylempi AMK

Tutkintonimike
Tradenomi (ylempi AMK)
Laajuus
90 opintopistettä
Kesto
2 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Muutos on ilmiö, joka monista toiveista huolimatta ei ole poistunut työelämästä. Päinvastoin, useiden huippujohtajien jakama näkemys on se, että muutos ei ikinä tule olemaan niin hidasta kuin se on tänä päivänä. Siksi on kriittistä ymmärtää, miten muutoksessa eläminen tehdään organisaatioille mahdollisimman kivuttomaksi ja miten haastavatkin tilanteet käännetään mahdollisuuksiksi. Hyvä johtaja nimittäin tietää, miten valmentaa organisaatio muutokseen - ja toisaalta hyvällä johtajalla on myös aina tuoreimmat muutosjohtamisen työkalut käytössään.

Liiketoiminnan kehittämisen (tradenomi YAMK) tutkinto-ohjelma sai päivityksen nimeen sekä tuoreutetun sisällön vuoden 2023 alussa. Paljon on tuttua, mutta myös jotain uutta. Tutustu tarkemmin!

Mistä tässä ohjelmassa on kyse?

Joku viisas on myös todennut, että loppujen lopuksi kaikki johtaminen on muutoksen johtamista. Toimimmepa työelämässä millaisessa roolissa tahansa, tunnistamme päivittäin tarpeita jonkin asian, tietyn työyhteisön tai vaikkapa kokonaisen liiketoiminnan muutokselle.

Muutosjohtamisen ohjelman (tradenomi YAMK) erityisyys on ohjelman sisäinen valmennusohjelma, jossa juuri sinä kehityt ja vahvistut johtamaan organisaatiota tai omaa työyhteisöäsi muutosaallokoissa. Löydät omat vahvuutesi johtajana ja saat ammattilaisten sparrausta omien kehittämiskohteidesi tunnistamiseen, analysointiin ja vahvistamiseen. Tämän ohjelman aikana vahvistat myös omia voimavarojasi ja saat työkalut, joilla pystyt auttamaan myös muita selviytymään muutostilanteissa.

“Oikeastaan muutosjohtaminenkin pitäisi romuttaa, ja puhua vain jatkuvasta oppimisesta.”
Vilma Mutka, Opi arjessa -podcast: Työssä oppiminen. Metropolia, 2022.

Mutka on kovin oikeassa. Muutoksessa eläminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista ja opettelua. Myös muutosta häneltä, joka muutosta johtaa. Siksi olemme tähän ohjelmaan keränneet kattavan viitekehyksen sekä työkalut, joilla muutosten läpivienti ja muutosmahdollisuuksien hyödyntäminen onnistuvat. Mutta koska muutos on pysyvää myös johtamisoppien puolella, ohjelman myötä opit löytämään uusia, omiin johtamistilanteisiisi sopivia teorioita, muutosjohtamisen työkaluja ja vaikkapa tiedolla johtamista tukevia järjestelmiä.

Tähtäätkö johtamisen ammattilaiseksi?

Pohditko, miten valmentaa organisaatiotasi kohtaamaan toimintaympäristön pyörteet? Kohtaatko muutosvoimissa kamppalevia ihmisiä, joita haluaisit tukea ja valmentaa kohti vahvempaa ja parempaa työelämää? Mietitkö, miten itse selviät kaikista työhösi liittyvistä kehittämis- ja uudistamistavoitteista?

Silloin tämä tutkinto-ohjelma on juuri sinulle. Voit hyvin olla tulosvastuullinen liiketoimintapomo, ihmisten hyvinvoinnista kiinnostunut esihenkilö, kehittämishankkeita vetävä projektipäällikkö tai vaikkapa elämänmittaista opiskeluja harrastava tai itsellesi uutta urasuuntaa etsivä asiantuntija.

Sillä, millä tittelillä teet työtäsi tai missä työskentelet, ei ole väliä. Muutos on kaikkialla työelämässä ja jokaisen ammattilaisen työpöydällä. Jos olet kiinnostunut pohtimaan, miten arkisista ja vähän isommistakin muutostilanteista ei pelkästään selviydytä, vaan myös löydetään keinoja kukoistukseen, olet juuri oikea opiskelija tähän ohjelmaan.

Siksi selvittelemmekin jo hakuvaiheessa sitä, miten suhtaudut kasvuun ja kehittymiseen sekä ihmisenä että ammattilaisena. Tämän ohjelman menestyksekäs suorittaminen edellyttää kasvun asennetta (Dweck, 2021) ja kykyä ajatella kriittisesti sekä käsillä olevista asioista että myös omista kompetensseista muutostilanteissa.

Tutustu tarkemmin näihin teemoihin kahden opintopisteen laajuisella valintakurssillamme Oppimaan oppiminen ja kriittinen ajattelu.

Saat jo tämän opintojakson myötä erinomaisia työkaluja selviytyä oman työarkesi muutostilanteissa, mutta kenties myös vinkkejä siihen, miten vaikkapa toimia teini-ikäisen vanhempana tai juniorijalkapallojoukkueen valmentajana. Tämäkään opiskelu ei siis mene hukkaan!

Monipuolisesti muutosjohtamisen työkaluja

Muutosjohtamisen ohjelmassa tunnistat omia vahvuuksiasi ja kehität tietoisesti heikompia johtamisominaisuuksiasi. Opinnot käynnistyvät siis omien johtamisominaisuuksien analysoinnilla ja konkreettisen urasuunnitelman rakentamisella. Oman muutosmatkasi varrelle saat tutkittuja työkaluja johtamisen arkisiin ja haastavampiin tilanteisiin.

Oman muutospolkusi päätteeksi osaat:

 • Analysoida omaa johtamisen ja muutosjohtamisen osaamistasi ja kehittää sitä systemaattisesti
 • Ennakoida kompleksisen ja muuttuvan toimintaympäristön vaikutuksia organisaation toimintaan
 • Analysoida liiketoiminnan ja/tai organisaation kestäviä kasvumahdollisuuksia ja tuottaa kehittämisohjelmia niiden hyödyntämiseksi
 • Edistää organisaation strategisia tavoitteita systeemiviisaasti ja tulevaisuuskestävästi
 • Soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä eettisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tuloksekkaasti
 • Hyödyntää teknologiaa ja muita työkaluja organisaation johtamisen päätöksenteon ja kehittämisen tukena
 • Johtaa muutos- ja kehittämistyötä ihmiskeskeisesti ja dialogisesti sekä organisaation inhimillistä pääomaa ja hyvinvointia vahvistaen.
 • Viestiä ammattimaisesti ja vaativissa asiantuntijatehtävissä edellytetyllä taitotasolla sekä suomeksi että englanniksi.

Opiskelu edellyttää sinulta vain heittäytymistä omalle kehittymispolullesi sekä soveltuvaa amk-tutkintoa taustalle (katso vaatimukset Opintopolusta). Me autamme sinua löytämään oman polkusi!

Lisätietoja Muutosjohtamisen tradenomi YAMK -opinnoista saat opetussuunnitelmasta Opinto-opas-sivustolla.

Voit tutustua samalla muihin liiketalouden alan YAMK-opintoihin.

Opintojen sisältö ja toteutus

Muutosjohtamisen tutkinto-ohjelma (tradenomi ylempi AMK) koostuu kahdesta johtamisosaamista kehittävästä moduulista, opinnäytetyöstä sekä vapaavalintaisesta opinnosta.

Opinnot on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa, myös työn ohessa. Opetus järjestetään monimuotoisena, eli se sisältää sekä verkko-opetusta että lähiopetusta Myyrmäen kampuksella. Luennot järjestetään pääsääntöisesti ilta-aikoina, jolloin sinun ei välttämättä tarvitse järjestää työstä vapaapäiviä. Opinnoissa hyödynnetään myös virtuaalisia oppimisympäristöjä sekä digitaalisia aineistoja.

Huomaathan, että osa näistä opintojaksoista toteutetaan englanniksi, englantia äidinkielenään puhuvan opettajan toimesta (lue lisää henkilöstöstämme alempaa tältä sivulta). AMK-tutkinnon tuottama kielitaito riittää mainiosti opiskeluun!

Muuttuva toimintaympäristö -kokonaisuudessa perehdytään laaja-alaisesti toimintaympäristön ennakointiin, analysointiin ja muutosvoimien tunnistamiseen. Moduuli koostuu neljästä opintojaksosta:

 • Strateginen liiketoimintaympäristön analysointi 5 op
 • Tulevaisuuden ennakointi 5 op
 • Taloudelliset analyysit 5 op
 • Tutkimusmenetelmät 5 op

Uudistavan johtamisen moduulissa opiskelet seuraavia opintoja:

 • Strateginen ja muutoksen johtaminen 5 op
 • Oppiva organisaatio ja osaamisen johtaminen 5 op
 • Liiketoiminnan analytiikka 5 op
 • Digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen 5 op
 • Organisaation kehittäminen 5op
 • Työoikeus ja sovitteleva työote 5 op

Näiden moduulien opiskelun yhteydessä osallistut tutkinto-ohjelman sisäiseen valmennusohjelmaan, jonka nimi on Valmentava johtamisote (5 op). Valmennusohjelmassa vahvistat johtamiskompetenssejasi yksilöllisen kehittymissuunnitelman avulla. Saat myös ammattitaitoisten valmentajien sparrausta omalle urallesi sekä vaikkapa omien voimavarojesi tunnistamiseen ja vahvistamiseen.

Työelämäyhteistyö ja uramahdollisuudet

Opiskelun aikana tutustut laajaan joukkoon eri aloilla työskenteleviä huippuammattilaisia, sillä he ovat sinun opiskelutovereitasi! Löydät uusia verkostoitumiskumppaneita myös alumneistamme, työelämäkumppaneistamme sekä kampuksella ja webinaareissa vierailevista organisaatioista. Tärkeä opiskelun aikainen verkosto on myös oma työpaikkasi ja vaikkapa opinnäytetyöprosessissa saattaa avautua aivan uusi näkymän omaan työpaikkaasi. Tästä mahdollisuudesta kannattaa myös ottaa hyöty irti.

Mikäli satut juuri opiskellessasi olemaan “kahden työn välissä”, etsimme sinulle mielekkään verkoston omista kontakteistamme, esimerkiksi jostain Innovaatiokeskittymästämme.

Ohjelmaan sisältyvän johtamisen valmennuspolun aikana tapaat eri alojen ammattilaisia, jotka sparraavat sinua eteenpäin omalla muutosmatkallasi. Verkoston aktiivinen laajentaminen ja näkymät myös sinulle vieraampien alojen arkeen avaavat vähintäänkin silmiä, mutta yllättävän usein myös ovia!

Kokemus on myös osoittanut, että YAMK-opiskelu Metropolian Business Schoolissa tarkoittaa monille myös uusia työtehtäviä ja uralla etenemistä. Tämä on toki ensisijaisesti kiinni opiskelijasta itsestään. Emme jätä sinua kuitenkaan yksin urakysymystesi kanssa, vaan autamme tarjoamalla mm. uraohjausta sekä sparrausta vaikkapa CV:n päivittämiseen.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuustaitojasi pääset kehittämään esimerkiksi vieraskielisen kirjallisuuden ja tutkimuksen avulla, kansainvälisten opettajien kautta (osa opetuksesta toteutetaan englanniksi) ja vaikkapa osallistumalla kansainvälisiin opetustilanteisiin. Voit myös osallistua Business Schoolimme kansainvälisiin seminaareihin ja tapahtumiin tai vaikkapa lähteä lyhyelle tai pidemmälle vaihtojaksolle johonkin ulkomaisista partnerikohteistamme!

Metropolia Business Schoolissa tapaat opiskelijoita muista liiketoimintakulttuureista ja taustoista, sillä meillä on myös useita englanninkielisiä ohjelmia.

Tutustu YAMK-opinnäytetöihin

Opinnäytetyössä kehität oman organisaatiosi toimintaa ja varmennat muutoksen aitoa syntymistä. Halutessasi voit myös toteuttaa opinnäytetyön Metropolian tai sen sidosryhmien tutkimus- ja kehittämishankkeissa, esim. yhteistyössä Metropolian innovaatiokeskittymien kanssa.

Muutosjohtamisen edeltävän ohjelman Liiketoiminnan kehittämisen opinnäytetöihin voit tutustua Theseus-palvelussa sekä kirjastossamme. Tässä muutama maistiainen:

Tutustu mainioon ja osaavaan henkilöstöömme!

Ohjelman koulutussuunnittelija (ja opiskelijoiden oikea käsi)

Nea Kivekäs

Tutkintovastaava

Raisa Varsta

Kysyttävää opintosuunnitelmaa tai tutkinto-ohjelmaa koskien?

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Liiketalous

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Muutosjohtamisen ylemmän AMK-tutkinnon opintojen aloitus

Syksyllä 2024 aloittavan ryhmän aloitusohjeet julkaistaan toukokuussa.