Vanhustyö, ylempi AMK

Perustiedot

Tutkintonimike
Apuvälineteknikko / Ensihoitaja / Fysioterapeutti /Geronomi / Jalkaterapeutti / Optometristi / Osteopaatti / Sairaanhoitaja / Sosionomi / Suuhygienisti / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti (ylempi amk)
Kesto / Ajankohta
1,5 - 2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Hinta
Maksuton

Kenelle tarkoitettu

Vanhustyön (ylempi AMK) tutkinto-ohjelma on tarkoitettu kaikille hakukelpoisen sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneille vanhustyön ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa vanhustyön gerontologista kehittämis- ja johtamisosaamistaan monialaisessa opiskelijaryhmässä vanhustyön ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Hakijoilta vaaditaan myös tutkinnon suorittamisen jälkeen kertynyt kahden vuoden työkokemus. Tarkemmat hakukelpoisuus vaatimukset ovat hakuohjeissa.

Tavoitteet

Vanhustyön (ylempi AMK) -tutkinnon tavoitteena on vahvistaa vanhustyön gerontologista ja moniasiantuntijuuteen perustuvaa asiantuntijaosaamista sekä johtamis- ja kehittämisosaamista. Opinnot vahvistavat opiskelijan osaamista monimuotoiseen ja moninaiseen ikääntymiseen perustuvassa asiakasymmärryksessä sekä moninaisten työyhteisöjen, palvelujen ja asiakkuuksien johtamisessa ja kehittämisessä. Painopistealueita ovat mm. yhdenvertaisuus ja eettinen osaaminen ikäihmisten palveluissa sekä moninainen ikääntyminen, jossa tarkastellaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisten ikääntyvien ihmisten, sateenkaarisenioreiden ja ikääntyvien vammaisten ihmisten palvelujen kehittämistä.

Valmistuttuaan opiskelija kykenee:

 • soveltamaan toiminnassaan gerontologista tietoa ja vanhustyön eettisiä periaatteita sekä ikääntymiseen moninaisuuteen perustuvaa asiakasymmärrystä
 • arvioimaan vanhuspalvelujen toimintaa ja niiden tulevaisuuden muutostarpeita ikäihmisten elämänlaadun ja toimijuuden vahvistumisen näkökulmasta
 • hyödyntämään moniasiantuntijuutta ja vahvistamaan asiakaslähtöisyyttä ja yhdenvertaisuutta vanhuspalvelujen suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä erilaisissa ikäihmisten asuin- ja toimintaympäristöissä
 • vahvistamaan sekä henkilöstö- että asiakastyytyväisyyttä johtaessaan moninaisia työyhteisöjä, palveluja ja asiakkuuksia
 • edistämään innovatiivista vanhustyön toimintakulttuuria
 • johtamaan ja kehittämään yhteiskunnallisesti kestävää palvelutuotantoa ja asiakkuuksia
 • tuottamaan ja soveltamaan tutkimus- ja kehittämistietoa ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävästä näkökulmasta

Opintojen sisältö ja toteutus

Tutkinnossa opiskellaan seuraavat opintokokonaisuudet ja -jaksot:

Gerontologinen osaaminen ja kehittäminen 25 op

 • Gerontologinen osaaminen vanhustyön kehittämisessä 5 op
 • Ikääntymisen toimintaympäristöt ja palvelujen kehittäminen 5 op
 • Moninainen ikääntyminen ja vanhuspalvelut 5 op
 • Tutkimusmenetelmät ja valmiudet 5 op
 • Vanhustyön tutkimuksen strategiat ja menetelmät 5 op

Vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen 30 op

 • Vanhustyön tuloksellisuus ja palveluverkostojen kehittäminen 5 op
 • Vanhustyön asiantuntijuus ja eettinen toiminta 5 op
 • Moninaisuuden johtaminen vanhustyössä 5 op
 • Vanhustyön strateginen johtaminen 5 op
 • Palvelujen johtaminen 5 op
 • Työyhteisöjen johtaminen 5 op

Opinnäytetyö 30 op

Vapaasti valittavat opinnot 5 op

Koulutus tapahtuu tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnot toteutuvat monimuoto- opetuksena, jossa lähiopetusta on 2-4 päivää kuukaudessa. Osa lähiopetuksesta ja opintojaksoista toteutetaan verkko-opintoina. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella.

Työelämäyhteistyö ja uramahdollisuudet

Vanhustyön ylempi AMK-tutkinnon tavoitteena on työelämän kehittäminen ja oppiminen. Opiskelijat kehittävät työyhteisöissään tulevaisuuden tarpeisiin ja palvelurakenteen muutoksiin vastaavia ikäihmisten elämänlaatua vahvistavia palveluja erilaisissa asuin- ja toimintaympäristöissä.

Opinnäytetyöhön ja opintoihin liittyvässä tutkimus- ja kehittämistoiminnassaan opiskelijat vahvistavat sekä omaa että työyhteisöjen gerontologista osaamista. Opinnäytetyö voi liittyä opiskelijan oman työorganisaation kehittämistarpeeseen tai Metropolia Ammattikorkeakoulun ja sen sidosryhmien tutkimus- ja kehittämishankkeiden tarpeisiin.

Lue, kuinka vanhustyön ylemmän amk-tutkinto-ohjelman opinnoissa ja opinnäytetöissä kehitetään ihmislähtöistä vanhustyötä

Vanhustyön (ylempi AMK) tutkinto-ohjelmasta valmistuvat osaavat toimia vaativissa vanhustyön kehittämis- ja johtamistehtävissä, jotka edellyttävät kykyä ennakoida, arvioida ja kartuttaa vanhustyön tietoa ja monialaista gerontologista osaamista sekä uudistaa käytäntöjä innovatiivisesti ja kansainvälisesti.

Tutustu opiskelijoiden opinnäytetöihin

Opiskelijoiden kokemuksia vanhustyön yamk-opinnoista

Omaishoitoperheiden tukeminen opinnäytetyön aiheena

Riikka Hautio kertoo videolla vanhustyön yamk-opinnoistaan ja opinnäytetyöstään. Hän tutki millaisia odotuksia omaishoitajilla on etäpalveluna tarjottavaan tukeen liittyen. Tavoitteena oli myös kehittää omaishoitoperheitä tukeva asiakaslähtöinen etäpalvelun toimintamalli.

Henkilöstö

Tuula Mikkola
Tutkintovastaava,
Yliopettaja
p. 040 057 8279
tuula.mikkola [at] metropolia.fi (tuula[dot]mikkola[at]metropolia[dot]fi)

Johanna Holvikivi
Yliopettaja
p. 050 345 6151
johanna.holvikivi [at] metropolia.fi (johanna[dot]holvikivi[at]metropolia[dot]fi)

Tuomas Leisti
Lehtori
p. 050 572 1486
tuomas.leisti [at] metropolia.fi (tuomas[dot]leisti[at]metropolia[dot]fi)

Panu Karhinen
Lehtori
p. 040 148 3947
panu.karhinen [at] metropolia.fi (panu[dot]karhinen[at]metropolia[dot]fi)

Marjatta Komulainen
Lehtori
p. 040 136 9424
marjatta.komulainen [at] metropolia.fi (marjatta[dot]komulainen[at]metropolia[dot]fi)

Kaija Matinheikki-Kokko
Yliopettaja
p. 040 334 0855
kaija.matinheikki [at] metropolia.fi (kaija[dot]matinheikki[at]metropolia[dot]fi)

Marianne Roivas
Lehtori, Suomen kieli ja viestintä
p. 040 714 5153
marianne.roivas [at] metropolia.fi (marianne[dot]roivas[at]metropolia[dot]fi)

Mia Rosenström
Lehtori
p. 040 679 0779
mia.rosenstrom [at] metropolia.fi (mia[dot]rosenstrom[at]metropolia[dot]fi)