Tervetuloa aloittamaan vanhustyön ylemmän AMK-tutkinnon opinnot syksyllä 2023!

Onnittelut opiskelupaikastasi!

Tervetuloa aloittamaan vanhustyön ylemmän AMK-tutkinnon opinnot syksyllä 2023!

Opinnot alkavat

 • Lähijaksolla 23 -24.8.2023 klo 9.00 - 16.00 Myllypuron kampuksella (Myllypurontie 1, 00920 Helsinki) luokkatilassa MPA6011 (A-rak, 6 krs). Olemme sinua vastassa A- ja B -rakennuksen välisessä aulassa klo 8.45 alkaen.
 • Ota mukaasi kortti, esimerkiksi kirjastokortti tai matkakortti (huom. ei sirullista korttia kuten pankkikortti), jonka voit aktivoida päivän aikana kulkukortiksi kampuksella.
 • Suosittelemme myös oman tietokoneen mukaan ottoa opintojen aloitukseen.
 • Tutoropettajasi on Mia Rosenström, mia.rosenstrom [at] metropolia.fi, puh: +35840 679 0779

Ennen opintojen alkua, toivon sinun tekevän seuraavat asiat:

 • Aktivoi elokuussa ennen opintojen alkua Metropolian käyttäjätunnukset, joilla pääset Metropolian sisäiseen verkkoon, sähköpostiin ja opiskelijan Oma-intranet-sivuille. Ohjeet käyttäjätunnusten aktivointiin.
 • Sinun kannattaa myös ladata älypuhelimeesi Tuudo-mobiilisovellus, jonka kautta voit kätevästi käyttää sisältöjä Metropolian eri verkkopalveluista. Ohjeet lataamiseen löytyy Opintojen aloitus -sivulta.
 • Perehdy etukäteen Vanhustyön yamk-tutkinnon opetussuunnitelmaan.
 • Tee kesätehtävä, joka liittyy opinnäytetyön tekemisen aloitukseen ja ideointiin (ks.ohjeet alla). Palauta tehtävä sähköisenä Moodleen ensimmäisellä lähijaksolla ke 24.8.2023. Saat ohjeet Moodleen tallentamiseen lähijakson aikana.
 • Huomio myös syksyn 2023 opetus ja lähipäivät sekä opetuspaikat. Yhteisen oppimisen kannalta on tärkeää, että pystyt osallistumaan lähiopetukseen. Lopussa on myös tietoa aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta (AHOT)

Vanhustyö YAMK tutkinnon syksyn 2023 opetus

Opetus toteutuu monimuoto-opetuksena, jossa osa lähiopetus toteutuu joko lähiopetuksena läsnäolona Myllypuron kampuksella tai etäopetuksena Zoom -etäyhteyden kautta. Lisäksi osa opinnoista toteutuu itsenäisinä verkko-opintoina Moodle - oppimisympäristön kautta. 

Lähipäiviä on 2-5 pv/kk, joulukuussa opetus toteutuu verkossa webinaareina 

Monimuoto-opiskelu vastaa kuormitukseltaan koko päivä opiskelua. Lähipäivien opetuksen lisäksi oppimistehtävät ja verkossa toteutuva itsenäinen opiskelu sekä opinnäytetyön tekeminen vaativat paljon itsenäistä työtä ja ajankäyttöä. Opintojaksojen laajuus on ilmoitettu opintopisteinä. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä.

Lähiopetuspäivät syksyllä 2023:

23 - 24.8. klo 9.00 -16.00 (opetus Myllypuron kampuksella) 

4.9. klo 15.00 - 16.00 (webinaariopetus Zoom -yhteyden kautta)

7- 8.9.  klo 8.45 - 16.00 (opetus Myllypuron kampuksella) 

28-29.9 klo 8.45-16.00 (opetus etänä Zoom -yhteyden kautta)  

5.10. klo 8.45 - 16.00 (opetus etänä Zoom -yhteyden kautta)

30.10 -31.10. klo 8.45- 16.00 (opetus Myllypuron kampuksella) 

9.11. klo 8.45 - 16.00  (opetus Myllypuron kampuksella) 

13.11. klo 8.45 -16.00 (opetus etänä Zoom yhteyden kautta) 

27-28.11. klo 8.45 -16.00 (opetus etänä Zoom yhteyden kautta) 

7.12. klo 13.00 -16.00 (webinaariopetus Zoom yhteyden kautta)  

13.12. klo 9.00 - 16.00 (opetusetänä Zoom yhteyden kautta) 

Syksyn 2023 opintojaksot:

 1. Gerontologinen osaaminen vanhustyön kehittämisessä 5 op 23.8.2022- 29.9.2023
 2. Ikääntymisen toimintaympäristöt ja palvelujen kehittäminen 5 op 28.9-9.11.2023
 3. Vanhustyön tuloksellisuus ja palvelujen kehittäminen 5 op 30.10.-28.11.2023
 4. Vanhustyön asiantuntijuus ja eettinen toiminta 5 op 28.11. - 13.12.2023
 5. Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5 op  4.9 - 20.12.2023
 6. Opinnäytetyön aiheanalyysi ja suunnittelu 5 op (opinnäytetyö) 24.8 - 31.12.2023

Tarkempaa tietoa syksyn lähiopetuksesta saat Lukkarikoneesta
Merkitse hakuehdoksi Ryhmä -kohtaan opiskeluryhmäsi tunnus S1623S6 ja siirry lukujärjestykseen.

Opinnäytetyö Vanhustyö YAMK-tutkinnossa

Vanhustyön YAMK opintoihin sisältyy opinnäytetyö, jonka laajuus on 30 op. Opinnäytetyön tekeminen aloitetaan heti opintojen alkaessa. Työskentely jakaantuu tiivistettynä kolmeen osaan ja opintojaksoon:

 1. Opinnäytetyön aiheanalyysi ja suunnittelu 5 op (1. lukukausi)
 2. Opinnäytetyön toteutus 10 op (2.lukukausi)
 3. Opinnäytetyön arviointi ja julkistaminen 15 op (3. lukukausi)

Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista sekä tutkimus-, kehitys - ja innovaatio-osaamista ja kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja. Tavoitteena on kehittää yhdessä työelämään uusia innovatiivisia käytäntöjä, joilla on mahdollisuus vaikuttaa laajemminkin alan ja alueen kehitykseen.

Opinnäytetyön voi toteuttaa - yhteistyössä työelämän kanssa, esim. Metropolian hanketoiminnassa, innovaatiokeskittymässä tai omassa työyhteisössäsi toteutuvalla tutkimuksellisena kehittämistyönä.

Opinnäytetyö on mahdollista tehdä joko yksin tai parityönä. Parityö saattaa olla hedelmällinen vaihto-ehto, jos opinnäytetyö liittyy samaan kehittämiskohteeseen.

Metropolian hanketoiminnassa opinnäytetyö on mahdollista toteuttaa esimerkiksi yhteistyössä Metropolian Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymän kanssa:

Metropolian Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -Innovaatiokeskittymän Hymy -kylän hyvinvointi- ja terveyspalveluissa kehitetään ja järjestetään senioripalveluja, kuten ikäihmisten neuvontapalveluja ja muistikuntoutujan palveluja. Jos sinua kiinnostaa ikäihmisten neuvonta ja muistikuntoutujien palvelut, kehittämistyöhön on mahdollista tulla mukaan opinnäytetyöntekijänä. Opinnäytetyössä voidaan toiminta- ja kehittämistutkimuksen keinoin kehittää ja arvioida senioripalveluja ja niiden jatkokehittämistä.

Oman hanketoiminnan lisäksi Metropolialla tekee yhteistyötä

Uudenmaan hyvinvointialueiden Ikäihmisten palvelujen kehittämisverkoston GeroMetron kanssa.

Kesätehtävä opinnäytetyön ideointiin

Tehtävän tavoitteena on perehtyä opinnäytetyön tekemiseen ja kehittämistutkimukseen sekä kartoittaa ja ideoida ikäihmisten palvelujen kehittämistarpeita ja oman opinnäytetyön aihetta.

1. Perehdy kehittämistutkimukseen lukemalla Jorma Kanasen teoksia:

 • Kananen, Jorma 2012. Kehittämistutkimus opinnäytetyönä. Kehittämistutkimuksen kirjoittamisen käytännön opas. Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja/tai
 • Kananen, Jorma 2017. Kehittämistutkimus interventiotutkimuksen muotona: opas opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittajalle. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

2. Pohdi lukemasi perusteella kehittämistutkimuksen lähtökohtia tutkimusstrategiana ja sitä, mikä tekee kehittämistyöstä tutkimuksellista kehittämistutkimusta? Mitkä ovat kehittämistutkimuksen edellytykset ja miten se eroaa ns. normaalista työn kehittämisestä?

3. Kartoita ja pohdi ikäihmisten palveluiden kehittämistarpeita (mm. Metropolian hanketoiminnan tai oman työyhteisösi näkökulmasta). Mikä olisi sinua kiinnostava tutkimuksellinen kehittämiskohde ja opinnäytetyön aiheidea? Kuvaa ja perustelu lyhyesti ideoitasi ja niiden merkitystä ikäihmisten palvelujen tulevien kehittämisen tarpeiden ja haasteiden näkökulmasta.

4. Arvioi ja kuvaa, miten em. ideoista ja aiheista syntyy vanhustyö yamk-tutkinnon opinnäytetyö ja miten sen voisi toteuttaa kehittämistutkimuksen strategian pohjalta.

Kirjoita tehtävästä essee, jonka pituus max 6 xA4. Voit käyttää apunasi kuvioita sekä erilaista kirjallisuutta.

Palauta tehtävät ensimmäisen opetusjakson yhteydessä 23-24.8.2023 sähköisenä opinnäytetyön Moodle- oppimisympäristöön. Saat ensimmäisen lähijakson aikana tiedon ja ohjeet siitä, miten tehtävä palautetaan Moodleen.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijana voit hakea aiemmalle osaamiselle tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) eli virallista hyväksyntää osaksi tutkintoa pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin, mikäli sinulla on opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaa yamk/maisteritason osaamista ennen opintoja. Olet voinut hankkia osaamisen korkeakouluopinnoissa, muussa koulutuksessa, työelämässä, vapaa-aikana tai harrastuksissa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista haetaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Opiskelija tutustuu opetussuunnitelman opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen sisältöihin sekä osaamistavoitteisiin

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan suhteessa opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin ja opintojaksojen sisältöihin

Mikäli opiskelijalla on tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman osaamistavoitteita vastaavaa osaamista, opiskelija voi halutessaan hakea osaamisen tunnustamista osaksi opintojaan

Osaamisen tunnustamista haetaan sähköisellä AHOT-lomakkeella

Tarkemmat tiedot hakemisesta käydään läpi opintojen alkaessa.

Yhteystiedot

Tutkintovastaava Tuula Mikkola, Yliopettaja, VTT,

Vanhustyö ylempi AMK, tutkintovastaava

tuula.mikkola [at] metropolia.fi

puh. 0400 578279

Tutoropettaja Mia Rosenström, lehtori

m [at] metropolia.fi">mia.rosenström [at] metropolia.fi

Puh. 040 679 0779

Hyvää kesäaikaa ja innoittavaa opiskelun alkua!