Tutkintonimike: Medianomi (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 12

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 2019 (vahvistamatta)

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Esitys- ja teatteritekniikan medianomit hallitsevat monipuolisesti valo-, ääni- ja kuvatekniikan sekä näyttämömekaniikan järjestelmät. Medianomit toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitystoiminnan teknisissä tehtävissä osana taiteellisia työryhmiä ja tuotanto-organisaatioita. Työtehtävät ovat pääasiassa teattereissa ja oopperataloissa, kulttuuri- ja monitoimitaloissa, tapahtumatekniikan suunnittelussa ja toteutuksessa, konsertti- ja festivaalitoiminnassa, kansainvälisessä esitystoiminnassa sekä suunnittelutoimistoissa ja myynti- ja asennustoiminnassa.

Esitys- ja teatteritekniikan medianomit ovat jatkuvasti valmiita omaksumaan uusia teknologisia sovelluksia ja ottamaan vastaan uusien tuotantomallien ja esitysmuotojen asettamia haasteita. Luotettavien ja varmatoimisten järjestelmien suunnittelu ja rakentaminen esitysten tarpeisiin, laitteiston sujuva operointi sekä nopea ongelmanratkaisu ovat heille arkipäivää. Medianomit toimivat innovatiivisesti ja luovasti esitystekniikan nopeasti kehittyvässä ympäristössä ja osaavat kehittää esittävien taiteiden toimintaympäristöjä.

Päivätoteutuksen opinnot

Kahden ensimmäisen vuoden opinnoissa perehdytään laaja-alaisesti esitys- ja teatteritekniikan osa-alueisiin sekä ammattialan toimintaan ja käytäntöön:

 • valotekniikka
 • äänitekniikka
 • kuva- ja projisointitekniikka
 • näyttämötekniikka ja -mekaniikka
 • esitysten ja esitystilojen turvallisuus
 • tekninen tuotanto ja suunnittelu
 • projektinhallinta
 • tietotekniset ohjelmistot
 • kieli- ja viestintäopinnot

Opinnoissa tehdään paljon yhteistyötä työelämän kanssa. Opinnot sisältävät runsaasti käytännön harjoittelua sekä työpajaluonteisesti että oikeissa projekteissa ja tapahtumissa.

Kolmannen ja neljännen vuoden opinnoissa on mahdollisuus syventää osaamista tietyllä osa-alueella ja toisaalta jatkaa osaamisen laaja-alaista kehittämistä.

Toteutustapa

Opinnot rakentuvat projektiopinnoista, työharjoittelusta, sivuaineopinnoista, opinnäytteestä ja esitystekniikan eri osa-alueiden erikoistyöpajoista.

Kontaktiopetus järjestetään ensisijaisesti päivisin.

Ammattinimikkeet

Valmistuvilla esitys- ja teatteritekniikan medianomeilla on mahdollisuus työskennellä monipuolisissa tehtävissä erilaisissa työympäristöissä.

Ammattinimikkeitä voivat olla mm.

 • valomestari
 • valoteknikko
 • valo-operaattori
 • äänimestari
 • ääniteknikko
 • näyttämömestari
 • näyttämöteknikko
 • näyttämöoperaattori
 • videomestari
 • av-teknikko
 • kuvaoperaattori
 • esitysteknikko
 • teatteriteknikko
 • tekninen tuottaja
 • käyttöpäällikkö 
 • tekninen suunnittelija.

Lisätietoja monimuotototeutuksesta.

Esitys- ja teatteritekniikan täydennyskoulutus: Talviakatemia 8.-9.1.2018

Opiskelijoiden kokemuksia

Matias Koivuniemi, 4. vuoden opiskelija (valmistunut)

Missä opiskelet ja mitä?

Opiskelen Metropoliassa esitys- ja teatteritekniikkaa ja valmistun kevään 2017 aikana.

Miten päädyit alalle?

Lukioaikoinani Jyväskylän Lyseon lukio sekä Huoneteatteri tekivät useita yhteistyöprojekteja, joiden kautta päädyin Huoneteatterille teknikoksi ja valosuunnittelijaksi. Olin saanut jo opiskelupaikan Metropoliasta ohjelmoinnin koulutusohjelmasta, mutta armeijassa ollessani huomasin esitys- ja teatteritekniikan koulutuslinjan ja ajattelin hakea mielenkiinnosta. Sille tielle sitten jäinkin ja ohjelmointi jäi toiseksi.

Mikä on ollut parasta opinnoissa?

Työelämälähtöisyys ehdottomasti. Kaikki opiskelumme on ollut hyvin pitkälti tekemistä eikä teorialuentoja ja opettajamme ovat pääasiassa tulleet “kentältä” eli alan töistä ja he ovat opettaneet viimeisimpien laitteiden ja käytäntöjen kautta omaa osaamistaan. Samalla olemme saaneet loistavia kontakteja jo kouluaikana ja kaikki vuosikurssistani olivatkin alan töissä jo ensimmäisen vuoden jälkeen.

Mitä töitä teet tällä hetkellä?

Olen Kansallisteatterin Willensaunassa kuukausipalkkaisena AV-assistenttina, eli käytännössä olen valo-, video-, ääni- sekä näyttämömies samassa paketissa. Kesäisin olen kiertänyt festivaaleja video-orientoituneena freelancerina.

Onko opinnoistasi ollut hyötyä työelämässä?

Ehdottomasti! Ei osaamiseni olisi lähelläkään nykyistä tilaansa ilman opintojani. Lisäksi olen saanut tutustua alan uusimpiin työkaluihin jo koulussa ja työelämässä olen päässyt opettamaan alalla jo pidempään olleita ja näin kehittämään kollektiivista osaamista.

Mikä on työssäsi parasta?

Ihmisläheisyys ja ongelmanratkaisu. Suurin osa työstäni on ongelmanratkaisua kollegoiden kanssa eikä yksikään päivä ole samanlainen kuin toinen, sillä aina löytyy jotain uusia mielen virkeänä pitäviä haasteita ja ongelmia. Jos kollegoitani ei olisi niin tulisin varmasti hulluksi, kun en yksinkertaisesti osaa kaikkea alaan liittyvää. Eikä minun tarvitsekaan, kun minulla on ihmisiä ympärilläni joilta kysyä. 

Lopuksi - onko sinulla vinkkejä niille jotka haluavat hakeutua samalle alalle? 

Tärkeintä on muistaa, ettei kaikkea voi (eikä pidäkään) osata täysin itse, mutta monien eri asioiden ymmärtäminen on mahdollista. Toinen tärkeä asia muistaa on, että Suomen kokoisessa maassa kaikki tuntevat kaikki. Kannattaa panostaa kunnolla jokaiseen työhön, vaikka se olisi kuinka mitätön, sillä työnantajat keskustelevat toistensa kanssa ja työsi jälki saattaa kantautua pidemmälle kuin uskotkaan.

Kuinka sinne töihin sitten pääsee? Menkää reilusti kysymään, josko pääsisi harjoitteluun tai keikkatyöntekijäksi. Keikkatyöntekijöitä tarvitaan AINA niin tapahtumatuotannoissa kuin teattereissakin. Ei kannata liikaa jännittää sitä osaako asioita tarpeeksi hyvin, sillä jostain kaikki oppiminen on aloitettava. Muistaa vain olla rehellinen omasta osaamisen tasostaan ja ilmaisee halunsa kuulla ja oppia, sillä tällä alalla on paljon ihmisiä ketkä mielellään kertovat tarinoitaan ja haluavat jakaa osaamistaan. 

Miia Syrjä, alumni

Missä olet opiskellut ja mitä?

Opiskelin Metropolialla esitys- ja teatteritekniikkaa ja valmistuin keväällä 2016 medianomiksi.

Miten päädyit alalle?

Valmistuin vuonna 2010 media-assistentiksi ja suoritin silloisen työharjoitteluni tapahtumatekniikan parissa. Ammattikoulun jälkeen tein alan keikkatöitä ja pääsin Metropoliaan opiskelemaan syksyllä 2011.

Mikä oli parasta opinnoissa?

Projektiopinnot ja niiden itsenäinen suorittaminen. Syksyllä 2012 pääsin mukaan projektiin, joka vei minut kahdeksi viikoksi Kiinaan. Shanghaissa järjestettiin vuosittainen Radical Design Week, johon Metropolian muotoilun opiskelijat osallistuivat järjestämällä näyttelyn omista töistään. Toteutimme luokkatoverini Sanna-Kaisa Laakkosen kanssa näyttelyn tekniikan ja kuvasimme videopäiväkirjaa paikan päällä. Teimme projektin eteen todella paljon töitä, mutta saimme myös paljon aivan uudenlaista oppia esimerkiksi kansainvälisestä työskentelystä ja tullin kanssa asioinnista.

Projektista ja reissusta voi lukea lisää Metropolian Globlogista sekä verkkojulkaisusta

Mitä töitä teet tällä hetkellä?

Suoritin Metropolian työharjoittelun tapahtumatekniikkaa tarjoavassa yrityksessä, johon myös jäin kokopäiväisesti töihin harjoittelun jälkeen. Kirjoitin opinnäytetyötä samalla kun työskentelin, joten valmistumiseni valitettavasti viivästyi lähes vuodella. Toimin yrityksessä tuotantoassistenttina. Yleisen tuotannoissa avustamisen lisäksi suunnittelin ja toteutin kuvateknisiä ratkaisuja pääosin yritystapahtumiin. Jäin työstä vuoden virkavapaalle valmistumisen jälkeen, sillä muutin kumppanini kanssa Etelä-Koreaan. Koreassa pääsin myös kokeilemaan työskentelyä paikallisen tapahtumatekniikan parissa, mutta valitettavasti viisumihakemukseni ei mennyt läpi, joten ura Aasiassa jäi lyhyeksi. Keväällä 2017 palaan Suomeen jatkamaan töitä.

Onko opinnoistasi ollut hyötyä työelämässä?

On. Opinnoissa käytiin läpi asioita, joita on tullut myös vastaan työelämässä. Omatoimisesti suoritettavat projektit ja koulun kautta tehdyt keikat antoivat myös hyvää käytännön kokemusta alalla toimimisesta ja yhteistyön tärkeydestä. Metropolia on hyvä paikka verkostoitua, sillä aikuislinjan opiskelijat sekä vierailevat opettajat ovat alan ammattilaisia. Metropolia on myös eturintamassa kehittämässä alaa, alan koulutuksia ja turvallisuutta eteenpäin. On hienoa miten valmistuneita opiskelijoita ei unohdeta, vaan pyritään käyttämään hyödyksi kaikkea sitä osaamista mitä koulusta, sen opiskelijoista ja alumneista löytyy.

Mikä on työssäsi parasta?

Ihmiset. Työ itsessäänkin on antoisaa, jatkuva uuden oppiminen ja onnistumiset haastavissa tilanteissa puskevat jatkamaan vielä parempiin lopputuloksiin, mutta lopulta parasta työssä on ihmiset joiden kanssa pääsee toimimaan päivittäin. Kannustava, toisiaan tukeva ja toisiinsa tukeutuva tiimi pitää kiireisinäkin aikoina toisensa pystyssä..

Lopuksi - onko sinulla vinkkejä niille jotka haluavat hakeutua samalle alalle?

Suomessa on paljon teknikoita jotka ovat työskennelleet koko ikänsä keikoilla, joilla on myös perheet ja kokonaiset elämät keikkailun ulkopuolella. Kannattaa kuitenkin muistaa, että keikkailu eläkeikään asti ei välttämättä sovi kaikille, eikä tarvitsekaan sopia. Mikäli jokin osa-alue alalla (tuotanto, myynti, maahantuonti yms.) herättelee omaa kiinnostusta, kannattaa pohtia minkälaisen "urapolun" kautta sinnepäin voisi suunnata. Itse uskon vahvasti siihen, että parhaat esimiehet tietävät miten alaisia johdetaan, koska ovat itse toimineet samoissa tehtävissä. Vaikka Metropolian koulutusohjelma paperilla valmistaa opiskelijansa esimiesasemaan, todellinen johtajuus ja valmius esimiestehtäviin tulee lopulta vain riittävän kokemuksen kautta.   

Useat firmat antavat mielellään alasta kiinnostuneille mahdollisuuden päästä kokeilemaan esimerkiksi keikkatöitä. Myös teatterimaailman puolella on paljon pieniä harrastajaryhmiä, jotka tarvitsevat apua tekniikan kanssa. Mikäli ala tuntuu omalta, Metropolia on hyvä paikka lähteä hakemaan lisää oppia.

Valtteri Mastola, alumni

Missä olet opiskellut ja mitä?

Opiskelin Metropolia Ammattikorkeakoulussa esitys- ja teatteritekniikkaa. Valmistuin vuonna 2015.

Miten päädyit alalle?

Teatterin pariin päädyin lukioaikanani vuonna 2006 Jyväskylän Lyseon lukion ja Huoneteatterin yhteistyöprojektin kautta. Siitä lähtien olen toiminut eri harrastajateatterissa tekniikan parissa. Viimeisimpänä Helsingin Ylioppilasteatterissa.

Sähkö- sekä teatteritekniikka ovat kiinnostaneet minua aina. Opiskelin sähkötekniikkaa Metropolia Ammattikorkeakoulussa, mutta teatterin pariin siirryin vuonna 2010, jolloin pääsin töihin Ryhmäteatteriin. Ryhmäteatterin tekninen johtaja suositteli minulle Metropolian nuorisokoulutusta, jonne hain keväällä 2011.

Mikä on ollut parasta opinnoissa?

Ehdottomasti parasta on työelämälähtöisyys sekä itsenäisesti suoritettavat projektit. Projektien kautta olen saanut paljon kontakteja kentältä sekä päässyt tutustumaan ja tekemään yhteistyötä maahantuojien kanssa. Myös vierailut muissa teatterissa ja yrityksissä ovat olleet mahtavia.

Mitä töitä teet tällä hetkellä?

Olen Granlund Oy:ssä AV-suunnittelijana. Olen erikoistunut teatterin valo- ja ääniteknisten järjestelmien suunnitteluun, mutta teen myös muun tyyppisten esitystilojen AV-järjestelmien suunnittelua.

Onko opinnoistasi ollut hyötyä työelämässä?

On, todella paljon. Ennen kaikkea kontaktiverkosto, joka koulun kautta on käytettävissä, on todella tärkeä. Suomessa on kohtuullisen vähän mutta sitäkin ammattitaitoisempia tekijöitä teatteritekniikan alalla, joten on tärkeää että jo opintojen aikana luo kontakteja työelämän suuntaan. Opintojen aikana kartutettu kontaktiverkko helpottaa työn saantia opintojen loppuvaiheessa sekä valmistumisen jälkeen.

Mikä on työssäsi parasta?

Monipuoliset ja vaihtelevat projektit. Isommat projektit tarjoavat myös paljon haasteita joiden kautta opin aina jotain uutta.

Työssäni pääsen tekemään tilojen 3D-mallintamista ja olemaan mukana kehittämässä suunnittelun työtapoja, mikä motivoi omaa tekemistäni. Myös esitystekniikan laitteistojen nopea kehitys pitää mielenkiintoa yllä. Kehityksen seuraaminen ja opiskelu ovatkin olennainen osa ammattia.

Lopuksi - onko sinulla vinkkejä niille jotka haluavat hakeutua samalle alalle?

Moniosaaminen sekä laaja kiinnostus esitystekniikasta on todella hyvä valtti teatteri- sekä tapahtumatekniikan alalla. Asema työmarkkinoilla on huomattavasti parempi, mitä useammasta osa-alueesta on tietoa. Jatkuvaa opiskelua ja tutkimista ei voi korostaa liikaa.

Järjestelmäsuunnittelusta kiinnostuneille suosittelen hakeutumaan projekteihin, joissa pääsee seuraa-maan tai tekemään esitysteknisten järjestelmien suunnittelua. Suunnittelutyön kannalta on hyvä saa-da mahdollisimman paljon kenttäkokemusta, jotta näkee eri järjestelmien erilaisia toteutustapoja sekä hahmottaa järjestelmät osana isompaa kokonaisuutta.

Teatterista kiinnostuneelle suosittelen käymään eri teattereissa katsomassa esityksiä ja tutustumassa tekniikkaan. Myös harrastajateatteriin liittymällä pääsee helposti tutustumaan teatteritekniikkaan ja pääsee varmasti tekemään monipuolisesti töitä tekniikan parissa. Suomessa on todella vahva harrastajateatterikenttä ja kautta maan löytyy hyviä paikkoja aloittaa ura teatteritekniikan parissa.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Mikko Pirinen
lehtori
Puh. 0400 470 564
Lähetä sähköpostia

Kaisa Nissinen
koulutussuunnittelija
Puh. 040 714 5155
Lähetä sähköpostia

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Kansainvälisyys opintojen aikana

Esitys- ja teatteritekniikka Facebookissa