Tutkintonimike: Terveydenhoitaja (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 28

Seuraava haku: Syksyn yhteishaku 4.–18.9.2019

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Terveydenhoitajana

 • teet ihmisläheistä, laaja-alaista, monipuolista ja vastuullista terveydenhoitajatyötä
 • edistät lasten, lasta odottavien perheiden, kouluikäisten, nuorten, aikuisten ja ikääntyvien ihmisten sekä heidän perheidensä terveyttä
 • osallistut asiakkaittesi terveysriskien ja sairauksien varhaiseen tunnistamiseen ja ehkäisyyn sekä sairastuneiden hoitamiseen
 • vaikutat terveellisen elinympäristön kehittämiseen
 • teet yhteistyötä eri ammattiryhmien, asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa
 • olet terveydenhoitajatyön asiantuntija työryhmissä ja verkostoissa.

Minustako terveydenhoitaja?

 • terveydenhoitajana tarvitset hyviä teoreettisia tietoja ja käytännön osaamista
 • osaat tehdä itsenäisesti päätöksiä
 • sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot sekä taito eläytyä asiakkaittesi elämäntilanteisiin
 • olet valmis arvioimaan ja kehittämän osaamistasi, työtäsi ja työyhteisösi toimintaa.

Terveydenhoitajan opinnot ovat monipuolisia

 • opiskelu on kokopäiväistä ja päätoimista
 • opiskelu edellyttää sinulta aktiivista osallistumista ja vaatii läsnäoloa
 • opetus toteutuu pääasiassa päivisin, mutta opetusta voi olla myös iltaisin ja lauantaisin
 • opiskelet sekä itsenäisesti että ryhmissä
 • suoritat opintoja hankkeissa, projekteissa ja verkko-opintoina sekä laboraatio- ja simulaatio-opintoina
 • opiskelusi tilat ja välineet on rakennettu parasta oppimistasi ajatellen

Katso Terveys- ja hoitoalan eri oppimisympäristöjen videoilta, mitä itsenäisen oppimisen oppimisympäristössä voi opiskella sekä tutustu hoitotyön simulaatioharjoituksiin. Terveyden edistämisen oppimisympäristön videolta näet opiskelijoita oppimassa lasten terveyden edistämistä.

Koulutus sisältää runsaasti  ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Opintojesi aikana harjoittelet sekä terveydenhoitajatyön että sairaanhoitotyön toimintaympäristöissä mm. äitiys- ja lastenneuvolassa, koulu- ja/tai opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, aikuisneuvonnassa ja terveysaseman vastaanotossa, sairaalassa ja kotihoidossa.

Laadit opintojen alkuvaiheessa tutoropettajasi avulla henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaamisesi.

Kansainvälisyys terveydenhoitajan opinnoissa

Opintojesi aikana sinulla on mahdollisuus hakea kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai osallistua kansainväliseen toimintaan esim. intensiivikursseilla, projekteissa tai ohjaamalla Suomeen tulevia vaihto-opiskelijoita

Tällä hetkellä opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä vaihtoon mm. Chileen, Englantiin, Portugaliin, Tanskaan ja Venäjälle

Terveydenhoitajakoulutus on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten ja kansainvälisten tutkintojen kanssa, mikä antaa sinulle mahdollisuuden työskennellä myös kansainvälisissä tehtävissä.

Terveydenhoitajat työllistyvät pääkaupunkiseudulla hyvin

Terveydenhoitajaksi valmistuessasi saat kaksi tutkintoa: terveydenhoitajan (AMK) tutkinnon ja lisäksi saavutat koulutuksen aikana myös sairaanhoitaja (AMK) pätevyyden.

Valmistuttuasi voit työskennellä terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan työtehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissä. Työpaikkanasi voi olla

 • äitiys- ja lastenneuvola
 • koulu- tai opiskeluterveydenhuolto
 • työterveyshuolto tai
 • kotihoito.

Voit myös tehdä työtä

 • aikuisneuvonnassa ja päivystysvastaanotossa
 • päihde- ja mielenterveystyössä tai
 • erilaisissa koulutus- ja projektitehtävissä sekä
 • itsenäisenä yrittäjänä.

Opiskelijoiden kokemuksia

 ”Halusin mahdollisimman laajan ja monipuolisen koulutuksen ja siksi valitsin terveydenhoitajakoulutuksen. Valmistuttuani minulla on erittäin monipuoliset mahdollisuudet valita kiinnostava työpaikka."

”Ehdoton voimavara on kivat opiskelukaverit omassa ryhmässä ja hyvä opiskeluilmapiiri. Kouluun on kiva tulla!”

 

 

Kieltenopiskelijasta tyytyväiseksi terveydenhoitajaopiskelijaksi

Veera Leppänen aloitti jo ennen valmistumistaan työskentelyn osa-aikaisena terveydenhoitajana terveysasemalla. Monipuoliseen työhön kuuluu mm. ajanvarausvastaanottoa, akuuttivastaanottoa, hoidontarpeenarviota, haavahoitoja sekä ns. ensiapu/tarkkailuhoitajana toimimista terveysaseman päivystyksessä.

Olen Veera Leppänen ja opiskelin aiemmin Joensuussa ja Helsingissä ranskan kieltä ja humanistisia tieteitä. Muutaman vuoden jälkeen tuntui, etteivät opintoni johtaneet mihinkään: en halunnut kieltenopettajaksi eikä kääntäjän työkään kiinnostanut. Opiskelu tuntui päämäärättömältä.

En oikeastaan osaa sanoa miksi valitsin sosiaali- ja terveysalalta juuri terveydenhoitajakoulutuksen. Minulla oli valmiiksi hyvä kuva terveydenhoitajan ammatista, mielikuva siitä millaiseksi terveydenhoitajaksi voisin tulla sekä tunne siitä, että pystyisin samaan. Idea lopullisesta alanvaihdosta eteni nopeasti ja keväällä 2009 hain Metropoliaan.

Opiskelu on ollut todella vaihtelevaa ja monipuolista

Valintani on tuntunut oikealta. Minua viehättää terveydenhoitajan työn konkreettisuus. Saan ammatin ja ammattitaidon, ja voin valmistuttuani sanoa: tätä minä osaan. Pidän siitä, että terveydenhoitotyö on monipuolista ja ihmisläheistä, ja siinä saa konkreettisesti jotakin aikaan.

Yliopiston jälkeen opinnot ovat tuntuneet hyvin strukturoiduilta. Aina voi toki tehdä HOPSin (=henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman), mutta silti voi seurata selkeää opintosuunnitelmaa. Opiskelu on ollut tiivistä, mutta vaihtelevaa, koska harjoitteluja on paljon. Ne ovat tuoneet mukavaa tasapainoa teorian sekaan.

Opiskelun aikana pitää varautua oman tekemisensä ja työskentelynsä organisointiin. Opiskelu vaatii aikataulutusta ja oman ajankäytön suunnittelua. Työskentelyä on itsenäisesti ja ryhmissä. Ryhmätöiden määrä jopa yllätti. Mietin myös olivatko kaikki valmiita, kun lähdimme niin nopeasti harjoitteluun heti toisen lukukauden alussa. Mutta kannattaa avoimesti ja rohkeasti tarttua käytäntöön. Työn oppii vasta sitä tekemällä.

Harjoittelut kasvattavat ammattiin

Mikä on ollut opiskelussa kaikkein parasta.. Harjoittelut, ehdottomasti, sekä sieltä saadut oppimisen ja ammatillisen kasvun kokemukset. Osaamisen kasvun huomaa toki koulussakin, teoria on tärkeää ja tukee käytäntöä, mutta harjoittelu syventää oppimista. Siinä myös konkretisoituu, että hei, kohta minä teen tätä.

Samalla näkee työelämää. Metropolia mainostaa työelämälähtöisyyttä, ja se lupaus on täyttynyt paremmin kuin ajattelinkaan. Tästä koulusta pääsee harjoitteluihin vähän joka paikkaan mikä on hienoa. Opiskeluvaiheessa monipuolisuus on tärkeää.

Harjoittelupaikoissa luodaan myös suhteita. Moni niistä on potentiaalinen tulevaisuuden työpaikka. Harjoittelussa pääsee katsomaan paikkaa kun on harjoittelussa ja samoin tulee itse tutuksi työyhteisössä. Se on hyvä asia molemmille osapuolille.

Viimeinen kevät on nopeasti ohi

Valmistun keväällä 2013. Kolmen hengen tiimimme on jo palauttanut opinnäytetyön: "Malli kouluyhteisössä järjestettävän seksuaaliterveystapahtuman suunnittelusta sisällöistä ja toteutuksesta". Viimeisen lukukauden aikana ohjelmassa on ollut enää pari opintojaksoa ja kehittämistyö, joka on koko opiskelijaryhmän kanssa tehtävä projekti. Se eroaa opinnäytetyöstä toiminnallisuudellaan, ja olemme tehneet Pohjois-Haagan yhteiskoululle teemapäivää sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Loppukeväästä on viimeinen syventävä harjoittelu. Se on koulutuksen ainoa vapaavalintainen harjoittelu, ja sitä on odotettu kovasti! Olen menossa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöön YTHS:ään, jonne otin itse yhteyttä. Sitten onkin enää valmistumiseen liittyviä käytännön toimia. Valmistuminen tuntuu hyvältä ja myös aika hienolta saavutukselta!

Se, että saan sekä terveydenhoitajan että sairaanhoitajan pätevyydet avaa todella suuret työmarkkinat! Olen aika avoin sille, mitä elämässä tulee vastaan, mutta tähtään opiskeluterveydenhuoltoon tai sitten voisin syventää psykiatrista osaamistani. Tärkeintä on tehdä työtä josta nauttii ja joka tuntuu omalta.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Oili-Katriina Mellin
Tutkintovastaava
Puh. 040 652 9222
Lähetä sähköpostia

Hakuasioissa:

Anna-Maria Tiainen
Opinto-ohjaaja
Puh. 050 563 3611
Lähetä sähköpostia

Myllypuron kampukselle

Tutkinto-ohjelma muuttaa lukuvuoden 2018 - 2019 aikana uudelle Myllypuron kampukselle

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Kansainvälisyys opintojen aikana

AHOT- aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Jos sinulla on aiempia opintoja tai muuta osaamista terveydenhuoltoalalta, voit hakea osaamisesi tunnistamista ja tunnustamista (AHOT). Tutustu opetussuunnitelmaan ja katso voisitko hakea aiemmin hankitulle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi ja näin lyhentää opiskeluaikaasi.