Tutkintonimike: Insinööri (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 90

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 18.3.–1.4.2020

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Kiinnostavatko konealan monipuoliset tehtävät?

Konetekniikan ala perustuu korkeaan teknologiaan ja osaamiseen ympäristöarvot huomioiden. Konetekniikan tutkinto-ohjelma antaa sinulle monipuoliset valmiudet toimia useilla eri teollisuuden aloilla kone-, tuotekehitys- ja metalliteknologian tehtävissä.

Konetekniikan opinnot

Kehity kanssamme monipuoliseksi osaajaksi! Käytössäsi ovat modernit ohjelmistot ja asiantuntevat opettajat Helsingin ydinkeskustassa. Projektit ja yritysten kanssa toimiminen tuottavat erinomaiset valmiudet tuleviin työtehtäviin. Opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä ja tekemällä oppimista.

Konetekniikan koulutus on suunniteltu lukion tai ammattioppilaitoksen käyneille nuorille aikuisille. Lähiopetuksen lisäksi opinnot sisältävät laboratorio-, harjoitus- ja projektitöitä sekä ohjattua itseopiskelua. Lähitunnit ajoittuvat enimmäkseen klo 8 - 16 välille, mutta tunteja voi olla klo 16 jälkeenkin.

Valittavanasi kolme ammattialaa

Opintojen alussa keskityt luomaan vahvan luonnontieteellisen ja teknisen osaamisen.  Valitun ammattialan opinnot alkavat toisena lukuvuotena, jonka jälkeen syvennytään oman alan erikoisosaamiseen.

Koneautomaatio

Koneautomaatio on tekniikkaa pullonpalautusautomaateista monimutkaisiin teollisuuden robottijärjestelmiin ja teollisen internetin sovellutuksiin. Siellä missä laitteen tai järjestelmän pitää toimia itsenäisesti tai käyttäjää ohjaavasti, tarvitaan koneautomaation ratkaisuja.

Koneautomaatio sisältää mekaniikkaa, elektroniikkaa ja ohjaustekniikkaa sekä sulautettuja järjestelmiä. Koneautomaation koulutus antaa opiskelijalle valmiudet toimia teollisuuden sekä palvelusektorin automaatiojärjestelmien suunnittelussa, myynnissä ja ylläpidossa. Myös liikkuvan kaluston kuten nosturien, veneiden ja trukkien järjestelmiä opiskellaan koneautomaatiossa.

Kaksi konetekniikan opiskelijaa seuraa automatisoidun koneen työskentelyä luokkatilassa. Taustalla tietokoneen näytöllä on ohjelma, jolla konetta ohjelmoidaan.

Koneensuunnittelu

Koneensuunnittelun opinnoissa koulutetaan insinöörejä, jotka osaavat ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja suunnitella innovatiivisia, käyttäjäystävällisiä, helposti valmistettavia ja ympäristöystävällisiä tuotteita sekä johtaa tuotekehitysprojekteja.

Opinnoissa painottuvat tuotekehitys, materiaali- ja valmistustekniikka, teknillinen mekaniikka, tietokoneavusteinen suunnittelu CAD ja simulointi.

Koulutus antaa vankan perustan koneteknillisen yritystoiminnan eri osa-alueille, esimerkiksi suunnitteluun, tietokoneavusteiseen simulointiin ja myyntitehtäviin.

Koneensuunnitteluinsinöörin toimenkuvaan kuuluu konstruktiivisten ongelmien ratkaiseminen, joka edellyttää luovuuden, oma-aloitteisuuden ja yhteistyökyvyn lisäksi syvällistä perehtyneisyyttä koneenrakennustekniikan erityiskysymyksiin.

Kaksi opiskelijaa seisovat tuotantorobotin vierellä ja tutkivat sen ohjainta konepajaa muistuttavassa opiskeluympäristössä.

Valmistus- ja tuotantotekniikka

Valmistus- ja tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa koulutetaan insinöörejä, jotka ovat sisäistäneet tuotannon eräänä yrityksen tärkeimmistä taloudellisista prosesseista. Tuotantotekniikan insinöörit osaavat suunnitella ja johtaa tuotteen valmistusta, hallitsevat nykyaikaiset tuotantomenetelmät sekä pystyvät johtamaan tuotantotyöhön osallistuvia ihmisiä.

Valmistus- ja tuotantotekniikan insinööri työskentelee teollisuustuotannon erilaisissa tuotannonsuunnittelu- ja johtotehtävissä sekä tuotantotiimien vetäjänä.

Oletko kiinnostunut kansainvälisistä tehtävistä?

Konetekniikasta valmistuneet voivat toimia asiantuntijana myös kansainvälisissä tehtävissä. Meillä on tarjolla runsaasti vaihtoehtoja suorittaa osa opinnoista ulkomaisissa korkeakouluissa, jotka monipuolistavat osaamistasi ja täydentävät kansainvälisyystaitojasi.

Opiskelijoiden kokemuksia

Ville Lyyra, kone- ja tuotantotekniikka (nyk. konetekniikka) 2013-2017

Ville Lyyra.

Miksi valitsit Metropolian opiskelupaikaksesi?

Muutin jonkin aikaa ennen yhteishakua Savosta Helsinkiin. En halunnut lähteä Helsingistä pois opintojen takia, joten katseeni kääntyi Metropoliaan. Suunnittelin myös hakevani Teknilliseen korkeakouluun, mutta koin Metropolian itselleni paremmaksi vaihtoehdoksi.

Mikä oli parasta tai kiinnostavinta opinnoissa?

Vaihto-opinnot tietenkin! Kävin parikin kertaa hakemassa oppia isosta maailmasta. Olin ensin muutaman viikon Saksassa Summer Schoolissa ja myöhemmin puoli vuotta Espanjassa. Myös projektit ja ammattialan opinnot olivat innostavia. Olin myös vuoden verran tutorvastaavana, joka oli oikein antoisaa ja opettavaista aikaa.

Mikä oli haastavinta opinnoissa?

En kohdannut suuremmin haasteita missään vaiheessa opintoja. Paluu vaihdosta aiheutti kyllä hieman päänvaivaa rästiin jääneiden opintojen vuoksi. Niistä kuitenkin selvittiin hyvässä yhteisymmärryksessä.

Missä olit työharjoittelussa?

Hitsaajataustani takia tai ansiosta vietin ensimmäisen kesän Hakaniemen metallilla hitsaajana. Seuraavaksi kesäksi hain uutta suuntaa Vaisalasta, jossa työskentelin kokoonpanon optiikkatiimissä. Vaihdosta palattuani pääsin töihin osa-aikaiseksi mekaniikkasuunnittelijaharjoittelijaksi Janeskoon.

Minkälaisiin projekteihin osallistuit?

Ensimmäisenä vuonna suunnittelimme ja toteutimme opintojaksolla Johdantoprojekti pesäpallolukkarin. Vaihto-opintojen aikana osallistuin myös projekteihin, joista esiin voisin nostaa Valencian kaupunkipyörien muuttamisen sähköpyöriksi. Ammattialan opinnoissa iso osa opintojaksoista oli osittain projektiopintoja.

Millaisen opinnäytetyön teit?

Opinnäytetyöni käsitteli linssimoduulin polttovälin tutkimista ja sen mittaamiseen käytettävän laitteen suunnittelua.

Mitä haluat sanoa alan opiskelua harkitseville?

Konetekniikka on siitä mielenkiintoinen tutkinto-ohjelma, ettei se kata vain yhtä teollisuudenalaa. Omien mielenkiinnon kohteiden perusteella voi ja kannattaa valita sopivin opintopolku eri ammattialoista. Olen elävä esimerkki siitä, että valittu ammattiala ei lukitse tulevaa uraa. Koneautomaatioinsinöörillä on hyvät eväät myös suunnittelutehtäviin!

Ottakaa irti kaikki opintojen tarjoamista kansainvälisistä mahdollisuuksista! Mikään ei rikastuta kokemuksia paremmin kuin elämän katsominen uusin silmin uudessa ympäristössä. Luokaa kontakteja yrityksiin ja ihmisiin, älkääkä arastelko tarttua haasteisiin.

Mitä olet tehnyt opiskelun jälkeen?

Opintojen päätyttyä olen jatkanut menestyksekästä uraani Janeskolla mekaniikkasuunnittelijan tehtävissä. Vanha viidakon sananlasku ”Työ tekijäänsä opettaa” pätee myös minuun: insinöörin koulutus antaa avaimet moneen ammattiin, mutta viimeisen silauksen ammattitaitoon antaa kokemus.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset

hakijapalvelut@metropolia.fi

Kysy tutkinnosta

Timo Junell
Tutkintovastaava
p. 050 342 0648
Lähetä Timolle sähköpostia


Kysy opinnoista

Kati Forsman
Koulutussuunnittelija
p. 040 334 1896
Lähetä Katille sähköpostia

Kansainvälisyys opintojen aikana