Metropolia Ammattikorkeakoulun tarina

Olipa kerran insinööri, sairaanhoitaja, taiteilija ja tradenomi, joista kaikista valmistui oman alansa hyviä osaajia ja ammattilaisia työelämään.

Mutta maailma muuttui, eikä se enää riittänyt.

Syntyi Metropolia Ammattikorkeakoulu, jossa insinöörit, sairaanhoitajat, taiteilijat ja liiketalouden osaajat oppivat yhdessä. Heistä valmistuu edelleen oman alansa loistavia ammattilaisia, mutta sen lisäksi he ovat oppineet myös toistensa kieltä ja yhteistyötä. Yhdessä he löytävät ratkaisuja monimutkaisiinkin asioihin.

He eivät vain mene työelämään, vaan he myös muuttavat sitä.

Metropolian taustaa

Vappuenergiaa-konsertti Metropolian ensimmäisen lukuvuoden lopulla vuonna 2009

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen kunta perustivat 31.1.2007 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n, joka toimii Metropolia Ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä. Uusi ammattikorkeakoulu muodostui EVTEK-ammattikorkeakoulusta ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiasta.

Metropolia Ammattikorkeakoulun toimilupahakemus jätettiin opetusministeriölle 7.2. ja valtioneuvosto myönsi luvan 15.3.2007. Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoiteneuvottelut käytiin opetusministeriössä 8.5.2007 ja Metropolia Ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ja opetusministeriön välinen tavoitesopimus ajalle 1.8.2008-2009 allekirjoitettiin lokakuussa 2007.

Metropolia Ammattikorkeakoulun toiminta alkoi 1.8.2008. Yhdistymisen taustalla ovat myönteiset kokemukset EVTEKin ja Stadian pitkäaikaisesta koulutusyhteistyöstä ja kehittämistoiminnasta pääkaupunkiseudulla. EVTEKin ja Stadian perintö Metropolialle on molempien ammattikorkeakoulujen hyvä imago ja tunnettuus, vetovoima, valmistuvien hyvä työllistyminen sekä merkittävät työelämäyhteydet ja toimiva kansainvälinen verkosto.

Metropoliaan siirtyi Laureasta viestinnän koulutusohjelma, joka sai tilat Tikkurilassa sijaitsevasta kiinteistöstä, jossa oli jo mm. EVTEKin viestinnän koulutusohjelman opetusta. Laurea sai koulutusohjelmavaihdoissa kauneudenhoitoalan sekä palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmat.

Metropolian myötä pääkaupunkiseudulle muodostui vahva ja monialainen ammattikorkeakoulu, joka pystyy tuottamaan työelämän tarvitsemaa ja arvostamaa osaamista ja osallistumaan alueen kehittämiseen sekä innovaatiotoimintaan. Metropolia on merkittävä toimija myös kansainvälisesti koulutus- sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Opiskelijoille yhdistyminen lisäsi mahdollisuuksia ristiinopiskeluun eri koulutusohjelmissa, osallistumiseen monialaisiin työelämäprojekteihin sekä kansainväliseen toimintaan.

EVTEK-ammattikorkeakoulun vaiheet

Ilmakuva Myyrmäen kampuksesta.

EVTEK-ammattikorkeakoulu (EVTEK University of Applied Sciences) muodostui tekniikan, liiketalouden ja kulttuurin koulutusaloista. Tekniikan koulutusalan juuret olivat vuonna 1985 perustetussa Espoon - Vantaan teknillisessä oppilaitoksessa (EVTol), joka aloitti ammattikorkeakoulutoiminnan kokeiluluvalla vuonna 1992. Espoon – Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu sai vakinaisen toimiluvan ensimmäisten joukossa 1996. Lupaan sisältyi vaatimus monialaistumisesta.

Vuonna 1998 alkoi Espoon - Vantaan teknillisessä ammattikorkeakoulussa eli EVTEKissä myös liiketalouden ja kulttuurialan opetus. Vantaan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksena vuonna 1984 aloittanut Muotoiluinstituutti ja Kauppiaiden kauppaoppilaitos, Mercuria Business School hoitivat alojen koulutuksen sopimuskoulutuksena.

Vuonna 2000 Muotoiluinstituutti siirtyi hallinnollisesti osaksi EVTEKiä. Liiketalouden alan koulutus siirrettiin EVTEKiin vuonna 2005. Samana vuonna Espoon – Vantaan teknillisen ammattikorkeakoulun nimeksi virallistettiin EVTEK-ammattikorkeakoulu.

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian vaiheet

Helsingin kaupungin ammattikorkeakoulukokeilun aloitti vuonna 1996 kymmenen oppilaitosta, jotka edustivat tekniikan alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä kulttuurin alaa. Seuraavana vuonna mukaan liittyi vielä kaksi kulttuurialan oppilaitosta. Vuonna 1999 Helsingin ammattikorkeakoulu (Helsinki Polytechnic) sai toimiluvan ja opetusministeriön päätöksen vakinaistamisesta.

Helsingin ammattikorkeakoulun perustana olivat seuraavat oppilaitokset:

 • Helsingin kaupungin kauneudenhoitoalan ammattioppilaitos
 • Helsingin kaupungin laboratorioalan ammattioppilaitos
 • Helsingin kaupungin Roihuvuoren ammattioppilaitos
 • Helsingin kaupungin terveydenhoito-oppilaitos
 • Helsingin Konservatorio
 • Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitos
 • Helsingin sairaanhoito-opisto
 • Helsingin sosiaalialan oppilaitos
 • Helsingin taide- ja viestintäoppilaitos
 • Helsingin teknillinen oppilaitos
 • Kätilöopisto
 • Pop & Jazz Konservatorio

Vuonna 2001 Helsingin ammattikorkeakoulu otti käyttöönsä markkinointinimen Stadia.

Bulevardin kampus kuvattuna pääovien edestä.