Infotilaisuus keskiviikkona 19.8.2020

Onneksi olkoon! Sinut on hyväksytty opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakoulussa elokuussa 2020 alkavaan sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotokoulutukseen.

Opintoryhmäsi tunnus on TXJ20S2.

Yleistä tietoa opintojen aloitukseen 

Ennen varsinaisen opetuksen alkua järjestetään aloitusin­fo, johon jokaisen opiskelijan tulee osallistua. Infotilaisuus pide­tään keskiviikkona 19.8.2020 klo 17.00 alkaen auditori­ossa MMA101 Metropolia Ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampuksella Vantaalla, osoitteessa Leiritie 1

Infotilaisuuden alustava ohjelma:

  • Metropolia Ammattikorkeakoulu oppilaitoksena
  • Opiskelijapalvelut
  • Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
  • Hyväksiluvut aikaisempien opintojen perusteella
  • Koulun tiloihin tutustuminen

Jokaisen opiskelijan on erittäin tärkeää osallistua info­tilaisuuteen, jotta opinnot saadaan heti hyvin käyntiin. Mi­käli et kuitenkaan pysty osallistumaan infotilaisuu­teen, ilmoita asiasta viimeistään  perjantaina 14.8.2020 koulutussuunnittelija Liisa Heikkilälle (sähköposti: liisa.heikkila [at] metropolia.fi, puh. 050 327 1063).

Korvaavuudet ja hyväksiluvut aikaisempien opintojen perusteella

Aloitusinfossa käydään läpi opiskelijoiden henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimista. HOPSiin kuulu­u mah­dol­listen hyväksi­lukujen ja korvaavuuksien kirjaaminen aikaisempien, vähintään samantasoisten opintojen perusteella. Hyväksilukuhakemukset tehdään sähköisesti, joten skannaa todistuksesi jo etukäteen sähköiseen muotoon (pdf).

Mikäli sinulla on paljon aikaisempia korkeakoulutasoisia opintoja, niin lähetä aikaisemmat opintosuoritusotteesi hyvissä ajoin ennen opintojen alkua sähköpostitse tutkintovastaava Raisa Kalliolle raisa.kallio [at] metropolia.fi .

Tämä sujuvoittaa opin­tojesi aloitusta. Kerrothan sähköpostissa oman nimesi ja ryhmätunnuksesi (TXJ20S2) ja nimeä liite sen sisällön mu­kaan (esim. etunimi.sukunimi_todistus_HAMK.pdf).

Työharjoittelun hyväksiluvut käsitellään myöhemmin syksyn aikana eli älä liitä sähköpostiin mukaan työtodistuksiasi.

Paljon hyväksilukuja saavat opiskelijat (esim. aiempi insinööritutkinto, pal­jon suoritettuja insinöö­ri AMK -opintoja, DI-opintoja) saatetaan siirtää jo aikaisemmin opintonsa aloittaneiden ryhmiin joko automaatiotekniikan tai sähkövoimatek­niikan pääaineryhmiin. Mainitse sähköpostin yhteydessä, kummasta pääaineesta olet ensisijaisesti kiinnostunut (sähkövoimatekniikka vai automaatiotekniikka).

Opinnot alkavat torstaina 20.8.2020

Opetus alkaa torstaina 20.8. klo 17.00 orientoivilla opinnoilla. Tällöin aktivoit henkilökohtaiset tietojärjestelmätunnuksesi sekä tutustut Metropolian OMA -tietojärjestelmään. Aktivointia varten tarvit­set pankkitunnukset, joten otathan ne mu­kaasi. Otathan torstaiksi mukaan myös oma kannettava tietokoneesi.

Opetus toteutetaan keskimäärin kolmena arki-iltana viikossa klo 17–20.45 ja lisäksi 1-2 lauantaina per kuukausi. Voit etukäteen tutustua lukujärjestykseen osoitteessa https://lukkarit.metropolia.fi/

Opinnot toteutetaan Van­taalla Myyr­mäen toimipisteessä.

Opintojen ensimmäinen vuosi on kaikille ryhmän opiskelijoille yhteinen. Ensimmäinen vuosi koostuu neljästä kokonaisuu­desta:

Syksy 2020     

  • Orientaatio insinööriopintoihin 15 op
  • Elektroniikan ja sähkötekniikan perusteet 15 op

Kevät 2021

  • Automaatio- ja sähkövoimatekniikan perusteet 15 op
  • Sähkö- ja automaatiotekniikan projekti 15 op

Ensimmäisen vuoden jälkeen opinnoissa on mahdollista suuntautua joko automaatiotekniikkaan tai sähkövoima­tekniikkaan. Tutustu Sähkö- ja automaatiotekniikan opetussuunnitelmaan

Lisätietoja

Opiskelua koskevia lisätietoja antaa
koulutussuunnittelija Liisa Heikkilä
liisa.heikkila [at] metropolia.fi,
puh. 050 327 1063
(yhteydenotot mielellään 6.8.2020 jälkeen)

Nähdään syksyllä opiskelujen parissa!

Pysäköintiohjeet kampukselle

Mikäli saavut Myyrmäen kampukselle autolla, niin huomioithan, että Metropolian pysäköintialue sijaitsee Rajatorpantien pohjois- ja Raappavuorentien länsipuolella. Oikea pysäköintialue on merkitty kyltein Metropolian henkilökunnalle ja opiskelijoille.

Opiskelijatutoreiden terveiset

Katso opiskelijakunta Metkan sivuilta opiskelijatutoreiden terveiset.