Onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan sähkö- ja automaatiotekniikan monimuoto-opintoja elokuussa! Opintojen tavoitteena on Insinööri (AMK) -tutkinto, jonka laajuus on 240 opintopistettä. Tutkinnon laajuus vastaa neljän vuoden opintoja.

Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnot järjestetään Myyrmäen kampuksella, Leiritie 1, Vantaa

Opintoryhmäsi tunnus on TXJ22S2.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Vahvistaaksesi opiskelupaikkasi sinun tulee ottaa se vastaan hyväksymisilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä. Opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä teet samalla myös lukuvuosi-ilmoittautumisen. Tutustuthan huolellisesti ohjeisiin Opintojen aloitus -sivulla.

Metropolian käyttäjätunnuksen aktivointi

Jokainen uusi opiskelija saa käyttäjätunnuksen Metropolian tietojärjestelmiin. Voit aktivoida Metropolian käyttäjätunnukset jo etukäteen (1.8. alkaen). Aktivoiminen onnistuu henkilökohtaisten pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla. Ohje tunnusten aktivointiin löytyy Metropolian tietohallinnon sivuilta. Muista ottaa käyttäjätunnus ja salasana talteen - tarvitset näitä jokaisella opetuskerralla.

Aloitusinfo maanantaina 15.8.2022

Ennen varsinaisen opetuksen alkua järjestetään uusien opiskelijoiden aloitusin­fo, johon jokaisen opiskelijan tulee osallistua. Infotilaisuus pide­tään maanantaina 15.8.2022 klo 17.00 alkaen auditori­ossa MMB101 Metropolia Ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampuksella Vantaalla, osoitteessa Leiritie 1

Infotilaisuuden alustava ohjelma:

  • Metropolia Ammattikorkeakoulu oppilaitoksena
  • Helpdeskin palvelut ja käytössä olevat tietojärjestelmät
  • Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
  • Hyväksiluvut aikaisempien opintojen perusteella
  • Koulun tiloihin tutustuminen

Jokaisen opiskelijan on erittäin tärkeää osallistua info­tilaisuuteen, jotta opinnot saadaan heti hyvin käyntiin. Mi­käli et kuitenkaan pysty osallistumaan infotilaisuu­teen, ilmoita asiasta etukäteen koulutussuunnittelija Hanna Järviselle (sähköposti: hanna.jarvinen [at] metropolia.fi, puh. 040 543 2795).

Korvaavuudet ja hyväksiluvut aikaisempien opintojen perusteella

Aloitusinfossa käydään läpi opiskelijoiden henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimista. HOPSiin kuulu­u mah­dol­listen hyväksi­lukujen ja korvaavuuksien kirjaaminen aikaisempien, vähintään samantasoisten opintojen perusteella. Hyväksilukuhakemukset tehdään sähköisesti, joten skannaa todistuksesi jo etukäteen sähköiseen muotoon (pdf).

Mikäli sinulla on paljon aikaisempia korkeakoulutasoisia opintoja, niin lähetä aikaisemmat opintosuoritusotteesi hyvissä ajoin ennen aloitusinfoa sähköpostitse tutkintovastaava Raisa Kalliolle raisa.kallio [at] metropolia.fi.

Tämä sujuvoittaa opin­tojesi aloitusta. Kerrothan sähköpostissa oman nimesi ja ryhmätunnuksesi (TXJ22S2) ja nimeä liite sen sisällön mu­kaan (esim. etunimi.sukunimi_todistus_HAMK.pdf).

Työharjoittelun hyväksiluvut käsitellään myöhemmin syksyn aikana eli älä liitä sähköpostiin mukaan työtodistuksiasi.

Paljon hyväksilukuja saavat opiskelijat (esim. aiempi insinööritutkinto, pal­jon suoritettuja insinöö­ri AMK -opintoja, DI-opintoja) saatetaan siirtää jo aikaisemmin opintonsa aloittaneiden ryhmiin joko automaatiotekniikan tai sähkövoimatek­niikan pääaineryhmiin. Mainitse sähköpostin yhteydessä, kummasta pääaineesta olet ensisijaisesti kiinnostunut (automaatiotekniikka vai sähkövoimatekniikka).

Opinnot alkavat tiistaina 16.8.2022

Opetus alkaa tiistaina 16.8. klo 17.00 orientoivilla opinnoilla etänä Zoom-sovelluksen kautta. Zoom-linkki lähetetään sähköpostiisi ennen opetuksen alkua viikolla 32. Seuraathan siis aktiivisesti sähköpostia, jonka ilmoitit Opintopolun hakemuksellasi.

Opetus toteutetaan 2-3 arki-iltana viikossa klo 17–20.15. Lisäksi muutaman kerran vuodessa on lähiopetusta lauantaisin. Voit etukäteen tutustua ryhmätunnuksellasi TXJ22S2 lukujärjestykseen osoitteessa https://lukkarit.metropolia.fi/ Opetus sisältää lähi- ja etäopetusta, laboratorio-, harjoitus- ja projektitöitä sekä ohjattua itseopiskelua. Opintojen lähiopetus toteutetaan Myyrmäen kampuksella Vantaalla. Teoriaopetus pidetään pääosin etäopetuksena ja laboratorio- ja harjoitustyöt kampuksella.

Opintojen ensimmäinen vuosi on kaikille ryhmän opiskelijoille yhteinen. Ensimmäinen vuosi koostuu neljästä kokonaisuu­desta:

Syksy 2022

  • Orientaatio insinööriopintoihin 15 op
  • Elektroniikan ja sähkötekniikan perusteet 15 op

Kevät 2023

  • Automaatio- ja sähkövoimatekniikan perusteet 15 op
  • Sähkö- ja automaatiotekniikan projekti 15 op

Ensimmäisen vuoden jälkeen opinnoissa on mahdollista suuntautua joko automaatiotekniikkaan tai sähkövoima­tekniikkaan. Tutustu Sähkö- ja automaatiotekniikan opetussuunnitelmaan

Zoom-sovelluksen lataaminen

Metropoliassa käytetään paljon Zoomia (ja Teamsiä) etäopetuksen välineenä. Zoom-tilaisuuteen osallistuminen on helpointa Zoom-sovelluksella. Sovelluksen voi ladata ja asentaa tietokoneelle Zoomin sivuilta. Lisätietoja Zoomista löydät Metropolian tietohallinnon sivuilta.

Ensimmäisellä orientaatiotunnin aikana käydään läpi ja otetaan käyttöön etäopetuksen työkaluja. Osallistuthan etätunneille aina tietokoneella, etkä esimerkiksi puhelimen kautta.

Pysäköintiohjeet kampukselle

Mikäli saavut Myyrmäen kampukselle autolla, niin huomioithan, että Metropolialla ei ole omaa pysäköintialuetta. Myyrmäen kampuksen opiskelijat voivat toistaiseksi hyödyntää Energia Areenan ympäristössä olevia pysäköintipaikkoja. Rajallisten pyskäkointimahdollisuuksien vuoksi suosittelemme saapumaan kampukselle julkista liikennettä käyttäen.

Opiskelijatutoreiden terveiset

Katso opiskelijatutoreiden terveiset opiskelijakunta METKAn sivuilta.

Lisätietoja

Opiskelua koskevia lisätietoja antaa
koulutussuunnittelija Hanna Järvinen
hanna.jarvinen [at] metropolia.fi,
puh. 040 543 2795
(yhteydenotot mielellään 8.8.2022 alkaen)

Nähdään syksyllä opiskelujen parissa!