Lääkehoidon perusteet verkossa

Haluatko kehittää lääkehoidon osaamistasi? Koulutuksessa opiskelet joustavasti verkossa oman aikataulusi mukaan.

Kesto
4.3.2024 - 13.5.2024
Laajuus
2 op
Sijainti
Verkko-opinnot
Ilmoittautuminen
Ilmoitetaan myöhemmin

Juuri uudistettu lääkehoidon koulutuskokonaisuus toimii peruskoulutuksena lääkehoidosta, jonka jälkeen voit rakentaa osaamistasi työnantajan määrittelemän työnkuvan mukaisesti. Kokonaisuuden suorittaminen tuo perusosaamisen lääkehoidosta ja valmistaa sinua mahdollisiin lääkehoidon täydentäviin opintoihin.

Koulutuksen laajuus on 2 opintopistettä.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole vielä lääkehoidon osaamista tai jotka haluavat päivittää osaamistaan. (esimerkiksi sosionomi, hoiva-avustaja, henkilökohtainen avustaja ja geronomi.) Koulutus soveltuu hyvin myös lähihoitajille lääkehoidon osaamisen päivittämiseen.

Koulutus tarjoaa lääkehoidon perusteiden lisäkoulutuksen tai täydentämisen (ei i.m.-injektio, ei lääkkeettömän, perusliuosta sisältävän jatkoinfuusion vaihtaminen).

Koulutus voidaan räätälöidä yksikön tarpeita vastaavaksi eri ammattihenkilöstön edustajille. Koulutusta voidaan toteuttaa verkossa teoriaopintoina ja tarvittaessa laboraatio- tai simulaatio-opintoina.

Työnantaja varmistaa osaamisen

Koulutuksen jälkeen työnantaja huolehtii osaamisen varmistamisesta, johon sisältyy mahdollinen täydentävä lisäkoulutus lääkelaskuineen, näyttö ja kirjallinen lupa. Työnantaja voi antaa kirjallisen luvan määriteltyihin tehtäviin Valviran ohjeistuksen mukaisesti.

Hyödyt

Saat valmiuksia

lääkehoidon, farmakologian ja lääkelaskennan perusteisiin

Opit

lääkkeiden jakamisen potilaskohtaiseen annokseen, valmiiksi jaettujen lääkkeiden antamisen luonnollista tietä potilaille ja subkutaanisen injektion antamisen

Saat valmiuksia

ikääntyneen, lasten ja nuorten sekä kehitysvammaishoitoon liittyvään lääkehoitoon ja pkv -lääkehoidon toteuttamiseen

Koulutuksen sisältö ja toteutustapa

Sisältö

  • Turvallisen lääkehoidon perusteet, eri ammattihenkilöstön vastuut lääkehoidossa.
  • Lääkehoidon toteuttamista valvovat viranomaiset, lääkehoitoon säädökset ja lupakäytännöt
  • Lääkehoitoon liittyvää farmakologiaa ja anatomiaa
  • Lääkelaskennan perusteet
  • Enteraaliset lääkemuodot ja antotavat sekä parenteraaliset lääkemuodot ja antotavat ( ei i.m. injektiot sekä laskimonsisäinen lääkehoito).
  • Jaetun lääkkeen antaminen potilaalle luonnollista tietä
  • Lääketietokannat ja Pharmaca Fennica
  • Itselääkityksessä huomioitavia asioita
  • Ikääntyneen, lasten ja nuorten sekä kehitysvammaishoidon lääkehoito ja pkv -lääkehoito.
  • Lääkehoidon ohjaus ja lääkehoitoon sitoutuminen

Koulutus koostuu itsenäisesti tehtävistä verkko-opinnoista, jotka aikataulutetaan opiskelijalle. Koulutuksen laajuus on 2 opintopistettä, joka vastaa 54 tunnin työtä.

Kirjallinen materiaali

Videoluennot

Oppimistehtävät ja -testit

Lääkelaskukoe

Loppukoe

Kouluttajat

Katja
Åker
Lehtori Katja Åker on Metropolian Terveyden osaamisalueen lääkehoidon opettaja sekä Lääkehoidon opettamisen kehittämisen kansallisen asiantuntijatyöryhmän jäsen.

Ilmoittautuminen

Ilmoitetaan myöhemmin

Lisätietoja

Toimitus- ja peruutusehdot