Perustiedot

Laajuus
2 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 24.1.2022 mennessä
 • 10.2.2022- 5.5.2022
Hinta
250 € + alv 24 %

Haluatko kehittää lääkehoidon osaamistasi? Koulutuksessa opiskelet joustavasti verkossa oman aikataulusi mukaan.

Lääkehoidon koulutuskokonaisuus toimii peruskoulutuksena lääkehoidosta, jonka jälkeen voit rakentaa osaamistasi työnantajan määrittelemän työnkuvan mukaisesti. Kokonaisuuden suorittaminen tuo perusosaamisen lääkehoidosta ja valmistaa sinua mahdollisiin lääkehoidon täydentäviin opintoihin.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöstön edustajille, joiden koulutukseen ei ole sisältynyt lääkehoidon osaamista. Esimerkiksi hoiva-avustaja, henkilökohtainen avustaja ja sosionomi, jolla ei ole lääkehoidon koulutusta. Koulutus soveltuu hyvin myös lähihoitajille osaamisen päivittämiseen.

Tavoitteet

Koulutukseen osallistuja:

 • saa valmiuksia lääkehoidon, farmakologian ja lääkelaskennan perusteisiin
 • saa valmiudet lääkkeiden jakamiseen potilaskohtaiseen annokseen, valmiiksi jaettujen lääkkeiden antamiseen luonnollista tietä potilaille ja subkutaanisen injektion antamiseen
 • saa valmiuksia ikääntyneen, lasten ja nuorten sekä kehitysvammaishoitoon liittyvään lääkehoitoon ja pkv -lääkehoidon toteuttamiseen.

Sisältö

 • Turvallisen lääkehoidon perusteet, eri ammattihenkilöstön vastuut lääkehoidossa.
 • Lääkehoidon toteuttamista valvovat viranomaiset, lääkehoitoon säädökset ja lupakäytännöt
 • Lääkehoitoon liittyvää farmakologiaa ja anatomiaa
 • Lääkelaskennan perusteet
 • Enteraaliset lääkemuodot ja antotavat sekä parenteraaliset lääkemuodot ja antotavat ( ei i.m. injektiot sekä laskimonsisäinen lääkehoito).
 • Jaetun lääkkeen antaminen potilaalle luonnollista tietä
 • Lääketietokannat ja Pharmaca Fennica
 • Itselääkityksessä huomioitavia asioita
 • Ikääntyneen, lasten ja nuorten sekä kehitysvammaishoidon lääkehoito ja pkv -lääkehoito.
 • Lääkehoidon ohjaus ja lääkehoitoon sitoutuminen

Lääkehoitoon kouluttamattomalle henkilöstölle koulutus tarjoaa lääkehoidon perusteiden lisäkoulutuksen tai täydentämisen (ei i.m. -injektio, ei lääkkeettömän, perusliuosta sisältävän jatkoinfuusion vaihtaminen).

Lääkehoidon koulutusta saaneella henkilöstöllä koulutus soveltuu lääkehoidon osaamisen päivittämiseen/täydentämiseen (ei i.m. -injektio, ei lääkkeettömän, perusliuosta sisältävän jatkoinfuusion vaihtaminen).

Koulutuksen jälkeen työnantaja huolehtii osaamisen varmistamisesta, johon sisältyy mahdollinen täydentävä lisäkoulutus lääkelaskuineen, näyttö ja kirjallinen lupa. Työnantaja voi antaa kirjallisen luvan määriteltyihin tehtäviin Valviran ohjeistuksen mukaisesti.

Koulutuksen toteutus

Lääkehoidon perusteiden koulutus on 2 op (54 h). Koulutuksen Moodle -työtila on auki 10.2.-5.5.2022

Koulutus koostuu itsenäisesti tehtävistä verkko-opinnoista, jotka aikataulutetaan opiskelijalle. Verkko-opinnoissa on tarjolla kirjallista materiaalia ja linkkejä sekä videoluentoja. Opiskelija voi arvioida osaamistaan testien, oppimistehtävien, lääkelaskukokeen ja loppukokeen avulla. Kouluttaja arvioi osallistujien oppimista tehtyjen oppimistestien, palautettavien ja arvioitavien oppimistehtävien, lääkelaskujen sekä lopputentin avulla.

Koulutus voidaan räätälöidä yksikön tarpeita vastaavaksi eri ammattihenkilöstön edustajille. Koulutusta voidaan toteuttaa verkossa teoriaopintoina ja tarvittaessa laboraatio-/simulaatio-opintoina.

Koulutus toteutuu, jos osallistujia on vähintään 25.

Hinta

250 € + alv 24 %

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu Lääkehoidon perusteet- koulutukseen Lyyti-palvelussa 24.1.2022 mennessä .

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.