Perustiedot

Kesto / Ajankohta
28.5.2021-26.11.2021
Laajuus
30 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 14.4.-25.4.2021
Aloituspaikat
60
Hinta
Maksuton

Suuren kysynnän vuoksi järjestämme suositusta Myynnin ja markkinoinnin digiosaaja -täydennyskoulutuksesta 30 opintopisteen minitoteutuksen, johon on valittu alkuperäisestä 60 opintopisteen koulutuksesta ajankohtaisimmat moduulit. Tutustu tähän opiskelijalle ilmaiseen online-koulutukseen ja tartu ainutlaatuiseen tilaisuuteen kehittää digiosaamistasi! Haku alkaa 12.4.2021.

Opi käytännön työskentelyn kautta rakentamaan ketterästi digitalisoituvaa yritystä – digitaalisesta markkinoinnista ja asiakashankinnasta verkkokauppaan.

Koulutuskokonaisuudessa on myös mahdollisuus toteuttaa myynnin ja markkinoinnin keskeisiä työkalusertifikaatteja, jotka helpottavat työllistymistä (esim. Google Ads, Google Analytics ja HubSpotin sertifikaatit).

Kehitä digiosaamistasi

Koulutus on suunnattu jo työelämässä toimineille toisen asteen tutkinnon (yo, merkonomi tms.) omaaville henkilöille, jotka toimivat nyt tai haluavat tulevaisuudessa toimia verkkokaupan ja verkossa myymisen tai digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen parissa. Tavoitteena on tukea oppimista ja osaamista sekä tarjota työkaluja liittyen verkkomyynnin kasvattamiseen. Koulutus sopii myös yrittäjille, jotka haluavat siirtää kauppaa kivijalasta verkkoon.

Koulutus hyväksytään myös osana AMK-tutkintoa

Kokonaisuus on 30 opintopisteen laajuinen alemman korkeakoulututkinnon tasoinen modulaarinen koulutuskokonaisuus, joka tukee laajasti niin yritysten kuin julkishallinnonkin tarvetta kehittää digitaalista liiketalousosaamista (kuten asiakkuuksien hallintaa, viestintää, asiakaspalvelua, verkkokauppaa ja myyntiä). Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Koulutuksessa suoritettuja opintopisteitä voi anoa hyväksyttäväksi esimerkiksi tradenomitutkintoon.

Alustava aikataulu ja sisältö (muutokset mahdollisia)

Koulutus toteutetaan 28.5.-26.11.2021 välisenä aikana ja se muodostuu kuudesta moduulista. Verkko-opetusta on kolmena perjantaina noin klo 9-16 ja päivän aikana alkaa aina kaksi moduulia, ellei toisin ole sovittu. Koulutuspäivien lisäksi koulutukseen kuuluu etätyönä tehtäviä harjoituksia. Koulutus toteutetaan täysin verkkototeutuksena.

1. koulutuspäivä: perjantai 28.5.2021

Palvelumuotoilu, 5 op
Palvelumuotoilu tarkoittaa palveluiden suunnittelua ja muotoilua asiakkaan tilanteesta käsin ja asiakaslähtöisesti. Palvelumuotoilun avulla palveluliiketoimintaa ja palveluja voidaan kehittää yhtä aikaa sekä analyyttisesti että intuitiivisesti. Tällä opintojaksolla tutustumme palvelumuotoilun taustalla olevaan ajatteluun ja siinä käytettäviin menetelmiin.

Verkkokauppa, 5 op
Opintojakso perehdyttää pilvipalvelussa toimivan verkkokaupan teknisen rakentamisen osa-alueisiin ja päivittäiseen toimintaan. Opintojaksolla käytetään valmista verkkokauppa-alustademoa. Opiskelija tuntee verkkokaupan merkityksen yrityksen jakelukanavana ja liiketoiminnallisena toimintatapana. Lisäksi opiskelija tunnistaa verkkokaupan rakentamisen ja ylläpidon vaatimukset.

2. koulutuspäivä: perjantai 20.8.2021

Sisältömarkkinointistrategia, 5 op
Nykyaikaisessa markkinoinnissa yritys kehittää tunnettuuttaan ja näkyvyyttään asiakkaita kiinnostavan sisällön avulla. Opintojaksolla perehdymme sisältömarkkinoinnin logiikkaan, tavoitteisiin, keinoihin ja mittareihin. Tekstisisällön tuottaminen markkinointikampanjoihin, uutiskirjeisiin, blogeihin ja nettisivustolle on opintojakson keskeinen painopiste.

Somen työkalut, sisällöt ja analytiikka, 5 op
Kurssilla perehdytään yrityskäyttöön tarkoitetun sosiaalisen median suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tutustumme yrityksen somestrategiaan sekä Facebookin, LinkedInin, Instragramin ja YouTuben ylläpitotyökaluihin. Käsittelemme myös somen analytiikkaa niin kanavakohtaisesti kuin yleisiä analytiikkatyökaluja käyttämällä. Opintojakson aikana laadimme yritykselle tai yhteisölle somestrategian ja sisältösuunnitelman sekä toimivaa sisältöä.

3. koulutuspäivä: perjantai 8.10.2021

Hakukonemarkkinointi ja verkon analytiikka Googlen työkaluilla, 5 op
Kaiken verkkomainonnan ytimessä on toimenpiteiden seuranta ja analysointi. Tällä opintojaksolla syvennymme hakukoneiden ja verkkoanalytiikan hyödyntämiseen markkinoinnissa. Kurssilla perehdymme Google Ads- ja Google Analytics -työkaluihin käytännön harjoitusten avulla ja osana kurssia suoritat kyseisistä työkaluista sertifikaatit.

Markkinoinnin automaatio, 5 op
Markkinointia ohjataan yhä enemmän automaation mahdollistavien työkalujen avulla. Tällä opintojaksolla syvennymme markkinoinnin automatisoituihin prosesseihin HubSpot-ympäristössä. Kurssilla kehitetään, suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen asiakashankinta-, myynti- ja palveluprosesseja. Opintojaksolla suoritat HubSpot Inbound -sertifikaatin sekä luot yritykselle liidien hankinnan ja konversion kehityssuunnitelman HubSpot-ympäristöön.

HAKEMINEN KOULUTUKSEEN

Hakuaika koulutukseen on 12.-25.4.2021. Koulutukseen haetaan hakulomakkeella

Koulutukseen mahtuu mukaan 60 opiskelijaa. Kaikki opiskelijat kirjataan Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijoiksi.

Koulutus on täysin opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa, eli opiskelijalle ilmaista.

Koulutuksen suorittaminen edellyttää kannettavaa tietokonetta sekä toimivaa verkkoyhteyttä, sillä koulutus perustuu digitaalisiin sisältöihin. Osa materiaaleista on englanninkielisiä.

Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan 28.4. kaikille hakijoille ja koulutukseen valittujen opiskelijoiden on vahvistettava paikkansa sitovasti 5.5. mennessä.

Hakijat pisteytetään sekä työkokemuksen, että koulumenestyksen perusteella.

  • Koulumenestys perustuu toisen asteen (keskiasteen) tutkintotodistuksen arvosanoihin. Toisen asteen tutkintoihin luetaan lukio, ammattikoulutus, ammatillinen aikuiskoulutus sekä kaksoistutkinnot. Koulumenestyksestä voi saada enintään 60 pistettä.
  • Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun työkokemus, joka on kertynyt viimeistään 11.4.2021. Kaksi kuukautta työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään 60 pistettä.

Lue lisää

Kouluttajat

Kurssin vetäjinä toimivat digitaalisen liiketoiminnan ja verkkokaupan kokemusta omaavat huippuohjaajat:

  • Johanna Mäkeläinen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • Mari Raaska, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • Annukka Jussila, Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Eija Lipasti, Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Pia Hellman, Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Antti Leino, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lue valmistuneen Digiosaajan kokemuksista: 

"Uskon siihen, että kouluttautuminen kannattaa aina"

Lisätietoa koulutuksesta

Tuuli Itkonen, tuuli.itkonen [at] haaga-helia.fi

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.     Laurea-ammattikorkeakoulu.     Metropolia Ammattikorkeakoulu.