Perustiedot

Kesto / Ajankohta
17.10.2022 -15.10.2023
Laajuus
30 op
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • Ilmoittautuminen 31.8.2022 mennessä
Hinta
1750 € + alv 24%

Teho- ja valvontapotilaan hoitotyön täydennyskoulutus (30 op)

Teho- ja valvontapotilaan hoitotyön täydennyskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia työskennellä asiantuntijana teho- ja valvontahoitotyön työympäristöissä. Erikoistumiskoulutuksen käyneitä, teho- ja valvontahoitotyön hallitsevia terveysalan ammattilaisia tarvitaan tulevaisuudessa enenevässä määrin vaativan tason hoitoa edellyttävien potilaiden hoitamiseen. Teho- ja valvontahoitotyön hallitseminen edellyttää ammatillista lisäkoulutusta ja monipuolista työkokemusta teho- ja valvontahoitotyön ympäristöistä.  Teho- ja valvontahoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat myös nopeasti teknologian ja hoitomenetelmien kehittyessä. Tässä erikoistumiskoulutuksessa terveysalan ammattilainen (sairaanhoitaja) vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan tehohoitotyön eri alueilla.

Teho- ja valvontahoitotyön täydennyskoulutus on suunniteltu yhteistyössä käytännön työelämän kanssa.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille (AMK tai opistoaste), jotka haluavat kehittää teho- ja valvontahoitotyön osaamistaan tai haluavat työskennellä kyseisissä työympäristöissä.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija: 

  • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa teho- ja valvontahoitoa vaativan potilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään teho- ja valvontahoitotyötä,
  • hallitsee teho- ja valvontahoitotyön edellyttämät kliiniset tiedot ja taidot sekä osaa toteuttaa teho- ja valvontapotilaan vaativaa kokonaishoitoa,
  • kykenee yhdistämään teho- ja valvontahoitotyössä monipuolisesti eri alojen tietoa ja tarkastelemaan sitä kriittisesti potilaan tilan arvioinnissa,
  • osaa priorisoida potilaan hoitoa ja kykenee työskentelemään potilasturvallisesti, 
  • kykenee toimimaan teho- ja valvontahoitotyön asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä sekä ohjaamaan ja tukemaan potilasta ja hänen läheisiään,
  • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Opintojen sisältö ja toteutus

Opinnot koostuvat teho- ja valvontahoitotyön kliinisen osaamisen vahvistamisesta ja näyttöön perustuvan teho- ja valvontahoitotyön teorian soveltamisesta käytäntöön sekä teho- ja valvontahoitotyön kehittämisestä. Opinnot mahdollistavat myös valinnaisia opintojen osia, joissa opiskelija voi valita itseään kiinnostavan teho- ja valvontahoitotyön näkökulman (esimerkiksi eri erikoisalojen tehohoitotyön erityispiirteet tai eri ikäisten potilaiden tehohoitotyö).

Täydennyskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen verkko- ja lähiopetusta. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa, ja ne voidaan suorittaa työn ohessa.

Aika ja paikka

17.10.2022 - 15.10.2023

Tarkemmat koulutuspäivät ilmoitetaan osallistujille kesäkuun 2022 alussa.

Opiskelu jakautuu syys- ja kevätlukukaudelle 2022-2023 alkaen 17.10.2022. Opiskelu sisältää kontaktiopetusta 1-2 päivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua.

Kontaktiopetus sisältää sekä lähiopetusta kampuksella että verkko-opetusta.

Lähiopetus toteutuu Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella.

Hinta

1750 € + alv 24%

Koulutuksen voi maksaa 1. -3. erässä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen Lyyti-palvelussa 31.8. 2022 mennessä

Ilmoittautuminen avautuu 28.2.2022 kello 9.00!

 

Lisätietoja

Sisältö

Lehtori, Tiia Saastamoinen tiia.saastamoinen [at] metropolia.fi

Käytännönasiat

Suunnittelija Nora Savolainen, nora.savolainen [at] metropolia.fi.

 

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.