Perustiedot

Kesto / Ajankohta
11.11-2.12.2021
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 28.10.2021 mennessä
Hinta
1 490€ + alv 24%

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu mittaajille ja heidän esimiehilleen, tilaajille, suunnittelijoille, rakennuttajille ja rakennusurakoitsijoille.

Tavoitteet

Koulutus tuo mittaajille uusia tietoja ja taitoja tietomallintamisen hyödyntämiseen talonrakentamisen mittaamisessa. Koulutuksen jälkeen mittaaja:

 • ymmärtää tietomallinnuksen hyödyt
 • osaa tuoda tietomallista tarpeelliset osat mittalaitteelle ja palauttaa toteumatiedot malliin
 • voi asiantuntemuksellaan ja työkaluillaan tuottaa toteumatietoja sekä asennusten laadunvarmistusta

Hyödyt osallistujalle

Mittauksen suorittaminen rakentamisessa jo yleisesti käytössä olevien 3D-geometriatiedon sisältävien tietomallien avulla säästää mittaajan rutiininomaista tiedon käsittelyyn käyttämää aikaa merkittävästi. Mittaajan osaamista ja ajankäyttöä voidaan siten hyödyntää monin tavoin entistä tehokkaammin hankkeen ja tilaajan parhaaksi mm. hankesuunnittelussa, tuotannossa, rakentamisen ohjauksessa ja valvonnassa, virheiden vähentämisessä, toteuman seurannassa sekä ylläpidon tehtävissä. Kiinteistönomistajat voivat lisäksi hyödyntää toteumamallia elinkaaren aikana päätöksenteon, korjaamisen ja muutosten hallinnassa.

Sisältö

 • Tietomallinnuksen perusteet
 • Mittaustiedon tuonti mittalaitteelle
 • Toteutumatiedon hallinta
 • Tietomallien käyttöönotto ja käsittely
 • Visuaalinen tarkastus ja tietomallipohjainen koordinointi
 • Ohjelmistot
  • Solibri
  • Trimble Connect
  • Simplebim
  • Laitekohtaiset ohjelmat

Toteutustapa

Koulutukseen sisältyy kolme lähipäivää. Lähipäivien lisäksi koulutukseen sisältyy oppimistehtäviä, joiden tekeminen on edellytys kolmen opintopisteen saamiselle.

Kouluttajat

Yliopettaja Päivi Jäväjä, Metropolia AMK, lehtorit Jussi Laari ja Sunil Suwal, Metropolia AMK sekä maanmittausinsinööri, BIM-asiantuntija Manu Salonen, Aitocon Oy

Ajankohta ja paikka

Koulutuksen lähipäivät ovat to 11.11., to 18.11. ja to 2.12.2021 klo 9-16.

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

Koronatilanteesta riippuen toteutustapa saattaa muuttua verkossa pidettäväksi.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1 490 € + alv 24 %.

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu Tietomallipohjainen rakennusmittaus -koulutukseen Lyyti-palvelussa28.10.2021 mennessä.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle 28.10.2021 mennessä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset

yliopettaja Päivi Jäväjä
p. 040 334 0930
paivi.javaja [at] metropolia.fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

suunnittelija Aija Saarinen
p. 040 507 2831
aija.saarinen [at] metropolia.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.