Kohderyhmä

Koulutus soveltuu mittaajille ja heidän esimiehilleen, tilaajille, suunnittelijoille, rakennuttajille ja rakennusurakoitsijoille.

Tavoitteet

Koulutus tuo mittaajille uusia tietoja ja taitoja tietomallintamisen hyödyntämiseen talonrakentamisen mittaamisessa. Koulutuksen jälkeen mittaaja:

 • ymmärtää tietomallinnuksen hyödyt
 • osaa tuoda tietomallista tarpeelliset osat mittalaitteelle ja palauttaa toteumatiedot malliin
 • voi asiantuntemuksellaan ja työkaluillaan tuottaa toteumatietoja sekä asennusten laadunvarmistusta

Hyödyt osallistujalle

Mittauksen suorittaminen rakentamisessa jo yleisesti käytössä olevien 3D-geometriatiedon sisältävien tietomallien avulla säästää mittaajan rutiininomaista tiedon käsittelyyn käyttämää aikaa merkittävästi. Mittaajan osaamista ja ajankäyttöä voidaan siten hyödyntää monin tavoin entistä tehokkaammin hankkeen ja tilaajan parhaaksi mm. hankesuunnittelussa, tuotannossa, rakentamisen ohjauksessa ja valvonnassa, virheiden vähentämisessä, toteuman seurannassa sekä ylläpidon tehtävissä. Kiinteistönomistajat voivat lisäksi hyödyntää toteumamallia elinkaaren aikana päätöksenteon, korjaamisen ja muutosten hallinnassa.

Sisältö

 • Tietomallinnuksen perusteet
 • Mittaustiedon tuonti mittalaitteelle
 • Toteutumatiedon hallinta
 • Tietomallien käyttöönotto ja käsittely
 • Visuaalinen tarkastus ja tietomallipohjainen koordinointi
 • Ohjelmistot
  • Solibri
  • Trimble Connect
  • Simplebim
  • Laitekohtaiset ohjelmat

Toteutustapa

Koulutukseen sisältyy kolme lähipäivää. Lähipäivien lisäksi koulutukseen sisältyy oppimistehtäviä, joiden tekeminen on edellytys kolmen opintopisteen saamiselle.

Ajankohta ja paikka

Järjestämme koulutusta yrityskohtaisena. mari.ikonen [at] metropolia.fi (Kysy tarjous)

Kouluttajat

 • BIM-asiantuntija Manu Salonen, Aitocon Oy
 • Sunil Suwal, lehtori, Metropolia 

Lisätietoja

Tarjouspyynnöt

suunnittelija Mari Ikonen
p. 040 672 5583
mari.ikonen [at] metropolia.fi

Sisältöön liittyvät kysymykset

yliopettaja Päivi Jäväjä
p. 040 334 0930
paivi.javaja [at] metropolia.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.