Laajuus
30 op
Hinta
180,00 € + alv 24 %
(223,20 € sis. alv)
5 opintopistettä 30 €, 10 opintopistettä 60 € ja 30 opintopistettä 180 €
/ 30 op

Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös vain osan hakijan kiinnostuksen mukaan.

Opintojen hinta riippuu suoritettavien opintopisteiden määrästä:

 • 30 opintopisteen kokonaisuus on 180 €
 • 10 opintopisteen kokonaisuus on 60 €
 • 5 opintopisteen kokonaisuus on 30 €

Kenelle koulutus soveltuu?

Opintokokonaisuus on suunnattu aiemmin musiikkipedagogi (AMK) - tai musiikin kandidaattitutkinnon suorittaneille. Koulutus soveltuu sekä klassisen että rytmimusiikin taustaisille opiskelijoille.

Ilmoittautuminen ja valintaprosessi

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2022-2023 opintoihin on päättynyt. Seuraavien opintojen ilmoittautumisaika ei ole vielä tiedossa.

Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella ja ilmoittautuneille järjestetään ryhmähaastattelut. Opintopaikkoja on avoinna 4-6 osallistujalle.

Hyödyt

Saat valmiuksia

kaikkien ikäryhmien musiikin alkuopetukseen musiikkikasvatuksen kontekstissa

Koulutuksen sisältö ja toteutustapa

Perusosa

Opintokokonaisuuden perusosan opinnot (30 opintopistettä) antavat valmiuksia kaikkien ikäryhmien musiikin alkuopetukseen musiikkikasvatuksen kontekstissa. Opintojen sisältöalueita ovat

 • musiikkikasvatuksen työtavat
 • opetuksen suunnittelun lähtökohdat
 • ryhmässä oppiminen
 • vuorovaikutus musiikkitoiminnassa
 • ryhmäprosessit ja ryhmätoiminnan ymmärtäminen
 • oppijalähtöisen musiikkikasvatuksen taustalla vaikuttavat oppimiskäsitykset
 • luova ilmaisu ja improvisointi
 • reflektointi yksin ja yhdessä

Lisäosa

Lisäosan opinnot (20 opintopistettä) painottuvat

 • kulttuurihyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksiin
 • osallistujalähtöiseen musiikki- ja taidetoimintaan
 • toimijuuden vahvistamiseen
 • ryhmätoiminnan ohjaamiseen ja ymmärtämiseen
 • toimimiseen moniammatillisessa työelämäyhteistyössä myös perinteisen opetuskentän ulkopuolella ja muissa osallistavaa taidetoimintaa hyödyntävissä työelämäkonteksteissa

Opintojaksojen osaamistavoitteet, sisällöt sekä arviointikriteerit löytyvät Metropolian opinto-oppaasta.

Ilmoittautuminen

ilmoitetaan myöhemmin
180,00 € + alv 24 %
(223,20 € sis. alv)
/ 30 op
5 opintopistettä 30 €, 10 opintopistettä 60 € ja 30 opintopistettä 180 €

Lisätietoja