Uusien vestonomiopiskelijoiden (ylempi AMK) opinnot alkavat orientaatiopäivällä perjantaina 4.9.2020 klo 9:00–16:00 osoitteessa Metropolia Ammattikorkeakoulu, Arabian kampus, Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki. Ota mukaasi henkilöllisyystodistuksesi ja verkkopankkitunnuksesi, joita tarvitaan mm. käyttäjätunnusten aktivoimiseen.

Orientaatiopäivän ohjelma 4.9.2020

 • 09:00–09:30 Kokoontuminen ala-aulassa: ilmoittautuminen ja kulkutunnisteet.
  Siirtyminen vaatetusalan tiloihin (suunnittelustudio ARC3-34A1,3.krs).
 • 09:30–12:00 YAMK-opiskeluun sekä Metropolian tietohallintoon ja sähköisiin oppimisympäristöihin liittyvät käytänteet.
 • 12:00–13:00 Lounastauko. Huom. opiskelijaravintola Luovassa käytössä vain sähköiset maksuvälineet.
 • 13:00–14:15 Kirjastopalveluiden esittely
 • 14:15–16:00 Kesätehtävän esittelyt

Kesätehtävä

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyy keskeisenä osana työelämää kehittävä ammatillinen opinnäytetyö, josta puhutaan kehittämistehtävänä. Jotta pääsemme heti syyskuun alussa vauhtiin opintojaksolla Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet, pyydän sinua valmistautumaan ensimmäiseen tapaamiseemme 4.9.2020 vapaamuotoisella kesätehtävän esittelyllä:

Kuvaile ensin se asiantuntijatehtävä, joka sinua vaatetusalan yrityksessä / organisaatiossa kiinnostaa ja perustele, miksi. Sen jälkeen kuvaile, minkälaiselle kehittämistehtävälle organisaatiossasi / toimintaympäristössäsi olisi tarvetta ja miksi.
Alla olevat kysymykset ovat tarkoitettu helpottamaan jäsentämistä, mutta voit myös esitellä suunnitelmaasi vapaamuotoisesti:

 1. Mikä tehtävä, millaisessa yrityksessä, sinua valmistuttuasi kiinnostaa? Miksi?
 2. Mitä havaittavia kehittämistarpeita uudessa toimintaympäristössäsi mahdollisesti olisi?
 3. Mitä alustavia tavoitteita voisit asettaa omalle kehittämistyöllesi?
 4. Minkälaiseen tietoperustaan ajattelisit kehittämistyösi nojautuvan?

Suunnitelman pituus saa olla enintään kaksi (2) sivua.

Ystävällisin terveisin yliopettaja Raija Hölttä

PS Opintoihin voit halutessasi orientoitua myös tutustumalla seuraavaan kirjavinkkiin:
Miia Savaspuro (2019): Itseohjautuvuus tuli työpaikoille – mutta kukaan ei kertonut, miten sellainen ollaan.

Lisätietoa

 • Tietoa Metropolian uusille opiskelijoille Metropolian sivuilta Opintojen aloitus
 • YAMK-opiskelijaryhmäsi tunnus: K0920S6
 • Tutoropettajasi: lehtori Marja Amgwerd
 • Aulapalvelut: Hämeentie 135 D (1. krs), puh. 040 579 8403
 • Tiedustelut: koulutussuunnittelija Seija Mikkola ja lehtori Marja Amgwerd (etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi)