Tutkintonimike: Insinööri (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 60

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 20.3.–3.4.2019

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Kiinnostavatko sähkö- ja automaatiotekniikan monipuoliset työmahdollisuudet?

Sähkö- ja automaatiotekniikkaa on kaikkialla ympärillämme. Tehokas energian tuotanto, uusiutuvat energiaratkaisut, älykäs sähköverkko, energiansiirto ja energiatehokas sähkön käyttö ovat nykypäivän sähköisen maailman edellytyksiä. Automaatio puolestaan laajentaa kokonaisuutta mittausten, instrumentoinnin, tiedonsiirron, mekatroniikan, robotiikan, automaattisten ohjaus- ja valvontajärjestelmien sekä informaatioratkaisuiden suuntaan.

Valmistuvien sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörien tehtäväkenttä on laaja. Alan osaajat toimivat pääosin suunnittelussa, tutkimuksessa, käyttöönotossa, tuotantoympäristöissä, kunnossapidossa, teknisessä myynnissä ja hankinnassa asiantuntijoina ja esimiehinä.

Opintojen sisältö ja toteutus

 • Kaikille yhteiset 1. vuoden opinnot
 • Pääainekohtaiset opinnot
 • Innovaatioprojekti
 • Kieli- ja viestintäopinnot
 • Sivuaineopinnot ja/tai vapaasti valittavat opinnot
 • Työharjoittelut
 • Opinnäytetyö

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat suorittaa insinööritutkinnon päivätyön ohessa. Opiskelu tapahtuu arki-iltoina ja lauantaisin monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, laboratorio-, harjoitus- ja projektitöitä sekä ohjattua itseopiskelua.

Aikaisempien korkeakoulutasoisten opintojen perusteella mahdollisesti myönnettävät hyväksiluvut vaikuttavat tutkinnon laajuuteen ja opiskeluaikaan. Aikaisemmat opinnot huomioidaan yksilöllisesti opiskelijalle laadittavassa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS).

Opintojen ensimmäinen vuosi on kaikille yhteinen. Ensimmäisen vuoden jälkeen on mahdollista suuntautua joko automaatiotekniikkaan tai sähkövoimatekniikkaan. Opinnot toteutetaan Myyrmäen yksikössä Vantaalla.

Opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä, tekemällä oppimista, ongelmaratkaisukykyä, yhteistyötaitoja, kansainvälisyyttä, pääaineen syvällistä osaamista sekä erikoistumista. Sivuaineopinnot tukevat puolestaan laaja-alaisuutta ja varmistavat monipuolisuudellaan sen, että valmistuneilla insinööreillä on vankka soveltava ja ympäristöystävällinen ote alaansa.

Pääaineet

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmassa on kaksi pääainetta:

Automaatiotekniikka

Automaatiotekniikka on välttämätöntä kaikilla teollisuuden aloilla. Automaatiotekniikan koulutus tarjoaakin käytännönläheisen ja laaja-alaisen tutkinnon monenlaisiin työtehtäviin. Valmistuttuasi automaatiotekniikan insinööriksi omaat monipuoliset valmiudet alan suunnittelu-, myynti-, kunnossapito- ja johtotehtäviin.

Opiskeluaikaiset projektit ja pienryhmätyöskentely laboratorioissa tekevät sinusta yhteistyötaitoisen insinöörin, joka osaa myös työelämässä toimia erilaisissa tiimeissä niin kotimaassa kuin kansainvälisissäkin organisaatioissa.

Automaatiotekniikan insinöörien työllisyystilanne on hyvä.  Laaja-alaisuuden vuoksi voit työskennellä monenlaisissa tehtävissä lukuisilla eri toimialoilla.

Työtehtäväsi voivat liittyä esimerkiksi

 • teollisuuden prosessien hallintaan
 • energian tuotantoon
 • valmistuslinjojen ohjaukseen
 • robotiikkaan tai
 • tuotanto- ja automaatiojärjestelmien kehittämiseen.

Mahdollisia työpaikkojasi ovat esimerkiksi

 • tuotantolaitokset
 • insinööri- ja suunnittelutoimistot
 • konsulttitoimistot
 • ohjelmistotalot
 • maahantuojat
 • tutkimuslaitokset sekä
 • alan laite- ja järjestelmätoimittajat.

Sähkövoimatekniikka

Suuntautuessasi sähkövoimatekniikkaan opintosi keskittyvät sähkökäyttöihin, sähkön jakeluun, tehoelektroniikkaan ja valaistustekniikkaan sekä rakennusten sähköasennuksiin. Sähkövoimatekniikan tuntemuksella omaat valmiudet kehittää muun muassa kestävän kehityksen tukipilareita: uusiutuvan energian tuotantoa ja jakelua sekä energiaa säästäviä sähköjärjestelmiä.

Sähkötekniikan insinööri työskentelee yhteistyössä asiakkaiden kanssa ohjaten ja avustaen järjestelmien suunnittelussa, hankinnassa, käyttöönotossa ja ylläpidossa.

Monipuolinen koulutus antaa valmiuksia toimia sähkötekniikan kentällä monissa erilaisissa tehtävissä - voit olla vaikkapa tekninen asiantuntija maailmanlaajuisessa konsernissa, etätyötä tekevä tekninen asiakastuki tai itsenäinen yrittäjä.

Voit toimia esimerkiksi

 • tekniikan toimittajana
 • standardointityöryhmän vetäjänä
 • laatupäällikkönä tai
 • toimitusjohtajana suunnittelutoimistossa, sähköurakointiyrityksessä tai valmistavassa teollisuudessa.

Tilojen virtuaaliesittelyt

Automaatiotekniikan virtuaaliesittely

automaatiotekniikan sivusto

Katso virtuaaliesittely

Sähkötekniikan tilojen virtuaaliesittely

Sähkötekniikan tilojen virtuaaliesittely

Katso virtuaaliesittely

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Marjut Haimila
koulutussuunnittelija
puhelin 040 5489729
Lähetä sähköpostia

Raisa Kallio
tutkintovastaava
puhelin 040 1801101
Lähetä sähköpostia

Myyrmäen kampukselle 2018

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2018 Vantaalle Myyrmäen kampukselle

AHOT- aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Katso opinto-oppaasta voisitko lyhentää opiskeluaikaasi hakemalla aiemmin hankitulle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi: AHOT

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Aikuiskoulutus

Metropoliassa on monipuoliset aikuiskoulutusmahdollisuudet. Lue lisää