Tutkintonimike: Insinööri (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 75

Opetuspaikka: Ilmoitetaan myöhemmin

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 20.3.–3.4.2019

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Tuotantotalous yhdistää tekniikan ja liiketoiminnan osaamisen

Se on yksi työmarkkinoiden kilpailukykyisimmistä tutkinnoista.

Tuotantotalouden insinöörin tekniikan tuntemus yhdistyy yritystaloudelliseen osaamiseen. Sinusta tulee yritystoiminnan kehittäjä. Rakennat verkostoja ja ratkaiset ongelmia kansainvälisessä tiimissä tai ulkomailla. Tavoitteenasi on tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen tai uuden liiketoiminnan kehittäminen. Sinun osaamisellasi on kysyntää sekä yrityksissä että julkishallinnossa.

Metropolian tuotantotalouden insinöörit työllistyvät erinomaisesti. OKM:n vuoden 2012 - 2014 mittariston mukaan keskimäärin 97 % Metropolian tuotantotalouden tutkinnon suorittaneista on työllisiä.

Tekniikka ja yritystalous yhdistyvät hyvin opinnoissa, ja opit esimerkiksi:

 • miten yritysten toimintaa kehitetään
 • miten tietojärjestelmät tuovat hyötyä liiketoiminnassa
 • miten yritysten välistä kauppaa käydään
 • miten asiakastyytyväisyyttä ja -palvelua kehitetään jatkuvasti
 • miten toimintaprosesseja hallitaan ja kehitetään
 • miten yritys hallitsee kustannuksiaan ja kilpailee markkinoilla
 • miten yritykset käsittelevät ja kuljettavat tuotteitaan
 • miten yritystä johdetaan ja miten tehdään oikeita päätöksiä
 • mihin kaikkeen kansalliset rajat ylittävä liiketoiminta vaikuttaa yrityksessä
 • miten digitaalista tietoa hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla
 • miten yhdistää perinteistä insinööriosaamista digitalisaation mahdollisuuksiin

Voit opinnoissasi syventyä joko tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvaan liiketoimintaan (ICT) tai logistiikkaan ja teollisuuden prosesseihin.

Suomalaisen insinööritutkinnon lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa samalla saksalainen Business Engineering tutkinto Hochshule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes´ssa (HTW Saar), Saarbrückenin kaupungissa.

Kansainvälisen ICT-liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen

Opit miten tiedon ja tietotekniikan avulla voidaan tukea ja kehittää liiketoimintaa. Opit myös hahmottamaan uusien liiketoimintojen mahdollisuuksia analysoimalla tietomassoja. Opit käyttämään yritystoiminnan suosimia järjestelmiä (kuten SAP) osana menestyvää yritystoimintaa. Opit myynnin perusteita sekä markkinoiden mahdollisuuksien tunnistamista. Opit arvioimaan yritysten toiminnan ja investointien kannattavuutta ja suorituskykyä. Perehdyt johtamisen eri näkökulmiin. Tulevaisuuden työpaikat ovat organisaatioissa, joissa tietotekniikkaa hyödynnetään - siis lähes kaikkialla.

Toimitusketjun johtaminen

Opit mallintamaan, analysoimaan ja kehittämään kaikkia niitä toimintoja, joita tavaroiden ja palveluiden tuottaminen vaatii: toiminnanohjausta, logistiikkaa, automaatiojärjestelmiä, laatujärjestelmiä ja yleensä prosesseja. Opit käyttämään tietojärjestelmiä, joita yritykset käyttävät. Opit teollista myyntiä sekä markkinoiden mahdollisuuksien tunnistamista. Opit myös arvioimaan yritysten toiminnan ja investointien kannattavuutta sekä kehittämään suorituskykyä. Perehdyt johtamisen eri näkökulmiin ja saat myös perusvalmiudet yrittäjyyteen.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on tärkeä osa tuotantotalouden opiskelua, ja kannustamme sinua suorittamaan osan opinnoistasi ja harjoittelunkin ulkomailla. Opiskeluvaihtoehtoja on tarjolla ympäri maailmaa yhteistyökorkeakouluissamme ja erityisesti kumppanikorkeakoulussamme Saarbrückenissa.

Oman alasi kielitaitoa opit varmasti, sillä opiskelet osan tutkinnostasi englannin kielellä ja voit kehittää kansainvälisyyttäsi yhdessä tuotantotalouden vaihto-opiskelijoiden kanssa. Saksalaisen insinööritutkinnon voit opiskella englanniksi, mutta tarjoamme samalla vankan pohjan myös saksan kieleen ja valmiuden saksalaisille työmarkkinoille.

Työmahdollisuudet

Tuotantotalous on niin monipuolinen koulutus, että mahdollisuuksia löytää mielenkiintoisia töitä on runsaasti. Toiminnan kehittämisosaamistasi voit hyödyntää kaikilla aloilla. Mahdollisia työtehtäviä ovat erilaiset teollisuuden, palveluyritysten ja julkishallinnon kehitys-, suunnittelu-, hankinta-, myynti-, palvelu- ja esimiestehtävät. Saksalainen Business Engineering tutkinto avaa aivan uudenlaisia työmahdollisuuksia.

Opiskelijoiden kokemuksia

Joonas Louho, Ensimmäisen vuoden tuta-opiskelija

Hakiessani opiskelemaan olin vähän hakoteillä että mitä tahdon tehdä tulevaisuudessa. Tutkiessani eri opinto-ohjelmia päädyin tuotantotalouteen, koska tämä linja on hyvin laaja ja käytännönläheinen.

Opinnot ovat heti alusta alkaen painottuneet itse tekemiseen, ja perinteiset teoriatunnit on jäänyt vähemmälle. Tästä esimerkkinä heti toisessa periodissa alkanut johdantoprojekti jonka tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat projektiryhmässä työskentelemiseen. Projektissa itse hommasimme yrityksen jolle tekisimme työn, ryhmäni tapauksessa suunnittelimme uuden layout-ratkaisun.

Tämä oli ensimmäisen vuoden suurin ja hienoin työ koulun puolesta. Tällaiset työt mahdollistavat sen, että valmistuessasi ja jo opiskeluiden ohessakin, voit löytää työpaikan koulutehtävien ansiosta.

Valmistumisen jälkeen tutainssinä voit työllistyä esimerkiksi; logistiikkapäälliköksi, projektipäälliköksi, markkinointipäälliköksi ja yleisesti ottaen sinusta tulee melkoinen päällikkö.

Ville Inkinen, toisen vuoden tuta-opiskelija

Valitsin tuotantotalouden, koska se ei tutkintona rajaa mahdollisuuksiani. En ollut yhteishaussa varma haluanko kaupalliselle vai teknilliselle alalle, joten tuotantotalous oli luonnollinen kompromissi niiden väliltä. Valintaan vaikutti myös korkea palkkataso ja hyvä työllisyys.

Opinnot ovat olleet vähintään yhtä monipuolisia kuin mitä odotin ja ne antavat hyvin poikkitieteellisen näkökulman työelämään. Ratkaisukeskeinen koulutus ei tunnu pänttäykseltä ja se luo monipuolisen pohjan yrittäjän uralle tai erilaisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin yrityksissä. Opintojen kautta olen ollut jo useamman eri yrityksen kanssa tekemisissä saaden uutta perspektiiviä. Erityisesti Metropolian yritysprojektit ja ulkomaanharjoittelut ovat mahtavia hands on-kokemuksia.

Opiskelu tapahtuu sekä ryhmissä projektitöitä tehden, että yksin eri aineistoihin tutustuen. Työskentely on kuitenkin enemmän ryhmäpainoitteista, niin kuin myöhemmin työelämässäkin. Kurssien suorittaminen on melko joustavaa: Tenttaaminen on mahdollista osalle kursseista ja jos vain jaksaa/pystyy tekemään nopeammassa aikataulussa kuin muu kurssi, niin kurssin loppuosan voi tehdä etukäteen jne...

Tähän mennessä olen ollut tekemässä Scania Suomi Oy:lle kolmen kuukauden yritysprojektia neljän muun opiskelijan kanssa, softatyökalun testausta Pietarissa ja toimivaa lomahotellin tietojärjestelmää. Nyt olen valmistautumassa lähtemään ulkomaantyöharjoitteluun Belgiaan kolmeksi kuukaudeksi. Tämän jälkeen (jos vain saan paikan), niin lähden Saksaan vaihtoon 6-12 kuukaudeksi.

Tuotantotalouden ratkaisukeskeinen koulutus antaa kattavan pohjan toimia erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä yritysjohdossa, markkinoinnissa, myynnissä, strategisessa suunnittelussa, henkilöstöjohtamisessa, konsultoinnissa, logistiikassa, laatujohtamisessa ja riskien hallinnassa.

Markus Heinonen, toisen vuoden tuta-opiskelija

Valitsin Tutan kaupallisen taustani takia. Opinnot ovat vastanneet hyvin pitkälle odotuksia, kattavaa teoriaa ja käytännönläheisiä tehtäviä.

Tutaopinnoissa on ollut hyvää opintojen monipuolisuus ja tekemisen meininki. Tutalla on päässyt oppimaan paljon hyödyllisiä työelämän taitoja.

Tutalla tehdään paljon projektitöitä, opiskelu ei ole pelkkää luennoilla istumista vaan hyvin paljon itsenäistä tekemistä opettajien avustuksella.

Olemme suunnitelleet luokkakavereideni kanssa ABB:lle uusia prosessikaavioita. Tämän kevään olemme saman ryhmän kanssa yrityskehitystehtävissä analytiikka-alan startup-yrityksessä Berliinissä. Teen koulun ohessa myyntiassistentin töitä.

Tuotantotalouden insinööri sopii hyvin erilaisiin johto- ja asiantuntijatehtäviin laajan näkemyksensä takia. Tutalla ei valmistuta mihinkään tiettyyn ammattiin, vaan on itse vastuussa siitä mihin suuntaan ohjaa osaamisensa.

Gian Villanueva, toisen vuoden Tuta-opiskelija

Tutalle lähdin lukiokaverin suosituksella ja kannustuksella. Kaverini on vastavalmistunut Tutalainen ja työskentelee parhaillaan Nesteellä.

Lukiossa en olisi koskaan kuvitellut, että lähtisin opiskelemaan insinööriksi. Nyt kuitenkin opiskelen jo toista vuotta Tutalla ja olen erittäin tyytyväinen valintaani.

Parasta Tutassa on yhteishenki ja käytännön esimerkit opetuksessa. Ensimmäisenä opiskeluvuotena teimme neljän hengen porukalla prosessinkuvausprojektin Euroopan johtavalle paperitukkuyritykselle.

Opiskelen pääaineena kansainvälistä ICT-liiketaloutta, joka on mahdollistanut ikimuistoisia projekteja ulkomailla. Toisen vuoden syksyllä koko meidän luokka lähti työstämään Big data for Business- projektia Pietarin teknilliseen yliopistoon ja keväällä lähdimme kolmelle eri mantereelle työharjoitteluun, itse lähdin Berliiniin kolmen huipputyypin kanssa meidän luokalta. Kolmantena vuonna olen lähdössä Madridiin vaihtoon, jota odotan innolla.

Tutan jälkeen pyrkimyksenä on lähteä suorittamaan maisteri-tutkintoa Yliopistoon.

Suosittelen ehdottomasti Metropolian TUTALLE lähtemistä!

Jimi Patrikka, toisen vuoden Tuta-opiskelija

Valitsin Tutan sen monipuolisuuden takia, siinä yhdistyy tekninen ja bisnes puoli. Opinnot ovat ylittäneet odotukseni ja olen saanut paljon irti niistä.

Opiskelu Tutalla on hyvin käytännönläheistä ja teemme todella paljon erilaisia projekteja, joista osa tehdään myös oikean elämän yritysmaailmaan. Teimme muun muassa neljän hengen ryhmässä prosessin kehitysprojektin ABB:lle.

Tuta insinööri mielestäni soveltuukin monipuolisuutensa ansiosta hyvin erinäköisiin tehtäviin, esimerkiksi toiminnan kehittämiseen, hankintaan ja tuotannon johtoon.

Joona Leimola, neljännen vuoden tuta-opiskelija

Opiskelupaikkaa hakiessa minulla oli vaikeuksia päättää kaupallisten ja teknisten opintojen väliltä. Tuta vaikutti hyvältä kompromissilta ollessaan yhdistelmä molempia. Koulutuksen monipuolisuus ja runsaat kansainväliset mahdollisuudet opintojen aikana sinetöivät valinnan hakea tutalle.

Nyt opiskelen viimeistä vuotta kansainvälisen ICT-liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehdossa. Opiskelussa parasta ovat ehdottomasti olleet vuosittain tehtävät projektit yritysten kanssa. Ne ovat tarjonneet mukavaa vaihtelua luentomuotoiseen opiskeluun. Käytännön tekemisen kautta oppii taitoja, joita ei luennolla opi kuten ryhmätyöskentelyä, viestintää ja projektin johtamista.

Olen ollut mukana tekemässä mm. myyntiprosessin kuvausta, perustettavan start-upin liiketoimintasuunnitelmaa ja IT-palvelujohtamiseen liittyvää projektia. Projektien raportointi on antanut myös hyvää harjoitusta opinnäytetyöhön.

Ehkäpä hienoin kokemus koko opiskeluaikana oli toisena vuotena vietetty työharjoittelujakso Chicagossa. Opintojen aikana tehtävät projektit ja kansainvälinen työharjoittelu ovat arvokasta kokemusta ja uskon, että ne auttavat erottautumaan työmarkkinoilla. Hyvän kokemuksen lisäksi niiden kautta voi myös työllistyä opintojen aikana tai valmistumisen jälkeen.

Roosa Haapalainen, tuotantotalouden insinööri (AMK)

Olen valmistumassa tuotantotalouden insinööriksi (ICT) keväällä 2016. Ensimmäisen opiskeluvuoteni kesänä pääsin ABB Drives:iin (taajuusmuutintehdas) töihin materiaalitiimiin inventoimaan ja valvomaan toimittajien toimittamien komponenttien laatua. Olin näissä tehtävissä töissä n. 1,5 vuotta kesät täysipäiväisesti ja muuten osa-aikaisesti vähintään kerran viikossa. Kyselin kuitenkin vaativammista tehtävistä ja sain onnekseni siirron hankintatoimeen ostajan tehtäviin. Siellä työskentelin vuoden, mutta lähes täysipäiväisesti puoli vuotta.

Ostajan työt sisälsivät perus ostotilausten lisäksi varaston hallintaa ja operatiivista materiaalin hallintaa, toimittajien kausipalaverit ja pisteyttäminen kvartaaleittain, erilaisten mittarien seuraamista, matkustamista ja yhteistyön/toiminnan kehittämistä toimittajan ja tuotannon välillä.

ABB:llä olin paljon tekemisissä muun muassa eri tuotantolinjojen ja insinöörien kanssa sekä ostajan että laatuun liittyvän työn ohella. Tapasin yllättävän paljon tuotantotalouden insinöörejä täällä: useampia tuotannon-, ostotiimin-, materiaali- ja logistiikkatiimin esimiehiä, laatuinsinöörejä, linjan ja logistiikan kehitysinsinöörejä sekä ostajia useampikin. Usea näistä oli lukenut AMK:n jälkeen vielä Diplomi-insinööreiksi, mutta ne virat eivät kuitenkaan vaadi kyseistä ylempää korkeakoulu-tutkintoa.

Tällä hetkellä työskentelen osa-omistamassani pk-yrityksessä tehden teknistä myyntiä, tarjouksia, ostotilauksia, tarjouspyyntöjä, markkinointia ja varaston hallintaa (tilausten ja varaston arvon optimointia). Työ pienessä yrityksessä on omalla tavallaan haastavampaa kuin isossa sekä huonolla että hyvällä tavalla: on enemmän vastuuta, mutta toisaalta automatisointi puuttuu ja joutuu äkkiä vastaamaan suurelta osin yrityksen perus pyörimisestä. Pienessä yrityksessä kuitenkin näkee hyvin koko yrityksen toiminnan asiakkaan tilauksesta toimitukseen.

Koulu ja työ kulkivat opiskelujeni ajan mukavasti käsi kädessä. Opiskelujen ajan töissä sekä koulussa tuli uusia käsitteitä, joita pystyin puolin ja toisin hyödyntämään. Nyt kun omat työtehtävien osa-alueet ovat lisääntyneet, huomaan tuotantotalouden linjan monipuolisuuden entistä paremmin. On mukava kun monien osa-alueiden asiat kuulostavat vähintäänkin tutuilta alettaessa työstämään niitä työelämässä, esim. markkinoinnin hissipuhe.

Koska kuulun myös yrityksen hallitukseen, olen luonnollisesti kiinnostunut yrityksen tilinpäätöksistä ja taseesta sekä myynnissä katelaskelmista. Siispä yritystalouteen liittyvistä kursseista on minusta ollut paljon hyötyä. Koen myös, että myös fysiikasta on ollut ainoastaan hyötyä jokaisessa työssäni. Ei tarvitse siis olla mikään sähköinsinööri, mutta on kiva ymmärtää esimerkiksi perus käsitteitä, yksiköitä ja sähköisiä komponentteja. Nämä taidot korostuvat tietenkin teknisessä myynnissä varsinkin pienessä yrityksessä.

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fiBella Erla
koulutussuunnittelija
Lähetä sähköpostia

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Kansainvälisyys opintojen aikana