Esitys- ja teatteritekniikka, medianomi (AMK), monimuoto-opiskelu

Hae nyt!

 • Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10) 01.05.2024 - 31.10.2024
 • Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10.) 01.05.2024 - 31.10.2024
Hakeminen
Tutkintonimike
Medianomi (AMK)
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Esitys- ja teatteritekniikan opintojen tavoite

Esitys- ja teatteritekniikan medianomit toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitystoiminnan teknisissä suunnittelu- ja esihenkilötehtävissä tapahtumatekniikassa, esitystiloissa ja erilaisissa tuotanto-organisaatioissa tai taiteellisissa työryhmissä. He hallitsevat monipuolisesti valo-, ääni- ja videotekniikan sekä näyttämömekaniikan järjestelmät, tuotantojen teknisen suunnittelun ja toteutuksen työkalut sekä käytännöt.

Monimuoto-opiskelu eli aikuisopiskelu tarjoaa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja laaja-alaiseen ymmärrykseen alan nopeasti kehittyvässä ympäristössä. Monimuoto-opintojen tavoitteena on jo olemassa olevan osaamisen täydentäminen, joten opinnoissa on etua työkokemuksesta ja alan osaamisesta. Opiskelija täydentää osaamistaan korkeakoulututkinnolla sekä kehittää osaamistaan työelämän tarpeiden mukaan nyt ja tulevaisuudessa. Opinnot antavat uusia valmiuksia oman työn ja työpaikan toiminnan kehittämiseen.

Esitys- ja teatteritekniikan medianomi on jatkuvasti valmis omaksumaan uusia teknologisia sovelluksia ja ottamaan vastaan uusien tuotantotapojen ja esitysmuotojen, kuten striimaus- ja virtuaalitapahtumien asettamia haasteita. Nopeasti muuttuvassa työssä korostuvat oppimisen taidot, jatkuvasti kehittyvä teknologiaosaaminen sekä työyhteisössä vastuullisesti toimimisen taidot.

Eettisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävien ratkaisujen tekeminen on esitys- ja teatteriteknisessä työssä yhä tärkeämpää.

Esitys- ja teatteritekniikan opintojen sisältö

Opinnoissa perehdytään laaja-alaisesti esitys- ja teatteriteatteritekniikan osa-alueisiin, esittäviin taiteisiin sekä ammattialan toimintaan ja käytänteisiin. Tämä osaaminen muodostaa perusopinnot, jotka on mahdollista suorittaa monimuoto-opinnoissa kahdessa vuodessa. Tämän jälkeen voi keskittyä ammattialan kehittämistyöhön, erikoistyöpajoihin ja opinnäytteeseen.

Opintojen keskiössä ovat:

 • ammattialan kehittäminen ja tutkiminen yhdessä toisten ammattilaisten kanssa
 • esihenkilötyö ja projektinhallinta
 • laaja-alainen valo-, ääni- ja videotekniikan sekä näyttämömekaniikan osaaminen
 • esitystoiminnan turvallisuus
 • tekninen suunnittelu ja tuotanto sekä tekninen dokumentointi

Erikoistyöpajoissa on mahdollista perehtyä esimerkiksi kaiutinjärjestelmien suunnitteluun, striimaukseen, erikoistehosteisiin, valo-operointiin tai järjestelmäsuunnitteluun.

Metropolia esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma toimii aktiivisesti myös alan toiminnan kehittämisessä. Viime vuosien aikana alan osaamista ja työturvallisuutta on kehitetty esimerkiksi Stage Right -hankkeessa ja Safe on Stage -hankkeessa. Parhaillaan käynnissä olevassa Skills for Live Tech (S4LT) -hankkeessa kehitetään edelleen alan täydennyskoulutusta. Hankkeiden tuloksia hyödynnetään koulutuksen sisällöissä ja opiskelijoiden on mahdollista osallistua ajankohtaiseen kehitystyöhön.

Tutustu esitys- ja teatteritekniikan opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Esitys- ja teatteritekniikan monimuoto-opiskelua työn ohessa

Opinnot toteutetaan joustavana monimuoto-opiskeluna, jossa yhdistetään eri opiskelumuotoja. Opintojaksoilla on usein sekä lähiopetusta että verkko-opiskelua. Lähiopetusta on muutamia päiviä kuukaudessa. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa verkostoitumisen ja työn kehittämisen yhdessä muiden alan ammattilaisten kanssa.

Opinnoissa huomioidaan opiskelijoiden tarpeet ja aikaisempi osaaminen. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen ja yksilöllinen opintosuunnitelma (HOPS) yhdessä tutkinto-ohjelman henkilökunnan kanssa. HOPS pohjautuu opiskelijan aikaisemmin hankittuun osaamiseen (AHOT). Lue lisää aikaisemmin hankitun osaamisen periaatteista.

Koulutus voi toteutua osittain itsenäisenä etäopiskeluna sekä projekteina työelämässä. Tämä vaatii sekä opiskelijalta että työnantajalta joustoa onnistuakseen. Työelämäyhteistyö on olennainen osa opintoja. Voit myös opinnollistaa ja sisällyttää tutkintoon aiemmin työssä hankittua osaamistasi.

Uramahdollisuudet

Valmistuvat medianomit toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitys- ja tapahtumatoiminnan eri kentillä teknisen tuotannon, suunnittelun ja toteutuksen tehtävissä:

 • tapahtumatekniikassa
 • teatteri- ja oopperataloissa
 • kulttuuri- ja monitoimitaloissa
 • konsertti- ja festivaalitoiminnassa
 • kansainvälisessä esitystoiminnassa sekä
 • suunnittelutoimistoissa ja
 • myyntiorganisaatioissa.

Ammattinimikkeitä voivat olla mm.

 • tekninen tuottaja
 • käyttöpäällikkö
 • näyttämöpäällikkö
 • tekninen suunnittelija
 • järjestelmäsuunnittelija
 • järjestelmäteknikko
 • näyttämöoperaattori
 • video-operaattori
 • valo-operaattori
 • äänimestari
 • valomestari
 • valaistusmestari
 • näyttämömestari
 • videomestari
 • näyttämöteknikko
 • esitysteknikko
 • teatteriteknikko
 • valoteknikko
 • ääniteknikko
 • av-teknikko

Kysyttävää esitys- ja teatteritekniikan opiskelusta?

Voit kysyä myös yhteissähköpostissa

Lähetä kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen esitystekniikka [at] metropolia.fi (esitystekniikka[at]metropolia[dot]fi).

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Monimuoto-opiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Monimuoto-opiskelu

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Monimuoto-opiskelu

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Monimuoto-opiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Esitys- ja teatteritekniikan monimuoto-opintojen aloitusohjeet

Lämpimät onnittelut uudesta opiskelupaikastasi ja tervetuloa opiskelemaan esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelmaan!

Opintojen aloitus

Opinnot alkavat maanantaina 2.9.2024 klo 9:30, Arabian kampuksella osoitteessa Hämeentie 135 D.

Syksyn opetuksen aikataulut löytyvät lukkarista ryhmätunnuksella KXH24S2. Voit käydä jo katsomassa, miten syksyn opinnot ajoittuvat. Päivät kannattaa laittaa kalenteriin heti! Pienet muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisäksi syksyllä on tarjolla esitystekniikan syventäviä ammattiopintoja eli erikoiskursseja. Ne löytyvät lukkarista ryhmätunnuksella KXHSYV elokuussa.

Syyskuun ensimmäisessä tapaamisessa tutustutaan opiskelun käytäntöihin ja aloitetaan myös ensimmäiset opintojaksot. Syyskuun aikana jokaiselle uudelle opiskelijalle sovitaan tunnin tapaamisaika ryhmän hops-ohjaajan kanssa opintojen tarkempaan ja henkilökohtaiseen suunnitteluun.

Opiskelu esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelmassa

Opiskelu tutkinto-ohjelmassa jakautuu kahteen lukukauteen. Opetusta on pääsääntöisesti muutaman kerran kuukaudessa maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9:30 - 16:30 välillä. Iso osa opetuksesta järjestetään etänä, kampuksella työskennellään keskimäärin kerran kuussa. Lisäksi on valittavissa esitys- ja teatteritekniikan syventäviä ammattiopintoja eli erikoiskursseja.

Voit tutustua tarkemmin opintojesi sisältöön opetussuunnitelmasta Opinto-opas-sivustolla.

Paikan vastaanotto

Muistathan ottaa opiskelupaikkasi vastaan 11.7.2024 klo 15:00 mennessä tai 7 päivän sisällä opiskelijavalintapäätöksen julkaisusta klo 15:00 mennessä, jotta pääset aloittamaan opintosi! Katso tarkemmat tiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta täällä.

Yhteystiedot

Mikko Pirinen, tutkintovastaava
puh. 040 047 0564
mikko.pirinen [at] metropolia.fi (mikko[dot]pirinen[at]metropolia[dot]fi)
(paikalla alkaen 12.8.2024)

Leena Niiranen, koulutussuunnittelija
puh. 050 572 9755
leena.niiranen [at] metropolia.fi (leena[dot]niiranen[at]metropolia[dot]fi)
(paikalla alkaen 12.8.2024)

Metropolian hakijapalvelut vastaa hakuprosessiin ja opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyviin kysymyksiin myös kesän aikana:
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)
puh. 040 712 5100

Aurinkoista loppukesää ja tervetuloa opiskelemaan! Syyskuussa nähdään!