Metropolian kampukset avautuvat vaiheittain - pääsääntöisesti etätyöskentely ja -opiskelu jatkuvat.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Perustiedot

Tutkintonimike
Kätilö (AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
120 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 17.3.-31.3.2021
Aloituspaikat
28

Pohjakoulutus ja opiskeluaika

Kätilön monimuotokoulutuksessa pohjakoulutuksen vähimmäisvaatimuksena on opistotasoinen sairaanhoitajan tutkinto. Monimuotokoulutuksessa kätilön tutkinnon laajuus on 120 op ja koulutusaika 2 vuotta. Jos sinulla on aikaisempi ammattikorkeakoulututkinto, opiskeluaika on aikaisemmasta osaamisestasi riippuen 1,5-2 vuotta.

Voit suorittaa kätilön monimuoto-opintoja osa-aikaisen työn ohessa. Vaikka osa opinnoista tapahtuu etäopintoina, opiskeluun on varattava riittävästi aikaa (esim. 1,5 opintopistettä vastaa 40 tuntia opiskelijan työtä). Työelämässä tapahtuvien harjoittelujaksojen aikana opiskelu edellyttää läsnäoloa 40 h/ viikko. Tarkempi opetusaikataulu ilmoitetaan ennen opintojen alkua.

Kiinnostaako sinua kätilön työ?

Kätilön työ on antoisaa, ihmisläheistä, monipuolista ja vastuullista. Kätilön työssä ei ole kahta samanlaista päivää.

Kätilönä

  • hoidat raskaana olevia, synnyttäviä ja synnyttäneitä naisia sekä heidän perheitään
  • vastaat itsenäisesti raskauden ja synnytyksen etenemisestä sekä syntymän jälkeisen ajan ja terveen vastasyntyneen hoidosta
  • osaat tukea synnyttäjää ja hänen kumppaniaan kohtaamaan uuden elämäntilanteen
  • osaat hoitaa ja ohjata eri-ikäisiä naisia heidän terveyteensä liittyvissä tarpeissa
  • osaat ohjata naista ja hänen perhettään heidän omaa hoitoaan koskevassa päätöksenteossa
  • ymmärrät terveyden ja seksuaaliterveyden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, ja osaat ottaa seksuaalisuuteen liittyvät asiat luontevasti puheeksi.
  • olet kätilötyön asiantuntija työelämän eri tilanteissa, tiimeissä, työryhmissä ja verkostoissa.

Millainen on hyvä kätilö?

Kätilönä sinulta löytyy rohkeutta vastata sekä äidin että syntyvän lapsen voinnista sekä toimia naisten tukena ja tasa-arvon edistäjänä. Sinulta edellytetään myös kykyä ennakointiin, itsenäiseen päätöksentekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Teoreettisen osaamisen lisäksi sinulla on vahvat kliiniset taidot. Osaat arvioida ja kehittää omaa työtäsi, ammattitaitoasi sekä työyhteisösi toimintaa. Kätilönä olet myös valmis tekemään kolmivuorotyötä.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja aiempi osaaminen

Kaikille kätilöopiskelijoille laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan aiempi työkokemus ja sen hetkinen elämäntilanne.

Jos sinulla on aiempia opintoja tai muuta osaamista terveydenhuoltoalalta, voit hakea osaamisesi tunnistamista ja tunnustamista AHOT). Tutustu opetussuunnitelmaan ja katso, voisitko hakea aiemmalle osaamisellesi hyväksilukua osaksi tutkintoa ja näin lyhentää opiskeluaikaasi.

Kätilön opinnot ovat monipuoliset

Suomessa kätilötutkinto on ns. kaksoistutkinto, johon sisältyy myös sairaanhoitajan amk-tutkinto. Monimuotokoulutuksessa pohjakoulutusvaatimuksena on vähintään opistotasoinen sairaanhoitajatutkinto. Kätilöksi (AMK) valmistuessasi saat pätevyyden myös AMK-tasoista sairaanhoitajatutkintoa edellyttäviin tehtäviin.

Opintosi sisältävät sopivassa suhteessa teoriaa, itsenäistä opiskelua ja ohjattua harjoittelua. Opiskelu on kokopäiväistä ja päätoimista ja lähiopetus toteutuu pääasiassa päivisin. Opetusta voi olla myös iltaisin ja viikonloppuisin. Olemme rakentaneet kätilökoulutuksen tilat ja välineet parasta oppimistasi ajatellen. Osa opinnoista toteutuu itsenäisinä opintoina, ryhmissä sekä verkko-opintoina. Opinnoissa on myös laboraatio- ja simulaatio-opintoja.

Noin puolet opinnoistasi on ohjattua harjoittelua. Harjoittelupaikat sijaitsevat pääkaupunkiseudun lisäksi eri puolilla Suomea. Harjoittelupaikkoja voivat olla mm. äitiysneuvolat ja -poliklinikat, synnytys- ja lapsivuodeosastot sekä naistentautien osastot ja -poliklinikat.

Kansainvälisyys kätilöopinnoissa

Opintojesi aikana voit hakea kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai osallistua kansainväliseen toimintaan eri tavoin. Kätilöopiskelijoita on lähtenyt vaihtoon esim. Malawiin, Sambiaan, Vietnamiin, Viroon, Itävaltaan sekä Belgiaan.

Kätilöt työllistyvät hyvin

Valmistumisen jälkeen voit sijoittua hoito- ja kätilötyön tehtäviin perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon, julkiselle ja yksityiselle sektorille sekä järjestöihin. Työpaikkasi voi löytyä esim. äitiysneuvoloista ja -poliklinikoilta, synnytysosastoilta, lapsivuodeosastoilta tai naistentautien poliklinikoilta ja -osastoilta. Kätilöitä työskentelee myös itsenäisinä ammatinharjoittajina. Sairaanhoitajana voit työskennellä myös muissa sairaanhoitajan osaamista vaativissa tehtävissä.

Kätilötutkinto antaa EU-direktiivien mukaisen pätevyyden, joten työllistymismahdollisuutesi sekä Suomessa että EU:n alueella ovat hyvät. Koulutus on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten ja kansainvälisten tutkintojen kanssa, joten sinulla on mahdollisuus hakea ammatinharjoittamislupaa EU-maiden lisäksi myös muista maista.

FAQ - usein kysytyt kysymykset

Minulla on aikaisempia opintoja terveysalalta. Onko mahdollista saada hyväksiluettua niitä kätilöopintoihin?

Opintojen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella hyväksilukuja opinnoista, joiden tavoitteiden mukainen osaamine hänellä on.

Minulla on aikaisempi ammattikorkeakoulututkinto muulta kuin terveysalalta. Onko mahdollista saada niistä hyväksilukuja kätilötutkinnossa ja näin nopeuttaa opintoja?

Kaikilla amk-tutkinnoilla on paljon yhteisiä tavoitteita, joten aikaisempi tutkinto nopeuttaa opintoja kätilötyössä, vaikka ne olisi suoritettu toisen alan tutkinnossa.  Opintojen kesto riippuu siis siitä, millaista osaamista opiskelijalla on aikaisemmin.

Minulla on aikaisempi sairaanhoitajatutkinto ja haluaisin kätilöksi. Milloin alkaa seuraava monimuotototeutus?

Kätilökoulutus alkaa päivätoteutuksena kaksi kertaa vuodessa. Hakukelpoisuuteen vaaditaan toisen asteen tutkinto (lukio tai ammatillinen tutkinto). Monimuotokoulutus kätilöksi alkaa kahden vuoden välein. Hakukelpoisuuteen vaaditaan aikaisempi sairaanhoitajatutkinto. Sinun on mahdollista hakeutua molempiin.  Jos tulet valituksi päivätoteutukseen, sairaanhoitajatutkintoon liittyvät opinnot hyväksiluetaan. Opinnot molemmilla toteutuksilla kestävät 1,5 - 2 vuotta.

Haluaisin opiskella kätilöksi työni ohella. Onko se mahdollista?

Kätilötutkinnon opetus on lähes kokonaan päiväopetusta ja käytännön harjoittelua on paljon, joten kokopäiväisen työn ohella tutkinnon suorittaminen ei onnistu. Teoriaopinnot on suunniteltu siten, että ne edellyttävät opiskelijan työtä 40 h/vko, tästä noin puolet on lähiopetusta ja loput opiskelua itsenäisesti tai ryhmissä. Harjoittelut tapahtuvat usein yksiköissä, joissa tehdään 3-vuorotyötä ja harjoittelujaksoilla viikkotuntimäärä 40 h/vko.

Voiko harjoittelut tehdä muualla kuin pääkaupunkiseudulla?

Harjoittelupaikat haetaan jobiili-järjestelmän kautta ja harjoittelupaikkoja voi hakea muualtakin kuin pääkaupunkiseudulta melkein kaikissa harjoitteluissa. Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat ensisijaisia hakijoita pääkaupunkiseudulla ja kaikkien AMK:jen yhteisissä harjoittelupaikoissa, muiden AMK:jen opiskelijoille pääkaupunkiseudun paikat avautuvat myöhemmin. Vastaavasti Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat pääsevän myöhemmin varaamaan muiden AMK:jen ensisijaisia paikkoja. Jos paikkoja silloin on vielä vapaana, niitä voi varata.

Onko pakko tehdä harjoitteluja myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla?

Pääkaupunkiseudun paikat esim. synnytyssaliharjoitteluissa eivät riitä koko ryhmän opiskelijoille, joten opiskelijan on varauduttava tekemään harjoitteluita myös muualla Suomessa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, se voi siirtää harjoittelun suorittamista ja viivästyttää opiskelijan valmistumista. Opiskelija vastaa itse vieraspaikkakunnalla harjoittelusta koituvista kustannuksista.

Opiskelijoiden kokemuksia

Haaveissa kätilön työ

Christina Duong.

"Olen Christina Duong ja taustaltani sairaanhoitaja. Valmistumisen jälkeen mielessäni pyöri pitkään, että haluaisin vielä opiskella kätilöksi, mikä itse asiassa olikin ollut alkuperäinen haaveeni!

Yritin oman työni oheen hakea lapsivuodeosastolta keikkaa tai sijaisuutta nähdäkseni millaista työ olisi, mutta koulutukseni ei riittänyt. Se oli viimeinen piikki. Silloin tajusin, että haluan tehdä kätilön työtä. Elämäntilanteeni oli hyvä ja mies kannusti uusiin opintoihin, joten hain Metropoliaan opiskelemaan.

Aikuisopiskelu vaatii työtä mutta palkitsee

On ollut todella positiivista ja erilaista opiskella nyt aikuisena kuin aiemmin. Motivaatiota on ihan eri tavalla, ja se auttaa jaksamaan eteenpäin. Myös oma opiskeluryhmä kannustaa ja tukee, ja on ollut rikkaus kuulla muiden opiskelijoiden kokemuksia.

Aikuisena koulutuksen eteen tekee tietoisen uhrauksen. Se on taloudellinen riski, ja etukäteen kannattaakin etsiä tietoa rahoituksesta. Aikuisopiskelijana voi esim. hakea aikuiskoulutusrahaa, joka helpottaa elämää. Aluksi olin sekä koulussa että töissä, mutta lopulta jäin kokonaan opintovapaalle. 50 % työnteko olisi toisaalta onnistunut, sillä koulua on ollut aktiivisesti tiistaista torstaihin, ja maanantaisin ja perjantaisin on ollut etäopiskelupäiviä.

Ajankäytön suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa, ja työnantajan kanssa on hyvä varautua neuvottelemaan, milloin voi olla esim. harjoitteluissa. Opinnoissa on myös jaksoja, jolloin on enemmän tekemistä, ja muutoinkin aikuisopiskelijoilla on paljon kotiläksyjä. Sitä pitää osata jakaa aikansa niin, että on riittävän hyvä opiskelija, työntekijä tai -hakija, kaveri, äiti, ja ehtii hoitaa vielä itseään ja parisuhdettaan..

Aikaisempi osaaminen tuo varmuutta asiakkaan kohtaamiseen

Aiemmasta sairaanhoitajakoulutuksesta sain hoitotyön pohjan. Työn kautta olen saanut valmiuksia ja osaamista sekä kehittynyt ja kehittänyt itseäni eettisempään ja ammatillisempaan näkökulmaan. Jos olisin aloittanut kätilötyön opiskelut 18-vuotiaana, en olisi ollut vielä valmis kohtaamaan perheitä tai toimimaan neuvolassa tai synnytyssalissa.

Minun taustallani kätilökoulutus kestää kaksi vuotta. Jotkut asiat ovat olleet toistoa, mutta olen päässyt myös korjaamaan joitakin ihan hassujakin käsityksiäni esim. synnytyksestä. Olen myös saanut uutta tietoa seksuaaliterveydestä. Kaiken kaikkiaan olen oppinut valtavasti.

Mahdollisuus vaihto-opiskeluun kannattaa käyttää

Aikuisopiskelijan koulutus on niin lyhyt ja tiivis, että vaihtoon lähtö voi tuntua haastavalta. Valmistumisaikaa tai taloudellista tilannetta ei haluta pitkittää, vaan mennään mieluiten heti töihin.

Kuitenkin, jos kerran on mahdollisuus lähteä ja koulu tukee, niin pitäähän sellainen käyttää hyväksi. Itse lähden vaihtoon synnyinmaahani Vietnamiin, jossa toivottavasti pääsen työskentelemään 3 kk ajan sairaalassa naistentautien ja antenataalin osastoilla sekä tutustumaan paikalliseen synnytyssalitoimintaan. Minua kiinnostaa nähdä miten heidän hoitotyön kulttuurinsa eroaa suomalaisesta.

Entä tulevaisuus?

Toivon, että pääsen valmistumiseni jälkeen mahdollisimman pian työskentelemään kätilönä, käyttämään koulutustani ja katsomaan miten työ vastaa odotuksiani. Pidän tärkeänä, että tutustun erilaisiin työsarkoihin; naistentaudit, antenataaliosasto, salikätilön työ, lapsivuodeosasto.. Kaikki kiinnostaa. En halua sulkea itseltäni mitään vaihtoehtoja pois. Katsotaan mihin rahkeet riittää!"