Tieto- ja viestintätekniikan päiväopinnot tammikuussa 2024 aloittaville

Tervetuloa opiskelijaksi Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman päiväopintoihin Karamalmin kampukselle!

Tällä sivulla julkaistaan seuraavien uusien opiskelijoiden opintojen aloittamiseen liittyvät ohjeet ja tiedot:

  • Yhteishaussa hyväksytyt opiskelijat (tutkinto-opiskelijoita)
  • Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksytyt opiskelijat (tutkinto-opiskelijoita)
  • Avoimen AMK polkuopiskelijat (eivät ole tutkinto-opiskelijoita, suorittavat 1. vuoden opinnot 60 op)

Avoimen AMK polkuopiskelijoiden omia tietoja löytyy myös Metropolian avoimen AMK sivuilta.

Poissaoleviksi ilmoittautuneet opiskelijat (ei koske polkuopiskelijoita)

  • Jos ilmoittaudut poissaolevaksi kevätlukukaudelle 2024:Katso syksyn 2024 opintojen aloituksen ohjeet tältä samalta sivulta huhtikuussa 2023.
  • Jos ilmoittaudut poissaolevaksi kevätlukukaudelle 2024 ja syyslukukaudelle 2024:
    • Katso kevään 2025 opintojen aloituksen ohjeet tältä samalta sivulta marraskuussa 2024.
    • Ilmoittaudu lukuvuodelle 2024-2025 Metropolian opiskelijapalveluiden sähköpostitse lähettämän ohjeen mukaan: opiskelijapalvelut lähettää ohjeen huhtikuussa 2024. Ilmoittautuminen pitää tehdä 1.5. - 31.5.2024 Metropolian OMA-järjestelmässä. Jos et tee lukuvuosi-ilmoittautumisesta, sinut merkitään eronneeksi 1.8.2024 alkaen.

Aikataulukooste

  • Vastaa pakolliseen taustakyselyyn: katso päivämäärä ja linkki alta. Tarkista, että vastaat oikeaan kyselyyn!
  • Lue sähköpostit säännöllisesti.
  • Aktivoi Metropolian järjestelmätunnukset 1.1.2024 alkaen
    • Jos olet saanut opiskelupaikan aikaisemmin ja olet ollut poissaolevana: voit aktivoida tunnukset jo ennen 1.1.2024
  • Osallistu pakollisille perehdytyspäiville to 11.1. ja pe 12.1.2024 Karamalmin kampuksella: ota oma kannettava tietokone mukaan to 11.1.2024.
  • Osallistu pakollisille opetustunneille ma 15.1.2024 alkaen.

Vastaa pakolliseen taustatietokyselyyn

Taustatietojen perusteella tehdään ryhmäjako, ohjataan opiskelijoita opintojen aloittamisessa, hyväksilukuprosessissa ja opinnoissa.

Saat tiedon omasta opetusryhmästäsi sähköpostitse vasta perehdytysviikolla tai sitä edeltävällä viikolla.

Tarkista alta, että vastaat oikeaan taustakyselyyn. Esim. Omnian "väyläopiskelijat" vastaavat kohdan 2. taustakyselyyn.

1. YHTEISHAUSSA HYVÄKSYTYT

Vastaa taustakyselyyn viimeistään su 17.12.2023.

  • Kyselyyn vastaavat vain läsnäoleviksi ilmoittautuvat. Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, älä vastaa taustakyselyyn.
  • Poissaolevaksi ilmoittautuva opiskelija vastaa taustakyselyyn vasta sitten, kun hän aloittaa opinnot läsnäolevana opiskelijana.

2. HAKU METROPOLIAN AVOIMEN AMK OPINTOJEN PERUSTEELLA HYVÄKSYTYT

Opiskelijat, jotka ovat ennen tutkinto-opiskelijaksi hakemista suorittaneet Tieto-ja viestintätekniikan väyläopinnot 60 op (Omnia, Helsinki Business Collage, Keuda, Live, Taitotalo, Varia) TAI suorittaneet muita Tieto-ja viestintätekniikan avoimen AMK verkko-opintoja 60 op.

Vastaa taustakyselyyn viimeistään pe 29.12.2023.

  • Kyselyyn vastaavat vain läsnäoleviksi ilmoittautuvat. Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, älä vastaa taustakyselyyn.
  • Poissaolevaksi ilmoittautuva opiskelija vastaa taustakyselyyn vasta sitten, kun hän aloittaa opinnot läsnäolevana opiskelijana.

3. POLKUOPISKELIJAT

Opiskelijat, jotka on hyväksytty Metropolian avoimen AMK:n Tieto-ja viestintätekniikan maksullisiin (450€) polkuopintoihin (= 1. vuoden pakolliset opinnot 60 op).

Vastaa kyselyyn viimeistään su 17.12.2023.

Pakolliset perehdytyspäivät 11.1. ja 12.1.2024

Uusien opiskelijoiden pakolliset perehdytyspäivät järjestetään torstaina 11.1. klo 9.00-15.00 ja perjantaina 12.1.2024 klo 10.00-14.00 Karamalmin kampuksella.

Jos et pääse perehdytyspäiville sairastumisen tai muun pakollisen esteen takia, ota mahdollisimman pian yhteyttä opinto-ohjaaja Ulla Forsströmiin: ulla.forsstrom(al)metropolia.fi

Kampuksella järjestettävän ohjelman jälkeen alkaa vertaistuutoreiden järjestämä vapaamuotoinen ohjelma (varaudu sään mukaiseen vaatetukseen).

Vertaistuutorien iltapäivän ja illan ohjelma on vapaaehtoista, mutta kaikkien opiskelijoiden toivotaan osallistuvan mahdollisuuksien mukaan.

Perehdytyspäivien sisältöä

  • 1. vuoden opinnot ja opiskelu, opiskelukäytänteet
  • IT-vinkit, sähköiset järjestelmät
  • Järjestelmäkoulutus
  • Opiskelupalvelut, opiskelijakunta ja opiskelijayhdistykset
  • Tutustumista omaan ryhmään ja vertaistuutoreihin sekä vapaamuotoista yhdessä oloa

HUOM! Ota oma kannettava tietokone mukaan to 11.1.2024 perehdytyspäiville.

Lue sähköpostisi säännöllisesti 2.1.- 10.1.2024 välisenä aikana, koska sinulle lähetetään:

  • Metropolian järjestelmätunnuksien aktivointiohje: sinun pitää aktivoida tunnukset ennen to 11.1.2024 perehdytyspäiviä. Ohje löytyy myös tältä sivulta.
  • Perehdytyspäivien tarkka aikataulutettu ohjelma.
  • Ryhmäjakolista, josta näet oman opetusryhmäsi.

Tiedot lähetetään opintopolku.fi -palvelussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on muuttunut, niin lähetä siitä tieto opinto-ohjaaja Ulla Forsströmille (yhteystiedot sivun lopussa).

Opetusryhmät ja 1. vuoden kurssit

Tammikuussa 2024 aloittavat opiskelijat jaetaan kolmeen opetusryhmään taustojen ja taustakyselyn tietojen perusteella.

Yhteen ryhmään sijoitetaan n. 30-40 opiskelijaa.

Yhteishaussa hyväksyttyjen opiskelijoiden ja polkuopiskelijoiden opetusryhmät ja 1. vuoden kurssit

  • Opetusryhmätunnukset: TXK24K1-A, TXK24K1-B
    • Ryhmäjako lähetetään sähköpostitse viimeistään viikon 2 alussa.
  • Opiskelijat suorittavat kaikki neljä 1. vuoden kurssia ennen pääainehakua
    1. Ohjelmisto 1 (15 op)
    2. Ohjelmisto 2 (15 op)
    3. Laitteisto 1 (15 op)
    4. Laitteisto 2 (15 op)
    • Opintojaksot pitää suorittaa edellä mainitussa järjestyksessä.
  • Opiskelijat osallistuvat pääainehakuun joulukuussa 2024
  • Opiskelijat noudattavat TXK24K1 opetussuunnitelmaa
  • Tutustu kurssien sisältöön ja pääaineisiin Tieto-ja viestintätekniikan opetussuunnitelmaan opinto-opassivustolla
  • Valitse 2023-2024: TXK24K1 opetussuunnitelma (K= kevät)

Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksyttyjen opiskelijoiden opetusryhmä ja 1. vuoden kurssit

  • Opetusryhmätunnus: TXK24K1-C. Joitakin opiskelijoita ehkä sijoitetaan TXK24K1-A ja/tai TXK24K1-B ryhmiin.
    • Ryhmäjako lähetetään sähköpostitse viimeistään viikon 2 alussa.
  • Opiskelijat suorittavat kaksi 1. vuoden kurssia ennen pääainehakua
    1. Ohjelmisto 1 (15 op)
    2. Ohjelmisto 2 (15 op)
    • Opintojaksot pitää suorittaa edellä mainitussa järjestyksessä.
  • Opiskelijoille hyväksiluetaan puolet 1. vuoden opinnoista (30 op) Metropolian avoimen AMK opintosuorituksilla. Loput Metropolian avoimen AMK opintosuoritukset hyväksiluetaan tutkinnon muihin osiin.
    • Opinto-ohjaaja Marja Koskua lähettää hyväksilukuohjeet opintojen alussa.
  • Opiskelijat osallistuvat pääainehakuun toukokuussa 2024
  • Opiskelijat noudattavat TXK23S1 opetussuunnitelmaa
  • Tutustu kurssien sisältöön ja pääaineisiin Tieto-ja viestintätekniikan opetussuunnitelmaan opinto-opassivustolla
  • Valitse 2023-2024: TXK23S1 opetussuunnitelma (S= syksy)

Hyväksiluvut

Kokonaisten opintojaksojen hyväksilukeminen

Koskee vain yhteishaussa hyväksyttyjä ja Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksyttyjä opiskelijoita. Avoimen AMK polkuopiskelijat eivät voi saada hyväksiluettua kokonaisia opintojaksoja.

  • Jos sinulla on tieto- ja viestintätekniikan tutkintoon liittyviä aiemmin suoritettuja korkeakoulutasoisia opintoja (yliopisto, ammattikorkeakoulu, avoin yliopisto, avoin ammattikorkeakoulu) tai muuta alaan liittyvää osaamista, jota voi olla mahdollista sisällyttää tutkintoon, kerro siitä taustatietokyselyssä.
  • Opinto-ohjaaja Marja Koskua ottaa sinuun yhteyttä ennen perehdytyspäiviä taustatietolomakkeessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.
  • Voit olla myös oma-aloitteinen ja lähettää sähköpostiviestin opinto-ohjaaja Marja Koskualle itse sen jälkeen, kun olet antanut taustatietosi. Sähköpostiviestiin ei saa liittää opintosuoritusotteita, tutkintotodistuksia tai muita todistuksia.
  • Opinto-ohjaaja Marja Koskua ohjeistaa, millä tavalla aiemmat opintosuoritukset tarkistetaan.

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]metropolia[dot]fi)

Yksittäisten opintojaksoihin sisältyvien aineiden hyväksilukeminen

  • Esim. Ohjelmisto 1 opintojakson matematiikka 2,5 op
  • Pääperiaatteet
    • osittaisia hyväksilukuja voi saada ainoastaan korkeakoulutasoisten (yliopisto, avoin yliopisto, ammattikorkeakoulu, avoin AMK) opintojen perusteella
    • kurssien osittaisissa, yksittäisten aineiden hyväksiluvuissa opiskelija ei tee sähköistä hyväksilukuhakemusta Metropolian eAHOT-palvelulla vaan sopii hyväksilusta suoraan kurssin opettajan kanssa
  • Edelliseen on yksi poikkeus, josta tietoa kohdassa Metropolian Viope NonStop verkkokurssit.

Metropolian Viope NonStop verkkokurssit

  • Metropolian Viopen NonStop verkkokurssien (esim. Lausekkeet ja yhtälöt 5 op, SQL ja relaatiotietokannat 5 op) perusteella ei lähtökohtaisesti voi saada hyväksiluettua 1. vuoden opintojaksojen aineita.
  • Poikkeuksena on Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksytyt, jotka ovat tehneet ennen Metropolia tutkinto-opintojen alkamista Viopen Insinöörimatematiikan 5 op ja/tai Insinöörifysiikan 5 op verkkokurssit.
  • Opinto-ohjaaja Marja Koskua ottaa yhteyttä opiskelijoihin ja kertoo, miten Insinöörimatematiikka/Insinöörifysiikka verkkokurssi hyväksiluetaan Ohjelmisto 1 ja Ohjelmisto 2 kursseihin. Opiskelija ei hoida hyväksilukuja kurssien opettajan kanssa, kuten alla mainituissa tapauksissa.

Muut kurssit

  • Jos opiskelija on suorittanut esim. yliopiston matematiikan opintoja, joiden sisältö vastaa Ohjelmisto 1 (15 op) opintojakson matematiikan sisältöjä, opiskelija ottaa asian puheeksi Ohjelmisto 1 opintojakson matematiikan opettajan kanssa heti opintojakson alussa.
  • Jos opiskelija on suorittanut esim. Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin perusteet 5 op (Python) verkkokurssin tentillisen version, opiskelija ottaa asian puheeksi Ohjelmisto 1 opintojakson ohjelmoinnin opettajan kanssa.
  • Opiskelijan pitää näyttää opettajalle aiemmin suoritetusta opinnosta opintosuoritusote tai todistus.
  • Jos opettaja hyväksyy aineen hyväksiluvun kokonaan: opettaja merkitsee aineen suoritetuksi ja opiskelijan ei tarvitse osallistua aineen opetukseen.
  • Jos opettajat hyväksyy aineen hyväksiluvun vain osittain: opettaja kertoo opiskelijalle, mitä opiskelija saa hyväksiluettua (esim. tehtävät) ja mitä opiskelija ei saa hyväksiluettua eli mitä opiskelijan pitää tehdä opintojaksolla (esim. koe).
  • Opettaja päättää merkitseekö hän hyväksiluvun H= hyväksytty -arvioinnilla vai alkuperäisellä numeerisella arvosanalla.
  • H= hyväksytty arviointi ei vaikuta opintojakson kokonaisarvosanaan eli H ei tarkoita samaa asiaa kuin arvosana 1.

Opetus alkaa 15.1.2024: pakollisille tunneille osallistuminen

Kevään ensimmäisen opintojakson opetus alkaa ma 15.1.2024: opintojakson opetustunnit ovat pakollisia.

Jos et pääse tunneilla pakollisen esteen takia, ota mahdollisimman pian yhteyttä opinto-ohjaaja Ulla Forsströmiin: ulla.forsstrom(al)metropolia.fi

AMK opinnoissa menestyminen vaatii vastuuottoa omasta toiminnasta ja oppimisestasi, aktiivista osallistumista tunneille sekä valmiutta opiskella ja harjoitella asioita myös vapaa-ajalla. Jotkut aiheet voivat tuntua haastavilta erityisesti opintojen alussa, mutta pääasia on, että opiskelija ottaa tavoitteeksi osallistua 100% opettajien opetustunneille ja tekee kaikki tehtävät opettajien antamissa aikatauluissa.

  • Opetustunneilla on 80% läsnäolovaatimus.
  • Poissaolosta pitää aina ilmoittaa sähköpostitse kaikille päivän opettajille. Opettajien nimet näkyvät lukujärjestyksessä ja kurssien työtiloissa (etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]metropolia[dot]fi)).
  • Opettajat seuraavat opiskelijoiden läsnä- ja poissaoloja.
  • Päivätyö tai lomamatkat eivät ole hyväksyttävä poissaolosyy.
  • Opintojaksojen suorittaminen ja opintomenetys edellyttävät, että opiskelijat osallistuvat opetukseen heti ensimmäisistä tunneista lähtien. Opintojakson ensimmäisillä tunneilla voidaan mm. tehdä ammatillisen projektin ryhmäjako.
  • Opinnoissa on valmiit lukujärjestykset: Opetukseen pitää osallistua lukujärjestykseen merkittyinä ajankohtina.
  • Opetustunnit on klo 9.00-16.00. Tuntien sijoittuminen voi vaihdella ryhmittäin ja päivittäin (jollain ryhmällä tunteja esim. maanantaisin klo 9-16 ja jollain toisella ryhmällä tunteja maanantaina klo 12-17).
  • Opintomenestyksellä on vaikutusta pääainevalinnassa: pääaineen aloittaminen edellyttää kaikkien 1. vuoden pakollisten opintojen suorittamista. Kilpailutilanteessa opiskelijat valitaan pääaineisiin opintomenestyksen perusteella: opintopistemäärä ja pakollisten opintojen keskiarvo.
  • Opintojaksoja ei voi suorittaa etänä itse valitsemana ajankohtana, yhtä aikaa säännöllisen päivätyön kanssa tai yksilötyönä. Jokaisessa opintojaksossa tehdään ammatillinen projekti noin 3-4 hengen opiskelijatiimissä. Tiimien kokoonpano vaihtuu aina opintojakson vaihtuessa.
  • Opiskelijan ei tule varata lomamatkoja opetuksen kanssa samalle ajankohdalle. Lomamatkat tulee sijoittaa projekti-ja itseopiskeluviikoille tai lomaviikoille.

Lukujärjestykset

Kevään opintojaksojen lukujärjestykset julkaistaan arviolta vkolla 49 Lukkarikoneessa

Lukujärjestykset löytyvät ryhmätunnuksilla.

Opetuksen aikataulu

  • Kevään ensimmäisen opintojakson pakollinen opetus alkaa ma 15.1.2024 ja loppuu viimeistään pe 15.3.2024.
  • 19.2. - 25.2.2024 on hiihtolomaviikko, jolloin ei ole pakollisia opetustunteja.
  • Kevään toisen opintojakson pakollinen opetus järjestetään ma 18.3.- pe 10.5.2024. Tämän jälkeen alkaa kesäloma. Tämän hetken tiedon mukaan pakollinen opetus alkaa kesän jälkeen taas ma 19.8.2024.

Karamalmin kampus

Karamalmin kampus (Karaportti 2, Espoo) sijaitsee Nokian rakennuksessa Nokian alueella. Kampusrakennuksessa toimii myös Leppävaaran lukio.

  • Opiskelijat voivat parkkeerata Nokian alueen P6 parkkialueelle.
  • Karaportti 2 pääsisäänkäynnin edessä oleva parkkialue on pysäköinnin valvonnan piirissä: parkkialueelle saavat pysäköidä vain liikkumisesteiset opiskelijat, joilla on pysäköintiin oikeuttava lupa.
  • Pyöräparkki sijaitsee rakennuksen takana Karaniityntien ja Karaportin kulmassa.

Palvelut

  • Kampuksen pääsisäänkäynti, aulapalvelu, kirjasto, kansainvälisten palveluiden toimisto ja opiskelijaravintola ovat rakennuksen 2. kerroksessa.
  • Pääaula ja opiskelijaravintola ovat Metropolian ja Leppävaaran lukion yhteiskäytössä.
  • Food & Co opiskelijaravintola.

Oppimistilat

  • Tieto-ja viestintätekniikan opetustilat ja opiskelijoiden oleskelutilat ovat 5.-7. kerroksissa.
  • Tiloista löytyy luokkatiloja, pienempiä yhteistyötiloja pienryhmätyöskentelyyn, keittiönurkkauksia, kahviautomaatti sekä opiskelijakunta METKAn tila.

Opiskelijat voivat myös käyttää Metropolian muiden kampuksien (Myllypuro, Myyrmäki ja Arabia) vapaina olevia tiloja, kirjastoja ja opiskelijaravintoloita.

Kannettava tietokone

Lähiopetuksessa opiskelijalla tulee olla käytössä oma kannettava tietokone, koska Karamalmin kampuksen luokkatiloissa ei ole kiinteitä tietokoneita. Jos sinulla on jo oma kannettava tietokone, voit aloittaa opintosi käytössäsi olevalla tietokoneella. Jos olet hankkimassa uutta kannettavaa, hanki niin hyvä laite kuin oma budjettisi sallii. Lue laitesuositus.

Mahdollista etäopetusta varten suositellaan kuulokemikrofonin käyttöä/hankkimista.

Käyttäjätunnuksen aktivointi

Uudelle opiskelijalle myönnetään käyttöoikeus Metropolian tietojärjestelmiin. Sinun pitää aktivoida käyttäjätunnus ennen to 11.1.2024 perehdytyspäiviä.

Voit aktivoida järjestelmätunnukset opiskeluoikeuden alkamisen jälkeen eli 1.1.2024 lähtien. Jos olet saanut opiskelupaikan aikaisemmin ja olet ollut poissaolevana: voit aktivoida tunnukset jo ennen 1.1.2024.

Metropolian sähköposti

Kun olet aktivoinut käyttäjätunnukset, saat käyttöösi Metropolian sähköpostin: tutustu siihen jo ennen perehdytyspäiviä.

Ohjeita:

Käytännön asioita

1) Yhteishaussa ja Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksytyt

Julkisen liikenteen alennukset (HSL, VR, Matkahuolto) ja Kelan ateriatuki

Opiskelutodistus

  • Voit pyytää todistuksen Metropolian opiskelija-ja hakijapalveluista sen jälkeen, kun opiskeluoikeutesi on alkanut eli 1.1.2024 lähtien.
  • Jos haet HOAS:lta opiskelija-asuntoa, riittää että ilmoitat toimittavasi opiskelutodistuksen opintojen alkaessa.

TE-toimiston lomake (TEM621-lomake)

Mikäli haet työttömyysetuutta päätoimista omaehtoista opiskelua varten, sinun tulee ensin ottaa opiskelupaikka sitovasti vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi. Opiskelija-ja hakijapalvelut täyttää TEM621-lomakkeen ja lähettää lomakkeen opiskelijalle sähköpostitse. Lähetä pyyntö sähköpostitse tähän osoitteeseen: opiskelijapalvelut [at] metropolia.fi (opiskelijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)
Lisää tietoa käytännön asioista

2) Avoimen AMK polkuopiskelijat

Lue lisätiedot opiskelijaetuuksista mm. erillisestä ateriaedusta avoimen AMK sivuilta.

Lisätietoja ja tukihakemusten täydennyspyynnöt: avoinamk [at] metropolia.fi (avoinamk[at]metropolia[dot]fi)

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

  • Opinto-ohjaaja Ulla Forsström
    Perehdytyspäivät ja yleinen opinto-ohjaus
  • Opinto-ohjaaja Marja Koskua
    Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksyttyjen opiskelijoiden opintojen aloituksen ohjaus ja opintosuunnitelmat
    Kaikkien opiskelijoiden hyväksilukujen koordinointi
    Harjoittelun ohjaus

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]metropolia[dot]fi)

Ota tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse, älä puhelimitse, kiitos!

Opiskelijatutoreiden terveiset

Lue opiskelijatutoreiden terveiset opiskelijakunta METKAn sivuilta.