**Sivun tietoja päivitetään vielä syksyn 2022 aikana.**

Tervetuloa opiskelijaksi Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman päiväopintoihin Karamalmin kampukselle!

Tällä sivulla julkaistaan seuraavien uusien opiskelijoiden opintojen aloittamiseen liittyvät ohjeet ja tiedot:
- Yhteishaussa hyväksytyt opiskelijat
- Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksytyt opiskelijat
- Metropolian avoimen AMK polkuopiskelijat

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi kevätlukukaudelle 2023
- ota sähköpostitse yhteyttä opinto-ohjaaja Ulla Forsströmiin viim. toukokuussa 2023
- Ulla Forsström lähettää sinulle opintojen aloituksen ohjeet

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi kevätlukukaudelle 2023 ja syyslukukaudelle 2023
- ota sähköpostitse yhteyttä opinto-ohjaaja Ulla Forsströmiin viim. joulukuussa 2023
- Ulla Forsström lähettää sinulle opintojen aloituksen ohjeet

Aikataulukooste

 • Vastaa pakolliseen taustakyselyyn
  • Yhteishaussa hyväksytyt: viimeistään 16.12.2022
  • Avoimen AMK polkuopiskelijat: viimeistään 16.12.2022
  • Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksytyt: viimeistään 20.12.2022
 • Aktivoi Metropolian järjestelmätunnukset 1.1.2023 alkaen
  • Jos olet saanut opiskelupaikan aikaisemmin ja olet ollut poissaolevana: voit aktivoida tunnukset jo ennen 1.1.2023
 • Osallistu pakollisille perehdytyspäiville ke 4.1. ja to 5.1.2023 Karamalmin kampuksella: ota oma kannettava tietokone mukaan ke 4.1.2023
 • Osallistu pakollisille opetustunneille ma 9.1.2023 alkaen

Vastaa pakolliseen taustatietokyselyyn

1. YHTEISHAUSSA HYVÄKSYTYT

 • Osoite: julkaistaan myöhemmin
 • Vastaa kyselyyn viimeistään: 16.12.2022
 • Kyselyyn vastaavat vain läsnäoleviksi ilmoittautuvat. Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, älä vastaa taustakyselyyn.
 • Poissaolevaksi ilmoittautuva opiskelija vastaa taustakyselyyn vasta sitten, kun hän aloittaa opinnot läsnäolevana opiskelijana.

2. HAKU METROPOLIAN AVOIMEN AMK OPINTOJEN PERUSTEELLA HYVÄKSYTYT

 • Osoite: julkaistaan myöhemmin
 • Vastaa kyselyyn viimeistään: 20.12.2022
 • Kyselyyn vastaavat vain läsnäoleviksi ilmoittautuvat. Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, älä vastaa taustakyselyyn.
 • Poissaolevaksi ilmoittautuva opiskelija vastaa taustakyselyyn vasta sitten, kun hän aloittaa opinnot läsnäolevana opiskelijana.

3. POLKUOPISKELIJAT

 • Osoite: julkaistaan myöhemmin
 • Vastaa kyselyyn viimeistään: 16.12.2022

Taustatietojen perusteella tehdään ryhmäjako, ohjataan opiskelijoita opintojen aloittamisessa, hyväksilukuprosessissa ja opinnoissa.

HUOM! Saat tiedon omasta opetusryhmästäsi sähköpostitse vasta perehdytysviikolla tai sitä edeltävällä viikolla.

Opetusryhmät ja 1. vuoden kurssit

Tammikuussa 2023 aloittavat opiskelijat jaetaan kolmeen opetusryhmään taustojen ja taustakyselyn tietojen perusteella.

Yhteishaussa hyväksyttyjen opiskelijoiden ja polkuopiskelijoiden opetusryhmät ja 1. vuoden kurssit

 • Opetusryhmät: TXK23K1-A, TXK23K1-B
 • Opiskelijat suorittavat kaikki 1. vuoden neljä kurssia: Ohjelmisto 1 (15 op), Ohjelmisto 2 (15 op), Laitteisto 1 (15 op), Laitteisto 2 (15 op)
 • Opiskelijat osalllistuvat pääainehakuun joulukuussa 2023
 • Opiskelijat noudattavat TXK23K1 opetussuunnitelmaa
 • Tutustu kurssien sisältöön ja pääaineisiin Tieto-ja viestintätekniikan opetussuunnitelmaan opinto-opassivustolla
 • Valitse 2022-2023: TXK23K1 opetussuunnitelma (K= kevät)

Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksyttyjen opiskelijoiden opetusryhmä ja 1. vuoden kurssit

 • Opetusryhmä: TXK23K1-C
 • Opiskelijat suorittavat keväällä 2023 kaksi kurssia: Ohjelmisto 1 (15 op), Ohjelmisto 2 (15 op)
 • Opiskelijat saavat hyväksiluettua kaksi 1. opintovuoden kurssia: Laitteisto 1 (15 op), Laitteisto 2 (15 op)
 • Opiskelijat osallistuvat pääainehakuun toukokuussa 2023
 • Opiskelijat noudattavat TXK22S1 opetussuunnitelmaa
 • Tutustu kurssien sisältöön ja pääaineisiin Tieto-ja viestintätekniikan opetussuunnitelmaan opinto-opassivustolla
 • Valitse 2022-2023: TXK22S1 opetussuunnitelma (S= syksy)

Hyväksiluvut

Ei koske avoimen AMK polkuopiskelijoita.

Jos sinulla on tieto- ja viestintätekniikan tutkintoon liittyviä aiemmin suoritettuja korkeakoulutasoisia opintoja (yliopisto, ammattikorkeakoulu, avoin yliopisto, avoin ammattikorkeakoulu) tai muuta alaan liittyvää osaamista, jota voi olla mahdollista sisällyttää tutkintoon, kerro siitä taustatietokyselyssä.

Opinto-ohjaaja Marja Koskua ottaa sinuun yhteyttä ennen perehdytyspäiviä taustatietolomakkeessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Voit olla myös oma-aloitteinen ja lähettää sähköpostiviestin opinto-ohjaaja Marja Koskualle itse sen jälkeen, kun olet antanut taustatietosi. Sähköpostiviestiin ei saa liittää opintosuoritusotteita, tutkintotodistuksia tai muita todistuksia. Opinto-ohjaaja Marja Koskua ohjeistaa, millä tavalla aiemmat opintosuoritukset tarkistetaan.

Opinto-ohjaaja Marja Koskua vastaa sähköpostiyhteydenottoihin 1.1.2023 alkaen.

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi

Pakolliset perehdytyspäivät 4.1. ja 5.1.2023

Uusien opiskelijoiden pakolliset perehdytyspäivät järjestetään keskiviikkona 4.1. klo 9.00-15.00 ja torstaina 5.1.2023  klo 10.00-14.00 Karamalmin kampuksella.

Jos et pääse perehdytyspäiville sairastumisen tai muun pakollisen esteen takia, ota mahdollisimman pian yhteyttä opinto-ohjaaja Ulla Forsströmiin: ulla.forsstrom(al)metropolia.fi

Kampuksella järjestettävän ohjelman jälkeen alkaa vertaistuutoreiden järjestämä vapaamuotoinen ohjelma (varaudu sään mukaiseen vaatetukseen). Vertaistuutorien iltapäivän ja illan ohjelma on vapaaehtoista, mutta kaikkien opiskelijoiden toivotaan osallistuvan mahdollisuuksien mukaan.

Perehdytyspäivien sisältöä:

 • 1. vuoden opinnot ja opiskelu, opiskelukäytänteet
 • IT-vinkit, sähköiset järjestelmät
 • Järjestelmäkoulutus
 • Opiskelupalvelut
 • Opiskelijakunta ja opiskelijayhdistykset
 • Tutustumista omaan ryhmään ja vertaistuutoreihin sekä vapaamuotoista yhdessä oloa

HUOM! Ota oma kannettava tietokone mukaan ke 4.1.2023 perehdytyspäiville.

Lue sähköpostisi säännöllisesti 29.12.- 3.1.2023 välisenä aikana, koska sinulle lähetetään:

 • Metropolian järjestelmätunnuksien aktivointiohje: sinun pitää aktivoida tunnukset ennen ke 4.1.2023 perehdytyspäiviä.
 • Perehdytyspäivien tarkka aikataulutettu ohjelma.
 • Ryhmäjakolista, josta näet oman opetusryhmäsi.

Tiedot lähetetään opintopolku.fi -palvelussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on muuttunut, niin lähetä siitä tieto opinto-ohjaaja Ulla Forsströmille (yhteystiedot sivun lopussa).

Opetus alkaa 9.1.2023: pakollisille tunneille osallistuminen

Kevään ensimmäisen opintojakson opetus alkaa ma 9.1.2023: opintojakson opetustunnit ovat pakollisia.

Jos et pääse tunneilla pakollisen esteen takia, ota mahdollisimman pian yhteyttä opinto-ohjaaja Ulla Forsströmiin: ulla.forsstrom(al)metropolia.fi

AMK opinnoissa menestyminen vaatii vastuuottoa omasta toiminnasta ja oppimisestasi sekä aktiivista osallistumista oman ryhmän toimintaan. Jotkut aiheet voivat tuntua haastavilta erityisesti opintojen alussa, mutta pääasia on, että opiskelija ottaa tavoitteeksi osallistua 100% opettajien opetukseen. Yksin asioiden opiskelu on paljon vaikeampaa.

 • Opetustunneilla on 80% läsnäolovaatimus.
 • Opettajat seuraavat opiskelijoiden läsnä- ja poissaoloja.
 • Päivätyö tai lomamatkat eivät ole hyväksyttävä poissaolosyy.
 • Opintojaksojen suorittaminen ja opintomenetys edellyttävät, että opiskelijat osallistuvat opetukseen heti ensimmäisistä tunneista lähtien. Opintojakson ensimmäisillä tunneilla voidaan mm. tehdä ammatillisen projektin ryhmäjako.
 • Opinnoissa on valmiit lukujärjestykset: Opetukseen pitää osallistua lukujärjestykseen merkittyinä ajankohtina.
 • Opetustunnit on klo 9.00-16.00. Tuntien sijoittuminen voi vaihdella ryhmittäin ja päivittäin (jollain ryhmällä tunteja esim. maanantaisin klo 9-16 ja jollain toisella ryhmällä tunteja maanantaina klo 12-17).
 • Opintomenestyksellä on vaikutusta pääainevalinnassa: pääaineen aloittaminen edellyttää kaikkien 1. vuoden pakollisten opintojen suorittamista. Kilpailutilanteessa opiskelijat valitaan pääaineisiin opintomenestyksen perusteella: opintopistemäärä ja pakollisten opintojen keskiarvo.
 • Poissaolosta pitää aina ilmoittaa sähköpostitse kaikille opettajille. Opettajien nimet näkyvät lukujärjestyksessä ja kurssien työtiloissa (etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi).
 • Opintojaksoja ei voi suorittaa etänä itse valitsemana ajankohtana, yhtä aikaa säännöllisen päivätyön kanssa tai yksilötyönä. Jokaisessa opintojaksossa tehdään ammatillinen projekti noin 3-4 hengen opiskelijatiimissä. Tiimien kokoonpano vaihtuu aina opintojakson vaihtuessa.
 • Opiskelijan ei tule varata lomamatkoja opetuksen kanssa samalle ajankohdalle. Lomamatkat tulee sijoittaa projekti-ja itseopiskeluviikoille tai lomaviikoille.

Lukujärjestykset

Kevään opintojaksojen lukujärjestykset julkaistaan arviolta marraskuussa Lukkarikoneessa

Lukujärjestykset löytyvät ryhmätunnuksilla:

 • TXK23K1-A
 • TXK23K1-B
 • TXK23K1-C

Opetuksen aikataulu

 • Kevään ensimmäisen opintojakson pakollinen opetus alkaa ma 9.1.2023 ja loppuu viimeistään 10.3.2023.
 • 20.2.- 26.2.2023 on projekti- ja itseopiskeluviikko ("hiihtoloma"), jolloin ei ole pakollisia opetustunteja.
 • Kevään toisen opintojakson pakollinen opetus järjestetään 13.3.-5.5.2023. Tämän jälkeen alkaa kesäloma.

Karamalmin kampus

Karamalmin kampus (Karaportti 2, Espoo) sijaitsee Nokian rakennuksessa Nokian alueella. Kampusrakennuksessa toimii myös Leppävaaran lukio.

 • Opiskelijoille ei ole omaa erillistä merkittyä parkkialuetta.
 • Julkisen liikenteen käyttöä suositellaan.
 • Pyöräparkki sijaitsee rakennuksen takana Karaniityntien ja Karaportin kulmassa. Pyörää ei saa jättää pääsisäänkäynnin eteen.

Palvelut

 • Kampuksen pääsisäänkäynti, aulapalvelu, kirjasto, kansainvälisten palveluiden toimisto ja opiskelijaravintola ovat rakennuksen 2. kerroksessa.
 • Pääaula ja opiskelijaravintola ovat Metropolian ja Leppävaaran lukion yhteiskäytössä.

Oppimistilat

 • Tieto-ja viestintätekniikan opetustilat ja opiskelijoiden oleskelutilat ovat 5.-7. kerroksissa.
 • Tiloista löytyy luokkatiloja, pienempiä yhteistyötiloja pienryhmätyöskentelyyn, keittiönurkkauksia sekä opiskelijakunta METKAn tila.

Opiskelijat voivat myös käyttää Metropolian muiden kampuksien (Myllypuro, Myyrmäki ja Arabia) vapaina olevia tiloja, kirjastoja ja opiskelijaravintoloita.

Kannettava tietokone

Lähiopetuksessa opiskelijalla tulee olla käytössä oma kannettava tietokone, koska Karamalmin kampuksen luokkatiloissa ei ole kiinteitä tietokoneita. Jos sinulla on jo oma kannettava tietokone, voit aloittaa opintosi käytössäsi olevalla tietokoneella. Jos olet hankkimassa uutta kannettavaa, hanki niin hyvä laite kuin oma budjettisi sallii. Lue laitesuositus.

Mahdollista etäopetusta varten suositellaan kuulokemikrofonin käyttöä/hankkimista.

Käyttäjätunnuksen aktivointi

Uudelle opiskelijalle myönnetään käyttöoikeus Metropolian tietojärjestelmiin. Sinun pitää aktivoida käyttäjätunnus ennen ke 4.1.2023 perehdytyspäiviä.

Voit aktivoida järjestelmätunnukset opiskeluoikeuden alkamisen jälkeen eli 1.1.2023 lähtien.  Jos olet saanut opiskelupaikan aikaisemmin ja olet ollut poissaolevana: voit aktivoida tunnukset jo ennen 1.1.2023.

Metropolian sähköposti

Kun olet aktivoinut käyttäjätunnukset, saat käyttöösi Metropolian sähköpostin: tutustu siihen jo ennen perehdytyspäiviä.

Ohjeita:

Käytännön asioita

1) Yhteishaussa ja Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksytyt

Julkisen liikenteen alennukset (HSL, VR, Matkahuolto) ja Kelan ateriatuki

Opiskelutodistus

 • Voit pyytää todistuksen Metropolian opiskelija-ja hakijapalveluista sen jälkeen, kun opiskeluoikeutesi on alkanut eli 1.1.2023 lähtien.
 • Jos haet HOAS:lta opiskelija-asuntoa, riittää että ilmoitat toimittavasi opiskelutodistuksen opintojen alkaessa.

TE-toimiston lomake (TEM621-lomake)

Mikäli haet työttömyysetuutta päätoimista omaehtoista opiskelua varten, sinun tulee ensin ottaa opiskelupaikka sitovasti vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi. Opiskelija-ja hakijapalvelut täyttää TEM621-lomakkeen ja lähettää lomakkeen opiskelijalle sähköpostitse. Lähetä pyyntö sähköpostitse tähän osoitteeseen: opiskelijapalvelut [at] metropolia.fi
Lisää tietoa käytännön asioista

2) Avoimen AMK polkuopiskelijat

Lue lisätiedot opiskelijaetuuksista mm. erillisestä ateriaedusta avoimen AMK sivuilta: https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/avoin-amk/opiskelu-avoimessa

Lisätietoja ja tukihakemusten täydennyspyynnöt: avoinamk [at] metropolia.fi

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

 • Opinto-ohjaaja Ulla Forsström:
  Perehdytyspäivät ja yleinen opinto-ohjaus
   
 • Opinto-ohjaaja Marja Koskua:
  Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksyttyjen opiskelijoiden opintojen aloituksen ohjaus ja opintosuunnitelmat
  Kaikkien opiskelijoiden hyväksilukujen koordinointi
  Harjoittelun ohjaus

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi

Ota tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse, älä puhelimitse, kiitos!

Opiskelijatutoreiden terveiset

Julkaistaan myöhemmin