Tervetuloa opiskelijaksi Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman päiväopintoihin Karamalmin kampukselle!

Tällä sivulla julkaistaan seuraavien uusien opiskelijoiden opintojen aloittamiseen liittyvät ohjeet ja tiedot:

 • Yhteishaussa hyväksytyt opiskelijat (tutkinto-opiskelijoita)
 • Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksytyt opiskelijat (tutkinto-opiskelijoita)
 • Avoimen AMK polkuopiskelijat (eivät ole tutkinto-opiskelijoita, suorittavat vain 1. vuoden opinnot 60 op)

Avoimen AMK polkuopiskelijoiden omia tietoja löytyy myös Metropolian avoimen AMK sivuilta.

Poissaoleviksi ilmoittautuneet opiskelijat (ei koske polkuopiskelijoita)

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi kevätlukukaudelle 2023

 • ota sähköpostitse yhteyttä opinto-ohjaaja Ulla Forsströmiin viim. toukokuussa 2023
 • Ulla Forsström lähettää sinulle opintojen aloituksen ohjeet

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi kevätlukukaudelle 2023 ja syyslukukaudelle 2023

 • ota sähköpostitse yhteyttä opinto-ohjaaja Ulla Forsströmiin viim. joulukuussa 2023
 • Ulla Forsström lähettää sinulle opintojen aloituksen ohjeet

Aikataulukooste

 • Vastaa pakolliseen taustakyselyyn
  • Yhteishaussa hyväksytyt: viimeistään 16.12.2022
  • Avoimen AMK polkuopiskelijat: viimeistään 16.12.2022
  • Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksytyt: viimeistään 20.12.2022
 • Aktivoi Metropolian järjestelmätunnukset 1.1.2023 alkaen
  • Jos olet saanut opiskelupaikan aikaisemmin ja olet ollut poissaolevana: voit aktivoida tunnukset jo ennen 1.1.2023
 • Osallistu pakollisille perehdytyspäiville ke 4.1. ja to 5.1.2023 Karamalmin kampuksella: ota oma kannettava tietokone mukaan ke 4.1.2023
 • Osallistu pakollisille opetustunneille ma 9.1.2023 alkaen

Vastaa pakolliseen taustatietokyselyyn

Taustatietojen perusteella tehdään ryhmäjako, ohjataan opiskelijoita opintojen aloittamisessa, hyväksilukuprosessissa ja opinnoissa.

HUOM! Saat tiedon omasta opetusryhmästäsi sähköpostitse vasta perehdytysviikolla tai sitä edeltävällä viikolla.

1. YHTEISHAUSSA HYVÄKSYTYT

 • Vastaa kyselyyn viimeistään 16.12.2022
 • Kyselyyn vastaavat vain läsnäoleviksi ilmoittautuvat. Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, älä vastaa taustakyselyyn.
 • Poissaolevaksi ilmoittautuva opiskelija vastaa taustakyselyyn vasta sitten, kun hän aloittaa opinnot läsnäolevana opiskelijana.

2. HAKU METROPOLIAN AVOIMEN AMK OPINTOJEN PERUSTEELLA HYVÄKSYTYT

Opiskelijat, jotka ovat ennen tutkinto-opiskelijaksi hakemista suorittaneet Tieto-ja viestintätekniikan väyläopinnot 60 op (Omnia, Helsinki Business Collage, Keuda, Live, Taitotalo, Varia) TAI suorittaneet muita Tieto-ja viestintätekniikan avoimen AMK verkko-opintoja 60 op.

Vastaa kyselyyn viimeistään 20.12.2022

 • Kyselyyn vastaavat vain läsnäoleviksi ilmoittautuvat. Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, älä vastaa taustakyselyyn.
 • Poissaolevaksi ilmoittautuva opiskelija vastaa taustakyselyyn vasta sitten, kun hän aloittaa opinnot läsnäolevana opiskelijana.

3. POLKUOPISKELIJAT

Opiskelijat, jotka on hyväksytty Metropolian avoimen AMK:n Tieto-ja viestintätekniikan maksullisiin polkuopintoihin.

 • Vastaa kyselyyn viimeistään 16.12.2022

Opetusryhmät ja 1. vuoden kurssit

Tammikuussa 2023 aloittavat opiskelijat jaetaan kolmeen opetusryhmään taustojen ja taustakyselyn tietojen perusteella.

Yhteishaussa hyväksyttyjen opiskelijoiden ja polkuopiskelijoiden opetusryhmät ja 1. vuoden kurssit

 • Opetusryhmät: TXK23K1-A, TXK23K1-B
 • Opiskelijat suorittavat kaikki neljä 1. vuoden kurssia
  1. Ohjelmisto 1 (15 op): Ma 9.1. - pe 10.3.2023
  2. Ohjelmisto 2 (15 op): Ma 13.3. - pe 5.5.2023
  3. Laitteisto 1 (15 op): Ma 21.8. - pe 13.10.2023
  4. Laitteisto 2 (15 op): Ma 23.10. - pe 15.12.2023
  • Opintojaksot pitää suorittaa edellä mainitussa järjestyksessä.
 • Opiskelijat osalllistuvat pääainehakuun joulukuussa 2023
 • Opiskelijat noudattavat TXK23K1 opetussuunnitelmaa
 • Tutustu kurssien sisältöön ja pääaineisiin Tieto-ja viestintätekniikan opetussuunnitelmaan opinto-opassivustolla
 • Valitse 2022-2023: TXK23K1 opetussuunnitelma (K= kevät)

Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksyttyjen opiskelijoiden opetusryhmä ja 1. vuoden kurssit

 • Opetusryhmä: TXK23K1-C
 • Opiskelijat suorittavat kaksi 1. vuoden kurssia
  1. Ohjelmisto 1 (15 op): Ma 9.1. - pe 10.3.2023
  2. Ohjelmisto 2 (15 op): Ma 13.3. - pe 5.5.2023
  • Opintojaksot pitää suorittaa edellä mainitussa järjestyksessä.
 • Opiskelijoille hyväksiluetaan puolet 1. vuoden opinnoista (30 op) Metropolian avoimen AMK opintosuorituksilla. Loput Metropolian avoimen AMK opintosuoritukset hyväksiluetaan tutkinnon muihin osiin.
 • Opiskelijat osallistuvat pääainehakuun toukokuussa 2023
 • Opiskelijat noudattavat TXK22S1 opetussuunnitelmaa
 • Tutustu kurssien sisältöön ja pääaineisiin Tieto-ja viestintätekniikan opetussuunnitelmaan opinto-opassivustolla
 • Valitse 2022-2023: TXK22S1 opetussuunnitelma (S= syksy)

Hyväksiluvut

Kokonaisten opintojaksojen hyväksilukeminen

Koskee vain yhteishaussa hyväksyttyjä ja Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksyttyjä opiskelijoita. Avoimen AMK polkuopiskelijat eivät voi saada hyväksiluettua kokonaisia opintojaksoja.

Jos sinulla on tieto- ja viestintätekniikan tutkintoon liittyviä aiemmin suoritettuja korkeakoulutasoisia opintoja (yliopisto, ammattikorkeakoulu, avoin yliopisto, avoin ammattikorkeakoulu) tai muuta alaan liittyvää osaamista, jota voi olla mahdollista sisällyttää tutkintoon, kerro siitä taustatietokyselyssä.

Opinto-ohjaaja Marja Koskua ottaa sinuun yhteyttä ennen perehdytyspäiviä taustatietolomakkeessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Voit olla myös oma-aloitteinen ja lähettää sähköpostiviestin opinto-ohjaaja Marja Koskualle itse sen jälkeen, kun olet antanut taustatietosi. Sähköpostiviestiin ei saa liittää opintosuoritusotteita, tutkintotodistuksia tai muita todistuksia.

Opinto-ohjaaja Marja Koskua ohjeistaa, millä tavalla aiemmat opintosuoritukset tarkistetaan.

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi

Yksittäisten opintojaksoihin sisältyvien aineiden hyväksilukeminen
(esim. Ohjelmisto 1 opintojakson matematiikka 2,5 op)

Koskee yhteishaussa hyväksytytyjä, Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksyttyjä opiskelijoita ja avoimen AMK polkuopiskelijoita.

Osittaisia hyväksilukuja voi saada ainoastaan korkeakoulutasoisten (yliopisto, ammattikorkeakoulu) opintojen perusteella.

Metropolian Viopen NonStop verkkokurssien perusteella ei lähtökohtaisesti voi saada hyväksiluettua opintojaksojen aineita.

 • Jos opiskelija on suorittanut esim. yliopiston matematiikan opintoja, joiden sisältö vastaa Ohjelmisto 1 (15 op) opintojakson matematiikan sisältöjä, opiskelija ottaa asian puheeksi Ohjelmisto 1 opintojakson matematiikan opettajan kanssa heti opintojakson alussa.
 • Jos opiskelija on suorittanut esim. Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin perusteet 5 op (Python) verkkokurssin, opiskelija ottaa asian puheeksi Ohjelmisto 1 opintojakson ohjelmoinnin opettajan kanssa.
 • Opiskelijan pitää näyttää opettajalle aiemmin suoritetusta opinnosta opintosuoritusote tai todistus.
 • Jos opettaja hyväksyy aineen hyväksiluvun kokonaan: opettaja merkitsee aineen suoritetuksi ja opiskelijan ei tarvitse osallistua aineen opetukseen.
 • Jos opettajat hyväksyy aineen hyväksiluvun vain osittain: opettaja kertoo opiskelijalle, mitä opiskelija saa hyväksiluettua (esim. tehtävät) ja mitä opiskelija ei saa hyväksiluettua eli mitä opiskelijan pitää tehdä opintojaksolla (esim. koe).
 • Opettaja päättää merkitseekö hän hyväksiluvun H= hyväksytty -arvioinnilla vai alkuperäisellä numeerisella arvosanalla.
 • H= hyväksytty arviointi ei vaikuta opintojakson kokonaisarvosanaan eli H ei tarkoita samaa asiaa kuin arvosana 1.

Ensimmäisen opintovuoden kurssien osittaisissa hyväksiluvuissa ei tehdä erillistä hyväksilukuhakemusta. Opiskelija sopii menettelytavoista sen opettajan kanssa, jonka alueeseen aiemmin hankittu korkeakoulutasoinen osaaminen liittyy.

Pakolliset perehdytyspäivät 4.1. ja 5.1.2023

Uusien opiskelijoiden pakolliset perehdytyspäivät järjestetään keskiviikkona 4.1. klo 9.00-15.00 ja torstaina 5.1.2023 klo 10.00-14.00 Karamalmin kampuksella.

Jos et pääse perehdytyspäiville sairastumisen tai muun pakollisen esteen takia, ota mahdollisimman pian yhteyttä opinto-ohjaaja Ulla Forsströmiin: ulla.forsstrom(al)metropolia.fi

Kampuksella järjestettävän ohjelman jälkeen alkaa vertaistuutoreiden järjestämä vapaamuotoinen ohjelma (varaudu sään mukaiseen vaatetukseen). Vertaistuutorien iltapäivän ja illan ohjelma on vapaaehtoista, mutta kaikkien opiskelijoiden toivotaan osallistuvan mahdollisuuksien mukaan.

Perehdytyspäivien sisältöä:

 • 1. vuoden opinnot ja opiskelu, opiskelukäytänteet
 • IT-vinkit, sähköiset järjestelmät
 • Järjestelmäkoulutus
 • Opiskelupalvelut
 • Opiskelijakunta ja opiskelijayhdistykset
 • Tutustumista omaan ryhmään ja vertaistuutoreihin sekä vapaamuotoista yhdessä oloa

HUOM! Ota oma kannettava tietokone mukaan ke 4.1.2023 perehdytyspäiville.

Lue sähköpostisi säännöllisesti 29.12.- 3.1.2023 välisenä aikana, koska sinulle lähetetään:

 • Metropolian järjestelmätunnuksien aktivointiohje: sinun pitää aktivoida tunnukset ennen ke 4.1.2023 perehdytyspäiviä.
 • Perehdytyspäivien tarkka aikataulutettu ohjelma.
 • Ryhmäjakolista, josta näet oman opetusryhmäsi.

Tiedot lähetetään opintopolku.fi -palvelussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on muuttunut, niin lähetä siitä tieto opinto-ohjaaja Ulla Forsströmille (yhteystiedot sivun lopussa).

Opetus alkaa 9.1.2023: pakollisille tunneille osallistuminen

Kevään ensimmäisen opintojakson opetus alkaa ma 9.1.2023: opintojakson opetustunnit ovat pakollisia.

Jos et pääse tunneilla pakollisen esteen takia, ota mahdollisimman pian yhteyttä opinto-ohjaaja Ulla Forsströmiin: ulla.forsstrom(al)metropolia.fi

AMK opinnoissa menestyminen vaatii vastuuottoa omasta toiminnasta ja oppimisestasi sekä aktiivista osallistumista oman ryhmän toimintaan. Jotkut aiheet voivat tuntua haastavilta erityisesti opintojen alussa, mutta pääasia on, että opiskelija ottaa tavoitteeksi osallistua 100% opettajien opetukseen. Yksin asioiden opiskelu on paljon vaikeampaa.

 • Opetustunneilla on 80% läsnäolovaatimus.
 • Opettajat seuraavat opiskelijoiden läsnä- ja poissaoloja.
 • Päivätyö tai lomamatkat eivät ole hyväksyttävä poissaolosyy.
 • Opintojaksojen suorittaminen ja opintomenetys edellyttävät, että opiskelijat osallistuvat opetukseen heti ensimmäisistä tunneista lähtien. Opintojakson ensimmäisillä tunneilla voidaan mm. tehdä ammatillisen projektin ryhmäjako.
 • Opinnoissa on valmiit lukujärjestykset: Opetukseen pitää osallistua lukujärjestykseen merkittyinä ajankohtina.
 • Opetustunnit on klo 9.00-16.00. Tuntien sijoittuminen voi vaihdella ryhmittäin ja päivittäin (jollain ryhmällä tunteja esim. maanantaisin klo 9-16 ja jollain toisella ryhmällä tunteja maanantaina klo 12-17).
 • Opintomenestyksellä on vaikutusta pääainevalinnassa: pääaineen aloittaminen edellyttää kaikkien 1. vuoden pakollisten opintojen suorittamista. Kilpailutilanteessa opiskelijat valitaan pääaineisiin opintomenestyksen perusteella: opintopistemäärä ja pakollisten opintojen keskiarvo.
 • Poissaolosta pitää aina ilmoittaa sähköpostitse kaikille opettajille. Opettajien nimet näkyvät lukujärjestyksessä ja kurssien työtiloissa (etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi).
 • Opintojaksoja ei voi suorittaa etänä itse valitsemana ajankohtana, yhtä aikaa säännöllisen päivätyön kanssa tai yksilötyönä. Jokaisessa opintojaksossa tehdään ammatillinen projekti noin 3-4 hengen opiskelijatiimissä. Tiimien kokoonpano vaihtuu aina opintojakson vaihtuessa.
 • Opiskelijan ei tule varata lomamatkoja opetuksen kanssa samalle ajankohdalle. Lomamatkat tulee sijoittaa projekti-ja itseopiskeluviikoille tai lomaviikoille.

Lukujärjestykset

Kevään opintojaksojen lukujärjestykset julkaistaan arviolta marraskuussa Lukkarikoneessa

Lukujärjestykset löytyvät ryhmätunnuksilla:

 • TXK23K1-A (yhteishaku ja polkuopiskelijat)
 • TXK23K1-B (yhteishaku ja polkuopiskelijat)
 • TXK23K1-C (Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksytyt)

Opetuksen aikataulu

 • Kevään ensimmäisen opintojakson pakollinen opetus alkaa ma 9.1.2023 ja loppuu viimeistään 10.3.2023.
 • 20.2.- 26.2.2023 on projekti- ja itseopiskeluviikko ("hiihtoloma"), jolloin ei ole pakollisia opetustunteja.
 • Kevään toisen opintojakson pakollinen opetus järjestetään 13.3.-5.5.2023. Tämän jälkeen alkaa kesäloma.

Karamalmin kampus

Karamalmin kampus (Karaportti 2, Espoo) sijaitsee Nokian rakennuksessa Nokian alueella. Kampusrakennuksessa toimii myös Leppävaaran lukio.

 • Opiskelijoille ei ole omaa erillistä merkittyä parkkialuetta.
 • Julkisen liikenteen käyttöä suositellaan.
 • Pyöräparkki sijaitsee rakennuksen takana Karaniityntien ja Karaportin kulmassa. Pyörää ei saa jättää pääsisäänkäynnin eteen.

Palvelut

 • Kampuksen pääsisäänkäynti, aulapalvelu, kirjasto, kansainvälisten palveluiden toimisto ja opiskelijaravintola ovat rakennuksen 2. kerroksessa.
 • Pääaula ja opiskelijaravintola ovat Metropolian ja Leppävaaran lukion yhteiskäytössä.

Oppimistilat

 • Tieto-ja viestintätekniikan opetustilat ja opiskelijoiden oleskelutilat ovat 5.-7. kerroksissa.
 • Tiloista löytyy luokkatiloja, pienempiä yhteistyötiloja pienryhmätyöskentelyyn, keittiönurkkauksia sekä opiskelijakunta METKAn tila.

Opiskelijat voivat myös käyttää Metropolian muiden kampuksien (Myllypuro, Myyrmäki ja Arabia) vapaina olevia tiloja, kirjastoja ja opiskelijaravintoloita.

Kannettava tietokone

Lähiopetuksessa opiskelijalla tulee olla käytössä oma kannettava tietokone, koska Karamalmin kampuksen luokkatiloissa ei ole kiinteitä tietokoneita. Jos sinulla on jo oma kannettava tietokone, voit aloittaa opintosi käytössäsi olevalla tietokoneella. Jos olet hankkimassa uutta kannettavaa, hanki niin hyvä laite kuin oma budjettisi sallii. Lue laitesuositus.

Mahdollista etäopetusta varten suositellaan kuulokemikrofonin käyttöä/hankkimista.

Käyttäjätunnuksen aktivointi

Uudelle opiskelijalle myönnetään käyttöoikeus Metropolian tietojärjestelmiin. Sinun pitää aktivoida käyttäjätunnus ennen ke 4.1.2023 perehdytyspäiviä.

Voit aktivoida järjestelmätunnukset opiskeluoikeuden alkamisen jälkeen eli 1.1.2023 lähtien. Jos olet saanut opiskelupaikan aikaisemmin ja olet ollut poissaolevana: voit aktivoida tunnukset jo ennen 1.1.2023.

Metropolian sähköposti

Kun olet aktivoinut käyttäjätunnukset, saat käyttöösi Metropolian sähköpostin: tutustu siihen jo ennen perehdytyspäiviä.

Ohjeita:

Käytännön asioita

1) Yhteishaussa ja Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksytyt

Julkisen liikenteen alennukset (HSL, VR, Matkahuolto) ja Kelan ateriatuki

Opiskelutodistus

 • Voit pyytää todistuksen Metropolian opiskelija-ja hakijapalveluista sen jälkeen, kun opiskeluoikeutesi on alkanut eli 1.1.2023 lähtien.
 • Jos haet HOAS:lta opiskelija-asuntoa, riittää että ilmoitat toimittavasi opiskelutodistuksen opintojen alkaessa.

TE-toimiston lomake (TEM621-lomake)

Mikäli haet työttömyysetuutta päätoimista omaehtoista opiskelua varten, sinun tulee ensin ottaa opiskelupaikka sitovasti vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi. Opiskelija-ja hakijapalvelut täyttää TEM621-lomakkeen ja lähettää lomakkeen opiskelijalle sähköpostitse. Lähetä pyyntö sähköpostitse tähän osoitteeseen: opiskelijapalvelut [at] metropolia.fi
Lisää tietoa käytännön asioista

2) Avoimen AMK polkuopiskelijat

Lue lisätiedot opiskelijaetuuksista mm. erillisestä ateriaedusta avoimen AMK sivuilta.

Lisätietoja ja tukihakemusten täydennyspyynnöt: avoinamk [at] metropolia.fi

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

 • Opinto-ohjaaja Ulla Forsström:
  Perehdytyspäivät ja yleinen opinto-ohjaus
 • Opinto-ohjaaja Marja Koskua:
  Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksyttyjen opiskelijoiden opintojen aloituksen ohjaus ja opintosuunnitelmat
  Kaikkien opiskelijoiden hyväksilukujen koordinointi
  Harjoittelun ohjaus

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi

Ota tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse, älä puhelimitse, kiitos!

Opiskelijatutoreiden terveiset

Julkaistaan myöhemmin