Vaikuttavuuskatsaus 2/2021

Kvartaali lyhyesti

 • Metropolian toisen kvartaalin liikevaihto oli 27,3 miljoonaa euroa kasvaen 5,2 prosenttia vertailukaudesta (Q2/2020; 25,9 M€). Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 53,8 miljoonaa euroa kasvaen 6,2 prosenttia edellisvuodesta (H1/2020; 50,6 M€).

 • Tulos oli 1,3 miljoonaa euroa pysyen lähes edellisvuoden tasolla (Q2/2020; 1,4 M€). Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli 2,8 miljoonaa euroa kasvaen 324,8 prosenttia edellisvuodesta (H1/2020; 0,7 M€).

 • Oppimistoiminnan liikevaihto oli 21,3 miljoonaa euroa kasvaen 9,5 prosenttia vertailukaudesta (Q2/2020; 19,4 M€). Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 42,2 miljoonaa euroa kasvaen 8,7 prosenttia edellisvuodesta (H1/2020; 38,9 M€).

 • TKI-toiminnan liikevaihto oli 4,6 miljoonaa euroa pienentyen 11,5 prosenttia vertailukaudesta (Q2/2020; 5,2 M€). Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 9,0 miljoonaa euroa pienentyen 7,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta (H1/2020; 9,7 M€).

 • Elinkeinotoiminnan liikevaihto oli 1,4 miljoonaa euroa kasvaen 9,0 prosenttia vertailukaudesta (Q2/2020; 1,3 M€). Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 2,5 miljoonaa euroa kasvaen 23,3 prosenttia edellisvuodesta (H1/2020; 2,0 M€).

Toimitusjohtajan katsaus

Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola

Aloitimme vuoden toisella kvartaalilla valmistautumisen yhteiskunnan vaiheittaiseen avautumiseen ja koronarajoituksista luopumiseen. Tavoitteenamme on siirtyä syksyn aikana vaiheittain kohti kampuspainotteista opiskelua ja työskentelyä. Laadimme keväällä yhteiset toimintaperiaatteet, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin kaikkea toimintaamme ja ottavat huomioon yhteisöllisyytemme ja hyvinvointiamme. Samalla hyödynnämme poikkeusaikana opittuja uusia toimintatapoja ja digitalisaation käyttöä monipuolisesti.

Korona-aika on ollut haasteellista meille kaikille. Tiedämme, että pitkittynyt pandemia on heikentänyt opiskelijoiden hyvinvointia. Tämän takia olemme halunneet panostaa erityisesti opiskeluhyvinvointipalveluihimme. Tärkeää on ollut myös kysyä jokaiselta opiskelijaltamme heidän jaksamisestaan ja opintojen etenemisestä.

Keväällä teimme aktiivista yhteistyötä eri foorumeilla. Rakensimme koko korkeakouluyhteisöä osallistaen kestävän kehityksen tiekartan, joka kertoo askelmerkkimme kestävän kehityksen tiellä. Tiekartta sisältää konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit ja se julkaistaan uusilla kestävän kehityksen verkkosivuillamme syyskuussa.

Strategiamme mukaisesti teemme laajasti yhteistyötä kumppaneidemme kanssa. Yhteistyö pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa eteni hyvin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Taideyliopiston kanssa tuotetun Creativity and Arts in Social and Health Fields (CRASH) -maisteriohjelman ensimmäinen opiskelijahaku toteutettiin keväällä 2021. 3AMK -yhteistyössä erityisesti vertaisjakaminen ja -oppiminen opetus- ja hallintohenkilöstön kesken on tuottanut arvokasta tietoa 3AMK:in yhteisten toimintatapojen kehittämiseen.

Metropolia lähti kesäkuussa mukaan Helsingin yliopiston, Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettavaan Urban Tech Helsinki –hautomohankkeeseen, jossa etsitään puhtaita ja kestäviä kaupunkiratkaisuja. Kaupungin ja korkeakoulujen tiiviin yhteistyön myötä voidaan yhä paremmin tukea tutkimustyön synnyttämien innovaatioiden kasvua kansainväliseksi liiketoiminnaksi.

Elinkeinotoiminnan osalta tulokset toteutuivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla suunnitelmien mukaisesti ja hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan tilikauden aikana.

Koronaviruspandemia ja Metropolian toiminta

Metropolia jatkoi kevätlukukauden 2021 toimintaansa hybridimallissa, jolla lukuvuosi aloitettiin edellisenä syksynä. Välttämätön lähiopetus toteutettiin kampuksilla ja kaikki muu opetus ja työskentely virtuaalisesti etänä. Henkilöstölle ja opiskelijoille viestittiin koronavirustilanteesta ja linjauksista keskitetysti OMA-intranetin Tietoa koronaviruksesta -sivuston kautta. Sidosryhmille viestittiin metropolia.fi-sivujen koronaosion kautta.

Metropolian tietoon ei enää loppukeväästä tullut kampuksilla olleilla henkilöillä uusia koronatartuntatapauksia, joilla olisi ollut vaikutusta Metropolian toimintaan.

Keväällä jatkettiin alkuvuodesta käynnistynyttä kampanjaan opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Huhti-toukokuussa toteutettiin laaja kontaktointikampanja, jossa eri viestintäkanavia käyttäen pyrittiin tavoittamaan Metropolian kaikki AMK-tutkinto-opiskelijat. Opinto-ohjaaja, tutor tai muu henkilöstön edustaja otti yhteyttä opiskelijaan kuullakseen hänen opintojensa sujumisesta tai mahdollisesta tuen tai avun tarpeesta koronapandemian aikana. Soitot aloitettiin vuonna 2021 opintonsa aloittaneista, jonka jälkeen edettiin muihin opiskelijoihin. Kontaktointia tehtiin myös muulla tavoin.

Metropolian kaikki toiminta ja viestintä on perustunut viranomaisten ohjeistukseen. Viestinnässä on panostettu koronaan liittyvään terveysturvallisuus- ja vastuullisuusviestintään monikanavaisesti. Metropolia on edellyttänyt kasvomaskien käyttöä ja muita koronatartunnan ehkäisemiseksi annettuja ohjeita kaikissa tilanteissa kampuksilla sekä suositellut koronavilkun käyttöönottoa. Metropolian hallitukselle on lähetetty säännöllisesti tiedote koronatilanteesta ja sen vaikutuksista Metropolian toimintaan.

Loppukeväästä alkoi valmistautuminen syyslukukauteen tavoitteena kampuspainotteinen hybridityöskentely. Syyslukukauden toimintaperiaatteista, mm. joustavan etätyöskentelyn mahdollisuudesta ja terveysturvallisuudesta kampuksilla, viestittiin OMAssa sekä kerrottiin johdon tiedotustilaisuudessa.

Jatkuva oppiminen

Jatkuva oppiminen

Metropoliassa jatkuva oppiminen sisältää tutkintotavoitteisen oppimisen ja muut oppimisen ratkaisut. Globaali toimintaympäristön murros haastaa koko yhteiskunnan ja samalla jokaisen suomalaisen jatkuvaan oppimiseen. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän eri pituisia ja elämän eri tilanteisiin sopivia yksilöllisiä ratkaisuja. Vuonna 2021 jatkuvassa oppimisessa panostetaan

 • jatkuvan oppimisen kokonaisuuden rakentamiseen Metropolia Match-mallin avulla
 • tarjonnan kysyntälähtöisyyden varmistamiseen
 • työssäoppimisen varmistamiseen sekä
 • strategisen yhteistyön vahvistamiseen pääkaupunkiseudun jatkuvan oppimisen toimijoiden kesken

Opiskelu jatkui toisella kvartaalilla terveysturvallisuuden edellyttämiä rajoituksia noudattaen. Opiskelijoilla on ollut pääsääntöisesti mahdollisuus edetä opinnoissaan normaalissa aikataulussa lukuun ottamatta joitakin harjoitteluihin ja opinnäytetöihin liittyviä vaikeuksia. Opetuksessa on rohkeasti etsitty joustavia ja monimuotoisia oppimisratkaisuja. Opiskelijat ovat sinnikkäästi edistäneet opintojaan pääosin etänä opiskellen. Pitkittynyt pandemia on kuitenkin vaikuttanut alentavasti opiskelijahyvinvointiin. Tavoitteena parantaa hyvinvointia on panostettu erityisesti opiskeluhyvinvointipalveluihin . Lisäksi kaikkiin Metropolian tutkinto-opiskelijoihin otettiin yhteyttä henkilökohtaisesti opiskelijan omasta tutkinto-ohjelmasta.

Yhteistyö pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa eteni hyvin, esimerkiksi yhteiset opinnot ja opetusyhteistyö Aalto- ja Helsingin yliopiston kanssa. Yhteistyö Taideyliopiston kanssa on tuottanut Creativity and Arts in Social and Health Fields (CRASH) -maisteriohjelman, jonka ensimmäinen opiskelijahaku toteutettiin keväällä 2021. 3AMK -yhteistyössä erityisesti vertaisjakaminen ja –oppiminen opetus- ja hallintohenkilöstön kesken on tuottanut arvokasta tietoa paikallisten ja 3AMK- yhteisten toimintatapojen kehittämiseen.

Jatkuva oppimisen strategian mukainen organisoituminen saatiin valmiiksi toisella kvartaalilla. Kokonaisuuteen kuuluu asiantuntijoista koostuvat uudistuva oppiminen- ja oppimisen verkostot ja palvelut -tiimit sekä kymmenen osaamisaluetta. Osaamisalueiden henkilöstö koostuu opetushenkilöstöstä ja opetuksen ja oppimisen suunnittelua ja kehittämistä tukevasta henkilöstöstä.

Tutkintotavoitteisen oppimisen osalta AMK-tutkintoon valmistuneita oli Metropoliassa toisella kvartaalilla (1756) 7,3 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. YAMK-tutkintoon valmistuneita (318) oli 3,9 prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Opiskelijapalautekyselyn (AVOP) pisteiden määrä (283 618) oli 7,5 prosenttia suurempi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulokset parantuivat kaikissa kysymysryhmissä, joissa tiedusteltiin opiskelijoiden palautetta toteutuneista koulutuksista. Selkeää parannusta oli muun muassa oppimisympäristöjen arvioinnissa, johon on todennäköisesti vaikuttanut Metropolian uudet kampukset.

Jatkuvan oppimisen opintopisteitä kertyi toisen kvartaalin loppuun mennessä 203 330. Muiden oppimisen ratkaisujen kautta opintopisteitä kertyi toisen kvartaalin loppuun mennessä 39 391, mikä on 41,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Oppimistoiminnan liikevaihto

Oppimistoiminnan (tutkintotavoitteinen oppiminen ja muut oppimisratkaisut) kokonaisliikevaihto oli toisella kvartaalilla 21,3 miljoonaa euroa kasvaen 9,5 prosenttia edellisvuoden vastaavan kauden liikevaihdosta (Q2/2020; 19,4 M€). Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 42,2 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoden ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihtoon oli 8,7 prosenttia (H1/2020; 38,9 M€).

Oppimistoiminnan liikevaihto Q2
Q2Q1-Q2
20212020Ero
2021
vs.
2020
Ero%20212020Ero
2021
vs.
2020
Ero%
Oppimistoiminnan
OKM-liikevaihto (1000€)

20 061

18 401

1 660

9,0

39 81336 8023 0118,2
Oppimistoiminnan
muu liikevaihto (1000€)
1 2011 020180

17,7

2 4352 06237318,1
Liikevaihto yhteensä21 26219 4211 8419,542 24838 8643 3848,7

Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät

Metropolian innovaatiokeskittymät mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä merkittävien yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden parissa.

Vuonna 2021 fokuksessa on:

 • innovaatiotoiminnan suuntaaminen kestävään kehitykseen
 • strateginen verkostoituminen
 • kampusten yhteistyöalustojen rakentaminen ja hyödyntäminen sekä
 • opiskelijoiden innovaatio-osaamisen kehittäminen sekä opiskelijayrittäjyyden edistäminen

Innovaatiokeskittymien TKI-hankesalkut analysoitiin suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG). Analyysin perusteella innovaatiokeskittymien TKI-hankkeissa nousevat esiin erityisesti seuraavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet:

 • SDG 3: Terveyttä ja hyvinvointia
 • SDG 4: Hyvä koulutus
 • SDG 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
 • SDG 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
 • SDG 10: Eriarvoisuuden vähentäminen
 • SDG 11: Kestävä kaupungit ja yhteisö

Tavoitteille määritellään seuraavaksi mittarit hyödyntäen muun muassa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston, Arenen, koordinoimaa yhteistyötä.

Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloite (New European Bauhaus, NEB) on valinnut Metropolian viralliseksi kumppanikseen. Metropolia lähtee rakentamaan uusia toimintatapoja kestävän eurooppalaisen elämäntavan vauhdittamiseksi yhdessä laajan eurooppalaisen kumppaniverkoston kanssa. NEB on tärkeä kumppani erityisesti Toimiva ihmisen kaupunki -innovaatiokeskittymälle.

Metropolia liittyi Helsingin yliopiston kanssa Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston Urban Tech Helsinki –hautomohankkeeseen, joka keskittyy erityisesti puhtaisiin ja kestäviin kaupunkiratkaisuihin. Kolme korkeakoulua ja kaupunki tekevät ensimmäistä kertaa hautomoyhteistyötä yli organisaatiorajojen houkutellakseen osaajia ja yrityksiä pääkaupunkiseudulle.

Metropolian hankkeet menestyivät hyvin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushauissa, joissa on jaossa REACT-EU -rahoitusta koronapandemiasta elpymiseen. Metropolia saa rahoitusta 16 hankkeeseen, joissa kehitetään tulevaisuuden osaamista, tuotteita ja palveluja yhdessä yritys-, kaupunki- ja ammattikorkeakoulukumppanien kanssa. Hankkeet mahdollistavat muun muassa Myyrmäen kampuksen yhteistyöalustojen yhä vaikuttavamman ja avoimen hyödyntämisen alueen elinkeinoelämän vauhdittajina.

Metropolia oli mukana THL:n koordinoimassa webinaarisarjassa, joka kokosi yhteen eri alojen tutkijoiden tuloksia koronavirusepidemian yhteiskunnallisista vaikutuksista. Metropolia koordinoi webinaarisarjan koulutusosuutta. Yhteiskunnallisiin kysymyksiin on otettu kantaa ja esitetty ratkaisuja myös Tikissä-blogeissa, joita on kevään aikana ilmestynyt 32 ja joita kirjoittamassa on ollut 35 asiantuntijaa Metropoliasta ja kumppaniorganisaatioista.

Sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoava HyMy-kylä on yksi esimerkki Metropolian yhteistyöalustojen toiminnasta. Opiskelijat suorittivat keväällä HyMy-kylän monialaisissa tiimeissä yli 3500 opintopistettä. Opiskelijoilta saatu palaute on ollut myönteistä ja erityisesti monialaisuus- ja yrittäjyystaidot ovat vahvistuneet.

Kokonaisuutena innovaatiokeskittymissä suoritettuja opintopisteitä kertyi toisen kvartaalin loppuun mennessä 5 642. Julkaisuja tehtiin toisen kvartaalin loppuun mennessä 284 kappaletta, mikä on 9,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

TKI-toiminnan liikevaihto

TKI-toiminnan liikevaihto oli toisella kvartaalilla 4,6 miljoonaa euroa pienentyen 11,5 prosenttia edellisvuodesta (Q2/2020; 5,2 M€). OKM-liikevaihdon osuus oli 3,1 miljoonaa euroa (Q2/2020; 3,0 M€) ja ulkopuolisen TKI-rahoituksen osuus 1,5 miljoonaa euroa (Q2/2020; 2,2 M€). OKM-liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia ja ulkopuolinen TKI-rahoitus pieneni 30,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 9,0 miljoonaa euroa (H1/2020; 9,7 M€), josta ulkopuolisen TKI-rahoituksen osuus oli 2,8 miljoonaa euroa (H1/2020; 3,6 M€). Liikevaihdon pienentymisen syynä on koronapandemia, jolloin TKI-hankkeille suunniteltuja toimenpiteitä ei ole pystytty täysimääräisesti toteuttamaan.

TKI-toiminnan liikevaihto Q2/2021
Q2Q1-Q2
20212020Ero
2021
vs.
2020
Ero %20212020Ero
2021
vs.
2020
Ero %
TKI-toiminnan
OKM-liikevaihto (1 000 €)
3 1143 049652,16 2286 0991302,1
Ulkopuolinen
TKI-rahoitus (1 000 €)
1 5042 171-666-30,72 7633 623-860-23,7
Liikevaihto yhteensä (1 000 €)4 6185 220-602-11,58 9919 722-731-7,5

Elinkeinotoiminta

Metropolia tavoittelee elinkeinotoiminnallaan kestävää kasvua.

Elinkeinotoiminnan toisen kvartaalin liikevaihto oli 1,4 miljoonaa euroa kasvaen 9,0 prosenttia edellisvuodesta (Q2/2020; 1,3 M€). Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 2,5 miljoonaa euroa kasvaen 23,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta.

Elinkeinotoiminnan ulkomaankaupan arvo oli toisella kvartaalilla 0,2 miljoonaa euroa sisältäen osakkuusyhtiö EduExcellence Oy:n kautta tulevan osuuden. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana elinkeinotoiminnan ulkomaankaupan arvo oli 0,5 miljoonaa euroa. Metropolian ulkomaankaupan kokonaisarvo oli toisella kvartaalilla 0,3 miljoonaa euroa (Q2/2020; 0,3 M€, sis. elinkeinotoiminta ja oppimistoiminta). Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Metropolian ulkomaankaupan kokonaisarvo oli 0,7 miljoonaa euroa (oppimistoiminnan osuus 26 prosenttia ja elinkeinotoiminnan 74 prosenttia).

Elinkeinotoiminnan hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan tilikauden aikana.

Elinkeinotoiminnan liikevaihto Q2/2021
20212020Ero
2021
vs. 2020
Ero %20212020Ero
2021
vs.
2020
Ero %
Elinkeinotoiminnan liikevaihto (1 000 €)1 3891 2741149,02 5262 04847823,3
-josta ulkomaankaupan osuus195288-93-32,354441313131,6

Maksullisen liiketoiminnan (sis. elinkeinotoiminnan ja EU/ETA -maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksut) kokonaisliikevaihto oli toisella kvartaalilla 1,5 miljoonaa euroa kasvaen 17,8 prosenttia edellisvuodesta (Q2/2020; 1,2 M€) ja ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2,7 miljoonaa euroa kasvaen 24,6 prosenttia edellisvuodesta (H1/2020; 2,2 M€).

Elinkeinotoiminnan toisen kvartaaliin toimintaan vaikutti edelleen vahvasti opetuksen siirtyminen yhä kasvavissa määrin verkkoympäristöön. Verkkokoulutusten arvioidaan lisääntyvän myös pandemian jälkeen. Tätä varten pohditaan pidemmän aikavälin ratkaisuja verkkopohjaisten koulutusten laadun, sujuvuuden ja resurssien varmistamiseksi. Myös koulutusviennin osalta erilaisten verkko- ja hybridiratkaisujen kysyntä on lisääntynyt.

Kansainvälisen myynnin puolella saatiin tärkeä päänavaus Kiinaan, kun varhaiskasvatuksen koulutus kiinalaisen lastentarhaketjun henkilöstölle alkoi kesäkuussa.

Kevään hauissa oli kiitettävät määrät hakijoita EU/ETA -alueen ulkopuolelta. Monella lukuvuosimaksullisella opiskelijalla oli kuitenkin koronapandemian takia vaikeuksia saada oleskelulupaa, minkä vuoksi opintojen aloittaminen siirtyy.

Kestävä kehitys ja kasvu

Kestävä kehitys ja kasvu

Kestävä kehitys on Metropolian strategian läpileikkaava teema. Tavoitteena on, että kestävä kehitys ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea Metropolian toimintaa ja että Metropolia on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kestävän kehityksen kokonaisuus sisältää Metropolian oman toiminnan ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden lisäksi vaikuttavuusnäkökulman eli sen, miten varmistetaan tulevaisuuden kestävän kehityksen osaaminen sekä ratkaisut globaaleihin haasteisiin. Kestävä kehitys viedään läpileikkaavaksi kaikkeen Metropolian koulutustarjontaan ja kestävän kehityksen ratkaisuja luodaan Metropolian innovaatiokeskittymissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Metropolian tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Hiilineutraalius edellyttää, että hiilijalanjälki lasketaan tarpeeksi kattavasti ja sitä pienennetään mahdollisimman paljon. Ne päästöt, joita ei pystytä täysin nollaamaan, kompensoidaan. Ensimmäinen, vuotta 2020 koskeva, hiilijalanjälkilaskenta valmistui toukokuussa. Metropolian kokonaishiilijalanjälki vuonna 2020 oli 1391 tCO2e. Laskennan perusteella suurin osa päästöistä koostui kiinteistöjen kaukolämmöstä (81 %). Jatkon kannalta hiilijalanjälkilaskennan kehittäminen ja laajentaminen on tärkeää, jotta aito hiilineutraalius voidaan saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Laskennassa huomioidaan tulevina vuosina esimerkiksi hankinnat, sijoitukset ja liikkuminen laajemmin, sekä tarkennetaan päästökertoimia.

Metropolian kestävän kehityksen 2030 tiekartta koostettiin keväällä yhdessä koko korkeakouluyhteisön kanssa. Tiekartta toimii yhteisenä työlistana koko organisaatiolle kestävän kehityksen tiellä. Alkuvuodesta toteutetun olennaisuusanalyysin pohjalta mietittiin yhdessä konkreettisia toimenpiteitä tiekarttaan teematyöpajoissa sekä vastuujohtajien kanssa. Tiekartta mittareineen ja aikatauluineen julkaistaan syksyllä 2021 osana Metropolian uutta kestävän kehityksen verkkosivua.

Kesäkuussa perustettiin Metropolian kestävän kehityksen verkosto, joka on henkilöstölle ja opiskelijoille avoin verkostoitumisen, tiedon vaihdon ja yhteistyön kanava. Verkostossa on yli 60 osallistujaa ja toimintaa lähdetään kehittämään yhdessä

Ihmiset ja kulttuuri

Ihmiset ja kulttuuri

Toisen vuosineljänneksen aikana jatkettiin työskentelyn ja toimintojen organisoimista uutta strategiaa tukeviksi. TKI-palveluiden toimintamallia ja organisoitumista pohdittiin yhteistyössä henkilöstön kanssa ja tarvittavat rekrytoinnit ja uudelleenjärjestelyt toteutettiin kesällä. Jatkuvan oppimisen organisointi eteni rekrytoimalla sisäisesti esihenkilöroolit sekä kehitys- ja palvelutuotannosta vastaavat asiantuntijatiimit. Myös yhteisten palveluiden osalta organisoituminen ja siihen liittyvät rekrytoinnit etenivät. Uusi lukuvuosi aloitetaan uudistuneella organisoitumismallilla. Alatiimirakenteen ja esihenkilöiden toimintaedellytysten kehittämistä jatketaan syksyllä.

Myös henkilöstön kehittämistä vietiin eteenpäin strategian toimeenpanoa tukien. Keväällä järjestettiin muun muassa projektipäällikkökoulutuksia sekä opetushenkilöstön digiosaamista kehittäviä Digiopekoulutuksia. Lisäksi toteutettiin koko henkilöstölle suunnattuja Studia Metropolia ja KampusAkatemia -tilaisuuksia.

Keväällä toteutettiin henkilöstökysely ensimmäistä kertaa uudistetulla PeoplePower –tutkimuskonseptilla. Kyselyn tuloksia käsiteltiin useissa foorumeissa sekä yksikköpalavereissa, esimiesryhmissä ja Metropolian johtoryhmässä. PeoplePower -tuloksiin pohjautuvien kehittämistoimenpiteiden suunnittelu, valinta ja toteutus jatkuvat syksyllä.

Digitalisaatio

Digitalisaatio

Digitalisaation tahtotilan mukaan vuonna 2030 Metropoliassa opitaan ja työskennellään moderneissa ympäristöissä ja Metropolian kehittämiä digiratkaisuja hyödynnetään laajalti. Metropoliassa on viime vuosina investoitu vahvasti uusiin oppimisympäristöihin ja moderniin infrastruktuuriin kampusuudistuksen myötä. Kampusten oppimisympäristöjä ei ole nykyisessä poikkeustilanteessa vielä päästy täysimääräisesti hyödyntämään, mutta valmiudet ovat erinomaiset. Viime vuosien satsaukset ovat myös osaltaan mahdollistaneet hybridimallissa työskentelyn.

Digitalisaatio on keskeinen Metropolian uudistumisen mahdollistaja. Vuosi 2021 on jatkunut laajalti etäopetuksessa ja etätöitä tehden. Vuonna 2021 panostetaan erityisesti:

 • analytiikan hyödyntämiseen tiedolla johtamisessa ja toiminnan tehostamisessa,
 • digikyvykkyyden jatkokehittämiseen,
 • verkko-opetuksen laajentamiseen sekä
 • vastuukorkeakouluna toimimiseen Digivisio 2030 -hankkeessa.

Verkko-opetuksen laadun kehittämiseksi on käynnistetty Digistudio-projekti, jossa kahdelle kampukselle rakennetaan ajanmukaiset tilat ja palvelumalli laadukkaan digitaalisen materiaalin, kuten videoiden, podcastien tai webinaarien, tekemiseen. Digistudion demovaiheen tilat on löydetty ja parhaillaan testataan toimivaa palvelumallia ja välineitä. Lopullinen studio ja toimintamalli rakennetaan vuoden loppuun mennessä.

EXAM-tenttiakvaariot mahdollistavat joustavan tenttimisen valvotussa tilassa. Metropolialla on tenttiakvaariot Myyrmäessä ja Myllypurossa. Myllypuroon rakennettua tenttiakvaariota testataan syksyllä ja otetaan sen jälkeen käyttöön. Samalla studion käyttöön muodostetaan toimintamalli jatkuvan oppimisen organisaation kanssa.

Metropolian Digiklinikka jatkoi toimintaansa tukien henkilöstöä verkkopedagogisten ratkaisujen löytämisessä. Henkilöstön digikyvykkyyden vahvistamiseksi digimentorit suunnittelivat osaamisalueen henkilöstölle Digiope 1-2-3 kokonaisuuden ensimmäisen osuuden, jonka pilotointi alkoi huhtikuussa. Digiope 2 -koulutuksen sisältö rakennettiin keväällä syksyn ensimmäistä toteutusta varten.

Metropolia toimii Digivisio 2030 -hankkeessa vastuuammattikorkeakouluna. Metropolialla on edustus hankkeen ohjausryhmässä sekä asiantuntijoita kaikissa Digivision työpaketeissa. Sisäisesti Metropoliassa toimii hankkeeseen osallistuvista asiantuntijoista koostuva ydintiimi, joka kokoontuu kuukausittain muodostaakseen kokonaiskuvaa hankkeen edistymisestä.

Ammattikorkeakoulujen yhteiseen valintakokeeseen osallistui 45 000 henkilöä loppukeväästä 2021. Metropolia vastasi valintakokeen teknisestä ratkaisusta. Metropolian tarjoamaa digitaalista valintakoejärjestelmää käytettiin tämän lisäksi 36 valintakokeessa yliopistosektorilla, joihin osallistui yhteensä 17 000 hakijaa.

Taloustilanne

Tulos

Metropolian tulos Q2/2021
Q2Q1-Q2
Tuloslaskelma (1000€)20212020Ero20212020Ero
LIIKEVAIHTO27 26925 916 1 35353 76550 6343 131
Henkilöstökulut-17 074-16 022-1052-33 615-31 737-1878
Toimitilakulut-3 632-4 039407-7 538-8 125587
IT-kulut-940-99757-1 615-1 69579
Materiaalit ja palvelut-973-803-170-1 824-1 504-320
Toiminnan muut kulut-1 472-1 430-42-2 792-2 897105
KÄYTTÖKATE3 1782 6245546 3804 6761 704
Poistot-2 043-1 940-104-4 008-3 739-269
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)1 1346844502 3729371 436
Rahoitustuotot ja -kulut108573-465242-437679
Tilinpäätössiirrot ja verot102113-111541522
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)1 3451 371-262 7686522116
Investoinnit1 7102 994-12842 6186 796-4178
Henkilöstö9329151793291517
josta määräaikaiset12011911291191

Metropolian liikevaihto oli toisella kvartaalilla 27,3 miljoonaa euroa kasvaen edellisvuodesta 5,2 prosenttia (Q2/2020; 25,9 M€). Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 53,8 miljoonaa euroa (H1/2020; 50,6 M€) kasvaen edellisvuodesta 6,2 prosenttia.

Toisen kvartaalin tulos oli 1,3 miljoonaa euroa voitollinen pysyen lähes edellisvuoden tasolla (Q2/2020; 1,4 M€). Tammi-kesäkuun tulos oli 2,8 miljoonaa euroa kasvaen yli nelinkertaiseksi edellisvuodesta (H1/2020; 0,7 M€). Merkittävin syy tuloksen kasvuun edellisvuoteen verrattuna on liikevaihdon kasvu.

Toimintakulut (sis. poistot) olivat toisella kvartaalilla yhteensä 26,1 miljoonaa euroa ollen 3,6 prosenttia suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavalla kaudella. Henkilöstökulut olivat toisella kvartaalilla 17,1 miljoonaa euroa kasvaen 6,6 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstökulut olivat 62,6 prosenttia liikevaihdosta (Q2/2020; 61,8 %). Tammi-kesäkuun toimintakulut olivat 51,4 miljoonaa euroa (H1/2020; 49,7 M€), joista henkilöstökuluja oli 33,6 miljoonaa euroa (H1/2020; 31,7 M€).

Tase

Toisen kvartaalin lopussa omavaraisuusaste oli 74,3 prosenttia (tilinpäätös 2020 73,4 %) ja vakavaraisuus säilyi hyvänä. Maksuvalmiussuhde (quick ratio) oli 2,3 (tilinpäätös 2020 2,0) ja maksuvalmius oli hyvä.

TASE (1000€)30.06.202131.12.2020Ero k€
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet12 33912 472-133
Aineelliset hyödykkeet13 58314 839-1 257
Sijoitukset18 05916 9981 061
Pysyvät vastaavat yhteensä43 98144 309-329
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset126153-26
Lyhytaikaiset saamiset4 3585 386-1 029
Rahoitusarvopaperit28 83723 3975 440
Rahat ja pankkisaamiset3 8013 313488
Vaihtuvat vastaavat yhteensä37 12232 2504 873
VASTAAVAA YHTEENSÄ81 10376 5594 544
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma4 5004 5000
Lahjoitukset1 4451 598-154
SVOP -rahasto6 4806 4800
Muut rahastot1001000
Ed. tilikausien voitto (tappio)35 77930 6555 124
Tilikauden voitto (tappio)2 7685 124-2 356
Oma pääoma yhteensä51 07248 4572 614
Pakolliset varaukset1 5781 772-194
Vieras pääoma
Pitkäaikaiset velat000
Lyhytaikaiset velat28 45326 3302 124
Vieras pääoma yhteensä28 45326 3302 124
VASTATTAVAA YHTEENSÄ81 10376 5594 544